Ce taxe trebuie să luaţi în considerare?

Care sunt implicațiile de ordin financiar ale admiterii copilului meu la facultate? Iată o întrebare care vă poate preocupa în mod deosebit, în calitatea dumneavoastră de părinte.

Pentru a vă ajuta să faceți un calcul estimativ al costurilor, vă recomandăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

  • Odată cu depunerea dosarului la admitere, se va achita o taxă al cărei cuantum variază de la o facultate la alta (vedeți aici cuantumul taxelor pentru fiecare facultate -licență)
  • Candidații admiși pe locuri bugetate vor plăti o taxă de înmatriculare la studiile de licență de 50 RON
  • Se percep taxe anuale de școlarizare candidaților care nu au fost admiși pe locurile bugetate de stat. Cuantumul lor variază între 3500 și 1600 RON, în funcție de facultatea pentru care fiul/fiica dumneavoastră a optat. Lista lor completă poate fi găsită pe pagina dedicată admiterii la studii de licenţă.
  • Taxa de reînmatriculare, în valoare de 200 de lei, se aplică studenților care doresc să își reia studiile, după ce s-au retras de la studii sau au fost exmatriculați, conform Regulamentului privind activitatea academică.

 

Care sunt implicațiile de ordin financiar ale admiterii copilului meu la facultate? Iată o întrebare care vă poate preocupa în mod deosebit, în calitatea dumneavoastră de părinte.

Pentru a vă ajuta să faceți un calcul estimativ al costurilor, vă recomandăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

üOdată cu depunerea dosarului la admitere, se va achita o taxă al cărei cuantum variază de la o facultate la alta, și este cuprins, în sesiunea de admitere 2010, între 120 și 250 RON. Facultățile de Chimie și Teologie Romano – Catolică nu percep această taxă.

üCandidații admiși pe locuri bugetate vor plăti o taxă de înmatriculare la studiile de licență de 40 RON

üSe percep taxe anuale de școlarizare candidaților care nu au fost admiși pe locurile bugetate de stat. Cuantumul lor variază între 3000 și 1200 RON, în funcție de facultatea pentru care fiul/fiica dumneavoastră a optat. …………………………………………………………………

üTaxa de reînmatriculare, în valoare de 200 de lei, se aplică studenților care doresc să își reia studiile, după ce s-au retras de la studii sau au fost exmatriculați, conform Regulamentului privind activitatea academică.

Este important de asemenea să știți că studenţii Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iași vor putea plăti orice taxă direct la bancă sau prin intermediul terminalelor POS instalate în Universitate. Acest lucru este posibil datorită contractului încheiat cu BRD Groupe Societe Generale, astfel că taxele de şcolarizare, de înscriere etc. vor putea fi plătite şi prin intermediul băncii – de la orice agenţie BRD din ţară şi prin terminale POS BRD aflate în anumite puncte din Universitate.