Master 2010

ATENŢIE, aceste informaţii fac parte din oferta de admitere pentru master din 2010. Urmăriţi site-ul nostru pentru informaţii privind admiterea la MASTER 2011

Sari direct la facultatea pe care o cauţi:

Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Istorie | Informatica| Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei | Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică | Centrul de Studii Europene

Facultatea de Biologie

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget zi Taxă zi

Biologie

Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor Zi 0 7
Biotehnologii microbiene şi celulare Zi
Genetică moleculară Zi
Bioprocedee în domeniul agroalimentar Zi
Bio-Antropologie Zi
Biologia dezvoltării Zi
Ştiinţa mediului Consiliere de mediu Zi
Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă Zi

Absolvenţii de studii universitare de la Facultatea de Biologie se pot înscrie şi la masteratul interdisciplinar de Ştiinţe, realizat în parteneriat de facultăţile de Biologie, Chimie şi Fizică. Pentru condiţii, vedeţi Facultatea de Fizică.


Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 60% media generală a anilor de studii;
 • 40% media examenului de licenţă;

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeşi medie: media anilor de studiu din facultate

Taxă de înscriere

 • 150 RON;

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011

 • 2.000 RON

Mai citeşte şi:

Prezentarea Facultăţii de Biologie

Când, cum şi unde te înscrii

Facultatea de Chimie

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget zi Taxă zi

Chimie

Didactica chimiei Zi 0 9
Chimie coordinativă aplicată Zi
Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului Zi
Chimia mediului şi siguranţă alimentară Zi
Chimia produselor cosmetice și farmaceutice Zi

Absolvenţii de studii universitare de la Facultatea de Biologie se pot înscrie şi la masteratul interdisciplinar de Ştiinţe, realizat în parteneriat de facultăţile de Biologie, Chimie şi Fizică. Pentru condiţii, vedeţi Facultatea de Fizică.


Media de admitere se calculează prin ponderare, astfel:

 • 50% media generală a anilor de studii;
 • 50% media examenului de licenţă;

Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media generală a anilor de studii.

Taxă de înscriere

 • nu se percepe;

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011

 • 1.600 RON.

Mai citeşte şi:

Prezentarea Facultăţii de Chimie

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Drept

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget zi Taxă zi Taxă FR

Drept

Drept european Zi şi ID 0 8 9
Dreptul afacerilor Zi şi ID
Ştiinţe penale Zi şi ID
Criminalistică (sub rezerva acreditării, cu admitere în sesiunea septembrie) Zi şi ID

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 50% media generală a anilor de studii;
 • 50% media generală a examenului de licenţă;

Criterii suplimentare:

 • La Ştiinţe penale – condiţii de înscriere la examenul de admitere – acumularea a minimum 30 de credite pe durata studiilor de licenţă la disciplinele de specialitate (Drept penal general, Drept penal special, Drept procesual penal).

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de studii.

Taxă de înscriere

 • 200 RON;

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011

 • 2.000 RON la Zi;
 • 1.600 RON la ID.

Mai citeşte şi:

Prezentarea Facultăţii de Drept

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Mastere de specializare
Domeniu Denumirea programului Forma de învăţământ
Ştiinţe administrative Admistraţie publică


Zi
Economie Managementul mediului şi al resurselor naturale Zi
Afaceri internaţionale şi strategii interculturale Zi
Administrarea afacerilor Management turistic şi hotelier Zi
Finanţe Finanţe – Asigurări Zi
Bănci şi pieţe financiare Zi
Master of Science in Finance and Risk Management(în curs de acreditare) Zi
Contabilitate Contabilitate, expertize şi audit Zi
Sisteme informaţionale contabile Zi
Cibernetică, statistică și informatică economică Sisteme informaționale pentru afaceri Zi
Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate Zi
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri

internaţionale

Zi
Management Management intercultural Zi
Managementul organizaţiilor Zi
Managementul şi dezvoltarea resurselor umane Zi
Achiziţii – Distribuţie – Logistică Zi
Marketing Analiză şi strategie de marketing Zi
Marketing şi comunicare în afaceri Zi
Master of Science in Marketing Management(în curs de acreditare) Zi
Interdisciplinar Economia şi dreptul afacerilor Zi
Mastere complementare
Domeniu Denumirea programului Forma de învăţământ
Contabilitate Contabilitatea afacerilor Zi şi ID
Contabilitate, audit şi control de gestiune Zi
Finanţe Gestiune financiar-bancară Zi
Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice Zi
Asigurări şi reasigurări Zi
Management Managementul resurselor umane Zi şi ID
Managementul calităţii Zi şi ID
Marketing Negocieri-relaţii publice Zi şi ID
Administrarea afacerilor Managementul proiectelor Zi şi ID
Antreprenoriat Zi şi ID
Administrarea afacerilor Zi şi ID
Management în comerţ Zi şi ID
Management în turism Zi şi ID
Managementul afacerilor agro-alimentare şi de mediu Zi şi ID
Afaceri internaţionale Zi
Ştiinţe Administrative Guvernare modernă şi dezvoltare locală Zi şi ID
Administraţie şi finanţe publice europene Zi

Număr de locuri

Buget: 0 locuri

Taxă zi: 300

Taxă ID: 250


Condiţiile de admitere – mastere de specializare

Media de admitere se va calcula astfel:

 • Media generală a anilor de studii * 0.4 + media generală de licenţă *0.4 + media disciplinelor de specialitate prealabile * 0.2

Pentru candidaţii ce provin din alte domenii de licenţă nu sunt restricţii, însă o parte din cursurile programului reclamă discipline prealabile care trebuie urmate până la înscriere.

Pentru programele Master of Science in Finance and Risk Management (în curs de acreditare) şi Master of Science in Marketing Management (în curs de acreditare) candidaţii vor trebui să prezinte la dosar un certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză (TOEFL, IELTS, CAE etc.). Pentru admiterea 2010 candidaţii care nu deţin unul din certificatele menţionate vor susţine o probă de competenţă lingvistică în data de 12 iulie 2010, la sediul facultăţii.

Condiţiile de admitere – mastere complementare

Media de admitere se va calcula astfel:

 • Media generală a anilor de studii * 0.6 + media generală de licenţă *0.4

Taxă de înscriere

 • 250 RON;

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011

 • 3000 RON la Zi;
 • 2600 RON la ID

Mai citeşte şi:

Prezentarea Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget zi Taxă zi
Taxă ID

Educaţie Fizică şi Sport

Management şi marketing în sport Zi şi ID 4 40 28
Fitness şi estetică corporală Zi
Kinetoterapia în traumatologia sportivă Zi
Kinetoterapie în geriatrie (sub rezerva acreditării)
Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme Zi


Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

Pentru programele Management şi marketing în sport (Zi şi ID), Kinetoterapie în geriatrie (sub rezerva acreditării), Fitness şi estetică corporală şi Kinetoterapia în traumatologia sportivă:

 • 50% media de absolvire (media de la examenul de licență și media anilor de studiu);
 • 50% interviu;

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie – nota de la interviu; media de la examenul de licenţă; media anilor de studiu.

Pentru programul Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme:

 • 50% media de absolvire (media de la examenul de licență și media anilor de studiu);
 • 50% probă sportivă: înot.

Criterii de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: – nota de la proba sportivă: înot; media de la examenul de licenţă; media anilor de studiu.

Taxă de înscriere

 • 250 RON;

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011

 • 2500 RON pentru forma de învățămant la Zi;
 • 2200 RON pentru forma de învățămant ID.

Mai citeşte şi:

Prezentarea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Zi buget Zi taxă

Asistenţă socială


Familia şi managementul resurselor familiale Zi 0 275
Masterat european de protecţie a drepturilor copilului Zi
Supervizare şi planificare socială Zi
Probaţiune, mediere şi asistenţă socială a victimelor infracţiunilor Zi


Ştiinte politice Politici publice şi management instituţional Zi
Studii europene de integrare şi securitate Zi
Marketing politic şi comunicare Zi
Filosofie Filosofia aplicată şi management cultural Zi
Sociologie Securitate comunitară şi controlul violenţei Zi
Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate Zi
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Studii de dezvoltare internaţională cu predare în limba engleză (sub rezerva acreditării) Zi

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 50% media anilor de studii din facultate;
 • 50% media examenului de licenţă;

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: media anilor de studii din facultate, media examenului de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 200 RON;

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011

 • 2.400 RON.

Mai citeşte şi:

Prezentarea Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Fizică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Zi buget Zi taxă

Fizică

Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare Zi 15 29
Biofizică şi fizică medicală Zi
Modelare şi simulare Zi
Materiale avansate. Nanotehnologii Zi
Plasma physics, spectroscopy and self-organisation (în limba engleză, sub rezerva acreditării) Zi
Biophysics and medical physics (în limba engleză, sub rezerva acreditării) Zi
Modelling and simulation (în limba engleză, sub rezerva acreditării) Zi
Advanced materials. Nanotehnologies (în limba engleză, sub rezerva acreditării) Zi
Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare
Biofizică şi fizică medicală Zi
Modelare şi simulare Zi
Materiale avansate. Nanotehnologii Zi
Metode fizice aplicate în kintetoterapie şi recuperare medicală Zi
Fizică didactică Zi
Fizică şi protecţia mediului Zi
Interdisciplinar Ştiinţe (sub rezerva acreditării) Zi

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 60% media anilor de studii;
 • 40% media la licenţă;

Criteriu de departajare pentru candidaţii care au aceeaşi medie aflaţi pe ultimul loc: media anilor de studiu.

Taxă de înscriere

 • 150 RON.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011

 • 2.200 RON.

Mai citeşte şi:

Prezentarea Facultăţii de Fizică

Când, cum şi unde te înscrii

Facultatea de Geografie şi Geologie

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Zi buget Zi taxă

Geografie


Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului Zi 11 27
Turism şi dezvoltare regională Zi
Turism şi dezvoltare regională (în limba franceză) – Tourisme et developpement regional ZiŞtiinţa mediului Mediul actual şi dezvoltare durabilă Zi


Geologie Geochimia mediului Zi
Geologie de sondă şi ambientală Zi
Geochimia mediului (în limba engleză)f Zi

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 50% media anilor de studii universitare;
 • 50% media examenului de licenţă/diplomă;

Criterii de departajare: media ECTS a anilor de studii de licenţă/diplomă.

Taxă de înscriere

 • 160 RON în cazul programelor de master din domeniul Geografie și domeniul Ştiinţa mediului;
 • 150 RON în cazul programelor de master din domeniul Geologie.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011

 • 2.300 RON în cazul programelor de master din domeniul Geografie și domeniul Ştiinţa mediului;
 • 2.100 RON în cazul programelor de master Geochimia mediului şi Geologie de sondă şi ambientală;
 • 3.000 RON în cazul programului de master Geochimia mediului în limba engleză.

Mai citeşte şi:

Prezentarea Facultăţii de Geografie şi Geologie

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Informatică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Zi buget Zi taxă

Informatică

Sisteme distribuite (în limba engleză) Zi 0 15
Optimizare computaţională (în limba engleză) Zi
Lingvistică computaţională (în limba engleză) Zi
Ingineria sistemelor software (în limba engleză) Zi
Securitatea informației (în limba engleză) Zi

Condiţii de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • Interviu în limba engleză – probă eliminatorie (admis/respins)
 • Media generală ECTS a anilor de studii din facultate.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media examenului de licenţă.

Taxă de înscriere

 • 250 RON;

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011

 • 3.000 RON.

Mai citeşte şi:

Prezentarea Facultăţii de Informatică

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Istorie

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Zi buget Zi taxă

Istorie

Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa Zi 2 86
Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale Zi
Arheologie, civilizaţie şi artă antică Zi
Patrimoniu şi turism cultural Zi
Istoria comunismului în România Zi
Istoria evreilor şi ebraistică Zi
Studii egeo-mediteraneene Zi
Muzeologie şi restaurare Zi

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 50% media ECTS a anilor de studiu de licenţă;
 • 50% media ECTS a examenului de licenţă.

Criterii de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: media ECTS a anilor de studii din facultate, media examenului de licenta, media aritmetica a anilor de studii din facultate.

Taxe de înscriere

 • 120 RON la o specializare;
 • 140 RON la două specializări;
 • 160 RON la trei sau mai multe specializări.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011

 • 2.000 RON.

Mai citeşte şi:

Prezentarea Facultăţii de Istorie

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Litere

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Zi buget Zi taxă

Limbă şi Literatură

Literatura română şi hermeneutică literară Zi 16 80
Lingvistică generală şi românească Zi
Studii francofone Zi
Cultura germană în context european Zi
Lingvistică aplicată – didactica limbii engleze Zi
Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) Zi
Limbă, literatură şi civilizaţie românească Zi
Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală Zi
Literatură universală şi comparată Zi
Traducere şi terminologie (Engleză – Franceză) Zi
Studii americane Zi
Ştiinţe ale Comunicării Tehnici de producţie editorială în presă scrisă, audiovizual şi multimedia Zi

Condiţiile de admitere

Media de admitere calculează prin ponderare, astfel:

 • 50% media ECTS a anilor de studii;
 • 50% media examenului de licenţă;

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media la licenţă, media ECTS a anilor de studiu.

Taxă de înscriere

 • 200 RON pentru fiecare specializare;

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011

 • 2.200 RON.

Mai citeşte şi:

Prezentarea Facultăţii de Litere

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Matematică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Zi buget Zi taxă

Matematică

Structuri matematice fundamentale Zi 0 15
Matematici financiare Zi
Calculul ştiinţific şi ingineria programării Zi
Matematică didactică Zi

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

Media aritmetică a următoarelor note:

 • media generală din anii de facultate;
 • media examenului de licenţă.

Criterii de departajare: media generală a anilor de facultate.

Taxă de înscriere

 • 120 RON;

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2009 – 2010

 • 2.000 RON.

Mai citeşte şi:

Prezentarea Facultăţii de Matematică

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri

Ştiinţe ale Educaţiei

Relaţii şi strategii interculturale Zi Zi buget Zi taxă ID taxă
Diagnoza şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale Zi 0 135 26
Medierea conflictelor în educaţie Zi
Managementul educaţiei adulţilor ID
Politici şi management în educaţie (sub rezerva acreditării) Zi
Didactici aplicate pentru învăţământul primar (sub rezerva acreditării) Zi
Psihologia educaţiei timpurii (sub rezerva acreditării) Zi

Psihologie

Relaţii umane şi comunicare Zi
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului Zi
Psihologia medierii conflictelor ID
Psihologie educaţională şi consiliere Zi
Psihologie clinică şi psihoterapie Zi
Terapii de cuplu şi familie Zi

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

În cazul programelor de master Relaţii şi strategii interculturale, Medierea conflictelor în educaţie, Managementul educaţiei adulţilor, Relaţii umane şi comunicare, Psihologia medierii conflictelor și Terapii de cuplu şi familie, Politici şi management în educaţie (sub rezerva acreditării), Didactici aplicate pentru învăţământul primar (sub rezerva acreditării) şi Psihologia educaţiei timpurii (sub rezerva acreditării):

 • 75% media de absolvire a facultăţii (0,50 x media anilor de studiu + 0,50 x media la licenţă);
 • 25% nota la interviu;

În cazul programelor de master Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului și Psihologie clinică şi psihoterapie

 • 75% media de absolvire a facultăţii (0,50 x media anilor de studiu + 0,50 x media la licenţă);
 • 25% nota la interviu (minim 5,00);

În cazul programului de master Diagnoza şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale:

1. 30 de credite în domeniul Psihologie sau Științe ale Educației;

2. Media de admitere se va calcula astfel:

 • 75% media de absolvire a facultăţii (0,50 x media anilor de studiu + 0,50 x media la licenţă);
 • 25% nota la interviu;

În cazul programului de master Psihologie educaţională şi consiliere :

 • 50% media generală de absolvire a facultăţii (0,50 x media anilor de studiu + 0,50 x media la licenţă;
 • 50% nota la interviu (minim 5.00);

Criterii de departajare pentru candidatii cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media generală a anilor de studii din facultate, media examenului de licenţă.

În cazul programelor de master Didactici aplicate pentru învăţământul primar (sub rezerva acreditării) şi Psihologia educaţiei timpurii (sub rezerva acreditării se pot înscrie:

a. Absolvenţi ai specializărilor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi

sau

b. Absolvenţi de Liceu pedagogic /Şcoala normală care au licenţe în alte domenii şi care au parcurs Modulul psihopedagogic


Taxă de înscriere

 • 200 RON;

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011

 • 2.500 RON.

Mai citeşte şi:

Prezentarea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Teologie Ortodoxă

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Zi buget Zi taxă

Teologie Ortodoxă

Hermeneutică şi teologie biblică Zi 12 0
Teologie sistematică în context contemporan Zi
Viaţa Bisericii – istorie şi actualitate Zi
Teologie practică şi pastoral – misionară Zi
Patrimoniu cultural Zi

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 70% media generală ECTS a anilor de studiu de licenţă;
 • 30% media generală la examenul de licenţă;

Departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi medie de admitere se face în funcţie de mediile obţinute în perioada studiilor de licenţă la disciplinele: 1. pentru Hermeneutică şi Teologie biblică: 1. Noul testament; Vechiul testament. 2. Pentru Viata bisericii – Istorie si actualitate: 1. Istoria bisericii ortodoxe române; Istoria bisericii universale. 3. Pentru Teologie sistematică în context contemporan: 1. Morala, 2. Istoria religiilor. 4. Pentru Teologie practică şi Pastoral – misionară: 1. Teologie liturgică, 2. Drept bisericesc şi administraţie bisericească.

Departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri din listele candidaţilor, pentru absolvenţii altor facultăţi decât Teologie, precum şi pentru candidaţii de la direcţia de specializare Patrimoniu cultural, se va face luând în calcul media generală a anilor de studii de licenţă.


Taxă de înscriere

 • 160 RON;

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011

 • 2.400 RON.

Mai citeşte şi:

Prezentarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Zi buget Zi taxă

Teologie


Strategii ale carităţii creştine


Zi


0 33
Teologia sacramentelor (sub rezerva acreditării) Zi
Cristologie (sub rezerva acreditării) Zi

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 60% media anilor de studii;
 • 40% media examenului de licenţă;

Criterii de departajare în caz de medii egale: media la licenţă.

Taxă de înscriere

 • nu se percepe;

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011

 • 2.000 RON.

Mai citeşte şi:

Prezentarea Facultăţii de Teologie Romano-Catolică

Când, cum şi unde te înscrii


Centrul de Studii Europene

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Zi buget Zi taxă ID taxă

Interdisciplinar (economie şi afaceri internaţionale, administraţie publică, ştiinţe politice, drept)


Studii europene


Zi şi ID


0 33 20
Interdisciplinar (geografie, finanţe, economie şi afaceri internaţionale, administrarea afacerilor, ştiinţe administrative) Dezvoltare regională Zi

Condiţiile de admitere

Media de admitere se va calcula astfel:

 • 50% media anilor de studii;
 • 50% media examenului de licenţă;

Candidaţii cu aceeaşi medie vor fi departajati prin media anilor de studiu.


Taxă de înscriere

 • 150 RON;

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011

 • 2.800 RON la Zi
 • 2.600 RON pentru ID.

Mai citeşte şi:

Prezentarea Centrului de Studii Europene

Când, cum şi unde te înscrii· echivalentul în RON a 800 de euro pentru programele Master of Science in Finance and Risk Management (sub rezerva acreditării) şi Master of Science in Marketing Management (sub rezerva acreditării)