Master iulie 2017

Programele de master vor fi de următoarele tipuri:

 • master profesional, orientat preponderent spre formarea competențelor profesionale;
 • master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competentelor de cercetare stiintifica. Invatarea realizata in cadrul masterului de cercetare poate fi echivalata cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat

Click pentru a descărca Metodologia Admiterii – Master (2017)

Strict orientativ, puteți consulta ultimele medii de la admiterea 2016 AICI.

Interviu on-line la admiterea la master pentru studenții Erasmus sau calificați la olimpiade și concursuri profesionale

 

 

Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei |Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică

Admiterea pentru românii de pretutindeni (Republica Moldova, Diaspora) – 2017

 

Facultatea de Biologie

Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ Număr locuri APROBATE
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI EXTENSIUNI (Rep. Moldova:  Bălţi, Chişinău)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FARA BURSĂ TAXĂ BUGET, cu BURSĂ BUGET, fără BURSĂ
Biologie Biologia dezvoltării (masterat de cercetare ştiinţifică) română IF 105 50 0 0 4 5 1 0 0
Biotehnologii microbiene şi celulare română IF
Conservarea biodiversităţii română IF
Genetică moleculară română IF
Genetică moleculară engleză IF
Ştiinţa mediului Consiliere de mediu română IF
TOTAL: 105 50 0 0 4 5 1 0 0

Condiţiile de admitere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului. – interviul va fi susținut pe 24-25 iulie

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii din facultate

Taxă de înscriere

 • 200 lei indiferent de numărul domeniilor şi specializărilor

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3500 lei – domeniul Biologie
 • 3000 lei – domeniul Știința Mediului

Facultatea de Chimie

Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ Număr locuri APROBATE
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI EXTENSIUNI (Rep. Moldova:  Bălţi, Chişinău)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FARA BURSĂ TAXĂ BUGET, cu BURSĂ BUGET, fără BURSĂ
Chimie Chimie pentru afaceri/ Business chemistry engleză IF 45 10 0 0 2 4 1 0 0
Chimia mediului şi siguranţă alimentară română IF
Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice română IF
Chimia şi biochimia heterociclurilor română IF
Studii avansate în chimie română IF
TOTAL: 45 10 0 0 2 4 1 0 0

Condiţiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% Media examenului de licenţă;
 • 40% nota la interviu în limba de predare a programului.
  • 24 iulie – interviu
  • 25 iulie – interviu on-line pentru bursierii ERASMUS+

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii din facultate

Taxă de înscriere

 • 50 lei / domeniu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3500 lei

Facultatea de Drept

Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ Număr locuri APROBATE
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI EXTENSIUNI (Rep. Moldova:  Bălţi, Chişinău)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FARA BURSĂ TAXĂ BUGET, cu BURSĂ BUGET, fără BURSĂ
Drept Criminalistică română IF 108 41 0 1 0 0 0 25 25
Drept european română IF
Drept european (extensiunea Bălţi) română IF
Dreptul afacerilor română IF
Ştiinţe penale română IF
Economie şi afaceri internaţionale* Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative) română IF 59 80 50 2 11 20 1 0 0
Studii europene (interdisciplinar cudomeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) română IF
Studii europene (interdisciplinar cudomeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) română IFR
Matematică* Teoria riscurilor şi aplicaţii engleză IF
TOTAL: 167 121 50 3 11 20 1 25 25


Condiţiile de admitere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

 

 1. Pentru candidaţii din România, UE, SEE şi români de pretutindeni (inscrişi inclusiv on line) susţinerea interviului poate avea loc în fiecare zi din perioada de înscriere, între orele 15-17, după cum urmează: master DE – sala S1, master DA – sala S2, master SP – sala ME, master Criminalistică – Lab. Criminalistică.
 2. Pentru candidaţii la extensiunea Balţi interviul va avea loc în momentul înscrierii.
 3. Pentru candidaţii beneficiari Erasmus care solicita interviu on line acesta va avea loc in data de 21 iulie, ora 15, Sala de Consiliu a Facultatii de Drept, parter, corp A.

Departamentul Studii Europene:

 • Pe baza programării stabilită la înscrierea candidatului (inclusiv înscriși on-line), după orarul: 17 – 20 iulie , 9-17; 21 iulie 2017, 9–18

Criterii suplimentare:
La Drept european se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţa de la orice facultate cu condiţia frecventării în sem I master a cursului complementar de Teoria generala a dreptului (200 lei), finalizat.
Dreptul afacerilor se adresează, în principal, absolvenţilor ai facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică.
La Ştiinte penale se pot înscriere absolvenţi cu studii de licenţă cu condiţia acumulării a minimum 30 de credite pe durata studiilor de licenţă la disciplinele de specialitate (Drept penal general, Drept penal special, Drept procesual penal).
Criminalistică se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină, Mediicină Veterinară, Medicină Dentară sau Ştiinţe inginereşti.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale (pentru specializările din domeniul Drept):
1. media anilor de studii;
2. nota obţinută la proba „Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale (pentru specializările din domeniul Economie și afaceri internaționale, respectiv Matematică):
1. media anilor de studii;

Taxă de înscriere

 • 300 lei, 250 lei – online / domeniu (pentru specializările din domeniul Drept)
 • 150 lei/ domeniu (pentru specializările din domeniul Economie și afaceri internaționale, respectiv Matematică)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 2800 lei  (pentru specializările din domeniul Drept)
 • 3000 lei (pentru specializarea Studii europene IFR)
 • 3200 lei (pentru specializarea Dezvoltare regională, Studii europene, Dezvoltare regională și managementul proiectelor, Teoria riscurilor și aplicații)

Detalii despre admiterea la Extensiunile din Republica Moldova

* Detalii despre admiterea la Centrul de Studii Europene (departament interdisciplinar din cadrul Facultății de Drept)

 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ Număr locuri APROBATE
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI EXTENSIUNI (Rep. Moldova:  Bălţi, Chişinău)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FARA BURSĂ TAXĂ BUGET, cu BURSĂ BUGET, fără BURSĂ
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor română IF 668 325 200 0 30 29 1 70 0
Administrarea afacerilor română IFR
Management în comerţ română IF
Management în comerţ română IFR
Management în turism română IF
Management în turism (extensiunea Bălţi) română IF
Management în turism română IFR
Management turistic şi hotelier * română IF
Managementul proiectelor română IF
Managementul proiectelor română IFR
Cibernetică şi statistică Data mining * română IF
Statistica şi actuariat în asigurari şi sănatate * română IF
Contabilitate Contabilitate, Diagnostic, Evaluare * română IF
Contabilitate, expertiză si audit * română IF
Contabilitatea afacerilor română IF
Contabilitatea afacerilor română IFR
Economie Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept) * română IF
Master de cercetare în economie şi afaceri (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor) * română IF
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale şi strategii interculturale * română IF
Economie şi afaceri internaţionale * română IF
Finanţe Bănci şi pieţe financiare * română IF
Finanţe – Asigurări * română IF
Finanţe şi managementul riscului * engleză IF
Informatică economică Dezvoltare software şi sisteme informatice de afaceri/ Software development and business information * engleză IF
Sisteme informaţionale pentru afaceri * română IF
Management Achiziţii, distribuţie, logistică * română IF
Managementul organizaţiilor * română IF
Managementul resurselor umane română IF
Managementul resurselor umane română IFR
Managementul strategic al resurselor umane în Europa/ Strategic human resources management in Europe * engleză IF
Managementul şi dezvoltarea resurselor umane * română IF
Marketing Analiză şi strategie de marketing * română IF
Marketing management * engleză IF
Marketing şi comunicare în afaceri * română IF
Negocieri – relaţii publice română IF
Negocieri – relaţii publice română IFR
Ştiinţe administrative Administraţie publică * română IF
TOTAL: 668 325 200 0 30 29 1 70 0

IFR – Învățământ cu frecvență redusă, doar cu taxă

Condiţiile de admitere 

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

INTERVIU: 17-21 iulie, orele 10-18 (Amf. B3, Corp B)

 

Observaţii pentru programele de master profesionale cu discipline prealabile, marcate (*):
– Pentru candidaţii care provin din alte domenii de licenţă nu sunt restricţii, dar disciplinele prealabile prevăzute în programul de studii trebuie să fie parcurse până la înscriere.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale:
1. Categoria universităţii absolvite.
2. Media anilor de studii.

Taxă de înscriere

 • 250 lei; online 200 lei/ facultate

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3500 lei (IF)
 • 3100 lei (IFR)

Detalii despre admiterea la Extensiunile din Republica Moldova

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ Număr locuri APROBATE
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI EXTENSIUNI (Rep. Moldova:  Bălţi, Chişinău)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FARA BURSĂ TAXĂ BUGET, cu BURSĂ BUGET, fără BURSĂ
Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme română IF 55 83 0 0 3 4 1 50 0
Fitness şi estetică corporală română IF
Kinetoterapia în traumatologia sportivă (extensiunea Chişinău) română IF
Kinetoterapia în traumatologia sportivă română IF
TOTAL: 55 83 0 0 3 4 1 50 0

 

Condiţiile de admitere:

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. Nota de la interviu;
2. Media de la examenul de licenţă.

INTERVIU: 24 iulie

Taxă de înscriere

 • 300 lei / domeniu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3400 lei

Detalii despre admiterea la Extensiunile din Republica Moldova

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ Număr locuri APROBATE
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI EXTENSIUNI (Rep. Moldova:  Bălţi, Chişinău)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FARA BURSĂ TAXĂ BUGET, cu BURSĂ BUGET, fără BURSĂ
Filosofie Filosofie aplicată şi management cultural română IF 238 110 0 1 11 3 1 0 0
Asistenţă socială Familia şi managementul resurselor familiale română IF
Masterat european de protecţie a drepturilor copilului română IF
Probaţiune, mediere şi asistenţa sociala a victimelor infracţiunilor română IF
Supervizare şi planificare socială română IF
Sociologie Securitate comunitară şi controlul violenţei română IF
Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate română IF
Ştiinţe politice Politici publice şi management instituţional română IF
Studii europene de integrare şi securitate română IF
Studii de dezvoltare internaţională engleză IF
TOTAL: 238 110 0 1 11 3 1 0 0

Condiţiile de admitere

Media de admitere:

 • – 60% Media examenului de licenţă;
  – 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

INTERVIU: 24, 25 iulie

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: nota la disciplina Cunoştinte fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă

Taxă de înscriere

 • 250 lei / program

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3000 lei

Facultatea de Fizică

Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ Număr locuri APROBATE
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI EXTENSIUNI (Rep. Moldova:  Bălţi, Chişinău)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FARA BURSĂ TAXĂ BUGET, cu BURSĂ BUGET, fără BURSĂ
Fizică Biofizică şi fizică medicală engleză IF 100 20 0 0 4 10 1 50 0
Fizică pentru tehnologii avansate/ Physics for advanced technologies engleză IF
Fizică aplicată în tehnologiile informaţiei şi comunicaţii română IF
Fizică aplicată în tehnologiile informaţiei şi comunicaţii (extensiunea Bălţi) română IF
Fizică şi protecţia mediului română IF
Metode fizice aplicate în kintetoterapie şi recuperare medicală română IF
Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) română IF
TOTAL: 100 20 0 0 4 10 1 50 0

Condiţiile de admitere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: media anilor de studii

INTERVIU: în momentul înscrierii. Pentru candidaţii înscrişi on-line: 24 iulie, ora 10, Laborator Plasma, et. I, corp A

Taxă de înscriere

 • 150 lei / domeniu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3000 lei

Detalii despre admiterea la Extensiunile din Republica Moldova

Facultatea de Geografie şi Geologie

Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ Număr locuri APROBATE
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI EXTENSIUNI (Rep. Moldova:  Bălţi, Chişinău)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FARA BURSĂ TAXĂ BUGET, cu BURSĂ BUGET, fără BURSĂ
Geografie Geomatică română IF 200 20 0 0 8 4 1 0 0
Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului română IF
Turism şi dezvoltare regională română IF
Turism şi dezvoltare regională/ Tourisme et developpement regional franceză IF
Geologie Geochimia mediului engleză IF
Geochimia mediului română IF
Ştiinţa mediului Mediul actual şi dezvoltare durabilă română IF
Inginerie geologică Geologie de sondă română IF
TOTAL: 200 20 0 0 8 4 1 0 0

Condiţiile de admitere

Pentru domeniile Geografie, Geologie și Știința Mediului:

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

 

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: media generală de promovare a studiilor universitare de licenţă, ECTS.

Pentru domeniul Inginerie Geologică

– se adresează, în principal, absolvenţilor cu diplomă de licenţă de la domeniile inginerie geologică, geologie, geografie, ştiinţa mediului, chimie, fizică, biologie.
Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: media generală de promovare a studiilor universitare de licenţă, ECTS.

Taxă de înscriere

 • 100 lei (pentru domeniul Geologie)
 • 190 lei (pentru celelalte domenii)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 2800 lei, cu excepţia specializărilor Geochimia mediului în limba engleză și Turism și dezvoltare regională (în limba franceză) unde taxa va fi de 3900 lei.

INTERVIU:

GEOGRAFIE: 22-23 iulie, ora 9.00, sala B660

GEOLOGIE: 22 iulie, ora 9.00, sala B567, B531

Facultatea de Informatică

Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ Număr locuri APROBATE
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI EXTENSIUNI (Rep. Moldova:  Bălţi, Chişinău)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FARA BURSĂ TAXĂ BUGET, cu BURSĂ BUGET, fără BURSĂ
Informatică Ingineria sistemelor software engleză IF 100 10 0 0 1 4 1 0 0
Lingvistică computaţională engleză IF
Optimizare computaţională engleză IF
Securitatea informaţiei engleză IF
Sisteme distribuite engleză IF
Studii avansate în informatică engleză IF
TOTAL: 100 10 0 0 1 4 1 0 0


Condiţiile de admitere

Media de admitere:

– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

INTERVIU: 22, 23, 24 Iulie

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: media ECTS a anilor de studii de la studiile de licenţă

Taxă de înscriere

 • 300 lei / domeniu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3900 lei

 

Facultatea de Istorie

Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ Număr locuri APROBATE
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI EXTENSIUNI (Rep. Moldova:  Bălţi, Chişinău)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FARA BURSĂ TAXĂ BUGET, cu BURSĂ BUGET, fără BURSĂ
Istorie Arheologie, civilizatie şi artă antică română IF 70 42 0 0 6 3 1 0 0
Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa română IF
Patrimoniu şi turism cultural română IF
Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale română IF
TOTAL: 70 42 0 0 6 3 1 0 0


Condiţiile de admitere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.
Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie:
1. Media ECTS a anilor de studii din facultate
2. Nota la Evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă

INTERVIU: 24 iulie

Taxă de înscriere
 • 140 lei / domeniu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 2100 lei

 

Facultatea de Litere

Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ Număr locuri APROBATE
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI EXTENSIUNI (Rep. Moldova:  Bălţi, Chişinău)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FARA BURSĂ TAXĂ BUGET, cu BURSĂ BUGET, fără BURSĂ
Filologie Cultură germană în context european română IF 175 50 0 0 8 4 25 0 0
Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie inteculturală română IF
Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (slavistică, clasice, italiană, spaniolă) română IF
Lingvistică aplicată – Didactica limbii engleze română IF
Lingvistică generală şi românească română IF
Literatura română şi hermeneutică literară română IF
Literatură universală şi comparată română IF
Studii americane română IF
Studii francofone română IF
Traducere şi terminologie (doar pentru engleză şi franceză, în combinaţie) română IF
Ştiinţe ale comunicării Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia română IF
TOTAL: 175 50 0 0 8 4 25 0 0

Condiţiile de admitere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

INTERVIU: 24 iulie

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. Media ECTS a anilor de studiu;
2. Media examenului de bacalaureat.

Taxă de înscriere

 • 200 lei / program

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 2400 lei

 

Facultatea de Matematică

Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ Număr locuri APROBATE
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI EXTENSIUNI (Rep. Moldova:  Bălţi, Chişinău)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FARA BURSĂ TAXĂ BUGET, cu BURSĂ BUGET, fără BURSĂ
Matematică Matematică didactică şi de cercetare română IF 65 20 0 0 5 12 1 0 0
Matematici aplicate engleză IF
TOTAL: 65 20 0 0 5 12 1 0 0


Condiţiile de admitere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

INTERVIU: 24 – 25 iulie

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:media generală a anilor de facultate.

Taxă de înscriere

 • 120 lei / program

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 2000 lei

 

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ Număr locuri APROBATE
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI EXTENSIUNI (Rep. Moldova:  Bălţi, Chişinău)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FARA BURSĂ TAXĂ BUGET, cu BURSĂ BUGET, fără BURSĂ
Psihologie Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului română IF 184 100 0 1 6 2 1 0 0
Masterat interdisciplinar de cercetare avansată în ştiinţe sociale română IF
Psihologie clinică şi psihoterapie română IF
Psihologie educaţională şi consiliere română IF
Relaţii umane şi comunicare română IF
Terapii de cuplu şi familie română IF
Ştiinţe ale educaţiei Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale română IF
Didactici aplicate pentru învatamantul primar română IF
Educaţie timpurie română IF
Medierea conflictelor în educaţie română IF
Politici şi management în educare română IF
Relaţii şi strategii interculturale română IF
TOTAL: 184 100 0 1 6 2 1 0 0

Condiţiile de admitere
Media de admitere:

– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

INTERVIU: 24 – 25 iulie

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: Media generală a anilor de studii din facultate

Taxă de înscriere

 • 200 lei/program primul dosar; 100 lei/program al doilea dosar

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3300 lei

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ Număr locuri APROBATE
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI EXTENSIUNI (Rep. Moldova:  Bălţi, Chişinău)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FARA BURSĂ TAXĂ BUGET, cu BURSĂ BUGET, fără BURSĂ
Teologie Artă sacră în patrimoniul cultural română IF 103 90 0 0 5 7 1 0 0
Comunicare şi consiliere psihologică şi spirituală (interdisciplinar cu Filosofie, Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei) română IF
Familia creştină contemporană română IF
Misiune şi slujire pastorală română IF
Patrimoniu cultural română IF
Teoria şi practica formarii religioase română IF
TOTAL: 103 90 0 0 5 7 1 0 0

Condiţiile de admitere

Media de admitere:

– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

INTERVIU: 24-25 iulie, orele 9.00

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: Media generală ECTS a anilor de studii de licenţă

Taxă de înscriere

 • 250 lei / program

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3000 lei


 

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare Forma de învăţământ Număr locuri APROBATE
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI EXTENSIUNI (Rep. Moldova:  Bălţi, Chişinău)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FARA BURSĂ TAXĂ BUGET, cu BURSĂ BUGET, fără BURSĂ
Teologie Strategii ale carităţii creştine română IF 20 10 0 0 1 2 1 0 0
Teologie romano-catolică practică şi misionară română IF
TOTAL: 20 10 0 0 1 2 1 0 0

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

În momentul înscrierii Pentru candidaţii înscrişi on-line: 24 iulie, ora 9, Departament Teologie Romano-Catolică

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii din facultate.

Taxă de înscriere

 • Nu se percepe  taxă de înscriere la admitere

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 2000 lei

SaveSave

SaveSave