Master iulie 2015

Programele de master vor fi de următoarele tipuri:

 • master profesional, orientat preponderent spre formarea competențelor profesionale;
 • master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competentelor de cercetare stiintifica. Invatarea realizata in cadrul masterului de cercetare poate fi echivalata cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat

CLICK AICI pentru a vedea Actele necesare înscrierii la Master

Click pentru a descărca Metodologia Admiterii – MASTER

ATENȚIE! Aceste informații sunt valabile pentru sesiunea de admitere din IULIE! Informațiile despre sesiunea din septembrie vor fi publicate în jurul datei de 1 septembrie.
 

Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei |Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică | Centrul de Studii Europene

 

Facultatea de Biologie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Biologie Conservarea biodiversității Zi 105 50
Biotehnologii microbiene şi celulare Zi
Genetică moleculară Zi
Genetică moleculară (în limba engleză) Zi
Biotehnologii (în limba franceză) Zi
Biologia dezvoltării (Masterat de cercetare științifică) Zi
Ştiinţa mediului Consiliere de mediu Zi
Numărul total de locuri 105 50

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie: media anilor de studiu din facultate.

Pentru programele de master în limbi straine, candidații vor susține un interviu în limba de predare în care se desfășoară programul de studii, notat cu admis/respins.
Pentru programele în limbi straine vor fi alocate doar locuri cu taxă.

Taxă de înscriere

 • 200 lei pentru un domeniu, 300 lei pentru două domenii de studiu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

Pentru domeniul Biologie

 • 3500 lei pentru programele în limba română
 • 4500 lei pentru programele în alte limbi

Pentru domeniul Știința Mediului

 • 3000 lei

Gasiti detalii si aici

Facultatea de Chimie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Chimie Chimia si biochimia heterociclurilor Zi 55 10
Chimia pentru afaceri / Business Chemistry (în limba engleză) Zi
Chimia mediului şi siguranţă alimentară Zi
Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice Zi
Chimia în ştiinţele integrate Zi
Masterat de cercetare
Chimie Studii avansate în chimie Zi
Numărul total de locuri 55 10

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%);
 • Pentru programul Chimia pentru afaceri / Business Chemistry (în limba engleză) se va susține un interviu în limba engleză notat cu admis/respins;
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie: media anilor de studii din facultate

Taxă de înscriere

 • 50 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 3500 lei

Facultatea de Drept

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Drept Drept european Zi 105 80
Dreptul afacerilor Zi
Ştiinţe penale Zi
Criminalistică Zi
Numărul total de locuri 105
80

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de studii.
 • Criterii suplimentare:

La Drept european (Zi ): se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate cu condiţia frecventării în semestrul I master a cursului complementar de Teoria generală a dreptului (200 lei), finalizat.
La Dreptul afacerilor (Zi ): se pot înscrie absolvenţi ai Facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică.
La Ştiinţe penale (Zi): se pot înscriere absolvenţi cu studii de licenţă cu condiţia acumulării a minimum 30 de credite pe durata studiilor de licenţă la disciplinele de specialitate (Drept penal general, Drept penal special, Drept procesual penal).
Criminalistică (ZI) – se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină, Medicină Dentară sau Ştiinţe inginereşti.

Taxă de înscriere

 • 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 2800 lei

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Domeniu Specializare Nr locuri buget IF Nr locuri buget taxă Nr locuri taxă FR
Stiinte administrative Admistraţie publică zi 40 20
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor IF 60 50
Management în comerț IF
Management în turism IF
Management turistic şi hotelier IF
Managementul proiectelor IF
Finante Finanţe – Asigurări, IF 90 50
Bănci şi pieţe financiare, IF
Finanţe şi managementul riscului (în limba engleză), IF
Contabilitate Contabilitate, expertiză şi audit, IF 140 40
Contabilitatea afacerilor, IF
Contabilitate, Diagnostic, Evaluare, IF
Informatică economică Sisteme informationale pentru afaceri, IF 70 30
Dezvoltare software şi sisteme informatice de afaceri/ Software development and business information (în limba engleză)
Cibernetică şi statistică Statistica si actuariat in asigurari si sanatate, IF 25 10
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale şi strategii interculturale, IF 50 25
Economie si afaceri internationale, IF
Management Managementul organizaţiilor, IF 105 40
Managementul şi dezvoltarea resurselor umane, IF
Managementul strategic al resurselor umane în Europa (în limba engleză), IF
Achiziţii, distribuţie, logistică, IF
Managementul resurselor umane IF
Marketing Analiză şi strategie de marketing, IF 50 30
Management marketing (în limba engleză), IF
Marketing şi comunicare în afaceri, IF
Negocieri – relații publice
Economie Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept), IF 30 30
Master de cercetare în economie şi afaceri  (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor), IF
Contabilitate Contabilitatea afacerilor , IFR 50
Management Managementul resurselor umane, IFR 50
00Marketing Negocieri-relaţii publice, IFR 30
Administrarea afacerilor Managementul proiectelor, IFR 70
Administrarea afacerilor, IFR
Management în comerţ, IFR
Management în turism, IFR

IFR – Învățământ cu frecvență redusă, doar cu taxă

Condiţiile de admitere

Media examenului de licenţă (100%).

Pentru candidaţii care provin din alte domenii de licenţă nu sunt restricţii, dar  disciplinele prealabile prevăzute în programul de studii trebuie să fie parcurse până la inscriere.

Pentru programele în limba engleză, candidații vor susține o probă de competență lingvistică sub forma unui test grilă, gratuit, în prima și ultima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.

 

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie:

1. Categoria universităţii absolvite. 2. media generală de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 250 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 3500 lei (Zi)
 • 3100 lei (IFR)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Știința sportului și educației fizice Fitness şi estetică corporală  Zi 55 83
Kinetoterapia în traumatologia sportivă
Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme
Numărul total de locuri  – 55 83

Condiţiile de admitere

 • 50% – Interviu;
 • 50% – Media la examenul de licenţă.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie – nota de la interviu; media de la examenul de licenţă.

 

Taxă de înscriere

 • 300 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 3200 lei

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Sociologie Familia şi managementul resurselor familiale Zi 100 50
Masterat european de protecţie a drepturilor copilului Zi
Supervizare şi planificare socială Zi
Probaţiune, mediere şi asistenţă sociala a victimelor infracţiunilor Zi
Securitate comunitară şi controlul violenţei Zi
Științe politice Politici publice şi management instituţional Zi 70 40
Studii europene de integrare şi securitate Zi
Studii de dezvoltare internațională cu predare în limba engleză Zi
Filosofie Filosofia aplicată şi management cultural Zi 20 10
Științe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate Zi 50 10
Numărul total de locuri 240 110  

 

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • La programul de masterat în limba engleză, media se va calcula astfel:
  50% media examenului de licență;
  50% interviu profesional în limba engleză.
 • Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: nota la disciplina Evaluarea cunoştintelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 250 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 3000 lei

Facultatea de Fizică

 

 Domeniu  Specializare  Nr locuri zi buget Nr locuri taxă zi Nr locuri taxă FR
Fizică Metode fizice aplicate în kintetoterapie şi recuperare medicală, IF 100 20 0
Fizică şi protecţia mediului, IF
Biofizică si fizică medicală (cu predare in limba engleza), IF
Stiinte, IF
Fizică pentru tehnologii avansate (în limba engleză)
Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații

La Extensiunea Bălți se va organiza admitere pentru programul de master Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații, IF

Condiţiile de admitere

Media examenului de licenţă (100%).

Criteriu de departajare pt. candidaţii care au aceeaşi medie aflaţi pe ultimul loc:  media anilor de studii.

La programele de masterat in limba engleza se va susține un interviu în Limba engleză notat cu admis/respins.

Taxă de înscriere

 • 150 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 3000 lei

Facultatea de Geografie şi Geologie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Geografie Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului Zi  200  20
Turism şi dezvoltare regională Zi
Geomatică Zi
Turism şi dezvoltare regională (în limba franceză ) – Tourisme et developpement regional Zi
Știința mediului Mediul actual şi dezvoltare durabilă Zi
Geologie Geochimia mediului Zi
Geologie de sondă și ambientală Zi
Masterat de cercetare Geochimia mediului (în limba engleză) Zi
Inginerie Geologică Geologie de sondă (în curs de acreditare) Zi
Numărul total de locuri 200 20

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă/diplomă (100%).
 • Pentru programele în limbi străine, se va susține o probă eliminatorie constând într-un interviu privind competența lingvistică notat cu ADMIS/RESPINS

Criterii de departajare:

– media ECTS  a anilor de studiilor universitare de licenţă/diplomă.

Taxă de înscriere

 • 190 lei (pentru domeniile Geografie și Știința mediului)
 • 100 lei (pentru programul Geochimia Mediului)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 2800 lei, cu excepţia specializărilor Geochimia mediului în limba engleză și Turism și dezvoltare regională (în limba franceză) unde taxa va fi de 3900 lei.

Facultatea de Informatică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Informatică Sisteme distribuite (în limba engleză) Zi  100 10
Optimizare computaţională  (în limba engleză) Zi
Lingvistică computaţională  (în limba engleză) Zi
Ingineria sistemelor software  (în limba engleză) Zi
Securitatea informaţiei  (în limba engleză) Zi
Masterat de cercetare
Informatică Studii avansate în informatică (în limba engleză) Zi
Numărul total de locuri 100 10

 

Condiţiile de admitere

 • Interviu în limba engleză – probă eliminatorie (admis/respins)
 • Media examenului de licenţă (100%).

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media generală ECTS a anilor de studii de la studiile de licență.

Taxă de înscriere

 • 300 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 3900 lei

 

Facultatea de Istorie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Istorie Instituții şi ideologii ale puterii în Europa Zi  70  42
Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale Zi
Arheologie, civilizație şi artă antică Zi
Patrimoniu şi turism cultural Zi
Numărul total de locuri 70 42

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
  • media ECTS  a studiilor universitare de licenţă.
  • nota la evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licență;
Taxă de înscriere
 • 140 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 2000 lei

 

Facultatea de Litere

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Filologie Literatura română şi hermeneutică literară Zi  160 45
Lingvistică generală  şi românească Zi
Cultura germană în context european Zi
Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (slavistica, clasice,  italiană, spaniolă) Zi
Literatură universală şi comparată Zi
Traducere şi terminologie (doar pentru engleză si franceză, în combinație) Zi
Didactica limbii franceze ca limbă străină și educație interculturală Zi
Lingvistică aplicată – Didactica limbii engleze Zi
Studii americane Zi
Științe ale comunicării Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia Zi 15 5
Numărul total de locuri 175 50

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media ECTS a anilor de studiu şi media examenului de bacalaureat.

Taxă de înscriere

 • 200 lei pentru fiecare specializare

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 2400 lei

 

Facultatea de Matematică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional 65  20
Matematică Matematică didactică şi de cercetare Zi
Matematici aplicate (în limba engleză)

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media generală anilor de facultate.
 • Pentru masteratul de matematici aplicate în limba engleză se va susține o probă eliminatorie de competență lingvistică notată cu admis/respins

Taxă de înscriere

 • 120 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 2000 lei

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Științe ale Educației Medierea conflictelor în educaţie Zi 85 50
 –
Politici și management în educație Zi
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale Zi
Didactici aplicate pentru învățământul primar Zi
Educaţie timpurie Zi
Psihologie Relaţii umane și comunicare Zi 90 50
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului Zi
Psihologie clinică şi psihoterapie Zi
Terapii de cuplu şi familie Zi
Psihologie educaţională şi consiliere Zi
Masterat interdisciplinar de cercetare avansată în științe sociale Zi
Numărul total de locuri 175 100

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

– 100%  media examenului de licenţă

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media generală a anilor de studii din facultate.

Pentru Masteratul interdisciplinar de cercetare avansată în științe sociale:

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 50%  media examenului de licenţă
 • 50%  nota la interviu (minim nota 5.00)

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media generală a anilor de studii din facultate.

 

Taxă de înscriere

 • 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 3300 lei

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Teologie Teoria și practica formării religioase Zi 95 90
Familia creștină contemporană Zi
Arta Sacră în patrimoniu cultural Zi
Misiune și slujire pastorală Zi
Comunicare și consiliere psihologică și spirituală (inter-disciplinar cu domeniile Filosofie, Psihologie și Științe ale Educației) Zi

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare: media generală a anilor de studii de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 2800 lei


 

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Teologie Strategii ale carităţii creştine Zi  20  10
Numărul total de locuri 20 10

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare în caz de medii egale: media anilor de studii din facultate.

Taxă de înscriere

 • Nu se percepe  taxă de înscriere la admitere

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 2000 lei

Centrul de Studii Europene

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Economie şi afaceri internaţionale Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) FR  80  50
Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) Zi
Economie şi afaceri internaţionale Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanțe, Administrarea afacerilor, Științe administrative) Zi
Matematică Teoria riscului şi aplicaţii (în limba engleză) Zi

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Candidaţii cu aceeaşi medie vor fi departajaţi prin media anilor de studiu.
 • Pentru programul în limba engleză se solicită dovada absolvirii cursului de engleză pe parcursul anilor de studiu sau atestat de limba engleză.

Taxă de înscriere

 • 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 3200 lei (Zi)
 • 3000 lei (FR)