Licenţă iulie 2012

Sari direct la facultatea pe care o cauţi:

Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei |Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică | Extensiunea Bălţi |

 

Click pentru a vedea Actele necesare inscrierii
Click pentru a descărca Metodologia de admitere – Licență

Facultatea de Biologie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Biologie Biologie Zi  100   100
Biochimie Zi
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului Zi  65

1 loc pentru candidații din Republica Moldova care au terminat liceul în România

Condiţiile de admitere

 Media de la bacalaureat (100%).
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media anilor de studiu din liceu.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II, III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi Internaţionale din orice domeniu de studii.

Taxă de înscriere

 • 150 lei pentru un domeniu
 • 225 lei pentru înscrierea la două domenii

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 3.000 LEI pentru domeniul Biologie
 • 2.600 LEI pentru domeniul Știința Mediului

 

Mai citeşte şi:

Facultatea de Chimie

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Chimie Chimie Zi   120   20
Biochimie tehnologică Zi
Chimie informatică Zi
Ştiinţa mediului Chimia mediului Zi

1 loc pentru candidații din Republica Moldova care au terminat liceul în România

Condiţiile de admitere

Media de admitere se calculeaza, prin ponderare, astfel:
■ 60% media examenului  de  bacalaureat;
■ 40% nota de la proba scrisa de la examenul de bacalaureat la care elevul poate opta, in conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate (proba E. d. din metodologia de bacalaureat).
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media examenului de bacalaureat.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii si mentiuni la Olimpiadele Internationale de Chimie;
 • Premiile I, II, III si mentiuni la Olimpiada Nationala de Chimie;
 • Primii 10 clasati la Concursul National „C. D. Nenitescu”;
 • Olimpiade de Fizica si Biologie;
 • Concursuri de Chimie „Magda Petrovanu”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. „Al.I.Cuza” Iasi;
 • Concursurul „Chimia – prieten sau dusman”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. Bucuresti;
 • Concursul „Candid Liteanu”, organizat de Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Univ. „Babes Bolyai” Cluj – Napoca.

 

Taxă de înscriere

Nu se percepe.

 

Taxă de şcolarizare, an universitar 2012 – 2013:

 • 3.000 LEI pentru domeniul Chimie
 • 2.600 LEI pentru domeniul Știința Mediului

Mai citeşte şi:

Facultatea de Drept

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Drept Drept Zi (4 ani)  200 150
Drept FR

3 locuri pentru candidații din Republica Moldova care au terminat liceul în România

Condiţiile de admitere

■ 50% – media examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota obtinuta la test.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I şi II la Olimpiadele Naţionale de Istorie, Filosofie sau Limba română.

 

Taxă de înscriere

 • 200 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2.800 LEI la Zi
 • 2.500 LEI la F.R.
Test de admitere: 22 iulie 2012 (duminică)
Mai multe informații despre testul de la Drept găsești aici.

 

Mai citeşte şi:

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Economie Economie generală Zi    706 1175
Economie agroalimentară Zi
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) Zi
Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Iaşi Zi
Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Piatra – Neamţ Zi
Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Bălți, Republica Moldova Zi
Finanţe Finanţe şi Bănci Zi
Contabilitate Contabilitate şi Informatică de gestiune Zi
Cibernetică, statistică şi informatică economică Stastistică şi previziune economică Zi
Informatică economică Zi
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Zi
Management Management Zi
Marketing Marketing Zi
Contabilitate Contabilitate şi Informatică de gestiune ID
Finanţe Finanţe şi Bănci ID
Management Management ID
Ştiinţe administrative Administraţie publică Zi  150
Ştiinţe administrative Administraţie publică ID

6 locuri pentru candidații din Republica Moldova care au terminat liceul în România

Condiţiile de admitere

 Media de la bacalaureat (100%).
La specializarea Administrarea afacerilor in limba engleza:
Test de limba engleza;
Media generală de bacalaureat.
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor : 1.Nota de la proba scrisa de Limba si literatura română (bacalaureat). 2. Medai generala de absolvire a liceului.

Candidaţii ce se înscriu la Business Administration vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze. Testul poate fi sustinut fie luni, 16iulie, fie vineri, 20 iulie, la ora 11, in sala B324A (cladirea FEAA, la parter). Candidatii au voie sa sustinatestul gratuit o data. Proba de competenţă lingvistică se echivalează pentru candidaţii care deţin certificate deatestare a cunoaşterii limbii engleze eliberate de instituţii recunoscute de MECI, obţinute în ultimii ani (2008 – 2011).

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii, in ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Informatică şi discipline economice de specialitate.

 

Taxă de înscriere

 • 250 lei pentru Iaşi
 • 125 lei pentru înscrierea în teritoriu (Piatra Neamţ, Vatra Dornei)
 • Pentru inscrierile online  taxa de înscriere este de 200 RON.

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2.900 LEI la Zi;
 • 2.500 LEI la ID, cu excepția specializării ECTS, filiala Bălți unde taxa va fi 3.900 LEI.


Mai citeşte şi:

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sportivă Zi 75 65
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială Zi
Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sportivă FR

1 loc pentru candidații din Republica Moldova care au terminat liceul în România

Condiţiile de admitere

Educaţie fizică şi sport

Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins)

■ 50% Probă  de aptitudini sportive;
■ 50% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:nota de la proba de aptitudini  sportive;  media de la examenul de bacalaureat.
Kinetoterapie
Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins)
■ 50% Teza scrisa la „Biologie” clasa a XI – a;
■ 50% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: – nota de la teza scrisa  la Biologie clasa a XI-a; media de la examenul de bacalaureat.

Concursul de admitere constă într-o probă sportivă la alegere, care are caracter eliminatoriu, după cum urmează: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canoe, canotaj, scrimă, tir cu arcul, tir puşcă, tir pistol, judo, karate, qwan ki do şi rugby; pentru toate specializările (Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie şi motricitate specială).

Candidaţii declaraţi admişi la specializarea educaţie fizică şi sport, după proba eliminatorie, vor intra în următoarea etapă de selecţie, luîndu-se în considerare, în ierarhizarea finală, media dintre nota obţinută la PROBA DE APTITUDINI SPORTIVE şi MEDIA EXAMENULUI DE BACALAUREAT.

Pentru olimpici

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

La specializarea Educatie Fizica si Sportiva:
Pentru locurile la buget:
 • Locurile I, II si III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si Europene in ultimii 4 ani.
Pentru locurile cu taxa:
 • Spotivii calificati cu jocurile sportive (seniori, tineret, juniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale si Europene.
 • Premiile I , II si  la Campionatele Nationale  sau pe grupe de tari (Balcaniada) in ultimul an calendaristic.
 • Locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si Europene  (seniori, tineret, juniori) in ultimii 2 ani.
Kinetotrapie si motricitate speciala:
pentru locurile cu taxa
 • Locurile I, II si III la Olimpiada Nationala de Biologie.


Taxă de înscriere:

 • 250 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011– 2012:

 • 2.900 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Filosofie Filosofie Zi  30 410
Asistenţă Socială Asistenţă Socială Zi  45
Sociologie Sociologie Zi  45
Resurse umane Zi
Ştiinţe Politice Ştiinţe Politice ZI  40
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi relaţii publice Zi  45
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Zi  25
Studii Culturale Studii Culturale Zi  20
Asistenţă Socială Asistenţă Socială ID  –
Ştiinţe Politice Ştiinţe Politice ID  –
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi relaţii publice ID  –

2 locuri pentru candidații din Republica Moldova care au terminat liceul în România

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriile de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: Nota la disciplina Limba si Literatura Romana din cadrul examenului de bacalaureat, nota la disciplina Limba straina studiata (engleza, franceza, germana) din cadrul examenului de bacalaureat.


Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii ( I, II sau III) la Olimpiadele naţionale de Filosofie, Estetică, Logică sau Sociologie.

 

Taxă de înscriere:

 • 150 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2.200 LEI

Mai citeşte şi:

 

Facultatea de Fizică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Fizică Fizică Zi  85 45
Fizică informatică Zi
Fizică medicală Zi
Biofizică Zi
Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică Zi (4 ani)  20
Fizica tehnologica (Bălţi – R. Moldova) Zi  80

1 loc pentru candidații din Republica Moldova care au terminat liceul în România

Detalii despre concursul de admitere pentru anul I la specializarea FIZICĂ TEHNOLOGICĂ la extensiunea de la Universitatea “Alecu Russo” din Bălţi AICI.

Condiţiile de admitere

 

Pentru domeniul Fizică

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematica/Informatica/Biologie.

 

Pentru domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematica/Informatica.

 

Pentru olimpici

Vor fi admişi fără concurs:
1. candidaţii care au participat la Olimpiadele de Fizică, Matematică, Informatică sau Biologie, faza naţională, în clasele a XI a sau a XII a.
2. candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la faza judeţeană în clasele a XI – a si a XII – a la : Olimpiadele de Fizica, Matematica, Informatica sau Biologie;- Concursul national „Stefan Procopiu” – Concursul de Fizica „PHI” al Centrelor de Excelenţă, Concursul national de Fizica „Evrika!”, Concursul National de Matematica si Fizica „Vrăncianu – Procopiu”.
Condidatii declarati reuşiţi în conditiile de mai sus vor avea prioritate, tinându-se cont de media de admitere, în obţinerea bursei de studiu si a unui loc în caminele universitatii.
Candidatii care au obtinut premii la concursurile mentionate mai sus vor primi, suplimentar, o bursă acordată  de  Asociatia ” Societatea Absolventilor Facultatii de Fizica – SOPHYS”. Valoarea bursei se va stabili in functie de premiul obtinut.

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

Nu se percepe taxă de înscriere pentru cei cu concursuri şcolare.

Pentru înscrierea la a doua specializare (al doilea dosar de concurs) se va percepe jumatate din taxă.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 3.000 LEI, cu excepția specializării ”Fizică Tehnologică, filiala Bălți”, unde taxa va fi de 6900 RON.


Mai citeşte şi:

Facultatea de Geografie şi Geologie

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Geografie Geografie Zi 160 190
Geografia turismului Zi
Planificare teritorială Zi
Hidrologie şi meteorologie Zi
Geografia turismului în limba franceză Zi
Ştiinţa mediului Geografia mediului Zi  27
Geologie Geochimie Zi  44
Inginerie geologică Inginerie geologică ZI (4 ani)  40

2 locuri pentru candidații din Republica Moldova care au terminat liceul în România

Condiţiile de admitere

Pentru domeniile Geografie și Știința mediului

■ 50% media examenului de bacalaureat;
■ 50% notă probă scrisă la alegere din cadrul examenului de Bacaluareat – E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).
Pentru înscrierea la specializarea Geografia turismului, in limba franceza este necesar Certificatul de Competenţă Lingvistică pentru limba franceză sau diplomă de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii franceze, sau diplomă în cazul absolvenţilor de licee bilingve.
* Certificatul de competenţă lingvistică poate fi obţinut de la instituţiile recunoscute de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: nota probei E d),

Pentru domeniile Geologie și Inginerie Geologică

■ 30% nota proba E a) – probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările (Limba şi literatura română);
■ 40% nota proba E c) – probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare – (Istorie, Matematică);
■ 30% notă probă scrisă la alegere, E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: 1. media de la bacalaureat; 2. notă probă E c)

Pentru olimpici

Domeniul Geografie – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie sau Limba Franceză, la Concursul Naţional „Ştiinţele Pământului” şi la concursul „GEOMUNDIS”.

 

Domeniul Ştiinţa mediului – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie, Biologie, Chimie, Fizică şi la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului”.

 

Domeniile Geologie şi Inginerie geologică – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadelor de Matematică, Chimie sau Fizică.

 

Taxă de înscriere:

 • 190 lei pentru domeniile Geografie/Ştiinţa mediului;
 • 100 lei pentru domeniile Geologie/Inginerie geologică.

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2.800 LEI, cu excepția specializării Geografia turismului în limba franceză, unde taxa va fi de 3.900 LEI.


Mai citeşte şi:

Facultatea de Informatică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Informatică Informatică Zi  275  100
Informatică în limba engleză Zi

4 locuri pentru candidații din Republica Moldova care au terminat liceul în România

Condiţiile de admitere

Specializarea Informatică:

■ 50% – nota test scris la Matematică sau Informatică ( la alegere). Programa pentru testul scris este cea de la proba scrisa la bacalaureat – filiera teoretica, profil real;
■ 25% – nota de la bacalaureat la Matematica sau Informatica, la alegere;
■ 25% – media generală de la bacalaureat.
Criterii de departajare: 1. Media de admitere netrunchiata. 2. Nota la testul scris. 3. Nota de la bacalaureat la Matematica sau Informatica, care intra in calculul mediei de admitere.

 Specializarea Informatică în limba engleză

Interviu în limba engleză – probă eliminatorie (admis/respins)
■ 50% – nota test scris la Matematică sau Informatică ( la alegere). Programa pentru testul scris este cea de la proba scrisa la bacalaureat – filiera teoretica, profil real;
■ 25% – nota de la bacalaureat la Matematica sau Informatica, la alegere.
■ 25% – media generală la bacalaureat.
Criterii de departajare: 1. Media de admitere netrunchiata; 2. Nota la testul scris; 3. Nota de la bacalaureat la Matematica sau Informatica, care intra in calculul mediei de admitere.
Se va organiza serie de predare la specializarea Informatică (în limba engleză) doar dacă cel puțin 75 din candidații declarați admiși optează pentru această specializare.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Olimpicii ( din lista MECT ) la disciplinele: Informatică, Matematică, Fizică, Chimie, conform metodologiei de admitere;
 • Participanţii la Olimpiada Naţională (faza finală) sau concursuri internaţionale: absolvenţii de liceu care au participat la Olimpiada Naţională de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie (în clasa a XI-a sau a XII-a) pot cere înlocuirea uneia dintre mediile luate în considerare la admitere, cu nota 10.

Precizări

 • Se va organiza serie de predare la specializarea Informatică (în limba engleză) doar dacă cel puțin 75 din candidații declarați admiși optează pentru această specializare.
 • Participanţii la Olimpiada Naţională (faza finală): absolvenţii de liceu care au participat la Olimpiada Naţională de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie în clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere înlocuirea fie a mediei generale la bacalaureat, fie a mediei anilor de studii, la alegerea candidatului, cu nota 10.

 

Taxă de înscriere:

 • 250 lei

Test scris la Informatică sau Matematică: 21 iulie, între orele 10:00 – 13:00

Afișarea rezultatelor: 27 iulie 2012.

Depunerea contestațiilor la testul scris: 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor.

Rezolvarea contestanțiilor: în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere

Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși: în termen de 5 zile lucrătoare de la rezolvarea contestațiilor.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2900 LEI pentru specializarea Informatică
 • 3900 LEI pentru specializarea Informatică în limba engleză


Mai citeşte şi:

Facultatea de Istorie

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Istorie Istorie ID  – 85
Arheologie Zi 100
Arhivistică Zi
Muzeologie Zi
Istoria artei Zi
Istorie Zi
Studii culturale Studii europene Zi

1 loc pentru candidații din Republica Moldova care au terminat liceul în România

Condiţiile de admitere, la Zi şi ID

Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: nota obtinuta la disciplina Limba Română la examenul de bacalaureat.
NB! Specializările vor funcţiona cu minim 30 studenţi.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut, în ultimii ani, premiile I, II şi III la Olimpiada Naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 1.650 LEI la Zi
 • 1.600 LEI la ID

Mai citeşte şi:

Facultatea de Litere

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Limbă şi literatură Limba şi literaturaromână – Limba şi literatura modernă/ Literatura universală şi comparată* Zi   350     370
Limba şi literaturaengleză – Limba şi literatura modernă/ Română/ Literatură universală şi comparată* Zi
Limba şi literaturafranceză – Limba şi literatura modernă/ Română/Literatură universală şi comparată * Zi
Limba şi literaturagermană – Limba şi literatura modernă/ Română / Literatură universală şi comparata* Zi
Limba şi literaturarusă – Limba şi literatura modernă/Română/ Literatură universală şi comparată* Zi
Limba şi literaturaitaliană – Limba şi literatura modernă/ Română / Literatură universală şi comparată* Zi
Limba şi literaturaspaniolă – Limba şi literatura modernă / Română/ Literatură universală şi comparată * Zi
Filologie clasică – Limba latină A/  Limba Greacă Veche B** Zi
Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernă Zi
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (engleză/ franceză sau germană) Zi
Traducere şi interpretare (franceză/ engleză sau germană) Zi
Traducere şi interpretare (germană/ engleză sau franceză) Zi
Studii culturale Studii americane Zi  18
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism Zi  40

5 locuri pentru candidații din Republica Moldova care au terminat liceul în România

* Limbi moderne: Engleza, Franceza, Germana, Rusa, Italiana, Spaniola

** sub rezerva modificării denumirii prin hotărâre de guvern

 

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :1.Nota de la bacalaureat la proba Limba si Literatura Română – scris, 2. Media generala a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II si III la olimpiade naţionale de româna şi limbi straine (Engleza, Franceza, Germana, Italiana, Spaniola, Rusa, Latina, Greaca) obţinute în clasele a XI-a şi a XII-a (în 2010 şi 2011).
 • Pentru limba germană, concursul Deutsches Sprachdiplom înlocuieşte media de la limba străină studiată în liceu.

 

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru fiecare specializare

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2.400 LEI


 

Mai citeşte şi:

Facultatea de Matematică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Matematică Matematică Zi  110  10
Matematică informatică Zi

1 loc pentru candidații din Republica Moldova care au terminat liceul în România

Condiţiile de admitere

■50 % – nota la disciplina Matematica obtinuta la examenul de bacalaureat;
■50 % – media generala obtinuta la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare: nota la disciplina Matematica la examenul de bacalaureat.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Candidaţii care au primit premii sau menţiuni la unul din concursurile: Olimpiadele Naţionale sau Internaţionale de Matematică sau Informatică; Concursul Naţional de Matematică „Al. Myller” din ultimii patru ani;
 • Candidaţii care au primit premii la Olimpiadele Judeţene de Matematică sau Informatică pentru clasele IX – XII sau la concursurile interjudeţene de Matematică.

 

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2011– 2012:

 • 2.600 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Psihologie Psihologie Zi  125 405
Psihologie ID  –
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie Zi 190
Psihopedagogie specială Zi
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Zi
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID  –

2 locuri pentru candidații din Republica Moldova care au terminat liceul în România

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Psihologie, specializările Psihologie – Zi şi Psihologie – ID şi pentru primele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei , Pedagogie – Zi şi Psihopedagogie specială – Zi, pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • Media de la bacalaureat (100%).
  Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

Pentru cele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Zi şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID):

1.Probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): Muzică si dictie
Media de admitere: media de la bacalaureat.
Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

 

La specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (zi şi ID) se va susţine o probă de aptitudini: MUZICĂ şi DICŢIE.
Această probă constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Proba de aptitudini „Muzică şi dicţie” pentru specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar„: 21 iulie 2012, între orele 9:00-12:00 pentru candidaţii de la zi şi orele 12:00-15:00 pentru candidaţii de la ID, sala D IV (etaj 1, aripa dreaptă).

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile 1, 2, 3 de la toate olimpiadele scolare nationale si internationale.

 

Taxă de înscriere:

 • 200 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2.200 LEI – Zi şi ID


Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Teologie Teologie Ortodoxă Pastorală Zi (4 ani)  130  80
Teologie Ortodoxă Didactică Zi
Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială Zi
Artă sacră Zi

 

Condiţiile de admitere

70% Media generală de la bacalaureat;
30% nota obtinuta la proba LImba si Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu medii egale:
1. Media obţinută din timpul anilor de studiu liceal / seminarial;
3. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere

a) La specializările Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică şi Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială -olimpici, absolvenţi de liceu şi Seminar Teologic Liceal, participanţi la Olimpiade Naţionale la disciplinele: Limba si Literatura Româna, Limbi clasice, Studiul Noului Testament, Studiul Vechiului Testament, Teologie Dogmatică şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române – premiile I, II, III

b). La specializarea Artă sacră – olimpici, absolvenţi de seminar Teologic Liceal sau Liceu de Artă, participanţi la olimpiade naţionale de: Arte vizuale, Arhitectură şi Istoria artelor- premiile I, II, III.

 

Taxă de înscriere:

 • 160 lei pentru fiecare specializare

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2.000 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Teologie Teologie Romano – Catolică Asistenţă Socială Zi  35  70
Teologie Romano – Catolică Didactică Zi
Teologie Romano – Catolică Pastorală Zi

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de depatajare în caz de medii egale: Media anilor de studii.

Taxă de înscriere:

Nu se percepe.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2012 – 2013:

 • 2.500 LEI


Mai citeşte şi:

Extensiunea Bălţi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” organizează admitere şi pentru extensiunea Bălţi, la următoarele specializări:

 • Fizică tehnologică, 80 locuri, buget
 • Economia comerţului, turismului şi serviciilor, buget, 100 locuri, buget

Comisia de admitere va fi prezenta la Bălţi în perioadele:

 • 16-20 iulie 2012
 • 29 iulie-1 august 2012
 • 10-12 septembrie 2012

orele 9-17

Locaţia: Univ. de Stat Alecu Russo din Balti, sala 408, bloc 4.