Master iulie 2016

Programele de master vor fi de următoarele tipuri:

 • master profesional, orientat preponderent spre formarea competențelor profesionale;
 • master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competentelor de cercetare stiintifica. Invatarea realizata in cadrul masterului de cercetare poate fi echivalata cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat

CLICK AICI pentru a vedea Actele necesare înscrierii la Master (2016)

Click pentru a descărca Metodologia Admiterii – MASTER (2016)

Strict orientativ, puteți consulta ultimele medii de la admiterea 2015 AICI.

 

Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei |Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică | Centrul de Studii Europene

 

Facultatea de Biologie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Biologie Conservarea biodiversității Zi 104 50
Biotehnologii microbiene şi celulare Zi
Genetică moleculară (în limba engleză) Zi
Genetică moleculară Zi
Biologia dezvoltării (Masterat de cercetare științifică) Zi
Ştiinţa mediului Consiliere de mediu Zi
Numărul total de locuri 104 50

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, fără bursă: 2
 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie: media anilor de studiu din facultate.

Pentru programul de master în limba engleză, candidații vor susține un interviu în limba engleză notat cu admis/respins în prima și ultima zi de înscrieri.

Taxă de înscriere

 • 200 lei pentru un domeniu, 300 lei pentru două domenii de studiu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016 – 2017:

Pentru domeniul Biologie

 • 3500 lei pentru programele în limba română
 • 4500 lei pentru programul în limba engleză

Pentru domeniul Știința Mediului

 • 3000 lei

Gasiti detalii si aici

Facultatea de Chimie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Chimie Chimia si biochimia heterociclurilor Zi 44 10
Chimia pentru afaceri / Business Chemistry (în limba engleză) Zi
Chimia mediului şi siguranţă alimentară Zi
Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice Zi
Masterat de cercetare
Chimie Studii avansate în chimie Zi
Numărul total de locuri 44 10

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, fără bursă: 3
 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%);
 • Pentru programul Chimia pentru afaceri / Business Chemistry (în limba engleză) se va susține un interviu în limba engleză în fiecare zi de înscrieri, la ora 12;
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de studii din facultate

Taxă de înscriere

 • 50 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3500 lei

Program, locații, date de contact

Facultatea de Drept

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Drept Ştiinţe penale Zi 108 80
Dreptul afacerilor Zi
Drept european Zi
Criminalistică Zi
Numărul total de locuri 108
80

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, cu bursă: 4
 • buget, fără bursă: 5
 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de studii.
 • Criterii suplimentare:

La Drept european (Zi ): se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate cu condiţia frecventării în semestrul I master a cursului complementar de Teoria generală a dreptului (200 lei), finalizat.
La Dreptul afacerilor (Zi ): se pot înscrie absolvenţi ai Facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică.
La Ştiinţe penale (Zi): se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă cu condiţia acumulării a minimum 30 de credite pe durata studiilor de licenţă la disciplinele de specialitate (Drept penal general, Drept penal special, Drept procesual penal).
Criminalistică (ZI): se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină, Medicină Dentară sau Ştiinţe inginereşti.

Taxă de înscriere

 • 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 2800 lei

Program, locații, date de contact

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Domeniu Specializare Nr locuri buget IF Nr locuri buget taxă Nr locuri taxă FR
Stiinte administrative Admistraţie publică*, IF 667 325
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor IF
Management în comerț IF
Management în turism IF
Management turistic şi hotelier* IF
Managementul proiectelor IF
Finante Finanţe – Asigurări*, IF
Bănci şi pieţe financiare*, IF
Finanţe şi managementul riscului (în limba engleză)*, IF
Contabilitate Contabilitate, expertiză şi audit*, IF
Contabilitatea afacerilor, IF
Contabilitate, Diagnostic, Evaluare*, IF
Informatică economică Sisteme informationale pentru afaceri*, IF
Dezvoltare software şi sisteme informatice de afaceri/ Software development and business information* (în limba engleză)
Cibernetică şi statistică Statistica si actuariat in asigurari si sanatate*, IF
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale şi strategii interculturale*, IF
Economie si afaceri internationale*, IF
Management Managementul organizaţiilor*, IF
Managementul şi dezvoltarea resurselor umane*, IF
Managementul strategic al resurselor umane în Europa (în limba engleză)*, IF
Achiziţii, distribuţie, logistică*, IF
Managementul resurselor umane IF
Marketing Analiză şi strategie de marketing*, IF
Marketing management* (în limba engleză), IF
Marketing şi comunicare în afaceri*, IF
Negocieri – relații publice IF
Economie Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept)*, IF
Master de cercetare în economie şi afaceri  (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor)*, IF
Contabilitate Contabilitatea afacerilor , IFR 200
Management Managementul resurselor umane, IFR
Marketing Negocieri-relaţii publice, IFR
Administrarea afacerilor Managementul proiectelor, IFR
Administrarea afacerilor, IFR
Management în comerţ, IFR
Management în turism, IFR

IFR – Învățământ cu frecvență redusă, doar cu taxă

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, cu bursă: 7
 • buget, fără bursă: 27
 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

Media examenului de licenţă (100%).

Observaţii pentru programele de master profesionale cu discipline prealabile, marcate (*):

– Pentru candidaţii care provin din alte domenii de licenţă nu sunt restricţii, dar disciplinele prealabile prevăzute în programul de studii trebuie să fie parcurse până la înscriere.

– Pentru programele în limba engleză este necesară dovedirea competenţei lingvistice  printr-un certificat de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberat de către o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei: TOEFL – internet-based (iBT) 92 / computer-based (CBT) 237 / paper-based (PBT) 580 / IELTS 6,5 / Cambridge Proficiency A, B, C or Cambridge Advanced English (CAE) / Grade C1/C2 on the written and oral parts of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English test.

Candidaţii care nu posedă un asemenea certificat vor susţine (gratuit) un test de limba engleză în perioada de înscriere. Interviul în limba engleză va avea loc în a doua zi de înscrieri (19.07) și sâmbătă (23.07)

Click aici pentru mai multe detalii

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie:

1. Categoria universităţii absolvite. 2. Media anilor de studii.

Taxă de înscriere

 • 250 lei, online 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3500 lei (IF)
 • 3100 lei (IFR)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Știința sportului și educației fizice Fitness şi estetică corporală IF 54 83
Kinetoterapia în traumatologia sportivă
Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme
Numărul total de locuri  – 54 83

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, fără bursă: 3
 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere:

 • 50% – Interviu (25.07.2016);
 • 50% – Media la examenul de licenţă.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie – nota de la interviu; media de la examenul de licenţă.

 

Taxă de înscriere

 • 300 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3200 lei

Program, locații, date de contact

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Sociologie Familia şi managementul resurselor familiale IF 239 110
Masterat european de protecţie a drepturilor copilului IF
Supervizare şi planificare socială IF
Probaţiune, mediere şi asistenţă sociala a victimelor infracţiunilor IF
Securitate comunitară şi controlul violenţei IF
Științe politice Politici publice şi management instituţional IF
Studii europene de integrare şi securitate IF
Studii de dezvoltare internațională cu predare în limba engleză IF
Filosofie Filosofia aplicată şi management cultural IF
Științe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate IF
Numărul total de locuri 239 110  

 

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, cu bursă: 4
 • buget, fără bursă: 6
 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • La programul de masterat în limba engleză, media se va calcula astfel:
  50% media examenului de licență;
  50% interviu profesional în limba engleză. 25.07.2016, ora 10.00, Sala de Consiliu
 • Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: nota la disciplina Cunoștințe fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 250 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3000 lei

Program, locații, date de contact

Facultatea de Fizică

 

 Domeniu  Specializare  Nr locuri zi buget Nr locuri taxă zi Nr locuri taxă FR
Fizică Metode fizice aplicate în kintetoterapie şi recuperare medicală, IF 99 20 0
Fizică şi protecţia mediului, IF
Biofizică si fizică medicală (cu predare in limba engleza), IF
Stiinte (interdisciplinar, cu domeniile Chimie, Biologie), IF
Fizică pentru tehnologii avansate (în limba engleză) IF
Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații IF

La Extensiunea Bălți se va organiza admitere pentru programul de master Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații, IF

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, fără bursă: 2
 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

Media examenului de licenţă (100%).

Criteriu de departajare pentru candidaţii care au aceeaşi medie aflaţi pe ultimul loc:  media anilor de studii.

La programele de masterat în limba engleza se va susține un interviu în Limba engleză notat cu admis/respins. Interviul va avea loc în momentul înscrierii, iar pentru admiterea on-line pe 26 iulie.

Taxă de înscriere

 • 150 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3000 lei

Program, locații, date de contact

Facultatea de Geografie şi Geologie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Geografie Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului IF  199  20
Turism şi dezvoltare regională IF
Geomatică IF
Turism şi dezvoltare regională (în limba franceză ) – Tourisme et developpement regional IF
Știința mediului Mediul actual şi dezvoltare durabilă IF
Geologie Geochimia mediului IF
Masterat de cercetare Geochimia mediului (în limba engleză) IF
Inginerie Geologică Geologie de sondă IF
Numărul total de locuri 199 20

 

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, cu bursă: 2
 • buget, fără bursă: 7
 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă/diplomă (100%).
 • Pentru programele în limbi străine, se va susține o probă eliminatorie constând într-un interviu privind competența lingvistică notat cu ADMIS/RESPINS. Interviu privind competenţă lingvistică: 18-22.07.2016, 9.00-16.00, sala B663

Criterii de departajare:

– media ECTS  a anilor de studii universitare de licenţă/diplomă.

La specializarea „Geologie de sondă” se pot înscrie absolvenții cu diplomă de licență de la domeniile Inginerie geologică, Geologie, Geografie, Știința Mediului, Chimie, Fizică, Biologie.

Taxă de înscriere

 • 190 lei (pentru domeniile Geografie și Știința mediului)
 • 100 lei (pentru programul Geochimia Mediului)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 2800 lei, cu excepţia specializărilor Geochimia mediului în limba engleză și Turism și dezvoltare regională (în limba franceză) unde taxa va fi de 3900 lei.

Program, locații, date de contact

Facultatea de Informatică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Informatică Sisteme distribuite (în limba engleză) IF  99 10
Optimizare computaţională  (în limba engleză) IF
Lingvistică computaţională  (în limba engleză) IF
Ingineria sistemelor software  (în limba engleză) IF
Securitatea informaţiei  (în limba engleză) IF
Masterat de cercetare
Informatică Studii avansate în informatică (în limba engleză) IF
Numărul total de locuri 99 10

 

Număr de locuri candidați etnici români:

 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Interviu în limba engleză – probă eliminatorie (admis/respins). Interviul în limba engleză: în momentul înscrierii
 • Media examenului de licenţă (100%).

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media generală ECTS a anilor de studii de licență.

Taxă de înscriere

 • 300 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3900 lei

Program, locații, date de contact

 

Facultatea de Istorie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Istorie Instituții şi ideologii ale puterii în Europa IF  69  42
Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale IF
Arheologie, civilizație şi artă antică IF
Patrimoniu şi turism cultural IF
Numărul total de locuri 69 42

 

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, cu bursă: 2
 • buget, fără bursă: 4
 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
  • media ECTS  a studiilor universitare de licenţă;
  • nota la evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licență.
Taxă de înscriere
 • 140 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 2100 lei

Program, locații, date de contact

 

Facultatea de Litere

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Filologie Literatura română şi hermeneutică literară IF 174  50
Lingvistică generală  şi românească IF
Cultura germană în context european IF
Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (slavistica, clasice,  italiană, spaniolă) IF
Literatură universală şi comparată IF
Traducere şi terminologie (doar pentru engleză si franceză, în combinație) IF
Didactica limbii franceze ca limbă străină și educație interculturală IF
Lingvistică aplicată – Didactica limbii engleze IF
Studii americane IF
Studii francofone IF
Științe ale comunicării Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia IF
Numărul total de locuri 174 50

 

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, cu bursă: 3
 • buget, fără bursă: 8
 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media ECTS a anilor de studiu şi media examenului de bacalaureat.

Taxă de înscriere

 • 200 lei pentru fiecare specializare

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 2400 lei

Program, locații, date de contact

 

Facultatea de Matematică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional 64  20
Matematică Matematică didactică şi de cercetare IF
Matematici aplicate (în limba engleză)

 

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, fără bursă: 3
 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media generală a anilor de facultate.
 • Pentru masteratul de Matematici aplicate în limba engleză se va susține o probă eliminatorie de competență lingvistică notată cu admis/respins. Proba de limba engleza in fiecare zi de admitere intre orele 9:00-13:00.

Taxă de înscriere

 • 120 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 2000 lei

Program, locații, date de contact

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Științe ale Educației Medierea conflictelor în educaţie IF   18 50
Politici și management în educare IF 18
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale IF 19
Didactici aplicate pentru învățământul primar IF 19
Educaţie timpurie IF 18
Psihologie Relaţii umane și comunicare IF 17 50
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului IF 20
Psihologie clinică şi psihoterapie IF 21
Terapii de cuplu şi familie IF 17
Psihologie educaţională şi consiliere IF 17
Numărul total de locuri 184 100

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, cu bursă: 1
 • buget, fără bursă: 3
 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

– 100%  media examenului de licenţă

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie, aflați pe ultimele locuri: media generală a anilor de studii din facultate.

Taxă de înscriere

 • 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3300 lei

Program, locații, date de contact

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Teologie Teoria și practica formării religioase IF 103 90
Familia creștină contemporană IF
Arta sacră în patrimoniu cultural IF
Misiune și slujire pastorală IF
Comunicare și consiliere psihologică și spirituală (inter-disciplinar cu domeniile Filosofie, Psihologie și Științe ale Educației) IF

 

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, fără bursă: 1
 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).

Taxă de înscriere

 • 250 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3000 lei

Program, locații, date de contact


 

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Teologie Strategii ale carităţii creştine IF
Numărul total de locuri 20 10

 

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, fără bursă: 1
 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare în caz de medii egale: media anilor de studii din facultate.

Taxă de înscriere

 • Nu se percepe  taxă de înscriere la admitere

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 2000 lei

Program, locații, date de contact

Centrul de Studii Europene

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă Taxă IFR
Economie şi afaceri internaţionale Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) IFR  59  80 50
Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) IF
Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanțe, Administrarea Afacerilor, Științe Administrative) IF
Matematică Teoria riscului şi aplicaţii (în limba engleză) IF

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, cu bursă: 3
 • buget, fără bursă: 7
 • taxă, IF: 1

CLICK PENTRU A VEDEA NUMĂRUL DE LOCURI, PE FACULTĂȚI ȘI DOMENII DE STUDIU

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Candidaţii cu aceeaşi medie vor fi departajaţi prin media anilor de studiu.
 • Pentru programul în limba engleză, proba eliminatorie: interviu în limba engleză notat cu admis/respins.

Taxă de înscriere

 • 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3200 lei (Zi); Masterul de Studii europene și vecinătatea vestică a UE 4500 lei (Zi)
 • 3000 lei (FR)

Program, locații, date de contact