Matematică informatică – licență

Matematică informatică

cursuri de zi, 3 ani de studiu, 180 de credite

Despre specializare

Specializarea Matematică-Informatică propune, în programul de formare profesională, discipline care pun la dispoziția studenților noțiuni și tehnici matematice fundamentale, combinate cu instrumentele informaticii, care împreună înlesnesc accesul la metode de calcul și de analiză atât de necesare în prelucrarea informațiilor și datelor.

Ce poti deveni

Studiile din cadrul specializării Matematică informatică oferă studenților noștri o formare profesională ce permite ulterior accesarea unor poziții de specialist în diverse domenii IT (programare, web  design, dezvoltare soft, cercetare) sau orientarea spre învățământul universitar sau preuniversitar.

Planul de învățământ curent al programului de licență de la specializarea Matematică-Informatică este următorul:

ANUL I: Sem. 1: Calcul diferenţial și integral pe R ◊ Algebră liniară ◊ Geometrie afină ◊ Logică şi teoria mulţimilor ◊ Fundamentele programării ◊ Limba străină I. Sem. 2: Calcul diferențial pentru funcții de mai multe variabile reale ◊ Structuri algebrice fundamentale ◊ Algoritmi şi structuri de date ◊ Aritmetică şi combinatorică ◊ Geometrie euclidiană. Practică ◊ Limba străină II.

ANUL II: Sem. 3: Calcul integral și elemente de analiză complexă ◊ Arhitectura calculatoarelor și sisteme de operare ◊ Ecuaţii diferenţiale ◊ Soft matematic ◊ Programare orientată obiect ◊ Limba străină III. Sem. 4: Teoria măsurii și integrala Lebesgue ◊ Geometrie diferențială ◊ Programare Web ◊ Criptografie. Practica ◊ Dezvoltarea de aplicații pe platforma .NET ◊ Limba străină IV.

ANUL III: Sem. 5: Probabilități și statistică ◊ Programare Java ◊ Introducere în ecuații cu derivate parțiale și modele ◊ Teoria optimizării ◊ Calcul numeric ◊ Grafuri și limbaje formale. Sem. 6: Grafică și geometrie computațională ◊ Baze de date ◊ Fractali ◊ Rețele de calculatoare ◊ Introducere în Analiză funcţională ◊ Practica elaborării lucrării de licență