Psihopedagogie – licență

Psihopedagogie specială

psihopedagogie specialaPsihopedagogia specială este o combinație dintre mai multe științe, incluzând informații din domeniul medicinei (pediatrie, neurologie infantila, neuropsihiatrie etc), psihologiei (sub toate ramurile ei), și a altor științe sociale în studierea personălității persoanelor cu nevoi speciale, adaptând în acest sens metodele tradiționale de educare și instruire. De aceea, absolvirea acestei facultăți permite realizarea valuării psiho-pedagogice a copiilor și adulților și elaborarea unor planuri personalizate de psihopedagie.

În cadrul acestei specializări vei învăța cum să evaluezi copiii cu diferite nevoi speciale (cognitive, senzoriale, motorii) și tulburări ale limbajului, să interpretezi și să utilizezi rezultatelor acestor evaluări potentialului cognitiv al copiilor, dar si a comportamentului lor în diferite situatii de învatare si de viata, să elaborezi un curriculum păotrivit pentru nivelul de dezvoltare al fiecărui copil sau să corelezi stilurile de învățare ale elevilor cu strategiile de instruire și cu materialele didactice corespunzătoare;

După absolvirea celor 3 ani de facultate te poți angaja în calitate de profesor în învăţământul gimnazial, profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare, asistent de cercetare în pedagogie, logoped, animator în grupuri şi organizaţii.

 

Specializarea Psihopedagogie specială face parte din domeniul de licenţă “ Ştiinţe ale educaţiei” de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

 

Vei studia:

 

Semestrul I (anul I)

 • Fundamentele pedagogiei
 • Fundamentele psihologiei
 • Fundamentele psihopedagogiei speciale
 • Tehnologii informaţionale si comunicaţionale
 • Psihologia vârstelor
 • Limbi străine

 

Semestrul II (anul I)

 

 • Teoria și metodologia curriculum-ului
 • Inadaptare si devianța comportamentala
 • Psihologia educației
 • Psihologia personalității
 • Practică de specialitate
 • Limbi străine

 

Semestrul III (anul II)

 • Teoria și metodologia instruirii
 • Psihopedagogia deficiențelor de intelect
 • Metodologia cercetării psihopedagogice
 • Psihodiagnostic
 • Psihopedagogia deficiențelor senzoriale
 • Limbă străină

 

Semestrul IV (anul II)

 • Teoria și metodologia
 • Psihopedagogia deficientelor neuro-psiho-motorii
 • Psihodiagnostic
 • Strategii diferențiate și incluzive în educație
 • Introducere în consiliere
 • Limbă straină

 

Semestrul V (anul III)

 • Logopedie
 • Didactica învățământului special și integrat
 • Instruire asistată de calculator
 • Practica pedagogică

 

Discipline opționale pentru semestrul V

 • Asistenta psihopedagogică a cuplului și familiei
 • Psihosexologie
 • Bazele psihologiei dinamice
 • Psihologia sănătății

 

Semestrul VI (anul III)

 • Dificultăți de învățare
 • Introducere în psihoterapie
 • Consiliere psihopedagogică
 • Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică

 

Discipline opționale pentru semestrul VI

 • Evaluare și intervenție psiho-educațională la persoanele cu CES
 • Introducere în psihopatologie
 • Bazele neurofiziologice ale dizabilităților

 

Pentru mai multe detalii, citiţi Ghidul de Studii al Facultăţii de  Psihologie.