Licenţă septembrie 2011

    NUMARUL LOCURILOR LA ADMITERE
Studii universitare de licenţă
Sesiunea septembrie 2011

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul

Nr. locuri
BUGET

Nr. locuri
TAXA (Zi, ID/FR)

Romani

R. Moldova

Buget cu bursă

R. Moldova

Buget fără bursă

1

BIOLOGIE

BIOLOGIE

0

0

1

91

ŞTIINŢA MEDIULUI

15

TOTAL:

15

0

1

91

2

CHIMIE

CHIMIE

33

0

3

13

ŞTIINŢA MEDIULUI

TOTAL:

33

0

3

13

3

ECONOMIE SI  ADMINISTRAREA AFACERILOR

ECONOMIE

0

0

5

454

ADMINISTRAREA AFACERILOR

FINANTE

CONTABILITATE

STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA

ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE

MANAGEMENT

MARKETING

ŞTIINTE ADMINISTRATIVE

18

1

55

TOTAL:

18

1

5

509

4

FILOSOFIE

FILOSOFIE

0

0

1

40

ASISTENTA SOCIALA

0

99

SOCIOLOGIE

0

40

ŞTIINTE POLITICE            

0

106

STIINTE ALE COMUNICARII       

0

81

RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE

0

70

TOTAL:

0

0

1

436

5

FIZICA

FIZICA

82

1

5

14

ŞTIINTE INGINERESTI APLICATE

15

TOTAL:

97

1

5

14

6

ISTORIE

ISTORIE

10

1

0

79

STUDII CULTURALE

14

TOTAL:

24

1

0

79

7

INFORMATICĂ

INFORMATICA

0

1

2

50

TOTAL:

0

2

2

50

8

GEOGRAFIE SI GEOLOGIE

GEOGRAFIE

5

1

2

245

STIINTA MEDIULUI

0

GEOLOGIE

29

0

INGINERIE GEOLOGICA

8

5

TOTAL:

42

1

7

245

9

LITERE

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

43

0

0

158

LIMBI MODERNE APLICATE

STUDII CULTURALE

6

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

0

TOTAL:

49

0

0

158

10

MATEMATICA

MATEMATICA

53

1

0

4

TOTAL:

53

1

0

4

11

PSIHOLOGIE
ŞI  ŞTIINTE ALE EDUCATIEI

PSIHOLOGIE

0

1

0

151

ŞTIINTE ALE EDUCATIEI

27

0

ŞTIINTE ALE EDUCATIEI- Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

5

ŞTIINTE ALE EDUCATIEI- continuare de stusii

0

TOTAL:

27

1

0

151

12

TEOLOGIE ORTODOXA

TEOLOGIE

21

0

1

0

TOTAL:

21

0

1

0

13

TEOLOGIE ROMANO – CATOLICA

TEOLOGIE

12

0

0

20

TOTAL:

12

0

0

20

TOTAL UNIVERSITATE:

391

8

25

1770

 

Sari direct la facultatea pe care o cauţi:

Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei |Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică

Facultatea de Biologie

 

Condiţiile de admitere

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 40% – media generală a anilor de studii;
 • 10% – media la bacalaureat;
 • 50% – media la disciplina Biologie în anii de liceu.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studiu din liceu.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II, III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi Internaţionale din orice domeniu de studii.

Taxă de înscriere

 • 150 lei pentru un domeniu
 • 225 lei pentru înscrierea la două domenii

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2.200 lei

 

Mai citeşte şi:

Facultatea de Chimie

Condiţiile de admitere

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 70% – media generală a anilor de studii;
 • 30% – media generală de la bacalaureat.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media generală a anilor de studii.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Distincţii la Olimpiada Internaţională de Chimie;
 • Premiile I, II, III şi menţiuni la Olimpiada Naţională de Chimie;
 • Primii 10 clasaţi la Concursul Naţional „C.D. Neniţescu”;
 • Olimpiade de Fizică şi Biologie;
 • Concursul „Chimia, prieten sau duşman?” organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea Bucureşti;
 • Concursul „Candid Liteanu” organizat de Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Universitatea ,,Babeş – Bolyai, Cluj- Napoca;
 • Concursul „Magda Petrovanu” organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

Taxă de înscriere

Nu se percepe.

 

Taxă de şcolarizare, an universitar 2011 – 2012:

 • 1.600 lei

Mai citeşte şi:

Facultatea de Drept

Condiţiile de admitere

Calculul mediei de admitere:

 • 50% – test la Limba Română;
 • 50% – media anilor de studii + media examenului de bacalaureat.

 

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I şi II la Olimpiadele Naţionale de Istorie, Filosofie sau Limba română.

 

Taxă de înscriere

 • 200 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • Zi: 2.800 lei
 • FR: 2.500 lei

 

Mai citeşte şi:

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Condiţiile de admitere

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 75 % – media generală de absolvire a liceului;
 • 25 % – media generală de la bacalaureat.

Candidaţii care se înscriu la Specializarea Administrarea Afacerilor (în limba engleză) vor susţine o probă de competenţă lingvistică.

Competenţa lingvistică poate fi dovedită prin următoarele certificate de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberate de instituţii recunoscute de MECTS, obţinute în ultimii ani (2007, 2008, 2009, 2010, 2011): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61 puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C).

Candidaţii care nu deţin certificate de competenţă lingvistică vor susţine un test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, în prima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele acestui test vor fi afişate în aceeaşi zi.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale:

 • media generală de absolvire a liceului;
 • media generală de la bacalaureat;
 • nota de la proba scrisă de la Limba şi Literatura Română (bacalaureat).

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii, în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Informatică şi discipline economice de specialitate.

 

Taxă de înscriere

 • 250 lei pentru Iaşi
 • 125 lei pentru înscrierea în teritoriu (Piatra Neamţ, Vatra Dornei)

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2.900 lei la Zi
 • 2.500 lei la ID

Sala de înscriere: Corp B, Amf. B7, B607, B611, B613, B603, B602 (vezi harta)

Casieria: Corp B, B514, B3, B4

Mai citeşte şi:

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Condiţiile de admitere

 • 40% – probă sportivă la alegere;
 • 30% – media de la examenul de bacalaureat;
 • 30% – media anilor de studii din liceu.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

 • nota de la proba sportivă; media de la examenul de bacalaureat; media anilor de studiu din liceu.

 

Pentru olimpici

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Locurile I la concursurile sportive de nivel mondial sau olimpic în unul din ultimii patru ani de studii;
 • Medaliaţi la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Europene în ultimii doi ani.

Pentru locurile finanţate cu taxă, pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Sportivi calificaţi cu jocurile sportive (seniori, tineret, juniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale şi Europene;
 • Premiile I, II şi III la concursurile sportive la nivel naţional sau pe grupe de ţări în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;
 • Locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Europene (seniori, tineret, juniori) în ultimii doi ani.

Taxă de înscriere:

 • 250 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011– 2012:

 • Zi: 2.200 lei
 • FR: 2.000 lei

Sala de înscriere: Corp D, Sala DEF 1 (vezi harta)

Casieria: Corp D

Mai citeşte şi:

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

Condiţiile de admitere

a). Pentru specializările la ZI

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 70% – media anilor de liceu;
 • 30% – media de la bacalaureat.

În stabilirea ordinii celor admişi se va proceda în felul următor:

 • Se va avea în vedere mai întâi prima opţiune exprimată pentru un anumit domeniu de studiu, atât în ceea ce priveşte locurile finanţate de la buget, cât şi cele cu taxă;
 • Pentru următoarele opţiuni se va avea în vedere media obţinută, în funcţie de care se poate ocupa un loc finanţat de la buget sau un loc cu taxă (din cele rămase libere).

b). Pentru specializările la ID

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 70% media anilor de liceu:
 • 30% media de la bacalaureat.
 • IMPORTANTÎn stabilirea ordinii celor admişi se va proceda în felul următor:Se va avea în vedere mai întâi prima opţiune exprimată pentru un anumit domeniu de studiu;Pentru următoarele opţiuni se va avea în vedere media obţinută, în funcţie de care se poate ocupa un loc cu taxă (din cele rămase libere);

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

 • media anilor de liceu;
 • media de la bacalaureat.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii ( I, II sau III) la Olimpiadele naţionale de Filosofie, Estetică, Logică sau Sociologie.

 

Taxă de înscriere:

 • 150 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • Zi: 2.000 lei
 • ID: 1.800 lei

Sala de înscriere: Corp A, Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu (vezi harta)

Casieria: Corp D, sala D1

Mai citeşte şi:

 

Facultatea de Fizică

Condiţiile de admitere

 

Pentru domeniul Fizică

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 35% – media la disciplina Fizică;
 • 30% – media la disciplina Matematică*/Informatică*/Biologie**
 • 20% – media generală de absolvire a liceului;
 • 15% – media la examenul de bacalaureat.

Notă:

* disciplină la alegere pentru toate specializările;

** disciplină la alegere pentru specializările Fizică medicală şi Biofizică

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media la disciplina Fizică.

 

Pentru domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 35% – media la disciplina Fizică;
 • 30% – media la disciplina Matematică/Informatică;
 • 20% – media generală de absolvire a liceului;
 • 15% – media la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media la disciplina Fizică.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Candidaţii care au participat la Olimpiadele de Fizică, Matematică, Informatică sau Biologie, faza naţională, în clasele a XI-a sau a XII-a.
 • Candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la faza judeţeană în clasele a XI-a sau a XII-a la:
  • Olimpiadele de Fizică, Matematică, Informatică sau Biologie;
  • Concursul Naţional „Ştefan Procopiu”;
  • Concursul de Fizică „PHI” al Centrelor de Excelenţă.

Precizare

 • Candidaţii declaraţi admişi în condiţiile de mai sus vor avea prioritate în obţinerea bursei de studiu şi a unui loc în căminele Universităţii, ţinându-se cont de media de admitere;
 • Candidaţii care au obţinut premii la concursurile menţionate mai sus vor primi, suplimentar, o bursă acordată de Asociaţia „Societatea absolvenţilor Facultăţii de Fizică – SOPHYS”. Valoarea bursei se va stabili în funcţie de premiul obţinut.

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

Nu se percepe taxă de înscriere pentru cei cu concursuri şcolare.

Pentru înscrierea la a doua specializare (al doilea dosar de concurs) se va percepe jumatate din taxă.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 1.800 lei

Sala de înscriere: Corp A, Sala MEDIAEC (vezi harta)

Casieria: Corp A, Sala MEDIAEC

Mai citeşte şi:

Facultatea de Geografie şi Geologie

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Geografie

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 20% – media examenului de bacalaureat;
 • 40% – media anilor de liceu;
 • 40% – media la disciplina Geografie obţinută în anii de liceu.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi:

 • media la Geografia României – clasa a XII-a,
 • media la Geografia fizică generală – clasa a IX-a.

 

 

Pentru specializarea Geografia turismului în limba franceză:

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 20% media examenului de bacalaureat;
 • 40% media anilor de liceu;
 • 20% media la disciplina Geografie obţinută în anii de liceu.
 • 20% media la Limba franceză din anii de liceu;

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi:

 • media la Geografia României – clasa a XII-a
 • media la Limba franceză – clasele IX-XII

Precizare: Pentru înscriere este necesar Certificatul de Competenţă Lingvistică pentru limba franceză sau diplomă de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii franceze, sau diplomă în cazul absolvenţilor de licee bilingve. * Certificatul de competenţă lingvistică poate fi obţinut de la instituţiile recunoscute de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: – media la Geografia României – clasa a XII-a, – media la Limba franceză – clasele IX-XII

 

Pentru domeniul Ştiinţa mediului

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 20% – media examenului de bacalaureat;
 • 40% – media anilor de studii din liceu;
 • 40% – media la disciplina Geografie sau Biologie sau Chimie sau Fizică din anii de liceu.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi:

 • media la Geografia României – clasa a XII-a,
 • media la Geografia fizică generală – clasa a IX-a.

 

Pentru domeniul Geologie

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 25% – media examenului de bacalaureat;
 • 25% – media anilor de studii liceale;
 • 50% – media la Chimie sau Fizică sau Matematică din anii de liceu.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi:

 • media generală din liceu,
 • media la Chimie din anii de liceu.

 

Pentru domeniul Inginerie geologică

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 25% – media examenului de bacalaureat;
 • 25% – media anilor de studii liceale;
 • 50% – media la Chimie sau Fizică sau Matematică din anii de liceu.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi:

 • media generală din liceu,
 • media la Matematică din anii de liceu.

Pentru olimpici

Domeniul Geografie – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie sau Limba Franceză, la Concursul Naţional „Ştiinţele Pământului” şi la concursul „GEOMUNDIS”.

 

Domeniul Ştiinţa mediului – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie, Biologie, Chimie, Fizică şi la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului”.

 

Domeniile Geologie şi Inginerie geologică – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadelor de Matematică, Chimie sau Fizică.

 

Taxă de înscriere:

 • 190 lei pentru domeniile Geografie/Ştiinţa mediului;
 • 100 lei pentru domeniile Geologie/Inginerie geologică.

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2.800 lei

Sala de înscriere: Corp B, Amfiteatrul B8, Sala B629 (vezi harta)

Casierie: Corp B

Mai citeşte şi:

Facultatea de Informatică

Condiţiile de admitere

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 50% – nota de la Matematică sau Informatică de la bacalaureat;
 • 30% – media generală a anilor de studii din liceu;
 • 20% – media generală obţinută la bacalaureat.

Pentru domeniul Informatică, specializarea Informatică în limba engleză, candidaţii vor susţine un interviu în limba engleză – probă eliminatorie (admis/respins).

 

Criterii de departajare:

 • nota de la Matematica sau Informatică de la bacalaureat;
 • media generală a anilor de studii;
 • media generală obţinută la bacalaureat.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Olimpicii ( din lista MECT ) la disciplinele: Informatică, Matematică, Fizică, Chimie, conform metodologiei de admitere;
 • Participanţii la Olimpiada Naţională (faza finală) sau concursuri internaţionale: absolvenţii de liceu care au participat la Olimpiada Naţională de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie (în clasa a XI-a sau a XII-a) pot cere înlocuirea uneia dintre mediile luate în considerare la admitere, cu nota 10.

Precizare

Comisia poate decide înlocuirea uneia dintre medii cu nota 10 şi pentru candidaţii cu rezultate notabile la concursurile internaţionale de informatică de anvergură şi tradiţie.

 

Taxă de înscriere:

 • 250 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 3000 lei

Sala de înscriere: Corpul C, Sălile C401, C403, C405, C409, C309 (vezi harta)

Casieria: Corp C, C411

Mai citeşte şi:

Facultatea de Istorie

Condiţiile de admitere, la Zi şi ID

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 40% – media anilor de studii de liceu;
 • 40% – media la disciplina Istorie din anii de liceu;
 • 20% – media de la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

 • media generală de absolvire a liceului,
 • media la disciplina Istorie pe cei 4 (5) ani de liceu,
 • media la bacalaureat.

Precizare: Specializarea Studii Europene va fi scoasă la concursul de admitere doar în condiţiile obţinerii autorizării de funcţionare provizorie.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut, în ultimii ani, premiile I, II şi III la Olimpiada Naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • Zi: 1.650 lei
 • ID: 1.600 lei

Sala de înscriere: Corp A, Amfiteatrul II.7 (vezi harta)

Mai citeşte şi:

Facultatea de Litere

Condiţiile de admitere

a) Pentru domeniile Limbă şi literatură, Studii culturale şi Limbi moderne aplicate

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 10% – media de la bacalaureat;
 • 45% – media de la Limba română;
 • 45% – media de la una din limbile străine studiate în cei 4 ani de studii liceale.

Precizare:

 • În cazul absolvenţilor care au studiat în liceu Literatura română şi – separat – Limba română, de exemplu-liceele pedagogice, se va lua în calcul disciplina la care candidatul a obţinut notele cele mai mari;
 • În cazul în care candidatul a studiat două limbi străine, se va lua în calcul numai una dintre cele două limbi studiate, anume aceea la care candidatul a obţinut notele cele mai mari;
 • În cazul cînd candidatul optează pentru specializarea Filologie clasică, media de la limba străină se poate înlocui cu media de la una din cele două limbi clasice, latina sau greaca, studiate în cei patru ani de liceu.
 • Nu se iau în calcul disciplinele opţionale (candidatul va prezenta foaia matricolă în care distincţia între disciplinele obligatorii şi cele opţionale va fi exact precizată).

 

Criterii de departajare a candidaţilor în caz de egalitate a mediilor:

 • media de la Limba Română
 • media de la Limba străină sau Limba clasică luată în calcul
 • media de la bacalaureat.

 

b). Pentru domeniul Ştiinţe ale comunicării

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 10% – media de la bacalaureat;
 • 40% – Limba română (în cazul absolvenţilor care au studiat în liceu Literatura română şi, separat, Limba română, de exemplu, cazul liceelor pedagogice, se va lua în calcul disciplina la care candidatul a obţinut notele cele mai mari);
 • 20% – Istorie;
 • 20% – Limba străină.
 • 10% – Economie.

 

Precizare:

În cazul în care candidatul a studiat două limbi străine, se va lua în calcul numai una dintre cele două limbi studiate, anume aceea la care candidatul a obţinut notele cele mai mari.

Nu se iau în calcul disciplinele opţionale. Candidatul va prezenta foaia matricolă în care distincţia între disciplinele obligatorii şi cele opţionale va fi exact precizată.

Criterii de departajare a candidaţilor în caz de egalitate a mediilor: 1. Media de la Limba Română 2. Media de la Limba străină sau Limba clasică luată în calcul 3. Media de la bacalaureat.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II si III la olimpiade naţionale de româna şi limbi straine (Engleza, Franceza, Germana, Italiana, Spaniola, Rusa, Latina, Greaca).
 • Pentru limba germană, concursul Deutsches Sprachdiplom înlocuieşte media de la limba străină studiată în liceu.

 

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru fiecare specializare

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2.000 lei

Sala de înscriere: Corp A, Amfitearul III.12 – (completarea fişelor de înscriere), Amfiteatrul III.11. – depunere dosar (vezi harta)

Casieria: Corp A, parter

 

Mai citeşte şi:

Facultatea de Matematică

Condiţiile de admitere

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 34 % – media la disciplina Matematică a anilor de studii;
 • 33 % – nota la Matematică sau Informatică la examenul de bacalaureat;
 • 33 % – media generală a anilor de liceu.

Candidaţii care se înscriu la Specializarea Matematică (cu predare în limba engleză) vor susţine o probă de competenţă lingvistică notată cu adimis/respins. Candidaţilor care prezintă la înscriere un Certificat de Competenţă Lingvistică eliberat de o instituţie recunoscută de către MECTS  li se va echivala proba.

Criterii de departajare:

 • media la Matematică a anilor de studii,
 • nota la Matematică sau Informatică la examenul de bacalaureat.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Candidaţii care au primit premii sau menţiuni la unul din concursurile: Olimpiadele Naţionale sau Internaţionale de Matematică sau Informatică; Concursul Naţional de Matematică „Al. Myller” din ultimii patru ani;
 • Candidaţii care au primit premii la Olimpiadele Judeţene de Matematică sau Informatică pentru clasele IX – XII sau la concursurile interjudeţene de Matematică.

 

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011– 2012:

 • 1.600 lei

Sala de înscriere: Corp A, Sala 2.1 (vezi harta)

Casieria: Corp A, Sala 2.1

Mai citeşte şi:

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Psihologie, specializările Psihologie – Zi şi Psihologie – ID şi pentru primele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei , Pedagogie – Zi şi Psihopedagogie specială – Zi, pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 80% – media generală a anilor de studii;
 • 20% – media de la bacalaureat.

 

Pentru cele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Zi şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID):

a) Probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): Muzică şi dicţie

b) Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 80% – media generală a anilor de studii;
 • 20% – media de la bacalaureat.

Pentru specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, continuare de studii”, ZI, din cadrul domeniuluiŞtiinţe ale educaţiei:

Pe baza rezultatelor din Colegiul Universitar de Institutori, media de admitere se calculează astfel:

 • 50% – media anilor de studii;
 • 50% – media examenului de absolvire.

Criteriile de departajare pentru candidaţii admişi cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri:

 • media anilor de studii din liceu;
 • media la disciplina Psihologie.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II şi III la Olimpiadele Naţionale de Psihologie, Pedagogie, Filosofie şi Logică.

 

Taxă de înscriere:

 • 200 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2.200 lei – Zi şi ID

Sala de înscriere: Corp D, Sala D IV(vezi harta)

Casieria: Corp D, Laboratorul de informatică

Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Condiţiile de admitere

Pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 50 % – media la disciplina Dogmatică Ortodoxă din anii de semniar (pentru seminarişti) sau media la disciplina Limba şi Literatura Română din anii de liceu (pentru ceilalţi absolvenţi);
 • 40% – media generală a anilor de studiu (Seminar/Liceu);
 • 10% – media generală de la bacalaureat.

Pentru specializările: Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială şi Artă sacră

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 50 % – media la disciplina Limba şi Literatura Română din anii de liceu/seminar;
 • 40% – media generală a anilor de studiu (Seminar/Liceu);
 • 10% – media generală de la bacalaureat.

Precizare: În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după următoarele criterii:

 • media obţinută în timpul anilor de studiu (liceu/seminar);
 • media obţinută la examenul de bacalaureat;
 • pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi Literatura Română.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere

a) La specializările Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică şi Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială -olimpici, absolvenţi de liceu şi Seminar Teologic Liceal, participanţi la Olimpiade Naţionale la disciplinele: Limba si Literatura Româna, Limbi clasice, Studiul Noului Testament, Studiul Vechiului Testament, Teologie Dogmatică şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române

b). La specializarea Artă sacră – olimpici, absolvenţi de seminar Teologic Liceal sau Liceu de Artă, participanţi la olimpiade naţionale de: Arte vizuale, Arhitectură şi Istoria artelor- premiile I, II, III.

 

Taxă de înscriere:

 • 160 lei pentru fiecare specializare

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 2.000 lei

Sala de înscriere: Corp T (lângă Mitropolia Moldovei şi Bucovinei), Sala Profesori

Casierie: plata se realizează doar la agenţiile BRD; dovada de plată trebuie să fie pe numele candidatului

Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

Condiţiile de admitere

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 30% – media la bacalaureat;
 • 70% – media anilor de liceu.

Criterii de depatajare în caz de medii egale: media de la bacalaureat.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere laureaţii olimpiadelor şcolare care au obţinut în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Limba română şi/sau Olimpiada Naţională de Psihologie şi Pedagogie.

Taxă de înscriere:

Nu se percepe.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:

 • 1.600 lei

Sala de înscriere: Corp A, Sala A14(vezi harta)

Mai citeşte şi: