Master iulie 2013

Programele de master vor fi de următoarele tipuri:

 • master profesional, orientat preponderent spre formarea competențelor profesionale;
 • master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competentelor de cercetare stiintifica. Invatarea realizata in cadrul masterului de cercetare poate fi echivalata cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat

CLICK AICI pentru a vedea Actele necesare înscrierii la Master

CLICK AICI pentru a descărca Metodologia de Admitere pentru master 2013

Până la data admiterii, verificați site-ul de admitere și pagina de Facebook a Universității pentru a fi la curent cu cele mai noi informații despre admitere
 

Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei |Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică | Centrul de Studii Europene

 

Facultatea de Biologie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Biologie Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor Zi  94  40
Biotehnologii microbiene şi celulare Zi
Genetică moleculară Zi
Genetică moleculară (în limba engleză) Zi
Bioprocedee în domeniul agroalimentar Zi
Biologia dezvoltării (Masterat de cercetare științifică) Zi
Ştiinţa mediului Consiliere de mediu Zi
Educaţie ecologică pentru  dezvoltare durabilă Zi
Numărul total de locuri 94 40

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie: media anilor de studiu din facultate.

Pentru programele de master în limbi straine, candidații vor depune la dosar documente care atestă cunoașterea limbii de predare.
Pentru programele în limbi straine vor fi alocate doar locuri cu taxă.

Taxă de înscriere

 • 200 lei pentru un domeniu, 300 lei pentru două domenii de studiu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

Pentru domeniul Biologie

 • 3500 lei pentru programele în limba română
 • 4500 lei pentru programele în alte limbi

Pentru domeniul Știința Mediului

 • 3000 lei

Facultatea de Chimie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional  70  20
Chimie Chimie coordinativă aplicată Zi
Chimia si biochimia heterociclurilor Zi
Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului Zi
Chimia mediului şi siguranţă alimentară Zi
Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice Zi
Chimia în ştiinţele integrate Zi
Masterat de cercetare
Chimie Studii avansate în chimie Zi
Numărul total de locuri 70 20

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie: media anilor de studii din facultate

Taxă de înscriere

 • 50 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 3000 lei


Facultatea de Drept

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Drept Drept european Zi 102 80
Dreptul afacerilor Zi
Ştiinţe penale Zi
Criminalistică Zi
Numărul total de locuri 102
80

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de studii.
 • Criterii suplimentare:

La Drept european (Zi ): se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate cu condiţia frecventării în semestrul I master a cursului complementar de Teoria generală a dreptului (200 lei), finalizat cu examen.
La Dreptul afacerilor (Zi ): se pot înscrie absolvenţi ai Facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică.
La Ştiinţe penale (Zi): se pot înscriere absolvenţi cu studii de licenţă cu condiţia acumulării a minimum 30 de credite pe durata studiilor de licenţă la disciplinele de specialitate (Drept penal general, Drept penal special, Drept procesual penal).
Criminalistică (ZI) – se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină sau Ştiinţe inginereşti.

Taxă de înscriere

 • 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 2800 lei

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Zi FR
Masterat profesional

Cu anumite discipline studiate în prealabil (vezi site-ul FEAA pentru detalii)

690

 

350

 

Științe administrative  Administrație publică  Zi
Economie Managementul mediului și al resurselor naturale Zi
Afaceri internaționale și strategii interculturale Zi
Administrarea afacerilor Management turistic și hotelier Zi
Finanțe Finanțe – Asigurări Zi
Bănci și piețe financiare Zi
Finante şi Managementul Riscului (în limba engleză) Zi
Contabilitate Contabilitate, expertize și audit Zi
Sisteme informaţionale contabile Zi
Cibernetică, statistică și informatică economică Sisteme informaționale pentru afaceri Zi
Statistică și actuariat în asigurări si sănătate Zi
Metode cantitative în economie Zi
Statistică şi econometrie Zi
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale Zi
Managementul riscului în afaceri internaţionale Zi
Management Managementul organizațiilor Zi
Managementul și dezvoltarea resurselor umane Zi
Achiziții – Distribuție – Logistică Zi
Management intercultural Zi
Marketing Analiza și strategie de marketing Zi
Marketing și comunicare în afaceri Zi
Interdisciplinar Economia și dreptul afacerilor Zi

Fără discipline studiate în prealabil (vezi site-ul FEAA pentru detalii)

Contabilitate Contabilitatea afacerilor Zi
Contabilitate, audit şi control de gestiune Zi
Finanţe Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice Zi
Asigurări şi reasigurări Zi
Gestiune financiar-bancară Zi
Management Managementul resurselor umane Zi
Managementul calităţii Zi
Marketing Negocieri-relaţii publice Zi
Administrarea afacerilor Managementul proiectelor Zi
Administrarea afacerilor Zi
Management în comerţ Zi
Management în turism Zi
Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu Zi
Antreprenoriat Zi
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale Zi
Științe administrative Guvernare modernă şi dezvoltare locală Zi
Administraţie şi finanţe publice europene Zi
Masterat de cercetare
Interdisciplinar Master de cercetare în economie şi afaceri (Economics and Business) Zi
Contabilitate Contabilitatea afacerilor FR     250
Management Managementul resurselor umane FR
Marketing Negocieri-relaţii publice FR
Administrarea afacerilor Managementul proiectelor FR
Administrarea afacerilor FR
Management în comerţ FR
Management în turism FR
Științe administrative Guvernare modernă şi dezvoltare locală FR
Numărul total de locuri 690 350  250

 

Condiţiile de admitere

Pentru masteratele profesionale şi de cercetare cu discipline studiate în prealabil:

 • Media examenului de licenţă (100%).

Pentru candidaţii care provin din alte domenii de licenţă nu sunt restricţii, dar disciplinele prealabile prevăzute în programul de studii trebuie parcurse până la înscriere.

Cerințe speciale pentru programul Finanțe și Managementul Riscului în limba engleză

Programul constituie rezultatul colaborării Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor cu Facultatea de Economie şi Afaceri din cadrul Universităţii din Groningen, acreditată AACSB, planul de învăţământ şi modalitatea de predare şi evaluare fiind concepute astfel încât să ofere posibilitatea obţinerii unei diplome duble de la instituţiile partenere. Înscrierea la programul de master în Finanţe şi Managementul Riscului este condiţionată de demonstrarea competenţei lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberat de către o instituţie recunoscută de MECTS: TOEFL – internet-based (iBT) 92 / computer-based (CBT) 237 / paper-based (PBT) 580 / IELTS 6,5 / Cambridge Proficiency A, B, C or Cambridge Advanced English (CAE) / Grade C1/C2 on the written and oral parts of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English test.

Candidaţii care nu posedă un certificat vor susţine (gratuit) în perioada de admitere un interviu pentru verificarea fluenţei şi acurateţei în limba engleză.

Pentru informații suplimentare privind tematica și pentru înscrierea la interviu folosiți formularul disponibil la www.feaa.uaic.ro/frm sau trimiteți un e-mail la adresa frm@feaa.uaic.ro.
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie:

1. Categoria universităţii absolvite.

2. Media generală de licenţă.

Pentru masteratele profesionale fără discipline studiate în prealabil:

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie:

1. Categoria universităţii absolvite.

2. Media generală de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 250 lei
 • pentru înscrieri online, taxa de înscriere este de 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 3500 lei (Zi)
 • 3100 lei (FR)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
 Educaţie Fizică şi Sport Fitness şi estetică corporală  Zi  62 40
Kinetoterapia în traumatologia sportivă
Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme
Numărul total de locuri  – 62 40

 

Condiţiile de admitere

Pentru programele Fitness şi estetică corporală şi Kinetoterapia în traumatologia sportivă:

 • 50% – Interviu;
 • 50% – Media la examenul de licenţă.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie – nota de la interviu; media de la examenul de licenţă.

Pentru programul Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme:

 • 50% probă sportivă;
 • 50% media de la examenul de licenţă.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota de la proba sportivă, media de la examenul de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 300 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 3200 lei

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Asistență socială Familia şi managementul resurselor familiale Zi
Masterat european de protecţie a drepturilor copilului Zi
Supervizare şi planificare socială Zi
Probaţiune, mediere şi asistenţă sociala a victimelor infracţiunilor Zi
Științe politice Politici publice şi management instituţional Zi
Studii europene de integrare şi securitate Zi
Studii de dezvoltare internațională cu predare în limba engleză Zi
Marketing politic şi comunicare Zi
Filosofie Filosofia aplicată şi management cultural Zi
Sociologie Securitate comunitară şi controlul violenţei Zi
Științe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate Zi
Masterat de cercetare
 Interdisciplinar (Filosofie și științe sociale) Filosofie şi ştiinte sociale Zi
Numărul total de locuri 230 100  

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • La programul de masterat în limba engleză, media se va calcula astfel:
  50% media examenului de licență;
  50% interviu profesional în limba engleză.
 • Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: nota la disciplina Cunoştinte fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 2400 lei

Facultatea de Fizică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Fizică Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare Zi
Biofizică si fizică medicală Zi
Modelare şi simulare Zi
Materiale avansate. Nanotehnologii Zi
Metode fizice aplicate în kintetoterapie şi recuperare medicală Zi
Fizică şi protecţia mediului Zi
Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare (cu predare in limba engleză) Zi
Biofizică si fizică medicală (cu predare in limba engleza) Zi
Modelare şi simulare (cu predare in limba engleza) Zi
Materiale avansate. Nanotehnologii (cu predare in limba engleza) Zi
Științe (interdisciplinar) Zi
Numărul total de locuri 90 20

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criteriu de departajare pentru candidaţii care au aceeaşi medie aflaţi pe ultimul loc: nota la proba Fizică generală de la licenţă

La programele de masterat în limba engleză condiţia obligatorie la înscriere va fi prezentarea certificatului de competenţă lingvistică pentru Limba engleză.

Taxă de înscriere

 • 150 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 3000 lei

Facultatea de Geografie şi Geologie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Geografie Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului Zi
Turism şi dezvoltare regională Zi
Turism şi dezvoltare regională (în limba franceză ) – Tourisme et developpement regional Zi
Știința mediului Mediul actual şi dezvoltare durabilă Zi
Geologie Geochimia mediului Zi
Geologie de sondă și ambientală Zi
Masterat de cercetare
Geochimia mediului (în limba engleză) Zi
Numărul total de locuri 215 100

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă/diplomă (100%).
 • Pentru programele în limbi străine, condiţie obligatorie la înscriere: Prezentarea Certificatului de Competenţă lingvistică. Certificatul de competență poate fi obținut de la instituțiile recunoscute de către MECTS.

Criterii de departajare: media generală de promovare a studiilor universitare de licenţă, ECTS.

Taxă de înscriere

 • 190 lei (pentru domeniile Geografie și Știința mediului)
 • 100 lei (pentru domeniul Geologie)
 • 190 lei (pentru Masteratul de cercetare)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 2800 lei, cu excepţia specializării Geochimia mediului în limba engleză unde taxa va fi de 4000 lei.

Facultatea de Informatică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Informatică Sisteme distribuite (în limba engleză) Zi  110 50
Optimizare computaţională  (în limba engleză) Zi
Lingvistică computaţională  (în limba engleză) Zi
Ingineria sistemelor software  (în limba engleză) Zi
Securitatea informaţiei  (în limba engleză) Zi
Masterat de cercetare
Informatică Studii avansate în informatică (în limba engleză) Zi
Numărul total de locuri 110 50

Condiţiile de admitere

 • Interviu în limba engleză – probă eliminatorie (admis/respins)
 • Media examenului de licenţă (100%).

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media generală ECTS a anilor de studii de la studiile de licență.

Taxă de înscriere

 • 300 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 3900 lei

 

Facultatea de Istorie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Istorie Instituții şi ideologii ale puterii în Europa Zi
Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale Zi
Arheologie, civilizație şi artă antică Zi
Patrimoniu şi turism cultural Zi
Istoria comunismului în România Zi
Istoria evreilor şi ebraistică Zi
Studii egeo-mediteraneene Zi
Muzeologie şi restaurare Zi
Masterat de cercetare
Istorie Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii Zi
Numărul total de locuri 80 25

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
  • nota la evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licență;
  • media ECTS  a studiilor universitare de licenţă.
Pentru masteratul de cercetare:
 • Condiţii de înscriere: media la licenţă cel puţin 8,50.
 • Condiţii de admitere: media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
  • nota la evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licență;
  • media ECTS  a studiilor universitare de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 120 lei  la 1 specializare;
 • 140 lei la  2 specializari;
 • 160 lei la 3 specializari şi mai multe
 • 120 lei la masteratul de cercetare

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 2000 lei

 

Facultatea de Litere

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Limbă și literatură Literatura română şi hermeneutică literară Zi
Lingvistică generală  şi românească Zi
Studii Francofone Zi
Cultura germană în context european Zi
Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (slavistica, clasice,  italiană, spaniolă) Zi
Literatură universală şi comparată Zi
Traducere şi terminologie (doar pentru engleză si franceză, în combinație) Zi
Lingvistică aplicată – Didactica limbii engleze Zi
Studii americane Zi
Științe ale comunicării Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia Zi
Numărul total de locuri 170 80

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media EC TS a anilor de studiu şi media examenului de bacalaureat.

Taxă de înscriere

 • 200 lei pentru fiecare specializare

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 2400 lei

 

Facultatea de Matematică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional  70  20
Matematică Matematici financiare Zi
Matematică didactică
Calcul ştiinţific şi ingineria programării
Matematică Masterat de cercetare în matematică (Masterat de cercetare)
Numărul total de locuri 70 20

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de facultate.

Taxă de înscriere

 • 120 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 2000 lei

* Toate cursurile vor fi accesibile pe platforma e-learning atât în limba română cât şi în limba engleză.

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Științe ale Educației Relaţii şi strategii interculturale Zi  159  175
Medierea conflictelor în educaţie Zi
Politici și management în educație Zi
Psihologie Relaţii umane şi comunicare Zi
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului Zi
Psihologie clinică şi psihoterapie Zi
Terapii de cuplu şi familie Zi
Psihologie educaţională şi consiliere Zi
Științe ale Educației Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale Zi
Didactici aplicate pentru învățământul primar Zi
Educaţie timpurie Zi
Numărul total de locuri 159 175

 

 

Condiţiile de admitere

 • 50% examenul de licenţă
 • 50% nota la interviu.

Pentru masteratul Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale:

1. Condiţie de înscriere: absolvirea Modulului psihopedagogic sau 30 de credite în domeniul Psihologiei sau Ştiinţele Educaţiei.

2. Media de admitere: 50% media examenului de licenţă si 50% nota la interviu.

Pentru masteratele Didactici aplicate pentru învățământul primar şi Educației timpurie:

1. Condiţie de înscriere : absolvirea modului psihopedagogic.

2. Media de admitere: 50% media examenului de licenţă si 50% nota la interviu.

 • Criterii de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: media generală a anilor de studii din facultate.

Taxă de înscriere

 • 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 3000 lei

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Teologie Hermeneutică şi teologie biblică Zi  74 110
Teologie sistematică în context contemporan Zi
Teoria şi practica formării religioase Zi
Viața bisericii – istorie şi actualitate Zi
Teologie practică si pastoral – misionară Zi
Patrimoniu cultural Zi
Numărul total de locuri 74 110

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare: media generală a anilor de studii de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 2800 lei


 

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Masterat profesional
Teologie Strategii ale carităţii creştine Zi  24  10
Numărul total de locuri 24 10

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Criterii de departajare în caz de medii egale: media anilor de studii din facultate.

Taxă de înscriere

 • Nu se percepe  taxă de înscriere la admitere

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 2000 lei

Centrul de Studii Europene

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Interdisciplinar (economie şi afaceri internaţionale, administraţie publică, ştiinţe politice, drept) Studii europene FR  42  50
Studii europene Zi   60  50
Interdisciplinar (geografie, finanţe, economie şi afaceri internaţionale, administrarea afacerilor, ştiinţe administrative) Dezvoltare regională Zi
Matematică Teoria riscului şi aplicaţii (în limba engleză) Zi
Numărul total de locuri   60 100

 

Condiţiile de admitere

 • Media examenului de licenţă (100%).
 • Candidaţii cu aceeaşi medie vor fi departajaţi prin media anilor de studiu.
 • Pentru programul în limba engleză se solicită dovada absolvirii cursului de engleză pe parcursul anilor de studiu.

Taxă de înscriere

 • 200 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 3200 lei (Zi)
 • 3000 lei (FR)