Rezultate admitere 2016

MEDII DE ADMITERE 2016

A. Studii universitare de licenţă

Nr.

crt.

FACULTATEA

domeniul

Media maximă BUGET

Media minimă

BUGET

Media minimă TAXĂ IF

Media minimă TAXĂ

ID / IFR

1

FACULTATEA DE BIOLOGIE
Biologie

9,88

6,50

7,58

Ştiinţa mediului

9,58

6,15

2

FACULTATEA DE CHIMIE
Chimie

9,66

6,33

6,75

3

FACULTATEA DE DREPT
Drept

10

8,34

8,19

7,47

4

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Economie

9,26

6,00

Administrarea afacerilor 9,63 6,03 6,00
Finanţe 10 7,78 6,00 5,41
Contabilitate 10 7,68 5,91 5,85
Cibernetică, statistică şi informatică economică 9,83 6,45 6,23
Economie şi afaceri internaţionale 10 6,28 5,75
Management 9,70 7,53 6,00 6,01
Marketing 9,70 7,10 6,00
Ştiinţe Administrative

9,33

6,41

6,00

6,12

5

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Kinetoterapie

9,34

7,39

6,96

Educaţie fizică şi sport

9,31

7,41

6,05

6

FACULTATEA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL – POLITICE
Filosofie

9,31

6,15

7,10

Asistenţă socială

9,86

7,58

6,08

5,44

Sociologie

9,40

6,05

7,10

Sociologie – Resurse umane

9,45

8,08

6,88

Ştiinţe politice

9,01

7,21

6,03

Ştiinţe ale comunicării

9,76

8,65

6,48

5,50

Relaţii internaţionle şi studii europene

9,73

8,40

6,00

7

FACULTATEA DE FIZICĂ
Fizică

9,80

6,05

Ştiinţe inginereşti aplicate

9,18

9,18

8

FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE
Geografie

9,82

7,30

5,53

Ştiinţa mediului

9,85

5,90

Geologie

9,49

6,05

Inginerie geologică

9,80

6,06

9

FACULTATEA DE INFORMATICĂ
Informatică

10

7,40

6,66

10

FACULTATEA DE ISTORIE
Istorie

10

6,00

8,93

6,01

11

FACULTATEA DE LITERE
Limbă şi literatură

10

6,08

6,00

Limbi moderne aplicate

9,90

8,40

6,35

Studii culturale

9,38

6,10

Ştiinţe ale comunicării

9,71

7,93

6,15

12

FACULTATEA DE MATEMATICĂ
Matematică

9,84

7,23

7,19

13

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Psihologie

9,73

8,51

7,81

7,40

Ştiinţe ale educaţiei

9,76

6,01

6,00

Ştiinţe ale educaţiei – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

9,80

7,70

7,53

7,58

14

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Teologie

9,86

5,88

5,18

Arte vizuale

9,44

6,17

6,22

15

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO – CATOLICĂ
Teologie

9,52

6,16

8,53

B. studii universitare de master

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul

 

Denumirea programului

Media maximă

BUGET

Media minimă

BUGET

Media minimă TAXĂ IF

Media minimă TAXĂ IFR

1

FACULTATEA DE BIOLOGIE
Biologie Biotehnologii microbiene şi celulare

10

7,01

6,80

Conservarea biodiversităţii

10

8,75

Genetică moleculară

10

6,31

7,66

Ştiinţa mediului Consiliere de mediu

9,87

8,00

2

FACULTATEA DE CHIMIE
Chimie Chimia mediului şi siguranţă alimentară

9,40

6,87

8,00

Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice

9,15

6,47

3

FACULTATEA DE DREPT
Drept Drept european

9,85

7,60

7,32

Criminalistică

10

8,00

7,80

Dreptul afacerilor

10

8,50

8,00

Ştiinţe penale

10

8,56

8,24

4

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Ştiinţe administrative Administraţie publică

10

6,37

9,75

Administrarea afacerilor Managementul proiectelor

9,65

6,25

9,50

Management turistic şi hotelier

9,66

6,50

8,50

Finanţe Bănci şi pieţe financiare

10

7,00

Finanţe şi managementul riscului (în limba engleză)

10

7,87

Contabilitate Contabilitate, Diagnostic, Evaluare

10

6.00

8,75

Contabilitate, expertiză şi audit

10

6,12

Contabilitatea afacerilor

7,07

Cibernetică şi statistică Stastistică şi actuariat în asigurări şi sănătate

10

7,25

Informatică economică Dezvoltare software şi sisteme informatice de afaceri/ Software development and business information

10

7,00

8,15

Sisteme informaţionale pentru afaceri

10

7,75

Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale şi strategii interculturale

10

6,41

8,25

Economie şi afaceri internaţionale

10

6,00

8,50

Management Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

10

6,62

8,50

Managementul resurselor umane

10

6,27

8,75

6,00

Managementul strategic al resurselor umane în Europa/ Strategic human resources management in Europe (în limba engleză)

10

7,16

9,50

Marketing Analiză- șio strategie de marketing

10

7,12

8,85

Marketing şi comunicare în afaceri

10

6,50

7,50

Economie Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept)

10

6,50

5

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Fitness şi estetică corporală

9,88

7,77

7,51

Kinetoterapia în traumatologia sportivă

10

8,37

6,82

6

FACULTATEA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL – POLITICE
Filosofie Filosofie aplicată şi management cultural

10

8,00

Sociologie Familia şi managementul resurselor familiale

10

9,00

8,00

Probaţiune, mediere şi asistenţă socială a victimelor infracţiunilor

10

8,82

6,75

Securitate comunitară şi controlul violenţei

10

8,63

7,55

Ştiinţe politice Politici publice şi management instituţional

9,83

7,50

9,33

Studii de dezvoltare internaţională (în limba engleză)

9,87

8,00

Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate

10

7,50

7,00

7

FACULTATEA DE FIZICĂ
Fizică Biofizică şi fizică medicală (în limba engleză)

9,33

7,50

Metode fizice aplicate în  kinetoterapie şi recuperare medicală

9,91

6,00

8,87

Fizică pentru tehnologii avansate/ Physics for advanced technologies (în limba engleză)

10

8,33

Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie)

9,91

6,12

8

FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE
Geografie Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului

10

6,83

8,50

Geomatică

10

7,00

Turism şi dezvoltare regională

10

7,75

Turism şi dezvoltare regională/Tourisme et developpement regional (în limba franceză)

10

7,87

10

Ştiinţa mediului Mediul actual şi dezvoltarea durabilă

10

6,06

Inginerie geologică Geologie de sondă

10

6,00

8,75

9

FACULTATEA DE INFORMATICĂ
Informatică Sisteme distribuite (în limba engleză)

9,25

7,60

7,80

Optimizare computaţională (în limba engleză)

10

9,12

8,62

Lingvistică computaţională (în limba engleză)

10

6,50

9,75

Ingineria sistemelor software (în limba engleză)

10

9,50

9,00

Securitatea informaţiei (în limba engleză)

10

7,75

9,66

Studii avansate în informatică (în limba engleză)

10

9,00

10

FACULTATEA DE ISTORIE
Istorie Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa

10

8,00

7,25

Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale

10

6,50

8,75

Arheologie, civilizaţie şi artă antică

10

8,50

8,50

Patrimoniu şi turism cultural

9,75

6,29

8,25

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul

 

Denumirea programului

Media maximă

BUGET

Media minimă

BUGET

Media minimă TAXĂ IF

Media minimă TAXĂ IFR

11

FACULTATEA DE LITERE
Filologie Cultura germană în context european

10

6,87

8,75

Lingvistică generală şi românească

10

7,75

7,75

Studii francofone

10

8,87

8,50

Literatura română şi hermeneutică literară

10

7,50

7,00

Literatură universală şi comparată

10

6

10

Studii  americane

10

8,37

9,75

Lingvistică aplicată – didactica limbii engleze

10

7,25

8,20

Traducere şi terminologie

10

6,83

Limbi, literaturi şi civilizaţii străine

10

8,00

9,00

Ştiinţe ale comunicării Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia

9,25

8,00

9,66

12

FACULTATEA DE MATEMATICĂ
Matematică Matematică didactică şi de cercetare

9,70

6,00

8,00

Matematici aplicate (în limba engleză)

10

6,12

13

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Psihologie Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului

10

6,30

7,82

Psihologie clinică şi psihoterapie

10

6,00

6,40

Psihologie educațională și consiliere

9,92

6,00

Ştiinţe ale educaţiei Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale

10

6,00

Educație timpurie

10

6,00

Politici și management în educație

10

6,56

7,66

14

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Teologie Artă sacră în patrimoniu cultural

10

8,12

9,12

Comunicare şi consiliere psihologică şi spirituală (interdisciplinar cu Filosofie, Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei)

9,96

7,87

7,40

Misiune şi slujire pastorală

10

7,87

8,62

Teoria şi practica formării religioase

10

7,37

7,62

15

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ
Teologie Strategii ale carităţii creştine

10

7,75

7,68

16

CENTRUL DE STUDII EUROPENE
Economie şi afaceri internaţionale Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept)

10

6,50

8,10

Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative)

10

7,00

9,55