Master 2012

Programele de master vor fi de următoarele tipuri:

 • master profesional, orientat preponderent spre formarea competentelor profesionale;
 • master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competentelor de cercetare stiintifica. Invatarea realizata in cadrul masterului de cercetare poate fi echivalata cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat
 • master didactic

Candidat din Republica Moldova? Click aici!


Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei |Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică | Centrul de Studii Europene

 

Facultatea de Biologie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Biologie Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor Zi
Biotehnologii microbiene şi celulare Zi
Genetică moleculară Zi
Bioprocedee în domeniul agroalimentar Zi
Bio-Antropologie Zi
Biologia dezvoltării Zi
Ştiinţa mediului Consiliere de mediu Zi
Educaţie ecologică pentru  dezvoltare durabilă Zi
Numărul total de locuri 90 49

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie: media anilor de studiu din facultate.

Taxă de înscriere

 • 150 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 3000 RON (pentru domeniul Biologie)
 • 2600 RON (pentru domeniul Ştiinţa mediului)

Facultatea de Chimie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional  
Chimie Chimie coordinativă aplicată Zi
Chimia si biochimia heterociclurilor Zi
Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului Zi
Chimia mediului şi siguranţă alimentară Zi
Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice Zi
Chimia în ştiinţele integrate Zi
Masterat de cercetare
Chimie Studii avansate în chimie Zi
Numărul total de locuri 75 14

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie: media la proba de licenta de evaluare a cunostintelor generale si de specilitate.

Taxă de înscriere

 • Nu se percepe  taxă de înscriere la admitere

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 3000 RON


Facultatea de Drept

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Drept Drept european Zi  26  24
Dreptul afacerilor Zi  25  25
Ştiinţe penale Zi  25  25
Criminalistică Zi  26  24
Numărul total de locuri 102
98

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de studii.
 • Criterii suplimentare:

La Drept european (Zi ): se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate cu condiţia frecventării în semestrul I master a cursului complementar de Teoria generală a dreptului (200 lei), finalizat cu examen.
La Dreptul afacerilor (Zi ): se pot înscrie absolvenţi ai Facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică.
La Ştiinţe penale (Zi): se pot înscriere absolvenţi cu studii de licenţă cu condiţia acumulării a minimum 30 de credite pe durata studiilor de licenţă la disciplinele de specialitate (Drept penal general, Drept penal special, Drept procesual penal).
Criminalistică (ZI) – se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină sau Ştiinţe inginereşti.

Taxă de înscriere

 • 200 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2800 RON (Zi)

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Zi FR
Masterat profesional

Cu anumite discipline studiate în prealabil (vezi site-ul FEAA pentru detalii)

Științe administrative  Administrație publică  Zi
Economie Managementul mediului și al resurselor naturale Zi
Afaceri internaționale și strategii interculturale Zi
Administrarea afacerilor Management turistic și hotelier Zi
Finanțe Finanțe – Asigurări Zi
Bănci și piețe financiare Zi
Finante şi Managementul Riscului (în limba engleză) Zi
Contabilitate Contabilitate, expertize și audit Zi
Sisteme informaţionale contabile Zi
Cibernetică, statistică și informatică economică Sisteme informaționale pentru afaceri Zi
Statistică și actuariat în asigurări si sănătate Zi
Metode cantitative în economie Zi
Statistică şi econometrie Zi
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale Zi
Managementul riscului în afaceri internaţionale Zi
Management Managementul organizațiilor Zi
Managementul și dezvoltarea resurselor umane Zi
Achiziții – Distribuție – Logistică Zi
Management intercultural Zi
Marketing Analiza și strategie de marketing Zi
Marketing și comunicare în afaceri Zi
Interdisciplinar Economia și dreptul afacerilor Zi

Fără discipline studiate în prealabil (vezi site-ul FEAA pentru detalii)

Contabilitate Contabilitatea afacerilor Zi
Contabilitate, audit şi control de gestiune Zi
Finanţe Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice Zi
Asigurări şi reasigurări Zi
Gestiune financiar-bancară Zi
Management Managementul resurselor umane Zi
Managementul calităţii Zi
Marketing Negocieri-relaţii publice Zi
Administrarea afacerilor Managementul proiectelor Zi
Administrarea afacerilor Zi
Management în comerţ Zi
Management în turism Zi
Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu Zi
Antreprenoriat Zi
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale Zi
Științe administrative Guvernare modernă şi dezvoltare locală Zi
Administraţie şi finanţe publice europene Zi
Contabilitate Contabilitatea afacerilor FR
Management Managementul resurselor umane FR
Marketing Negocieri-relaţii publice FR
Administrarea afacerilor Managementul proiectelor FR
Administrarea afacerilor FR
Management în comerţ FR
Management în turism FR
Științe administrative Guvernare modernă şi dezvoltare locală FR
Masterat de cercetare
Interdisciplinar Master de cercetare în economie şi afaceri (Economics and Business) Zi
Numărul total de locuri 687 829


Condiţiile de admitere

Pentru masteratele profesionale şi de cercetare cu discipline studiate în prealabil:

 • Media examenului de licenţă (100%).

Pentru candidaţii care provin din alte domenii de licenţă nu sunt restricţii, dar disciplinele prealabile prevăzute în programul de studii trebuie parcurse până la înscriere.

Cerințe speciale pentru programul Finanțe și Managementul Riscului 

Programul constituie rezultatul colaborării Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor cu Facultatea de Economie şi Afaceri din cadrul Universităţii din Groningen, acreditată AACSB, planul de învăţământ şi modalitatea de predare şi evaluare fiind concepute astfel încât să ofere posibilitatea obţinerii unei diplome duble de la instituţiile partenere. Înscrierea la programul de master în Finanţe şi Managementul Riscului este condiţionată de demonstrarea competenţei lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberat de către o instituţie recunoscută de MECTS: TOEFL – internet-based (iBT) 92 / computer-based (CBT) 237 / paper-based (PBT) 580 / IELTS 6,5 / Cambridge Proficiency A, B, C or Cambridge Advanced English (CAE) / Grade C1/C2 on the written and oral parts of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English test.

Candidaţii care nu posedă un certificat vor susţine (gratuit) în perioada de admitere un interviu pentru verificarea fluenţei şi acurateţei în limba engleză. Interviul va avea loc miercuri, 18.07.2012, la ora 17:00 și vineri, 20.07.2012, la ora 12:00 în Laboratorul de Managementul Riscului în Finanțe și Afaceri Internațional (Sala C710, Corpul C, Etajul 5) .

Pentru informații suplimentare privind tematica și pentru înscrierea la interviu folosiți formularul disponibil la www.feaa.uaic.ro/frm sau trimiteți un e-mail la adresa frm@feaa.uaic.ro.
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie:

1. Categoria universităţii absolvite.

2. Media generală de licenţă.

Pentru masteratele profesionale fără discipline studiate în prealabil:

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie:

1. Categoria universităţii absolvite.

2. Media generală de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 250 RON
 • pentru înscrieri online, taxa de înscriere este de 200 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 3000 RON (Zi)
 • 2600 RON (FR)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
 Educaţie Fizică şi Sport Fitness şi estetică corporală  Zi
Kinetoterapia în traumatologia sportivă
Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme
Numărul total de locuri  – 62 28

* masterate cu frecvenţă redusă, prin transformare de la ID

Condiţiile de admitere

Pentru programele Fitness şi estetică corporală şi Kinetoterapia în traumatologia sportivă:

 • 50% – Interviu;
 • 50% – Media la examenul de licenţă.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie – nota de la interviu; media de la examenul de licenţă.

Pentru programul Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme:

 • 50% probă sportivă;
 • 50% media de la examenul de licenţă.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota de la proba sportivă, media de la examenul de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 250 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2900 RON

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Asistență socială Familia şi managementul resurselor familiale Zi
Masterat european de protecţie a drepturilor copilului Zi
Supervizare şi planificare socială Zi
Probaţiune, mediere şi asistenţă sociala a victimelor infracţiunilor Zi
Științe politice Politici publice şi management instituţional Zi
Studii europene de integrare şi securitate Zi
Studii de dezvoltare internațională cu predare în limba engleză Zi
Marketing politic şi comunicare Zi
Filosofie Filosofia aplicată şi management cultural Zi
Sociologie Securitate comunitară şi controlul violenţei Zi
Științe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate Zi
Masterat de cercetare
Filosofie şi ştiinte sociale
(sub rezerva acreditatii)
Zi
Numărul total de locuri 238 82

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: nota la disciplina Cunoştinte fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 200 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2400 RON

Facultatea de Fizică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Fizică Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare Zi
Biofizică si fizică medicală Zi
Modelare şi simulare Zi
Materiale avansate. Nanotehnologii Zi
Metode fizice aplicate în kintetoterapie şi recuperare medicală Zi
Fizică şi protecţia mediului Zi
Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare (cu predare in limba engleză) Zi
Biofizică si fizică medicală (cu predare in limba engleza) Zi
Modelare şi simulare (cu predare in limba engleza) Zi
Materiale avansate. Nanotehnologii (cu predare in limba engleza) Zi
Fizică didactică Zi
Interdisciplinar Științe Zi
Numărul total de locuri 80 29

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare pentru candidaţii care au aceeaşi medie aflaţi pe ultimul loc: nota la proba Fizică generală de la licenţă

La programele de masterat în limba engleză condiţia obligatorie la înscriere va fi prezentarea certificatului de competenţă lingvistică pentru Limba engleză.

Taxă de înscriere

 • 150 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 3000 RON

Facultatea de Geografie şi Geologie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Geografie Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului Zi
Turism şi dezvoltare regională Zi
Turism şi dezvoltare regională (în limba franceză ) – Tourisme et developpement regional Zi
Știința mediului Mediul actual şi dezvoltare durabilă Zi
Geologie Geochimia mediului Zi
Geologie de sondă și ambientală Zi
Masterat de cercetare
Geochimia mediului (în limba engleză) Zi
Numărul total de locuri 215 74

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă/diplomă (100%).
 • Pentru programele în limbi străine, condiţie obligatorie la înscriere: Prezentarea Certificatului de Competenţă lingvistică.

Criterii de departajare: media generală de promovare a studiilor universitare de licenţă, ECTS.

Taxă de înscriere

 • 190 RON
 • 100 RON (pentru domeniul Geologie)
 • 190 RON (pentru Masteratul de cercetare)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2800 RON, cu excepţia specializării Geochimia mediului în limba engleză unde taxa va fi de 4000 RON.

Facultatea de Informatică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Informatică Sisteme distribuite (în limba engleză) Zi
Optimizare computaţională  (în limba engleză) Zi
Lingvistică computaţională  (în limba engleză) Zi
Ingineria sistemelor software  (în limba engleză) Zi
Securitatea informaţiei  (în limba engleză) Zi
Masterat de cercetare
Informatică Studii avansate în informatică (în limba engleză) Zi
Numărul total de locuri 115 42

Condiţiile de admitere

 • Interviu în limba engleză – probă eliminatorie (admis/respins)
 • Media examenului de licenţă (100%).

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media examenului de bacalaureat.

Taxă de înscriere

 • 250 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 3900 RON

 

Facultatea de Istorie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Istorie Institutii şi ideologii ale puterii în Europa Zi
Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale Zi
Arheologie, civilizație şi artă antică Zi
Patrimoniu şi turism cultural Zi
Istoria comunismului în România Zi
Istoria evreilor şi ebraistică Zi
Studii egeo-mediteraneene Zi
Muzeologie şi restaurare Zi
Masterat de cercetare
Istorie Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii Zi
Numărul total de locuri 80 53

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota la evalauarea prezentării şi susţinerii lucrării de diplomă.
Pentru masteratul de cercetare:
 • Condiţii de înscriere: media la licenţă cel puţin 8,50.
 • Condiţii de admitere: media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota la evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de diplomă.

Taxă de înscriere

 • 120 RON  la 1 specializare;
 • 140 RON la  2 specializari;
 • 160 RON la 3 specializari şi mai multe
 • 120 RON la masteratul de cercetare

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2000 RON

 

Facultatea de Litere

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Limbă și literatură Literatura română şi hermeneutică literară Zi
Lingvistică generală  şi românească Zi
Studii Francofone Zi
Cultura germană în context european Zi
Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză,franceză , germană, slavistica, clasice,  italiană, spaniolă) Zi
Limbă, literatură şi civilizaţie românească Zi
Literatură universală şi comparată Zi
Traducere şi terminologie (doar pentru engleză si franceză, în combinație) Zi
Lingvistică aplicată – Didactica limbii engleze Zi
Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală Zi
Studii americane Zi
Științe ale comunicării Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia Zi
Numărul total de locuri 170 116

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media EC TS a anilor de studiu şi media examenului de bacalaureat.

Taxă de înscriere

 • 200 RON pentru fiecare specializare

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2400 RON

 

Facultatea de Matematică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional  80 17
Matematică Matematici financiare Zi
Matematică didactică
Calcul ştiinţific şi ingineria programării
Masterat de cercetare
Matematică Masterat de cercetare în matematică Zi

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de studii de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 120 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2600 RON

* Toate cursurile vor fi accesibile pe platforma e-learning atât în limba română cât şi în limba engleză.

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Științe ale Educației Relaţii şi strategii interculturale Zi  155  148
Medierea conflictelor în educaţie Zi
Politici și management în educație Zi
Psihologie Relaţii umane şi comunicare Zi
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului Zi
Psihologie clinică şi psihoterapie Zi
Terapii de cuplu şi familie Zi
Psihologie educaţională şi consiliere Zi
Științe ale Educației Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale Zi
Didactici aplicate pentru învățământul primar Zi
Educaţie timpurie Zi

 

 

Condiţiile de admitere

 • 50% examenului de licenţă
 • 50% nota la interviu.

Pentru masteratul Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale:

1. Condiţie de înscriere: absolvirea Modulului psihopedagogic sau 30 de credite în domeniul Psihologiei sau Ştiinţele Educaţiei.

2. Media de admitere: 50% media examenului de licenţă si 50% nota la interviu.

Pentru masteratele Didactici aplicate pentru învățământul primar şi Educației timpurie:

1. Condiţie de înscriere : absolvirea modului psihopedagogic.

2. Media de admitere: 50% media examenului de licenţă si 50% nota la interviu.

 • Criterii de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: media generală a anilor de studii din facultate.

Taxă de înscriere

 • 200 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2500 RON

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Teologie Hermeneutică şi teologie biblică Zi
Teologie sistematică în context contemporan Zi
Teoria şi practica formării religioase Zi
Viața bisericii – istorie şi actualitate Zi
Teologie practică si pastoral – misionară Zi
Patrimoniu cultural Zi
Numărul total de locuri 72 55

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare: media generală a anilor de studii de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 160 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2400 RON


 

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Teologie Strategii ale carităţii creştine Zi
Numărul total de locuri 22 3

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare în caz de medii egale: media anilor de studii din facultate.

Taxă de înscriere

 • Nu se percepe  taxă de înscriere la admitere

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2500 RON

Centrul de Studii Europene

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Interdisciplinar (economie şi afaceri internaţionale, administraţie publică, ştiinţe politice, drept) Studii europene Zi
Studii europene FR
Interdisciplinar (geografie, finanţe, economie şi afaceri internaţionale, administrarea afacerilor, ştiinţe administrative) Dezvoltare regională Zi
Matematică Teoria riscului şi aplicaţii în limba engleză Zi
Numărul total de locuri 57 63


Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Candidaţii cu aceeaşi medie vor fi departajaţi prin media anilor de studiu.

Taxă de înscriere

 • 150 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2800 RON (Zi)
 • 2600 RON (FR)