Licență iulie 2013

Sari direct la facultatea pe care o cauţi:

Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei |Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică |

CLICK pentru a vedea Actele necesare admiterii – Licenta
CLICK pentru a descărca Metodologia de Admitere – Licență

Până la data admiterii, verificați site-ul de admitere și pagina de Facebook a Universității pentru a fi la curent cu toate noutățile privind admiterea

 

 

Facultatea de Biologie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Biologie Biologie Zi  100   50
Biochimie Zi
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului Zi 65

 

Condiţiile de admitere

 Media de la bacalaureat (100%).
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media anilor de studiu din liceu.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II, III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi Internaţionale din orice domeniu de studii.

Taxă de înscriere

 • 200 lei pentru un domeniu
 • 300 lei pentru înscrierea la două domenii

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 3.500 LEI pentru domeniul Biologie
 • 3.000 LEI pentru domeniul Știința Mediului

 

Mai citeşte şi:

Facultatea de Chimie

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Chimie Chimie Zi   120   20
Biochimie tehnologică Zi

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere se calculeaza astfel:
■ 100% media examenului  de  bacalaureat;
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media la disciplina Chimie studiată în liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii si mentiuni la Olimpiadele Internationale de Chimie;
 • Premiile I, II, III si mentiuni la Olimpiada Nationala de Chimie;
 • Premii si mentiuni la  Concursul National „C. D. Nenitescu”;
 • Olimpiade de Fizica si Biologie;
 • Premii si mentiuni  la Concursul de Chimie „Magda Petrovanu”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. „Al.I.Cuza” Iasi;
 • Premii si mentiuni la Concursul  „Chimia – prieten sau dusman”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. Bucuresti;
 • Premii si mentiuni la concursul  „Candid Liteanu”, organizat de Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Univ. „Babes Bolyai” Cluj – Napoca.

Taxă de înscriere

50 RON

 

Taxă de şcolarizare, an universitar 2013 – 2014:

 • 3.000 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Drept

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Drept Drept Zi (4 ani)  200 50
Drept FR 100

 

Condiţiile de admitere

■ 50% -test la Limba Română, 21 iulie 2013; (vezi pe site-ul Facultății de Drept exemple de teste)

Candidaţii înscrişi în perioada 15-19 iulie 2013 vor susţine testul la LIMBA ROMÂNĂ în data de 21 iulie 2013, ora 11.00. Durata examenului este de 2 ore. În vederea desfăşurării în bune condiţii a examenului, intrarea candidaţilor în sala de examen se va face în intervalul 10.00 – 10.30. După ora 10.30 nu mai este permis accesul candidaţilor în sala de examen!

 

În mod obligatoriu, candidaţii vor prezenta la intrarea în sală cartea de identitate pe baza căreia se vor putea legitima. NU se permite legitimarea cu niciun alt document.

 

ESTE INTERZIS ACCESUL ÎN SALA DE EXAMEN CU: telefoane mobile sau cu orice alte dispozitive electronice de comunicare la distanţă, de stocare sau înregistrare a datelor, precum şi cu orice materiale care conţin informaţii legate de tematica examenului (de ex., cărţi, teste grilă, notiţe etc.). Încălcarea acestei interdicţii atrage eliminarea din concurs.

■ 50% – media examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota obtinuta la test.

 

Data testului scris: 21 iulie 2013

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I şi II la Olimpiadele Naţionale de Istorie, Filosofie sau Limba română.

 

Taxă de înscriere

 • 200 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 2.800 LEI la Zi
 • 2.500 LEI la F.R.
Data testului de admitere va fi anunțată ulterior pe site-ul facultății

 

Mai citeşte şi:

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Economie Economie generală Zi    706 700
Economie agroalimentară Zi
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) Zi
Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Iaşi Zi
Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Piatra – Neamţ Zi
Finanţe Finanţe şi Bănci Zi
Contabilitate Contabilitate şi Informatică de gestiune Zi
Cibernetică, statistică şi informatică economică Stastistică şi previziune economică Zi
Informatică economică Zi
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Zi
Management Management Zi
Marketing Marketing Zi
Ştiinţe administrative Administraţie publică Zi 150
Ştiinţe administrative Administrație publică ID 400
Contabilitate Contabilitate şi Informatică de gestiune ID
Finanţe Finanţe şi Bănci ID
Management Management ID

 

IMPORTANT: Înscrierea pentru admiterea la FEAA se poate realiza exclusiv online. Citiți mai multe detalii aici: https://admitere.feaa.uaic.ro/SitePages/Pornire.aspx

Condiţiile de admitere

 Media de la bacalaureat (100%).

La specializarea Administrarea afacerilor in limba engleza se solicita test de limba engleza.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor : 1.Nota de la proba scrisa de Limba si literatura română (bacalaureat). 2. Media generală de absolvire a liceului.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii (I, II, III )in ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Româna, Informatică şi discipline economice de specialitate.
 • Premii (I, II, III ) in ultimii doi ani de studii liceale, la concursul interjudetean pe teme economice „Dumitru Rusu”.

 

Taxă de înscriere

 • 250 lei pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ) pentru Iaşi
 • 125 lei pentru înscrierea în teritoriu (Piatra Neamţ)
 • Pentru inscrierile online  taxa de înscriere este de 200 RON pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ).

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 3.000 LEI la Zi;
 • 2.900 LEI la ID


Mai citeşte şi:

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sportivă Zi 75 55
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială Zi

 

Condiţiile de admitere

Educaţie fizică şi sport

Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins)

■ 50% Probă  de aptitudini sportive – 21 iulie 2013;
■ 50% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:nota de la proba de aptitudini  sportive;  media de la examenul de bacalaureat.
Kinetoterapie
Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins) – 21 iulie 2013
■ 50% Teza scrisa la „Biologie” clasa a XI – a – 22 iulie 2013;
■ 50% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: – nota de la teza scrisa  la Biologie clasa a XI-a; media de la examenul de bacalaureat.

Concursul de admitere constă într-o probă sportivă la alegere, care are caracter eliminatoriu, după cum urmează: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canoe, canotaj, scrimă, tir cu arcul, tir puşcă, tir pistol, judo, karate, qwan ki do şi rugby; pentru toate specializările (Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie şi motricitate specială).

Candidaţii declaraţi admişi la specializarea educaţie fizică şi sport, după proba eliminatorie, vor intra în următoarea etapă de selecţie, luîndu-se în considerare, în ierarhizarea finală, media dintre nota obţinută la PROBA DE APTITUDINI SPORTIVE şi MEDIA EXAMENULUI DE BACALAUREAT.

Pentru olimpici

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

La specializarea Educatie Fizica si Sportiva:
Pentru locurile la buget:
 • Locurile I, II si III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si Europene in ultimii 4 ani.
Pentru locurile cu taxa:
 • Spotivii calificati cu jocurile sportive (seniori, tineret, juniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale si Europene.
 • Premiile I , II si  la Campionatele Nationale  sau pe grupe de tari (Balcaniada) in ultimul an calendaristic.
 • Locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si Europene  (seniori, tineret, juniori) in ultimii 2 ani.
Kinetotrapie si motricitate speciala:
pentru locurile cu taxa
 • Locurile I, II si III la Olimpiada Nationala de Biologie.


Taxă de înscriere:

 • 300 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013– 2014:

 • 3.000 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Filosofie Filosofie Zi  32 300
Asistenţă Socială Asistenţă Socială Zi  48
Sociologie Sociologie Zi  31
Resurse umane Zi  20
Ştiinţe Politice Ştiinţe Politice ZI  43
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi relaţii publice Zi  48
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Zi  28
Asistenţă Socială Asistenţă Socială ID  – 100
Ştiinţe Politice Ştiinţe Politice ID  –
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi relaţii publice ID  –

 

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriile de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: Nota la disciplina Limba si Literatura Romana din cadrul examenului de bacalaureat.


Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii ( I, II sau III) la Olimpiadele naţionale de Filosofie, Estetică, Logică sau Sociologie.

 

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru fiecare domeniu și formă de învățământ

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 2.200 LEI

Mai citeşte şi:

 

Facultatea de Fizică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Fizică Fizică Zi  85 20
Fizică informatică Zi
Fizică medicală Zi
Biofizică Zi
Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică Zi (4 ani)  20

 

Condiţiile de admitere

 

Pentru domeniul Fizică

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematica/Informatica/Biologie.

 

Pentru domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematica/Informatica.

 

Pentru olimpici

Vor fi admişi fără concurs:
1. candidaţii care au participat la Olimpiadele de Fizică, Matematică, Informatică, Biologie, Astronomie, Astronomie si Astrofizica, Stiinte – faza nationala,  în clasele a IX a  – a XII a.
2. candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la faza judeţeană în clasele a IX a – a XII a  la :

 • Olimpiadele de Fizica, Matematica, Informatica, Biologie Astronomie, Astronomie si Astrofizica, Stiinte, Stiintele pamantului
 • Concursul national „Stefan Procopiu”
 • Concursul National de Fizica „Evrika!”
 • Concursul de Fizica „PHI” al Centrelor de Excelenţă,
 • Concursul National de Matematica si Fizica „Vrăncianu – Procopiu”.

Condidatii declarati reuşiţi în conditiile de mai sus vor avea prioritate, tinându-se cont de media de admitere, în obţinerea bursei de studiu si a unui loc în caminele universitatii.
Candidatii care au obtinut premii la concursurile mentionate mai sus vor primi, suplimentar, o bursă acordată  de  Asociatia ” Societatea Absolventilor Facultatii de Fizica – SOPHYS”. Valoarea bursei se va stabili in functie de premiul obtinut.
Taxă de înscriere:

 • 120 lei

Nu se percepe taxă de înscriere pentru cei cu concursuri şcolare de Fizică.

Pentru înscrierea la a doua specializare (al doilea dosar de concurs) se va percepe jumatate din taxă.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 3.000 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Geografie şi Geologie

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Geografie Geografie Zi 160 200
Geografia turismului Zi
Planificare teritorială Zi
Hidrologie şi meteorologie Zi
Geografia turismului în limba franceză Zi
Ştiinţa mediului Geografia mediului Zi  27
Geologie Geochimie Zi  44
Inginerie geologică Inginerie geologică ZI (4 ani)  40

 

Condiţiile de admitere

Pentru domeniile Geografie și Știința mediului

■ 50% media examenului de bacalaureat;
■ 50% notă probă scrisă la alegere din cadrul examenului de Bacaluareat – E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).
Pentru înscrierea la specializarea Geografia turismului, in limba franceza este necesar Certificatul de Competenţă Lingvistică pentru limba franceză sau diplomă de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii franceze, sau diplomă în cazul absolvenţilor de licee bilingve.
* Certificatul de competenţă lingvistică poate fi obţinut de la instituţiile recunoscute de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: nota probei E d),

Pentru domeniile Geologie și Inginerie Geologică

■ 30% nota proba E a) – probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările (Limba şi literatura română);
■ 40% nota proba E c) – probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare – (Istorie, Matematică);
■ 30% notă probă scrisă la alegere, E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: 1. media de la bacalaureat; 2. notă probă E c)

Pentru olimpici

Domeniul Geografie – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie sau Limba Franceză, la Concursul Naţional „Ştiinţele Pământului” şi la concursul „GEOMUNDIS”.

 

Domeniul Ştiinţa mediului – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie, Biologie, Chimie, Fizică şi la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului”.

 

Domeniile Geologie şi Inginerie geologică – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadelor de Matematică, Chimie sau Fizică.

 

Taxă de înscriere:

 • 190 lei pentru fiecare domeniu pentru domeniile Geografie/Ştiinţa mediului;
 • 100 lei pentru fiecare domeniu pentru domeniile Geologie/Inginerie geologică.

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 2.800 LEI, cu excepția specializării Geografia turismului în limba franceză, unde taxa va fi de 3.900 LEI.


Mai citeşte şi:

Facultatea de Informatică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Informatică Informatică Zi  275  90
Informatică în limba engleză Zi

 

NOU – INFORMAȚII DESPRE AFIȘAREA REZULTATELOR

Condiţiile de admitere

Specializarea Informatică:

■ 50% –  nota test scris la Matematică sau  Informatică ( la alegere). Programa pentru testul scris este cea de la proba scrisa la bacalaureat – filiera teoretica, profil real – 20 iulie 2013;
■ 25% – maximul dintre nota de la bacalaureat la Matematica sau Informatica si nota la testul scris;
■ 25% – media generală de la bacalaureat.
Criterii de departajare: 1. Media de admitere netrunchiata. 2. Nota la testul scris. 3. Nota de la  bacalaureat la Matematica sau Informatica, care intra in calculul mediei de admitere.

 Specializarea Informatică în limba engleză

Interviu în limba engleză – probă eliminatorie (admis/respins).
■ 50% –  nota test scris la Matematică sau  Informatică ( la alegere). Programa pentru testul scris este cea de la proba scrisa la bacalaureat – filiera teoretica, profil real – 20 iulie 2013;
■ 25% –  maximul dintre nota de la bacalaureat la Matematica sau Informatica si nota la testul scris;
■ 25% – media generală  la bacalaureat.
Criterii de departajare: 1. Media de admitere netrunchiata; 2. Nota la testul scris; 3. Nota de la  bacalaureat la Matematica sau Informatica, care intra in calculul mediei de admitere.
Se va organiza serie de predare la specializarea Informatică (în limba engleză) doar dacă cel puțin 75  din candidații declarați admiși optează pentru această specializare.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 •  Olimpici (din lista MECTS) la disciplinele Informatica, Matematica, Fizica, Chimie, conform metodologiei de admitere.
 • Participanţii la Olimpiada Naţională (faza finală): absolvenţii de liceu care au participat la Olimpiada Naţională de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie în clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere înlocuirea  mediei generale la bacalaureat cu nota 10.

Taxă de înscriere:

 • 300 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 3500 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Istorie

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Istorie Istorie ID  – 30
Arheologie Zi 100 40
Arhivistică Zi
Muzeologie Zi
Istoria artei Zi
Istorie Zi

 

Condiţiile de admitere, la Zi şi ID

Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: nota obtinuta la proba scrisă la disciplina Limba Română la examenul de bacalaureat.
NB! Specializările vor funcţiona cu minim 25 studenţi.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut, în ultimii ani, premiile I, II şi III la Olimpiada Naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

Taxă de înscriere:

 • 120 lei pentru fiecare formă de învățământ

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 1.800 LEI la Zi și ID

Mai citeşte şi:

Facultatea de Litere

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Limbă şi literatură Limba şi literatura română – Limba şi literatura modernă/ Literatura universală şi comparată* Zi   350 230
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura modernă/ Română/ Literatură universală şi comparată* Zi
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura modernă/ Română/Literatură universală şi comparată * Zi
Limba şi literatura germană – Limba şi literatura modernă/ Română / Literatură universală şi comparata* Zi
Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura modernă/Română/ Literatură universală şi comparată* Zi
Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura modernă/ Română / Literatură universală şi comparată* Zi
Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura modernă / Română/ Literatură universală şi comparată * Zi
Filologie clasică – Limba latină A/  Limba Greacă Veche B** Zi
Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernă Zi
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (engleză/ franceză sau germană) Zi
Traducere şi interpretare (franceză/ engleză sau germană) Zi
Traducere şi interpretare (germană/ engleză sau franceză) Zi
Studii culturale Studii americane Zi  18
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism Zi  40

 

* Limbi moderne: Engleza, Franceza, Germana, Rusa, Italiana, Spaniola

 

 

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :1.Nota de la bacalaureat la proba Limba si Literatura Română – scris, 2. Media generala a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II si III la olimpiadele nationale si internationale de romana si limbi straine (engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa, latina, greaca), obtinute in clasele a XI-a şi/sau a XII-a (in anul scolar 2011/2012 si/sau 2012/2013).

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru fiecare specializare A

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 2.400 LEI


 

Mai citeşte şi:

Facultatea de Matematică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Matematică Matematică Zi  110  20
Matematică informatică Zi

 

Condiţiile de admitere

Conditie necesara de admisibilitate: proba de Matematica la bacalaureat.
■50 % – nota la disciplina Matematica sau Informatica obtinuta la examenul de bacalaureat;
■50 % – media generala  la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare: nota la disciplina Matematica la examenul de bacalaureat.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Candidaţii care au primit premii sau menţiuni la unul din concursurile: Olimpiadele Naţionale sau Internaţionale de Matematică sau Informatică.
 • Candidatii care au primit premii la Olimpiadele Judetene de Matematica sau Informatica pentru clasele IX – XII sau la concursurile nationale sau interjudetene de matematica sau la concursul  „Gaudeamus” organizat de facultatea noastră.

 

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013– 2014:

 • 1.600 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Psihologie Psihologie Zi  125 140
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie Zi 190
Psihopedagogie specială Zi
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Zi
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID  – 160
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – continuare de studii, 1 an ID
Psihologie Psihologie ID

 

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Psihologie, specializările Psihologie – Zi şi Psihologie – ID şi pentru primele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei , Pedagogie – Zi şi Psihopedagogie specială – Zi, pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • Media de la bacalaureat (100%).
  Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

Pentru cele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Zi şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID):

Probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): Muzică si dictie – 22 iulie 2013;
Media de admitere: media de la bacalaureat.
Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

 

La specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (zi şi ID) se va susţine o probă de aptitudini: MUZICĂ şi DICŢIE.
Această probă constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

La specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – continuare de studii – ID:

 • 100% – media examenului de absolvire a Colegiului Universitar de Institutori
 • Criteriu de departajare: Media anilor de studii din colegiu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile 1, 2, 3 de la  olimpiadele scolare si stiinte exacte de discipline socio – umane nationale si internationale.

 

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru fiecare specializare și formă de învățământ

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 2.700 LEI – Zi
 • 2.500 LEI – ID


Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 • 15 – 19  iulie 2013: înscrierea candidaților
 • 22 iulie 2013, cu începere de la ora 9.00: susținerea probei scrise pentru examenul de admitere la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală
 • 23-24 iulie 2013: selecția candidaților (afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor)
 • 25 iulie 2013: afișarea rezultatelor finale
Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Teologie Teologie Ortodoxă Pastorală Zi (4 ani)  130  105
Teologie Ortodoxă Didactică Zi
Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială Zi
Artă sacră Zi

 

Condiţiile de admitere

Pentru specializarea „Teologie Pastorală, ZI”:

50% Nota obtinuta la Invatatura de credinta ortodoxa (proba scrisa) – 20 iulie 2013;
50% Media generală de la bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu medii egale:
1. Nota obtinuta la proba scrisa;
2. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru celelalte specializări:

70% Media generală de la bacalaureat;
30% nota obtinuta la proba scrisă la  Limba si Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu medii egale:
1. Media obţinută din timpul anilor de studiu liceal / seminarial;
2. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere

a) La specializările Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică şi Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială :

Olimpici, absolvenţi de Liceu şi Seminar Teologic Liceal, participanţi la Olimpiade Naţionale la disciplinele: Limba şi literatura romană, Limbi clasice, Studiul Noului Testament, Studiul Vechiului Testament, Teologie Dogmatică şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române și olimpiada de Religie ortodoxa – premiile I, II şi III.

b) La specializarea Artă sacră

Olimpici, absolvenţi de Seminar Teologic Liceal sau Liceu de Artă, participanţi la Olimpiade Naţionale de „Arte vizuale, Arhitectură şi Istoria Artelor” – premiile I, II şi III.

 

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru fiecare specializare. Pentru fiecare din dosarele suplimentare depuse, cadidatii vor achita 50% din taxa de inscriere.

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 2.400 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Teologie Teologie Romano – Catolică Asistenţă Socială Zi  35  20
Teologie Romano – Catolică Didactică Zi
Teologie Romano – Catolică Pastorală Zi

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de depatajare în caz de medii egale: Media anilor de studii.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

Laureaţii olimpiadelor şcolare care au obţinut în cel  puţin unul din ultimii doi ani de studiu premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Religie.

Taxă de înscriere:

Nu se percepe.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2013 – 2014:

 • 1.600 LEI


Mai citeşte şi: