Pedagogia învățământului primar și preșcolar – licență

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarEducația pe care o capătă copiii nu mai ține doar de cei ”7 ani de acasă”. Succesul relației dintre un profesor și elevii săi începe să se contureze din prima zi de școală. Iar pentru ca această interacțiune să fie una memorabilă în totalitate, este nevoie de o serie de cunoștințe teoretic și de abilități practice din partea profesorului, adaptate la nevoile și cerințele individuale și de grup.

Această specializare se referă în totalitate la procesul de învățare și educare al copiilor cu vârstă de până la 12 ani. De aceea, pe parcursul celor 3 ani de facultate, vei învăța despre strategiile de învățare, despre crearea unei atmosfere și a unor relații benefice pentru procesul de instruire al elevilor, despre stabilirea și menținerea expectanțelor comportamentale sau despre utilizarea eficientă a timpului în cadrul orele de clasă pentru a transmite într-un mod productiv și potrivit informațiile necesare.

După absolvirea celor 3 ani de facultate, cea mai evidentă alegere a locului de muncă este cea în calitate de profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar. Totuși, s-ar putea să-ți dorești să urmezi o carieră academică în domeniu, continuând cu studii de masterat și doctorat, să devii cercetător știintific despre educație sau inspector școlar.

 

Specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar face parte din domeniul de licenţă “ Ştiinţe ale educaţiei” de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Vei studia:

 

Semestrul I (anul I)

 • Fundamentele pedagogiei
 • Fundamentele psihologiei
 • Fundamentele psihopedagogiei speciale
 • Tehnologii informaționale și comunicaționale
 • Psihologia vârstelor
 • Limbi străine

 

Semestrul II (anul I)

 • Teoria și metodologia curriculum-ului
 • Inadaptare și devianța comportamentală
 • Psihologia educației
 • Psihologia personalității
 • Practica de specialitate
 • Limbi străine

 

Semestrul III (anul II)

 • Teoria și metodologia instruirii
 • Metodologia cercetării pedagogice
 • Literatura română și literatura pentru copii
 • Limba română
 • Matematică
 • Limbă straina

 

Semestrul IV (anul II)

 • Teoria și practica evaluării
 • Metodica activităților matematice
 • Metodica activităților de educare a limbajului
 • Pedagogia învățământului preșcolar și primar
 • Practica pedagogică în învățământul preșcolar
 • Limbă străină

 

 

 

Semestrul V (anul III)

 • Metodica predării matematicii în învățământul primar
 • Metodica predării limbii și literaturii române
 • Om și societate – istorie, geografie, educație civică – și metodica acestora
 • Cunoașterea mediului/științe și metodică
 • Managementul clasei
 • Practică pedagogică în învățământul primar

 

Semestrul VI (anul III)

 • Arte – educatie plastica, educatie muzicala si metodica acestora
 • Educatie psihomotrica/educatie fizica si metodica
 • Metodica abilitatilor practice
 • Practica pedagogica în învatamântul primar
 • Instruire asistata de calculator
 • Opțional I

 

Cursuri opționale pentru semestrul VI

 • Educație interculturală
 • Psihopedagogia copilului cu dificultăti de învățare
 • Puericultura și igiena copilului
 • Psihopedagogia copiilor cu abilități înalte
 • Psihologia socială
 • Logopedie

 

Pentru mai multe detalii, citiţi Ghidul de Studii al Facultăţii de  Psihologie.