Master septembrie 2017

Programele de master vor fi de următoarele tipuri:

 • master profesional, orientat preponderent spre formarea competențelor profesionale;
 • master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competentelor de cercetare stiintifica. Invatarea realizata in cadrul masterului de cercetare poate fi echivalata cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat

Click pentru a descărca Metodologia Admiterii – Master (2017)

Strict orientativ, puteți consulta ultimele medii de la admiterea 2016 AICI.

Interviu on-line la admiterea la master pentru studenții Erasmus sau calificați la olimpiade și concursuri profesionale

 

 

Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei |Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică

Admiterea pentru românii de pretutindeni (Republica Moldova, Diaspora) – 2017

 

Facultatea de Biologie

Domeniul de studii universitare de master LOCAȚIA DE BAZĂ EXTENSIUNI
CETĂȚENI ROMÂNI (dom. în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI TOTAL Locuri disponibile – sesiunea septembrie
B* T IF** T FR*** B* BB**** BFB***** T IF** T FR*** BB**** BFB*****
Biologie 8 32 0 0 0 3 1 0 44 0 0
Ştiinţa mediului 7 8 0 0 1 1 0 0 17 0 0
TOTAL: 15 40 0 0 1 4 1 0 61 0 0

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă FR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condiţiile de admitere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii din facultate

Taxă de înscriere

 • 200 lei indiferent de numărul domeniilor şi specializărilor

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3500 lei – domeniul Biologie
 • 3000 lei – domeniul Știința Mediului

Facultatea de Chimie

Domeniul de studii universitare de master LOCAȚIA DE BAZĂ EXTENSIUNI
CETĂȚENI ROMÂNI (dom. în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI TOTAL Locuri disponibile – sesiunea septembrie
B* T IF** T FR*** B* BB**** BFB***** T IF** T FR*** BB**** BFB*****
Chimie 27 10 0 0 0 4 1 0 42 0 0
TOTAL: 27 10 0 0 0 4 1 0 42 0 0

 

*buget**taxă  IF***Taxă FR****Buget cu bursă*****Buget fără bursă

Condiţiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% Media examenului de licenţă;
 • 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii din facultate

Taxă de înscriere

 • 50 lei / domeniu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3500 lei

Facultatea de Drept

Domeniul de studii universitare de master LOCAȚIA DE BAZĂ EXTENSIUNI
CETĂȚENI ROMÂNI (dom. în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI TOTAL Locuri disponibile – sesiunea septembrie
B* T IF** T FR*** B* BB**** BFB***** T IF** T FR*** BB**** BFB*****
Drept 0 6 0 1 0 23 0 0 30 0 0
Economie şi afaceri internaţionale 20 80 49 1 4 20 1 0 175 0 0
TOTAL: 20 86 49 2 4 43 1 0 205 0 0

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă FR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă


Condiţiile de admitere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

Departamentul Studii Europene:

 • Pe baza programării stabilită la înscrierea candidatului (inclusiv înscriși on-line), după orarul: 17 – 20 iulie , 9-17; 21 iulie 2017, 9–18

Criterii suplimentare:
La Drept european se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţa de la orice facultate cu condiţia frecventării în sem I master a cursului complementar de Teoria generala a dreptului (200 lei), finalizat.
Dreptul afacerilor se adresează, în principal, absolvenţilor ai facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică.
La Ştiinte penale se pot înscriere absolvenţi cu studii de licenţă cu condiţia acumulării a minimum 30 de credite pe durata studiilor de licenţă la disciplinele de specialitate (Drept penal general, Drept penal special, Drept procesual penal).
Criminalistică se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină, Mediicină Veterinară, Medicină Dentară sau Ştiinţe inginereşti.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale (pentru specializările din domeniul Drept):
1. media anilor de studii;
2. nota obţinută la proba „Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale (pentru specializările din domeniul Economie și afaceri internaționale, respectiv Matematică):
1. media anilor de studii;

Taxă de înscriere

 • 300 lei, 250 lei – online / domeniu (pentru specializările din domeniul Drept)
 • 150 lei/ domeniu (pentru specializările din domeniul Economie și afaceri internaționale, respectiv Matematică)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 2800 lei  (pentru specializările din domeniul Drept)
 • 3000 lei (pentru specializarea Studii europene IFR)
 • 3200 lei (pentru specializarea Dezvoltare regională, Studii europene, Dezvoltare regională și managementul proiectelor, Teoria riscurilor și aplicații)

Detalii despre admiterea la Extensiunile din Republica Moldova

* Detalii despre admiterea la Centrul de Studii Europene (departament interdisciplinar din cadrul Facultății de Drept)

 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Domeniul de studii universitare de master LOCAȚIA DE BAZĂ EXTENSIUNI
CETĂȚENI ROMÂNI (dom. în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI TOTAL Locuri disponibile – sesiunea septembrie
B* T IF** T FR*** B* BB**** BFB***** T IF** T FR*** BB**** BFB*****
Administrarea afacerilor 6 32 0 0 0 2 0 0 40 0 0
Cibernetică şi statistică 2 18 0 0 0 1 0 0 21 0 0
Contabilitate 4 14 0 0 0 1 0 0 19 0 0
Economie 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Economie şi afaceri internaţionale 5 27 0 0 0 1 0 0 33 0 0
Finanţe 6 37 0 0 0 1 0 0 44 0 0
Informatică economică 4 8 0 0 0 1 0 0 13 0 0
Management 10 43 40 0 0 1 0 0 94 28 0
Marketing 6 42 0 0 0 1 0 0 49 0 0
Ştiinţe administrative 2 13 0 0 0 1 0 0 16 0 0
TOTAL: 45 234 40 0 0 11 0 0 330 28 0

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă FR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condiţiile de admitere 

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

 

 

Observaţii pentru programele de master profesionale cu discipline prealabile, marcate (*):
– Pentru candidaţii care provin din alte domenii de licenţă nu sunt restricţii, dar disciplinele prealabile prevăzute în programul de studii trebuie să fie parcurse până la înscriere.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale:
1. Categoria universităţii absolvite.
2. Media anilor de studii.

Taxă de înscriere

 • 250 lei; online 200 lei/ facultate

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3500 lei (IF)
 • 3100 lei (IFR)

Detalii despre admiterea la Extensiunile din Republica Moldova

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul de studii universitare de master LOCAȚIA DE BAZĂ EXTENSIUNI
CETĂȚENI ROMÂNI (dom. în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI TOTAL Locuri disponibile – sesiunea septembrie
B* T IF** T FR*** B* BB**** BFB***** T IF** T FR*** BB**** BFB*****
Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice 0 58 0 0 2 4 0 0 64 0 0
TOTAL: 0 58 0 0 2 4 0 0 64 0 0

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă FR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condiţiile de admitere:

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. Nota de la interviu;
2. Media de la examenul de licenţă.

 

Taxă de înscriere

 • 300 lei / domeniu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3400 lei

Detalii despre admiterea la Extensiunile din Republica Moldova

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

Domeniul de studii universitare de master LOCAȚIA DE BAZĂ EXTENSIUNI
CETĂȚENI ROMÂNI (dom. în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI TOTAL Locuri disponibile – sesiunea septembrie
B* T IF** T FR*** B* BB**** BFB***** T IF** T FR*** BB**** BFB*****
Asistență socială 26 52 0 1 4 1 0 0 84 0 0
Filosofie 10 5 0 0 1 0 0 0 16 0 0
Sociologie 6 13 0 0 1 0 0 0 20 0 0
Ştiinţe ale comunicării 27 10 0 0 0 1 0 0 38 0 0
Ştiinţe politice 39 22 0 0 2 0 1 0 64 0 0
TOTAL: 108 102 0 1 8 2 1 0 222 0 0

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă FR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

 

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere:

 • – 60% Media examenului de licenţă;
  – 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

 

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: nota la disciplina Cunoştinte fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă

Taxă de înscriere

 • 250 lei / program

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3000 lei

Facultatea de Fizică

Domeniul de studii universitare de master LOCAȚIA DE BAZĂ EXTENSIUNI
CETĂȚENI ROMÂNI (dom. în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI TOTAL Locuri disponibile – sesiunea septembrie
B* T IF** T FR*** B* BB**** BFB***** T IF** T FR*** BB**** BFB*****
Fizică 69 20 0 0 2 10 1 0 102 21 0
TOTAL: 69 20 0 0 2 10 1 0 102 21 0

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă FR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condiţiile de admitere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: media anilor de studii

 

Taxă de înscriere

 • 150 lei / domeniu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3000 lei

Detalii despre admiterea la Extensiunile din Republica Moldova

Facultatea de Geografie şi Geologie

Domeniul de studii universitare de master LOCAȚIA DE BAZĂ EXTENSIUNI
CETĂȚENI ROMÂNI (dom. în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI TOTAL Locuri disponibile – sesiunea septembrie
B* T IF** T FR*** B* BB**** BFB***** T IF** T FR*** BB**** BFB*****
Geografie 39 15 0 0 3 3 1 0 61 0 0
Geologie 2 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0
Ştiinţa mediului 8 2 0 0 1 1 0 0 12 0 0
Inginerie geologică 10 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0
TOTAL: 59 20 0 0 5 4 1 0 80 0 0

* buget
** taxă  IF
*** Taxă FR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

 

Condiţiile de admitere

Pentru domeniile Geografie, Geologie și Știința Mediului:

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

 

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: media generală de promovare a studiilor universitare de licenţă, ECTS.

Pentru domeniul Inginerie Geologică

– se adresează, în principal, absolvenţilor cu diplomă de licenţă de la domeniile inginerie geologică, geologie, geografie, ştiinţa mediului, chimie, fizică, biologie.
Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: media generală de promovare a studiilor universitare de licenţă, ECTS.

Taxă de înscriere

 • 100 lei (pentru domeniul Geologie)
 • 190 lei (pentru celelalte domenii)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 2800 lei, cu excepţia specializărilor Geochimia mediului în limba engleză și Turism și dezvoltare regională (în limba franceză) unde taxa va fi de 3900 lei.

 

Facultatea de Informatică

 

Domeniul de studii universitare de master LOCAȚIA DE BAZĂ EXTENSIUNI
CETĂȚENI ROMÂNI (dom. în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI TOTAL Locuri disponibile – sesiunea septembrie
B* T IF** T FR*** B* BB**** BFB***** T IF** T FR*** BB**** BFB*****
Informatică 10 3 0 0 0 0 3 0 16 0 0
TOTAL: 10 3 0 0 0 0 3 0 16 0 0

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă FR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

 


Condiţiile de admitere

Media de admitere:

– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

 

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: media ECTS a anilor de studii de la studiile de licenţă

Taxă de înscriere

 • 300 lei / domeniu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3900 lei

 

Facultatea de Istorie

Domeniul de studii universitare de master LOCAȚIA DE BAZĂ EXTENSIUNI
CETĂȚENI ROMÂNI (dom. în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI TOTAL Locuri disponibile – sesiunea septembrie
B* T IF** T FR*** B* BB**** BFB***** T IF** T FR*** BB**** BFB*****
Istorie 23 38 0 0 2 3 1 0 67 0 0
TOTAL: 23 38 0 0 2 3 1 0 67 0 0

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă FR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

 


Condiţiile de admitere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.
Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie:
1. Media ECTS a anilor de studii din facultate
2. Nota la Evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă

 

Taxă de înscriere
 • 140 lei / domeniu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 2100 lei

 

Facultatea de Litere

Domeniul de studii universitare de master LOCAȚIA DE BAZĂ EXTENSIUNI
CETĂȚENI ROMÂNI (dom. în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI TOTAL Locuri disponibile – sesiunea septembrie
B* T IF** T FR*** B* BB**** BFB***** T IF** T FR*** BB**** BFB*****
Filologie 50 28 0 0 9 3 1 91 0 0
Ştiinţe ale comunicării 10 3 0 0 0 1 0 14 0 0
TOTAL: 60 31 0 0 9 4 1 0 105 0 0

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă FR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

 

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

 

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. Media ECTS a anilor de studiu;
2. Media examenului de bacalaureat.

Taxă de înscriere

 • 200 lei / program

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 2400 lei

 

Facultatea de Matematică

 

Domeniul de studii universitare de master LOCAȚIA DE BAZĂ EXTENSIUNI
CETĂȚENI ROMÂNI (dom. în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI TOTAL Locuri disponibile – sesiunea septembrie
B* T IF** T FR*** B* BB**** BFB***** T IF** T FR*** BB**** BFB*****
Matematică 26 19 0 0 5 12 1 0 63 0 0
TOTAL: 26 19 0 0 5 12 1 0 63 0 0

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă FR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă


Condiţiile de admitere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

 

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:media generală a anilor de facultate.

Taxă de înscriere

 • 120 lei / program

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 2000 lei

 

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul de studii universitare de master LOCAȚIA DE BAZĂ EXTENSIUNI
CETĂȚENI ROMÂNI (dom. în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI TOTAL Locuri disponibile – sesiunea septembrie
B* T IF** T FR*** B* BB**** BFB***** T IF** T FR*** BB**** BFB*****
Psihologie 12 9 0 0 1 1 1 0 24 0 0
Ştiinţe ale educaţiei 13 21 0 0 3 1 0 0 38 0 0
TOTAL: 25 30 0 0 4 2 1 0 62 0 0

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă FR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condiţiile de admitere
Media de admitere:

– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

 

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: Media generală a anilor de studii din facultate

Taxă de înscriere

 • 200 lei/program primul dosar; 100 lei/program al doilea dosar

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3300 lei

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Domeniul de studii universitare de master LOCAȚIA DE BAZĂ EXTENSIUNI
CETĂȚENI ROMÂNI (dom. în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI TOTAL Locuri disponibile – sesiunea septembrie
B* T IF** T FR*** B* BB**** BFB***** T IF** T FR*** BB**** BFB*****
Teologie 24 76 0 0 1 7 1 0 109 0 0
TOTAL: 24 76 0 0 1 7 1 0 109 0 0

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă FR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere:

– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

 

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: Media generală ECTS a anilor de studii de licenţă

Taxă de înscriere

 • 250 lei / program

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3000 lei


 

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

Domeniul de studii universitare de master LOCAȚIA DE BAZĂ EXTENSIUNI
CETĂȚENI ROMÂNI (dom. în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI TOTAL Locuri disponibile – sesiunea septembrie
B* T IF** T FR*** B* BB**** BFB***** T IF** T FR*** BB**** BFB*****
Teologie 4 6 0 0 1 2 1 0 14 0 0
TOTAL: 4 6 0 0 1 2 1 0 14 0 0

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă FR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

 

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

 

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii din facultate.

Taxă de înscriere

 • Nu se percepe  taxă de înscriere la admitere

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 2000 lei

SaveSave

SaveSave