Master septembrie 2016

Programele de master vor fi de următoarele tipuri:

 • master profesional, orientat preponderent spre formarea competențelor profesionale;
 • master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competentelor de cercetare stiintifica. Invatarea realizata in cadrul masterului de cercetare poate fi echivalata cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat

CLICK AICI pentru a vedea Actele necesare înscrierii la Master (2016)

Click pentru a descărca Metodologia Admiterii – MASTER (2016)

Strict orientativ, puteți consulta ultimele medii de la admiterea 2015 AICI.

 

Biologie | ChimieEconomie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei |Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică | Centrul de Studii Europene

 

Facultatea de Biologie

Candidați români

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
1 Biologie Biologie Biotehnologii microbiene şi celulare română IF 7 17 0
Conservarea biodiversităţii română IF
Genetică moleculară română IF
Ştiinţa mediului Consiliere de mediu română IF 4 10 0
TOTAL: 11 27 0

Români de pretutindeni:

 • 1 loc taxă IF

Etnici romi

 • 1 loc buget
 • 1 loc taxă IF

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie: media anilor de studiu din facultate.

Pentru programul de master în limba engleză, candidații vor susține un interviu în limba engleză notat cu admis/respins în prima și ultima zi de înscrieri.

Taxă de înscriere

 • 200 lei pentru un domeniu, 300 lei pentru două domenii de studiu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016 – 2017:

Pentru domeniul Biologie

 • 3500 lei pentru programele în limba română
 • 4500 lei pentru programul în limba engleză

Pentru domeniul Știința Mediului

 • 3000 lei

Gasiti detalii si aici

Facultatea de Chimie

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
2 Chimie Chimie Chimie pentru afaceri/ Business chemistry engleză IF 19 9 0
Chimia mediului şi siguranţă alimentară română IF
Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice română IF
Chimia şi biochimia heterociclurilor română IF
Studii avansate în chimie română IF
TOTAL: 19 9 0

Români de pretutindeni:

 • 3 locuri buget fără bursă

Romi

 • 1 loc buget
 • 1 loc taxă IF

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%);
 • Pentru programul Chimia pentru afaceri / Business Chemistry (în limba engleză) se va susține un interviu în limba engleză în fiecare zi de înscrieri, la ora 12;
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de studii din facultate

Taxă de înscriere

 • 50 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3500 lei

Program, locații, date de contact

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
3 Economie şi Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor Management turistic şi hotelier * română IF 9 21 0
Managementul proiectelor română IF
Cibernetică şi statistică Statistica şi actuariat în asigurari şi sănatate * română IF 9 21 0
Contabilitate Contabilitate, Diagnostic, Evaluare * română IF 18 21 12
Contabilitate, expertiză si audit * română IF
Contabilitatea afacerilor română IFR
Economie Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept) * română IF 9 7 0
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale şi strategii interculturale * română IF 12 13 0
Economie şi afaceri internaţionale * română IF
Finanţe Bănci şi pieţe financiare * română IF 8 42 0
Finanţe – Asigurări * română IF
Finanţe şi managementul riscului * engleză IF
Informatică economică Dezvoltare software şi sisteme informatice de afaceri/ Software development and business information * engleză IF 6 2 0
Sisteme informaţionale pentru afaceri * română IF
Management Managementul resurselor umane română IF 7 37 12
Managementul resurselor umane română IFR
Managementul strategic al resurselor umane în Europa/ Strategic human resources management in Europe * engleză IF
Managementul şi dezvoltarea resurselor umane * română IF
Marketing Analiză şi strategie de marketing * română IF 4 25 0
Marketing şi comunicare în afaceri * română IF
Ştiinţea dministrative Administraţie publică * română IF 2 3 0
TOTAL: 84 192 24

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, fără bursă: 7 (1-Contabilitatea afacerilor, 2- Afaceri internaționale și strategii interculturale, 1 – Bănci și piețe financiare, 2 – Achiziții, distribuție, logistică, 1 – Managementul și dezvoltarea resurselor umane)
 • taxă, IF: 1 (Economie și afaceri internaționale)

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

Media examenului de licenţă (100%).

Observaţii pentru programele de master profesionale cu discipline prealabile, marcate (*):

– Pentru candidaţii care provin din alte domenii de licenţă nu sunt restricţii, dar disciplinele prealabile prevăzute în programul de studii trebuie să fie parcurse până la înscriere.

– Pentru programele în limba engleză este necesară dovedirea competenţei lingvistice  printr-un certificat de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberat de către o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei: TOEFL – internet-based (iBT) 92 / computer-based (CBT) 237 / paper-based (PBT) 580 / IELTS 6,5 / Cambridge Proficiency A, B, C or Cambridge Advanced English (CAE) / Grade C1/C2 on the written and oral parts of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English test.

Candidaţii care nu posedă un asemenea certificat vor susţine (gratuit) un test de limba engleză în perioada de înscriere. Interviul în limba engleză va avea loc în a doua zi de înscrieri (19.07) și sâmbătă (23.07)

Click aici pentru mai multe detalii

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie:

1. Categoria universităţii absolvite. 2. Media anilor de studii.

Taxă de înscriere

 • 250 lei, online 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3500 lei (IF)
 • 3100 lei (IFR)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
4 Educaţie Fizică şi Sport Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme română IF 9 35 0
Fitness şi estetică corporală română IF
Kinetoterapia în traumatologia sportivă română IF
TOTAL: 9 35 0

 

Număr de locuri candidați etnici români:

 • taxă, IF: 1

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere:

 • 50% – Interviu (25.07.2016);
 • 50% – Media la examenul de licenţă.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie – nota de la interviu; media de la examenul de licenţă.

 

Taxă de înscriere

 • 300 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3200 lei

Program, locații, date de contact

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
5 Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice Filosofie Filosofie aplicată şi management cultural română IF 66 86 0
Sociologie Familia şi managementul resurselor familiale română IF
Masterat european de protecţie a drepturilor copilului română IF
Probaţiune, mediere şi asistenţa sociala a victimelor infracţiunilor română IF
Securitate comunitară şi controlul violenţei română IF
Supervizare şi planificare socială română IF
Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate română IF
Ştiinţe politice Politici publice şi management instituţional română IF
Studii europene de integrare şi securitate română IF
Studii de dezvoltare internaţională engleză IF
TOTAL: 66 86 0

 

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, cu bursă: 1 (la Relații publice și publicitate)
 • buget, fără bursă: 4 (1 pe fiecare domeniu de studii)
 • taxă, IF: 1 (domeniul Științe Politice)

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • La programul de masterat în limba engleză, media se va calcula astfel:
  50% media examenului de licență;
  50% interviu profesional în limba engleză. 25.07.2016, ora 10.00, Sala de Consiliu
 • Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: nota la disciplina Cunoștințe fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 250 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3000 lei

Program, locații, date de contact

Facultatea de Fizică

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
6 Fizică Fizică Biofizică şi fizică medicală engleză IF 39 15 0
Fizică pentru tehnologii avansate/ Physics for advanced technologies engleză IF
Fizică aplicată în tehnologiile informaţiei şi comunicaţii română IF
Fizică şi protecţia mediului română IF
Metode fizice aplicate în kintetoterapie şi recuperare medicală română IF
Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) română IF
TOTAL: 39 15 0

 

La Extensiunea Bălți se va organiza admitere pentru programul de master Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații, IF

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, fără bursă: 2
 • taxă, IF: 1

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

Media examenului de licenţă (100%).

Criteriu de departajare pentru candidaţii care au aceeaşi medie aflaţi pe ultimul loc:  media anilor de studii.

La programele de masterat în limba engleza se va susține un interviu în Limba engleză notat cu admis/respins. Interviul va avea loc în momentul înscrierii, iar pentru admiterea on-line pe 26 iulie.

Taxă de înscriere

 • 150 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3000 lei

Program, locații, date de contact

Facultatea de Geografie şi Geologie

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
7 Geografie şi Geologie Geografie Geomatică română IF 40 14 0
Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului română IF
Turism şi dezvoltare regională română IF
Geologie Geochimia mediului română IF
Ştiinţa mediului Mediul actual şi dezvoltare durabilă română IF
Inginerie geologică Geologie de sondă română IF
Geografie Turism şi dezvoltare regională/ Tourisme et developpement regional franceză IF
Geologie Geochimia mediului engleză IF
TOTAL: 40 14 0

 

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, cu bursă: 1 (Geochimia mediului)
 • buget, fără bursă: 4 (3-domeniul Geografie, 1-domeniul Geologie)
 • taxă, IF: 1 (domeniul Geografie)

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă/diplomă (100%).
 • Pentru programele în limbi străine, se va susține o probă eliminatorie constând într-un interviu privind competența lingvistică notat cu ADMIS/RESPINS. Interviu privind competenţă lingvistică: 18-22.07.2016, 9.00-16.00, sala B663

Criterii de departajare:

– media ECTS  a anilor de studii universitare de licenţă/diplomă.

La specializarea „Geologie de sondă” se pot înscrie absolvenții cu diplomă de licență de la domeniile Inginerie geologică, Geologie, Geografie, Știința Mediului, Chimie, Fizică, Biologie.

Taxă de înscriere

 • 190 lei (pentru domeniile Geografie și Știința mediului)
 • 100 lei (pentru programul Geochimia Mediului)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 2800 lei, cu excepţia specializărilor Geochimia mediului în limba engleză și Turism și dezvoltare regională (în limba franceză) unde taxa va fi de 3900 lei.

Program, locații, date de contact

Facultatea de Informatică

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
8 Informatică Informatică Ingineria sistemelor software engleză IF 6 3 0
Lingvistică computaţională engleză IF
Optimizare computaţională engleză IF
Securitatea informaţiei engleză IF
Sisteme distribuite engleză IF
Studii avansate în informatică engleză IF
TOTAL: 6 3 0

Număr de locuri candidați etnici români:

 • taxă, IF: 1

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Interviu în limba engleză – probă eliminatorie (admis/respins). Interviul în limba engleză: în momentul înscrierii
 • Media examenului de licenţă (100%).

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media generală ECTS a anilor de studii de licență.

Taxă de înscriere

 • 300 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3900 lei

Program, locații, date de contact

 

Facultatea de Istorie

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
9 Istorie Istorie Arheologie, civilizatie şi artă antică română IF 15 32 0
Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa română IF
Patrimoniu şi turism cultural română IF
Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale română IF
TOTAL: 15 32 0

 

Număr de locuri candidați etnici români:

 • taxă, IF: 1

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
  • media ECTS  a studiilor universitare de licenţă;
  • nota la evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licență.
Taxă de înscriere
 • 140 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 2100 lei

Program, locații, date de contact

 

Facultatea de Litere

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
10 Litere Filologie Cultură germană în context european română IF 47 37 0
Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (slavistică, clasice, italiană, spaniolă) română IF
Lingvistică aplicată – Didactica limbii engleze română IF
Lingvistică generală şi românească română IF
Literatura română şi hermeneutică literară română IF
Literatură universală şi comparată română IF
Studii americane română IF
Studii francofone română IF
Traducere şi terminologie (doar pentru engleză şi franceză, în combinaţie) română IF
Ştiinţe ale comunicării Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia română IF
TOTAL: 47 37 0

 

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, fără bursă: 2 (1 – Filologie, 1 – Științe ale comunicării)

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media ECTS a anilor de studiu şi media examenului de bacalaureat.

Taxă de înscriere

 • 200 lei pentru fiecare specializare

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 2400 lei

Program, locații, date de contact

 

Facultatea de Matematică

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
11 Matematică Matematică Matematică didactică şi de cercetare română IF 32 20 0
Matematici aplicate engleză IF
TOTAL: 32 20 0

 

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, fără bursă: 3
 • taxă, IF: 1

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media generală a anilor de facultate.
 • Pentru masteratul de Matematici aplicate în limba engleză se va susține o probă eliminatorie de competență lingvistică notată cu admis/respins. Proba de limba engleza in fiecare zi de admitere intre orele 9:00-13:00.

Taxă de înscriere

 • 120 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 2000 lei

Program, locații, date de contact

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
12 Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologie Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului română IF 19 46 0
Psihologie educaţională şi consiliere română IF
Relaţii umane şi comunicare română IF
Terapii de cuplu şi familie română IF
Ştiinţe ale educaţiei Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale română IF
Didactici aplicate pentru învatamantul primar română IF
Educaţie timpurie română IF
Medierea conflictelor în educaţie română IF
Politici şi management în educare română IF
TOTAL: 19 46 0

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, fără bursă:  1 (domeniul Științe ale educației)
 • taxă, IF: 1 (domeniul Psihologie)

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 0
 • taxă IF: 1

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

– 100%  media examenului de licenţă

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie, aflați pe ultimele locuri: media generală a anilor de studii din facultate.

Taxă de înscriere

 • 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3300 lei

Program, locații, date de contact

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
13 Teologie Ortodoxă Teologie Artă sacră în patrimoniul cultural română IF 17 66 0
Comunicare şi consiliere psihologică şi spirituală (interdisciplinar cu Filosofie, Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei) română IF
Familia creştină contemporană română IF
Misiune şi slujire pastorală română IF
Teoria şi practica formarii religioase română IF
TOTAL: 17 66 0

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, fără bursă: 1
 • taxă, IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).

Taxă de înscriere

 • 250 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3000 lei

Program, locații, date de contact


 

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
14 Teologie Romano-Catolică Teologie Strategii ale carităţii creştine română IF 15 10 0
TOTAL: 15 10 0

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare în caz de medii egale: media anilor de studii din facultate.

Taxă de înscriere

 • Nu se percepe  taxă de înscriere la admitere

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 2000 lei

Program, locații, date de contact

Centrul de Studii Europene

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
15 Centrul de Studii Europene Economie şi afaceri internaţionale Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative) română IF 26 79 50
Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) română IF
Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) română IFR
Matematică Teoria riscurilor şi aplicaţii engleză IF
TOTAL: 26 79 50

 

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, fără bursă: 6 (3-Dezvoltare regională. 3- Studii europene -interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept)
 • taxă, IF: 1 (Studii europene interdisciplinar cudomeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept)

 

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Candidaţii cu aceeaşi medie vor fi departajaţi prin media anilor de studiu.
 • Pentru programul în limba engleză, proba eliminatorie: interviu în limba engleză notat cu admis/respins.

Taxă de înscriere

 • 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3200 lei (Zi); Masterul de Studii europene și vecinătatea vestică a UE 4500 lei (Zi)
 • 3000 lei (FR)

Program, locații, date de contact