Matematică – licență

Matematică

cursuri de zi, 3 ani de studiu, 180 de credite

Despre specializare

Matematica este o știință accesibilă oricărei persoane cu o gândire corectă, iar prin pregătirea și îndrumarea pe care Facultatea de Matematică din Iași le oferă, însoțite de un studiu individual constant, orice student poate descoperi în matematică o pasiune.

Ce poți să devii?

Studiul matematicii la facultatea noastră oferă posibilitatea de a profesa în numeroase domenii:

  • învățământul preuniversitar, la nivel gimnazial sau liceal
  • învățământul universitar, în cercetare pură sau aplicativă (în institute sau în departamente de cercetare)
  • mediul industrial în general, industrie IT, departamentele IT ale diferitelor companii (matematician, programator etc.)
  • mediul economic, sectorul bancar, societăți de asigurări (statistician, matematician etc.).

Planul de învățământ curent al programului de licență de la specializarea Matematică este prezentat mai jos și oferă toate instrumentele de bază necesare unui parcurs academic și, ulterior, profesional reușit pentru fiecare student al facultății.

Iată ce poţi studia:

ANUL I: Sem. 1: Calcul diferenţial și integral pe R ◊ Algebră liniară ◊ Geometrie afină ◊ Logică şi teoria mulţimilor ◊ Fundamentele programării ◊ Limba străină I. Sem. 2: Calcul diferențial pentru funcții de mai multe variabile reale ◊ Structuri algebrice fundamentale ◊ Algoritmi şi structuri de date ◊ Aritmetică şi combinatorică ◊ Geometrie euclidiană. Practică ◊ Limba străină II.

ANUL II: Sem. 3: Calcul integral ◊ Aritmetica în inele ◊ Ecuaţii diferenţiale ◊ Soft matematic ◊ Geometria curbelor şi suprafeţelor ◊ Limba străină III. Sem. 4: Teoria măsurii și integrala Lebesgue ◊ Ecuaţii integrale și introducere în analiza funcțională ◊ Analiză complexă ◊ Criptografie ◊ Algebră comutativă și teorie Galois ◊ Limba străină IV.

ANUL III: Sem. 5: Probabilități și statistică ◊ Mecanică ◊ Introducere în ecuații cu derivate parțiale ◊ Teoria optimizării ◊ Calcul numeric ◊ Complemente de algebră și geometrie. Sem.6: Complemente de analiză și probabilități ◊ Astronomie ◊ Modele matematice în ştiinţe ◊ Varietăţi diferenţiabile ◊ Analiză funcţională ◊ Practica elaborării lucrării de licență.