Limba română – Limbă străină – licenţă

Limbă și literatura română – Limba și literatura străină

litereNumai pronunțând “literatura română” te îndrepți cu gândul la marii scriitori ai țării: Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Mihail Sadoveanu sau Ion Creangă dar și la dulcele gras la limbii române. Adăugând acestor frumoase aspecte cunoștințe dintr-o limbă de circulație internațională putem spune că bine te-ai înscris la specializarea Limba și literatura română-Limba și Literatura străină.

Vei putea studia discipline precum literatura comparată, literatura veche și premodernă, literatura marilor clasici, literatura româna interbelică și postbelică, stilistică și romanistică, etnologie, folclor, dar și cultura, civilizația și practica limbii române. Alături de acestea vei putea afla secretele unei limbi și literaturi străine, prin tot ce însemnă exerciții gramaticale, conversație, redactări texte, traduceri și analize literare.

Urmând cosecvent cursurile celor trei ani de facultate vei putea să îţi deschizi drumul spre o carieră în învăţământul preuniversitar şi universitar, a fi cercetător în domeniul filologic sau specialist în domeniile ştiinţelor comunicării, traducerii și interpretariatului.

La specializarea Limbă și literatura română – Limba și literatura străină din domeniul “Limbi și literaturi” de la Facultatea de Litere.

Iată ce vei studia:

Semestrul I (anul I):

 • Teoria literaturii
 • Literatură comparată
 • Limba română (I): Lexiocologie
 • Lingvistică generală
 • Cultură, civilizație și practica limbii B
 • Componente de comunicare TIC

Semestrul II (anul I):

 • Etnologie și folclor
 • Literatură română (I): Literatură veche și premodernă
 • Limba română (II): Fonetică și dialectologie
 • Limba străină B
 • Literatura străină B
 • Teoria și practica limbii / textului B

Semestrul I (anul II):

 • Literatura română (II): Marii clasici (I)
 • Limba română (III): Morfologie
 • Limba română (IV): Sintaxă
 • Limba străină B
 • Literatura străină B
 • Teoria și practica limbii / textului B

Semestrul I (anul II):

 • Literatura română (III): Marii clasici (II)
 • Literatura română (IV): Poezia interbelică
 • Limba română (V): Istoria limbii romane
 • Limba străină B
 • Literatura străină B
 • Teoria și practica limbii / textului B

Semestrul I (anul III):

 • Literatura română (V): Proza interbelică
 • Limba română (VI): Istoria limbii române literare
 • Literatura română (VI): Literatura română postbelică (I)
 • Limba străină B
 • Literatura străină B
 • Teoria și practica limbii / textului B

Semestrul II (anul III):

 • Teoria și practica limbii / textului B
 • Literatura română (VII): Literatura română postbelică (II)
 • Limba română (VII): Stilistică
 • Limba română (VIII): Romanistică
 • Limba străină B
 • Literatura străină B
 • Opțional: Limba străină B / Literatura străină B

Pentru mai multe detalii, citiți Ghidul de Studii al Facultații de Litere