Sociologie – licență

Sociologie

sociologieSociologia este domeniul care surprinde latura umană a studiului științific datorită interesului asupra comportamentului social al individiului. Aceasta reunește sub acceași umbrelă empatia și cercetarea empirică, iar rigoarea științifică primește un suflu de aer proaspăt. Înscrie-te la specializarea Sociologie pentru a cunoaște și înțelege factorii care influențează și determină interacțiunile dintre indivizi. Dedică-ți timpul studiului și cercetării pentru a desluși legile ce guvernează modul de organizare a societății umane.

Studiază medodele de cercetare, înțelege etnografia și află cum să realizezi un interviu în profunzime. Vei învăța cum să folosești programe specializate de statistică și cum să întocmești baze de date. Vei aborda domenii precum economia sau religia din perspectivă sociologică și vei aprofunda și rolul familiei în societate.

Absolvirea acestei specializări îți oferă șansa să lucrezi în domenii care implică interacțiunea cu oameni sau înțelegerea acestora, precum administrație publică, publicitate și marketing, domeniul bancar sau chiar consultanță.

 

Specializarea Sociologie face parte din domeniul de licenţă „Științe sociale și politice” de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice.

Vei studia:

Semestrul I (anul I)

 • Metodologia cercetării sociale
 • Sociologie generală
 • Etnologie generală și românească
 • Teoria și metodă în Asistența Socială
 • Limbă modernă
 • Tehnologia informației și comunicării

Semestrul II (anul I)

 • Metode și tehnici de cercetare calitativă
 • Psihologia socială
 • Analiza informatică a datelor sociale
 • Istoria sociologiei
 • Limbă modernă
 • Practică de specialitate compactă

Semestrul III (anul II)

 • Metode și tehnici de cercetare cantitativă
 • Sociologie aplicată și laborator de cercetare
 • Sociologie și managementul organizațiilor
 • Teorii sociologice contemporane
 • Limba modernă
 • Comunicare și globalizare
 • Sociologia religiilor

Semestrul IV (anul II)

 • Sociologie economică
 • Sociologia familiei
 • Antropologie socială și culturală
 • Sociologie juridică
 • Sociologia schimbării sociale
 • Limbă modernă
 • Practică de specialitate compactă

Semestrul V (anul III)

 • Paradigme ale sociologiei / Sociologie comparată
 • Evaluarea programelor sociale
 • Sociologie politică
 • Sociologia devianței
 • Sociologie aplicată
 • Antropologie politică / Demografie și sociologia populației

Semestrul VI (anul III)

 • Sociologie rurală și urbană
 • Sociologia opiniei publice și anul electoral
 • Sociologia integrării europene
 • Calitatea vieții
 • Economie socială / Analiza reclamei comerciale

Pentru mai multe detalii, citiţi Ghidul de Studii al Facultăţii de Filosofie și Științe Social – Politice.