Master (NOU)

Admiterea pentru studii de master se va organiza în perioada 12 – 15 septembrie.

Începând din acest an, programele de master vor fi de două tipuri:

 • master profesional, orientat preponderent spre formarea competentelor profesionale;
 • master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competentelor de cercetare stiintifica. Invatarea realizata in cadrul masterului de cercetare poate fi echivalata cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat
 • master didactic

Informaţii pentru candidaţii din Republica Moldova, alte ţări învecinate şi Diaspora pot fi găsite aici.

Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei |Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică | Centrul de Studii Europene

 

Facultatea de Biologie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Biologie Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor Zi
Biotehnologii microbiene şi celulare Zi
Genetică moleculară Zi
Bioprocedee în domeniul agroalimentar Zi
Bio-Antropologie Zi
Biologia dezvoltării Zi
Ştiinţa mediului Consiliere de mediu Zi
Educaţie ecologică pentru  dezvoltare durabilă Zi
Numărul total de locuri 98 62

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 60% Media generală a anilor de studii;
 • 40% Media examenului de licenţă.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de studiu din facultate.

Taxă de înscriere

 • 150 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2200 RON

Facultatea de Chimie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Chimie Chimie coordinativă aplicată Zi
Chimia si biochimia heterociclurilor Zi
Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului Zi
Chimia mediului şi siguranţă alimentară Zi
Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice Zi
Chimia în ştiinţele integrate Zi
Masterat de cercetare
Chimie Studii avansate în chimie Zi
Numărul total de locuri 75 18

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 50% Media generală a anilor de studii;
 • 50% Media examenului de licenţă.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de studiu din facultate.

Taxă de înscriere

 • Nu se percepe  taxă de înscriere la admitere

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 1600 RON


Facultatea de Drept

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Drept Drept european Zi
Dreptul afacerilor Zi
Ştiinţe penale Zi
Criminalistică (interdisciplinar) Zi
Numărul total de locuri 115 195

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 50 % media generală a examenului de licenţă;
 • 50% media generală a anilor de studii.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de studii.

Criterii suplimentare:

 • La Drept european(ZI): se pot înscrie absolvenți cu studii de licență de la orice facultate cu condiția frecventării în semestrul I – master a cursului complementar de Teoria generala a dreptului (200 lei), finalizat cu examnen.
 • La Dreptul afacerilor (ZI): se pot înscrie absolvenți ai Facultăților de Drept, Științe economice și Administrație publică.
 • La Științe penale (ZI):se pot înscriere absolvenți cu studii de licență cu condiția acumulării a  minimum 30 de credite pe durata studiilor de licență la disciplinele de specialitate (Drept penal general, Drept penal special, Drept procesual penal).
 • La Criminalistică: condiţia de înscriere la examenul de admitere este deţinerea unei diplome de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină sau Ştiinţe inginereşti

Taxă de înscriere

 • 200 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2800 RON la Zi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional

Cu anumite discipline studiate în prealabil (vezi site-ul FEAA pentru detalii)

Științe administrative  Administrație publică  Zi
Economie Managementul mediului și al resurselor naturale Zi
Afaceri internaționale și strategii interculturale Zi
Administrarea afacerilor Management turistic și hotelier Zi
Finanțe Finanțe – Asigurări Zi
Bănci și piețe financiare Zi
Finante şi Managementul Riscului (în limba engleză) Zi
Contabilitate Contabilitate, expertize și audit Zi
Cibernetică, statistică și informatică economică Sisteme informaționale pentru afaceri Zi
Statistică și actuariat în asigurări si sănătate Zi
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale Zi
Management Managementul organizațiilor Zi
Managementul și dezvoltarea resurselor umane Zi
Achiziții – Distribuție – Logistică Zi
Marketing Analiza și strategie de marketing Zi
Marketing și comunicare în afaceri Zi
Interdisciplinar Economia și dreptul afacerilor Zi

Fără discipline studiate în prealabil (vezi site-ul FEAA pentru detalii)

Contabilitate Contabilitatea afacerilor Zi
Finanţe Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice Zi
Asigurări şi reasigurări Zi
Management Managementul resurselor umane Zi
Marketing Negocieri-relaţii publice Zi
Administrarea afacerilor Managementul proiectelor Zi
Administrarea afacerilor Zi
Management în comerţ Zi
Management în turism Zi
Afaceri internaţionale Zi
Științe administrative Guvernare modernă şi dezvoltare locală Zi
Contabilitate Contabilitatea afacerilor FR*
Management Managementul resurselor umane FR*
Marketing Negocieri-relaţii publice FR*
Administrarea afacerilor Managementul proiectelor FR*
Administrarea afacerilor FR*
Management în comerţ FR*
Management în turism FR*
Științe administrative Guvernare modernă şi dezvoltare locală FR*
Masterat de cercetare
Interdisciplinar Master de cercetare în economie şi afaceri (Economics and Business)** Zi
Numărul total de locuri 795 853

* masterate cu frecvenţă redusă, prin transformare de la ID

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • media generală a anilor de studii  0.6 + media generală de licenţă 0.4

Pentru candidații care provin din alte domenii de licență nu sunt restricții, dar  discipline prealabile prevăzute în programul de studii trebuie parcurse până la înscriere.

Cerinţe speciale pentru programul Finante si managementul riscului  în limba engleză:  Este necesară dovedirea competenţei lingvistice fie printr-un certificat de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberat de către o instituţie recunoscută de MECI: TOEFL – internet-based (iBT) 92 / computer-based (CBT) 237 / paper-based (PBT) 580 / IELTS 6,5 / Cambridge Proficiency A, B, C or Cambridge Advanced English (CAE) / Grade C1/C2 on the written and oral parts of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English test.
Candidaţii care nu posedă un asemenea certificat vor susţine (gratuit) un interviu în prima zi de admitere, pentru verificarea fluenţei şi acurateţei în limba engleză pe baza unei tematici prestabilite constând în două lucrări de cercetare specifice programului de master.

Taxă de înscriere

 • 250 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 3000 RON  la zi
 • 2600 RON la FR

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Educație Fizică și Sport Management şi marketing în sport FR*
Management şi marketing în sport Zi
Fitness şi estetică corporală Zi
Kinetoterapia în traumatologia sportivă Zi
Activităţi sportive de timp liber si sporturi extreme Zi
Numărul total de locuri 70 89

* masterate cu frecvenţă redusă, prin transformare de la ID

Condiţiile de admitere

a). Pentru programele Management şi marketing în sport, Kinetoterapie în geriatrie, Fitness şi estetică corporală, Kinetoterapia în traumatologia sportivă

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 50% – Media de absolvire (media de la examenul de licenţă+media anilor de studiu);
 • 50% – Interviu.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie – nota de la interviu; media de la examenul de licenţă; media anilor de studiu.

b). Pentru programul Activităţi sportive de timp liber și sporturi extreme

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 50%  media de absolvire (media de la examenul de licenţă + media anilor de studiu);
 • 50% proba sportivă: înot.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie: – nota de la proba sportivă: înot; media de la examenul de licenţă; media anilor de studiu

Taxă de înscriere

 • 250 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2500 RON la Zi
 • 2200 RON la FR

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Masterat profesional
Asistență socială Familia şi managementul resurselor familiale Zi
Masterat european de protecţie a drepturilor copilului Zi
Supervizare şi planificare socială Zi
Probaţiune, mediere şi asistenţă sociala a victimelor infracţiunilor Zi
Științe politice Politici publice şi management instituţional Zi
Studii europene de integrare şi securitate Zi
Studii de dezvoltare internațională cu predare în limba engleză Zi
Marketing politic şi comunicare Zi
Filosofie Filosofia aplicată şi management cultural Zi
Sociologie Securitate comunitară şi controlul violenţe Zi
Științe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate Zi
Numărul total de locuri 280 160

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 50% media anilor de studii din facultate;
 • 50% media examenului de licență.

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie: media anilor de studii din facultate, media examenului de licență.

Taxă de înscriere

 • 200 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2400 RON

Facultatea de Fizică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Fizică Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare Zi
Biofizică si fizică medicală Zi
Modelare şi simulare Zi
Materiale avansate. Nanotehnologii Zi
Metode fizice aplicate în kintetoterapie şi recuperare medicală Zi
Fizică şi protecţia mediului Zi
Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare (cu predare in limba engleza)(sub rezerva acreditarii) Zi
Biofizică si fizică medicală (cu predare in limba engleza)(sub rezerva acreditarii) Zi
Modelare şi simulare (cu predare in limba engleza)(sub rezerva acreditarii) Zi
Materiale avansate. Nanotehnologii (cu predare in limba engleza)(sub rezerva acreditarii) Zi
Fizică didactică Zi
Interdisciplinar Științei(sub rezerva acreditarii) Zi
Numărul total de locuri 80 36

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 60% media anilor de studii;
 • 40% media la licenta.

Criteriu de departajare pentru candidaţii care au aceeaşi medie aflaţi pe ultimul loc: media anilor de studiu.
La programele de masterat în limba engleză condiția obligatorie la înscriere va fi prezentarea  certificatului de competență lingvistică.

Taxă de înscriere

 • 150 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2200 RON
 • 3000 Ron la masteratele in limba engleza

Facultatea de Geografie şi Geologie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Geografie Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului Zi
Turism şi dezvoltare regională Zi
Turism şi dezvoltare regională (în limba franceză ) – Tourisme et developpement regional Zi
Știința mediului Mediul actual şi dezvoltare durabilă Zi
Geologie Geochimia mediului Zi
Geologie de sondă și ambientală Zi
Geochimia mediului (în limba engleză) Zi
Numărul total de locuri 250 93

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 50% media anilor de studii universitare;
 • 50% media examenului de licenţă/diplomă.

Criterii de departajare: – Media ECTS a anilor de studii de licenţă/diplomă;
La programele de masterat în limbi străine condiția obligatorie la înscriere va fi prezentarea  certificatului de competență lingvistică. Certificatul de competență lingvistică poate fi obținut de la instituțiile recunoscute de către MECTS.

Taxă de înscriere

 • 190 RON
 • 100 RON (Geologie)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2800 RON
 • 4000 RON pentru Geochimia mediului (în limba engleză)

Facultatea de Informatică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Informatică Sisteme distribuite (în limba engleză) Zi
Optimizare computaţională  (în limba engleză) Zi
Lingvistică computaţională  (în limba engleză) Zi
Ingineria sistemelor software  (în limba engleză) Zi
Securitatea informaţiei  (în limba engleză) Zi
Masterat de cercetare
Informatică Studii avansate în informatică (în limba engleză)** Zi
Numărul total de locuri 130 53

Condiţiile de admitere

 • Interviu în limba engleză – probă eliminatorie (admis/respins)
 • Media generală ECTS a anilor de studii din facultate.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie: media examenului de licență.

Taxă de înscriere

 • 250 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 3000 RON

 

Facultatea de Istorie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Istorie Institutii şi ideologii ale puterii în Europa Zi
Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale Zi
Arheologie, civilizație şi artă antică Zi
Patrimoniu şi turism cultural Zi
Istoria comunismului în România Zi
Istoria evreilor şi ebraistică Zi
Studii egeo-mediteraneene Zi
Muzeologie şi restaurare Zi
Masterat de cercetare
Istorie Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii Zi
Numărul total de locuri 90 67

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 50% media ECTS a anilor de studii;
 • 50% media ECTS examenului de licenţă.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie: media ECTS a anilor de studii din facultate, media examenului de licență, media aritmetică a anilor de studii din facultate.

Taxă de înscriere

 • 120 RON  la 1 specializare;
 • 140 RON la  2 specializari;
 • 160 RON la 3 specializari şi mai multe

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2000 RON

 

Facultatea de Litere

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Limbă și literatură Literatura română şi hermeneutică literară Zi
Lingvistică generală  şi românească Zi
Studii Francofone Zi
Cultura germană în context european Zi
Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză,franceză , germană, slavistica, clasice,  italiană, spaniolă) Zi
Limbă, literatură şi civilizaţie românească Zi
Literatură universală şi comparată Zi
Traducere şi terminologie (doar pentru Engleză si franceză , in combinație) Zi
Lingvistica aplicata – Didactica limbii engleze Zi
Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală Zi
Studii americane Zi
Științe ale comunicării Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia Zi
Numărul total de locuri 200 147

Condiţiile de admitere

Media de admitere se calculează prin ponderare, astfel:

 • 50% media ECTS a anilor de studii;
 • 50% media examenului de licenţă.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie: media la licenţă, media ECTS a anilor de studiu.

Taxă de înscriere

 • 200 RON pentru fiecare specializare

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2200 RON

 

Facultatea de Matematică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Matematică Matematici financiare Zi
Calcul științific și ingineria programării Zi
Matematică didactică Zi
Teoria riscului și aplicații* Zi
Masterat de cercetare
Matematică Master de cercetare în matematică Matematică
Numărul total de locuri 90 22

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 50% – media generală din anii de facultate; 50%
 • 50% – media examenului de licenţă.

Criterii de departajare: media generală a anilor de facultate, media examenului de licenţă.

Condiţii de înscriere la masteratul  Teoria riscului şi aplicaţii cu predare în limba engleză, Zi: Studierea limbii engleze în facultate, atestată prin foaie matricola sau similar, promovată cu media minim 7 (şapte), sau atestat de limba engleză recunoscut internaţional.

Taxă de înscriere

 • 120 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2000 RON

* Toate cursurile vor fi accesibile pe platforma e-learning atât în limba română cât şi în limba engleză.

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Științe ale Educației Relaţii şi strategii interculturale Zi
Medierea conflictelor în educaţie Zi
Politici și management în educație Zi
Psihologie Relaţii umane şi comunicare Zi
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului Zi
Psihologie clinică şi psihoterapie Zi
Terapii de cuplu şi familie Zi
Psihologie educaţională şi consiliere Zi
Științe ale Educației Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale Zi
Didactici aplicate pentru învățământul primar Zi
Educației timpurie Zi
Numărul total de locuri 180 187

 

Condiţiile de admitere

a). Pentru domeniul Științe ale Educației și Psihologie

 • Media de admitere se va calcula astfel:
 • 50% media anilor de studiu;
 • 50% media la licență.

Criterii de departajare pentru candidații cu aceeași medie, aflați pe ultimele locuri: media generală a anilor de studii din facultate, media examenului de licență.

 

b). Pentru programul Diagnoza şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale, Zi, condițiile de înscriere sunt:

 • absolvirea modulului Psihopedagogic sau 30 de credite în domeniul Psihologie sau Științe ale Educației
 • Media de admitere se va calcula astfel:
 • 50% media anilor de studiu;
 • 50% media la licență.

Criterii de departajare pentru candidații cu aceeași medie, aflați pe ultimele locuri: media generală a anilor de studii din facultate, media examenului de licență.

c) Pentru programele Didactici aplicate pentru învățământul primar, Zi și Educatiei timpurie, Zi

1. Condiție de înscriere : absolvirea modului psihopedagogic
2. Proba de aptitudini (eliminatorie admis/respins): Muzica si Dicție
3. Media de admitere:

 • 50% media anilor de studiu;
 • 50% media la licență.

Criterii de departajare pentru candidații cu aceeași medie, aflați pe ultimele locuri: media generală a anilor de studii din facultate, media examenului de licență.

Taxă de înscriere

 • 200 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2500 RON zi si FR

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Teologie Hermeneutica şi teologie biblică Zi
Teologie sistematică în context contemporan Zi
Viața bisericii – istorie şi actualitate Zi
Teologie practică si pastoral – misionară Zi
Patrimoniu cultural Zi
Numărul total de locuri 82 70

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 70% – media generala ECTS a anilor de studii de licenţă;
 • 30% media generală la  examenul de licenţă.

Criterii de departajare:

 • Pentru Hermeneutică şi Teologie biblică: 1. Noul Testament; 2. Vechiul Testament;
 • Pentru Viaţa Bisericii-istorie şi actualitate: 1. Istoria Bisericii Ortodoxe Române;  2. Istoria Bisericii Universale;
 • Pentru Teologie Sistematică în context contemporan: 1. Morală;  2. Istoria Religiilor;
 • Pentru Teologie Practică şi Pastoral-misionară: 1. Teologie Liturgică; 2. Drept bisericesc şi administraţie bisericească;

Departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri din listele candidaţilor, pentru absolvenţii altor facultăţi decât Teologie, precum şi pentru candidaţii de la direcţia de specializare Patrimoniu cultural, se va face luând în calcul media generală a anilor de studii de licenţă

Taxă de înscriere

 • 160 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2400 RON


 

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Teologie Strategii ale carităţii creştine Zi
Numărul total de locuri 25 18

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 60% media anilor de studii;
 • 40% media examenului de licenţă.

Criterii de departajare in caz de medii egale: media la licență.

Taxă de înscriere

 • Nu se percepe  taxă de înscriere la admitere

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2000 RON

Centrul de Studii Europene

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Interdisciplinar (economie şi afaceri internaţionale, administraţie publică, ştiinţe politice, drept) Studii europene Zi
Studii europene FR*
Interdisciplinar (geografie, finanţe, economie şi afaceri internaţionale, administrarea afacerilor, ştiinţe administrative) Dezvoltare regională Zi
Numărul total de locuri 40 80

* masterate cu frecvenţă redusă, prin transformare de la ID

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 50 % media anilor de studii;
 • 50% media examenului de licență.

Candidații cu aceeași medie vor fi departajați prin media anilor de studiu.

Taxă de înscriere

 • 150 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2800 RON la ZI
 • 2600 RON la FR