Scutiţi de taxa de înscriere

La  Facultatea de Teologie Romano-Catolică, toţi candidaţii sunt scutiţi de taxa de înscriere.

În cazul celorlalte facultăţi, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

  • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
  • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “ Al. I. Cuza” Iaşi
  • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
  • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
  • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii ai eroilor martiri ai revoluţiei;
  • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.

   Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “M. Eminescu” Iaşi.

              Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.