Licenţă – iulie

Sari direct la facultatea pe care o cauţi:

Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei | Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică

Facultatea de Biologie

Domeniul

Specializarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri

Buget

Taxă

Biologie

Biologie

Zi

100

20

Biochimie

Zi

Biologie

ID

60

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului

Zi

65

40

Ecologie şi protecţia mediului

ID

60

Condiţiile de admitere

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 40% – media generală a anilor de studii;
 • 10% – media la bacalaureat;
 • 50% – media la disciplina Biologie în anii de liceu.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studiu din liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II, III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi Internaţionale din orice domeniu de studii.

Taxă de înscriere

 • 150 RON pentru un domeniu
 • 225 RON pentru înscrierea la două domenii

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011:

 • 2.000 RON

Sala de înscriere: Corpul B, Amfiteatrul B2 (vezi harta)

Casieria: Corp B, Sala B468


Mai citeşte şi:

Ce studiezi şi ce oportunităţi de carieră ai la Facultatea de Biologie

Când, cum şi unde te înscriiFacultatea de Chimie

Domeniul

Specializarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri

Buget

Taxă

Chimie

Chimie

Zi

95

10

Biochimie tehnologică

Zi

Chimie informatică

Zi

Ştiinţa mediului

Chimia mediului

Zi

25

10

Condiţiile de admitere

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 70% – media generală a anilor de studii;
 • 30% – media generală de la bacalaureat.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media generală a anilor de studii.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Distincţii la Olimpiada Internaţională de Chimie;
 • Premiile I, II, III şi menţiuni la Olimpiada Naţională de Chimie;
 • Primii 10 clasaţi la Concursul Naţional „C.D. Neniţescu”;
 • Olimpiade de Fizică şi Biologie;
 • Concursul „Chimia, prieten sau duşman?” organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea Bucureşti;
 • Concursul „Candid Liteanu” organizat de Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Universitatea ,,Babeş – Bolyai, Cluj- Napoca;
 • Concursul „Magda Petrovanu” organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.


Taxă de înscriere

Nu se percepe.

Taxă de şcolarizare, an universitar 2010 – 2011:

 • 1.600 RON

Sala de înscriere: Corp A, Amfiteatrul P. Bogdan (vezi harta)

Mai citeşte şi:

Ce studiezi şi ce oportunităţi de carieră ai la Facultatea de Chimie

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Drept

Domeniul

Specializarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri

Buget

Taxă


Drept

Drept

Zi

197

200

Drept

FR – prima facultate


150

Drept

FR – a doua facultate

Condiţiile de admitere

Calculul mediei de admitere:

 • 70% – media generală a ultimului ciclu de studii absolvite;
 • 30% – media examenului de finalizare a studiilor.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media generală a ultimului ciclu de studii absolvite.


Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I şi II la Olimpiadele Naţionale de Istorie, Filosofie sau Limba română.


Taxă de înscriere

 • 200 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011:

 • Zi: 2.000 RON
 • FR: 1.700 RON

Sala de înscriere: Corp A, sala S3, sala S4 (vezi harta)


Mai citeşte şi:

Ce studiezi şi ce oportunităţi de carieră ai la Facultatea de Drept

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Domeniul

Specializarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri

Buget

Taxă

Economie

Economie generală

Zi

671

1000

Economie agroalimentară

Zi

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

Zi

Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Iaşi

Zi

Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Piatra – Neamţ

Zi

Finanţe

Finanţe şi Bănci

Zi

Contabilitate

Contabilitate şi Informatică de gestiune

Zi

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Stastistică şi previziune economică

Zi

Informatică economică

Zi

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

Zi

Management

Management

Zi

Marketing

Marketing

Zi

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

Zi

150

100

Finanţe

Finanţe şi Bănci

ID

600

Management

Management

ID

Contabilitate

Contabilitate şi Informatică de gestiune

ID

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

ID

100

Condiţiile de admitere

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 75 % – media generală de absolvire a liceului;
 • 25 % – media generală de la bacalaureat.

Candidaţii care se înscriu la Specializarea Administrarea Afacerilor (în limba engleză) vor susţine o probă de competenţă lingvistică.

Competenţa lingvistică poate fi dovedită prin următoarele certificate de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberate de instituţii recunoscute de MECTS, obţinute în ultimii ani (2007, 2008, 2009, 2010): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61 puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C).

Candidaţii care nu deţin certificate de competenţă lingvistică vor susţine un test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, în prima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele acestui test vor fi afişate în aceeaşi zi.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale:

 • media generală de absolvire a liceului;
 • media generală de la bacalaureat;
 • nota de la proba scrisă de la Limba şi Literatura Română (bacalaureat).

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii, în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Informatică şi discipline economice de specialitate.

Taxă de înscriere

 • 250 RON pentru Iaşi
 • 125 RON pentru înscrierea în teritoriu (Piatra Neamţ, Vatra Dornei)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011:

 • 2.900 RON la Zi
 • 2.500 RON la ID

Sala de înscriere: Corp B, Amf. B7, B607,  B611, B613, B603, B602 (vezi harta)

Casieria: Corp B, B514, B3, B4

Mai citeşte şi:

Ce studiezi şi ce oportunităţi de carieră ai la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul

Specializarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri

Buget

Taxă

Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sportivă

Zi

68

200

Kinetoterapie şi motricitate specială

Zi

Educaţie fizică şi sportivă

FR

200

Condiţiile de admitere

 • 40% – probă sportivă la alegere;
 • 30% – media de la examenul de bacalaureat;
 • 30% – media anilor de studii din liceu.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

 • nota de la proba sportivă; media de la examenul de bacalaureat; media anilor de studiu din liceu.

Pentru olimpici

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Locurile I la concursurile sportive de nivel mondial sau olimpic în unul din ultimii patru ani de studii;
 • Medaliaţi la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Europene în ultimii doi ani.

Pentru locurile finanţate cu taxă, pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Sportivi calificaţi cu jocurile sportive (seniori, tineret, juniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale şi Europene;
 • Premiile I, II şi III la concursurile sportive la nivel naţional sau pe grupe de ţări în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;
 • Locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Europene (seniori, tineret, juniori) în ultimii doi ani.

Taxă de înscriere:

 • 250 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010– 2011:

 • Zi: 2.200 RON
 • FR: 2.000 RON

Sala de înscriere: Corp D, Sala DEF 1 (vezi harta)

Casieria: Corp D

Mai citeşte şi:

Ce studiezi şi ce oportunităţi de carieră ai la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

Domeniul

Specializarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri

Buget

Taxă

Filosofie

Filosofie

Zi

30

10

Asistenţă Socială

Asistenţă Socială

Zi

44

100

Sociologie

Sociologie

Zi

29

30

Ştiinţe Politice

Ştiinţe Politice

ZI

40

80

Ştiinţe ale Comunicării

Comunicare şi relaţii publice

Zi

38

190

Studii culturale Studii culturale Zi 10

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

Zi

15

100

Asistenţă Socială

Asistenţă Socială

ID

100

Ştiinţe Politice

Ştiinţe Politice

ID

50

Ştiinţe ale Comunicării

Comunicare şi relaţii publice

ID

100

Condiţiile de admitere

a). Pentru specializările la ZI

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 70% – media anilor de liceu;
 • 30% – media de la bacalaureat.

În stabilirea ordinii celor admişi se va proceda în felul următor:

 • Se va avea în vedere mai întâi prima opţiune exprimată pentru un anumit domeniu de studiu, atât în ceea ce priveşte locurile finanţate de la buget, cât şi cele cu taxă;
 • Pentru următoarele opţiuni se va avea în vedere media obţinută, în funcţie de care se poate ocupa un loc finanţat de la buget sau un loc cu taxă (din cele rămase libere).

b). Pentru specializările la ID

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 70% media anilor de liceu:
 • 30% media de la bacalaureat.

În stabilirea ordinii celor admişi se va proceda în felul următor:

Se va avea în vedere mai întâi prima opţiune exprimată pentru un anumit domeniu de studiu;

Pentru următoarele opţiuni se va avea în vedere media obţinută, în funcţie de care se poate ocupa un loc cu taxă (din cele rămase libere);

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

 • media anilor de liceu;
 • media de la bacalaureat.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii ( I, II sau III) la Olimpiadele naţionale de Filosofie, Estetică, Logică sau Sociologie.

Taxă de înscriere:

 • 150 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011:

 • Zi: 2.000 RON
 • ID: 1.800 RON

Sala de înscriere: Corp A, Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu (vezi harta)

Casieria: Corp D, sala D1

Mai citeşte şi:

Ce studiezi şi ce oportunităţi de carieră ai la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Fizică

Domeniul

Specializarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri

Buget

Taxă

Fizică

Fizică

Zi

100

10

Fizică informatică

Zi

Fizică medicală

Zi

Biofizică

Zi

Ştiinţe inginereşti aplicate

Fizică tehnologică

Zi

20

10

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Fizică

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 35% – media la disciplina Fizică;
 • 30% – media la disciplina Matematică*/Informatică*/Biologie**
 • 20% – media generală de absolvire a liceului;
 • 15% – media la examenul de bacalaureat.

Notă:

* disciplină la alegere pentru toate specializările;

** disciplină la alegere pentru specializările Fizică medicală şi Biofizică

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media la disciplina Fizică.

Pentru domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 35% – media la disciplina Fizică;
 • 30% – media la disciplina Matematică/Informatică;
 • 20% – media generală de absolvire a liceului;
 • 15% – media la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media la disciplina Fizică.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Candidaţii care au participat la Olimpiadele de Fizică, Matematică, Informatică sau Biologie, faza naţională, în clasele a XI-a sau a XII-a.
 • Candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la faza judeţeană în clasele a XI-a sau a XII-a la:
  • Olimpiadele de Fizică, Matematică, Informatică sau Biologie;
  • Concursul Naţional „Ştefan Procopiu”;
  • Concursul de Fizică „PHI” al Centrelor de Excelenţă.

Precizare

 • Candidaţii declaraţi admişi în condiţiile de mai sus vor avea prioritate în obţinerea bursei de studiu şi a unui loc în căminele Universităţii, ţinându-se cont de media de admitere;
 • Candidaţii care au obţinut premii la concursurile menţionate mai sus vor primi, suplimentar, o bursă acordată de Asociaţia „Societatea absolvenţilor Facultăţii de Fizică – SOPHYS”. Valoarea bursei se va stabili în funcţie de premiul obţinut.

Taxă de înscriere:

 • 120 RON

Nu se percepe taxă de înscriere pentru cei cu concursuri şcolare.

Pentru înscrierea la a doua specializare (al doilea dosar de concurs) se va percepe jumatate din taxă.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011:

 • 1.800 RON

Sala de înscriere: Corp A, Sala MEDIAEC (vezi harta)

Casieria: Corp A, Sala MEDIAEC

Mai citeşte şi:

Ce studiezi şi ce oportunităţi de carieră ai la Facultatea de Fizică

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Geografie şi Geologie

Domeniul

Specializarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri

Buget

Taxă

Geografie

Geografie

Zi

156

300

Geografia turismului

Zi

Planificare teritorială

Zi

Hidrologie şi meteorologie

Zi

Geografia turismului în limba franceză*

Zi

Ştiinţa mediului

Geografia mediului

Zi

22

50

Geologie

Geochimie

Zi

44

10

Inginerie geologică

Inginerie geologică

ZI

40

20

* sub rezerva acreditării ARACIS

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Geografie

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 20% – media examenului de bacalaureat;
 • 40% – media anilor de liceu;
 • 40% – media la disciplina Geografie obţinută în anii de liceu.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi:

 • media la Geografia României – clasa a XII-a,
 • media la Geografia fizică generală – clasa a IX-a.

Pentru specializarea Geografia turismului în limba franceză:

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 20% media examenului de bacalaureat;
 • 40% media anilor de liceu;
 • 20% media la disciplina Geografie obţinută în anii de liceu.
 • 20% media la Limba franceză din anii de liceu;

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi:

 • media la Geografia României – clasa a XII-a
 • media la Limba franceză – clasele IX-XII

Precizare: Pentru înscriere este necesar Certificatul de Competenţă Lingvistică pentru limba franceză sau diplomă de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii franceze, sau diplomă în cazul absolvenţilor de licee bilingve. * Certificatul de competenţă lingvistică poate fi obţinut de la instituţiile recunoscute de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: – media la Geografia României – clasa a XII-a, – media la Limba franceză – clasele IX-XII


Pentru domeniul Ştiinţa mediului

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 20% – media examenului de bacalaureat;
 • 40% – media anilor de studii din liceu;
 • 40% – media la disciplina Geografie sau Biologie sau Chimie sau Fizică din anii de liceu.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi:

 • media la Geografia României – clasa a XII-a,
 • media la Geografia fizică generală – clasa a IX-a.


Pentru domeniul Geologie

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 25% – media examenului de bacalaureat;
 • 25% – media anilor de studii liceale;
 • 50% – media la Chimie sau Fizică sau Matematică din anii de liceu.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi:

 • media generală din liceu,
 • media la Chimie din anii de liceu.

Pentru domeniul Inginerie geologică

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 25% – media examenului de bacalaureat;
 • 25% – media anilor de studii liceale;
 • 50% – media la Chimie sau Fizică sau Matematică din anii de liceu.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi:

 • media generală din liceu,
 • media la Matematică din anii de liceu.

Pentru olimpici

Domeniul Geografie – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie sau Limba Franceză, la Concursul Naţional „Ştiinţele Pământului” şi la concursul „GEOMUNDIS”.


Domeniul Ştiinţa mediului – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie, Biologie, Chimie, Fizică şi la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului”.


Domeniile Geologie şi Inginerie geologică – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadelor de Matematică, Chimie sau Fizică.


Taxă de înscriere:

 • 160 RON pentru domeniile Geografie/Ştiinţa mediului;
 • 100 RON pentru domeniile Geologie/Inginerie geologică.


Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011:

 • 2.300 RON pentru domeniile Geografie/Ştiinţa mediului
 • 2.100 RON pentru domeniile Geologie/Inginerie geologică

Sala de înscriere: Corp B, Amfiteatrul B8, Sala B629 (vezi harta)

Casierie: Corp B

Mai citeşte şi:

Ce studiezi şi ce oportunităţi de carieră ai la Facultatea de Geografie şi Geologie

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Informatică

Domeniul

Specializarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri

Buget

Taxă


Informatică

Informatică

Zi

275

110

Informatică în limba engleză

Zi

Condiţiile de admitere

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 50% – nota de la Matematică sau Informatică de la bacalaureat;
 • 30% – media generală a anilor de studii din liceu;
 • 20% – media generală obţinută la bacalaureat.

Pentru domeniul Informatică, specializarea Informatică în limba engleză, candidaţii vor susţine un interviu în limba engleză – probă eliminatorie (admis/respins).


Criterii de departajare:

 • nota de la Matematica sau Informatică de la bacalaureat;
 • media generală a anilor de studii;
 • media generală obţinută la bacalaureat.


Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Olimpicii ( din lista MECT ) la disciplinele: Informatică, Matematică, Fizică, Chimie, conform metodologiei de admitere;
 • Participanţii la Olimpiada Naţională (faza finală) sau concursuri internaţionale: absolvenţii de liceu care au participat la Olimpiada Naţională de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie (în clasa a XI-a sau a XII-a) pot cere înlocuirea uneia dintre mediile luate în considerare la admitere, cu nota 10.

Precizare

Comisia poate decide înlocuirea uneia dintre medii cu nota 10 şi pentru candidaţii cu rezultate notabile la concursurile internaţionale de informatică de anvergură şi tradiţie.


Taxă de înscriere:

 • 250 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011:

 • 3000 RON

Sala de înscriere: Corpul C, Sălile C401, C403, C405, C409, C309 (vezi harta)

Casieria: Corp C, C411

Mai citeşte şi:

Ce studiezi şi ce oportunităţi de carieră ai la Facultatea de Informatică

Când, cum şi unde te înscrii

Facultatea de Istorie

Domeniul

Specializarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri

Buget

Taxă

Istorie

Istorie

Zi

80

50

Arheologie

Zi

Arhivistică

Zi

Muzeologie

Zi

Istoria artei

Zi

Istorie

ID

50

Studii culturale

Studii europene*

Zi

20 50

Condiţiile de admitere, la Zi şi ID

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 40% – media anilor de studii de liceu;
 • 40% – media la disciplina Istorie din anii de liceu;
 • 20% – media de la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

 • media generală de absolvire a liceului,
 • media la disciplina Istorie pe cei 4 (5) ani de liceu,
 • media la bacalaureat.

Precizare: Specializarea Studii Europene va fi scoasă la concursul de admitere doar în condiţiile obţinerii autorizării de funcţionare provizorie.


Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut, în ultimii ani, premiile I, II şi III la Olimpiada Naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

Taxă de înscriere:

 • 120 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011:

 • Zi: 1.650 RON
 • ID: 1.600 RON

Sala de înscriere: Corp A, Amfiteatrul II.7 (vezi harta)

Mai citeşte şi:

Ce studiezi şi ce oportunităţi de carieră ai la Facultatea de Istorie

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Litere

Domeniul

Specializarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri

Buget

Taxă

Români

Republica Moldova

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română – Limba şi literatura modernă/ Literatura universală şi comparată*

Zi

100

0

80

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura modernă/ Română/ Literatură universală şi comparată*

Zi

58

0

70

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura modernă/ Română/Literatură universală şi comparată *

Zi

55

0

60

Limba şi literatura germană – Limba şi literatura modernă/ Română / Literatură universală şi comparata*

Zi

32

0

30

Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura modernă/Română/ Literatură universală şi comparată*

Zi

12

0

20

Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura modernă/ Română / Literatură universală şi comparată*

Zi

17

1

20

Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura modernă / Română/ Literatură universală şi comparată *

Zi

17

0

20

Filologie clasică – Limba şi literatura modernă/ Literatură universală şi comparată*

Zi

12

0

20

Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernă

Zi

17

0

20

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză/ franceză sau germană)

Zi

12

0

25

Traducere şi interpretare (franceză/ engleză sau germană)

Zi

10

0

20

Traducere şi interpretare (germană/ engleză sau franceză)

Zi

8

0

15

Studii culturale

Studii americane

Zi

18

0

10

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

Zi

40

0

100

* Limbi moderne: Engleza, Franceza, Germana, Rusa, Italiana, Spaniola

Condiţiile de admitere

a) Pentru domeniile Limbă şi literatură, Studii culturale şi Limbi moderne aplicate

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 10% – media de la bacalaureat;
 • 45% – media de la Limba română;
 • 45% – media de la una din limbile străine studiate în cei 4 ani de studii liceale.

Precizare:

 • În cazul absolvenţilor care au studiat în liceu Literatura română şi – separat – Limba română, de exemplu-liceele pedagogice, se va lua în calcul disciplina la care candidatul a obţinut notele cele mai mari;
 • În cazul în care candidatul a studiat două limbi străine, se va lua în calcul numai una dintre cele două limbi studiate, anume aceea la care candidatul a obţinut notele cele mai mari;
 • În cazul cînd candidatul optează pentru specializarea Filologie clasică, media de la limba străină se poate înlocui cu media de la una din cele două limbi clasice, latina sau greaca, studiate în cei patru ani de liceu.
 • Nu se iau în calcul disciplinele opţionale (candidatul va prezenta foaia matricolă în care distincţia între disciplinele obligatorii şi cele opţionale va fi exact precizată).


Criterii de departajare a candidaţilor în caz de egalitate a mediilor:

 • media de la Limba Română
 • media de la Limba străină sau Limba clasică luată în calcul
 • media de la bacalaureat.


b). Pentru domeniul Ştiinţe ale comunicării

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 10% – media de la bacalaureat;
 • 40% – Limba română (în cazul absolvenţilor care au studiat în liceu Literatura română şi, separat, Limba română, de exemplu, cazul liceelor pedagogice, se va lua în calcul disciplina la care candidatul a obţinut notele cele mai mari);
 • 20% – Istorie;
 • 20% – Limba străină.
 • 10% – Economie.


Precizare:

În cazul în care candidatul a studiat două limbi străine, se va lua în calcul numai una dintre cele două limbi studiate, anume aceea la care candidatul a obţinut notele cele mai mari.

Nu se iau în calcul disciplinele opţionale. Candidatul va prezenta foaia matricolă în care distincţia între disciplinele obligatorii şi cele opţionale va fi exact precizată.

Criterii de departajare a candidaţilor în caz de egalitate a mediilor: 1. Media de la Limba Română 2. Media de la Limba străină sau Limba clasică luată în calcul 3. Media de la bacalaureat.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II si III la olimpiade naţionale de româna şi limbi straine (Engleza, Franceza, Germana, Italiana, Spaniola, Rusa, Latina, Greaca).
 • Pentru limba germană, concursul Deutsches Sprachdiplom înlocuieşte media de la limba străină studiată în liceu.


Taxă de înscriere:

 • 200 RON pentru fiecare specializare


Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011:

 • 2.000 RON

Sala de înscriere: Corp A, Amfitearul III.12 – (completarea fişelor de înscriere), Amfiteatrul III.11. – depunere dosar (vezi harta)

Casieria: Corp A, parter


Mai citeşte şi:

Ce studiezi şi ce oportunităţi de carieră ai la Facultatea de Litere

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Matematică

Domeniul

Specializarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri

Buget

Taxă


Matematică

Matematică

Zi

120

10

Matematică informatică

Zi

Condiţiile de admitere

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 34 % – media la disciplina Matematică a anilor de studii;
 • 33 % – nota la Matematică sau Informatică la examenul de bacalaureat;
 • 33 % – media generală a anilor de liceu.


Criterii de departajare:

 • media la Matematică a anilor de studii,
 • nota la Matematică sau Informatică la examenul de bacalaureat.


Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Candidaţii care au primit premii sau menţiuni la unul din concursurile: Olimpiadele Naţionale sau Internaţionale de Matematică sau Informatică; Concursul Naţional de Matematică „Al. Myller” din ultimii patru ani;
 • Candidaţii care au primit premii la Olimpiadele Judeţene de Matematică sau Informatică pentru clasele IX – XII sau la concursurile interjudeţene de Matematică.


Taxă de înscriere:

 • 120 RON


Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010– 2011:

 • 1.600 RON

Sala de înscriere: Corp A, Sala 2.1 (vezi harta)

Casieria: Corp A, Sala 2.1

Mai citeşte şi:

Ce studiezi şi ce oportunităţi de carieră ai la Facultatea de Matematică

Când, cum şi unde te înscrii

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul

Specializarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri

Buget

Taxă

Psihologie

Psihologie

Zi

125

100

Psihologie

ID

200


Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogie

Zi

189

100

Psihopedagogie specială

Zi

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Zi

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, continuare de studii

Zi

100

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

ID

100

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Psihologie, specializările Psihologie – Zi şi Psihologie – ID şi pentru primele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei , Pedagogie – Zi şi Psihopedagogie specială – Zi, pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 80% – media generală a anilor de studii;
 • 20% – media de la bacalaureat.


Pentru cele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Zi şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID):

a) Probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): Muzică.

Această probă constă în:

 • Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale;
 • Intonarea a 1-2 cântece la alegerea comisiei dintr-o listă de 5 piese prezentate de candidat;
 • Reproducerea de fragmente ritmico – melodice.

b) Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 80% – media generală a anilor de studii;
 • 20% – media de la bacalaureat.

Pentru specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, continuare de studii”, ZI, din cadrul domeniului Ştiinţe ale educaţiei:

Pe baza rezultatelor din Colegiul Universitar de Institutori, media de admitere se calculează astfel:

 • 50% – media anilor de studii;
 • 50% – media examenului de absolvire.

Criteriile de departajare pentru candidaţii admişi cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri:

 • media anilor de studii din liceu;
 • media la disciplina Psihologie.


Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II şi III la Olimpiadele Naţionale de Psihologie, Pedagogie, Filosofie şi Logică.


Taxă de înscriere:

 • 200 RON

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011:

 • 2.200 RON – Zi şi ID

Sala de înscriere: Corp D, Sala D IV(vezi harta)

Casieria: Corp D, Laboratorul de informatică

Mai citeşte şi:

Ce studiezi şi ce oportunităţi de carieră ai la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Teologie Ortodoxă

Domeniul

Specializarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri

Buget

Taxă


Teologie

Teologie Ortodoxă Pastorală

Zi

116

180

Teologie Ortodoxă Didactică

Zi

Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială

Zi

Artă sacră

Zi

Condiţiile de admitere

Pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 50 % – media la disciplina Dogmatică Ortodoxă din anii de semniar (pentru seminarişti) sau media la disciplina Limba şi Literatura Română din anii de liceu (pentru ceilalţi absolvenţi);
 • 40% – media generală a anilor de studiu (Seminar/Liceu);
 • 10% – media generală de la bacalaureat.

Pentru specializările: Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială şi Artă sacră

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 50 % – media la disciplina Limba şi Literatura Română din anii de liceu/seminar;
 • 40% – media generală a anilor de studiu (Seminar/Liceu);
 • 10% – media generală de la bacalaureat.

Precizare: În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după următoarele criterii:

 • media obţinută în timpul anilor de studiu (liceu/seminar);
 • media obţinută la examenul de bacalaureat;
 • pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi Literatura Română.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere

a) La specializările Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică şi Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială -olimpici, absolvenţi de liceu şi Seminar Teologic Liceal, participanţi la Olimpiade Naţionale la disciplinele: Limba si Literatura Româna, Limbi clasice, Studiul Noului Testament, Studiul Vechiului Testament, Teologie Dogmatică şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române

b). La specializarea Artă sacră – olimpici, absolvenţi de seminar Teologic Liceal sau Liceu de Artă, participanţi la olimpiade naţionale de: Arte vizuale, Arhitectură şi Istoria artelor- premiile I, II, III.

Taxă de înscriere:

 • 160 RON pentru fiecare specializare

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011:

 • 2.000 RON

Sala de înscriere: Corp T (lângă Mitropolia Moldovei şi Bucovinei), Sala Profesori

Casierie: plata se realizează doar la agenţiile BRD; dovada de plată trebuie să fie pe numele candidatului

Mai citeşte şi:

Ce studiezi şi ce oportunităţi de carieră ai la Facultatea de Teologie Ortodoxă

Când, cum şi unde te înscrii


Facultatea de Teologie Romano – Catolică

Domeniul

Specializarea

Forma de învăţământ

Număr de locuri

Buget

Taxă


Teologie

Teologie Romano – Catolică Asistenţă Socială

Zi

33

20

Teologie Romano – Catolică Didactică

Zi

Teologie Romano – Catolică Pastorală

Zi

Condiţiile de admitere
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 30% – media la bacalaureat;
 • 70% – media anilor de liceu.

Criterii de depatajare în caz de medii egale: media de la bacalaureat.

Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere laureaţii olimpiadelor şcolare care au obţinut în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Limba română şi/sau Olimpiada Naţională de Psihologie şi Pedagogie.

Taxă de înscriere:
Nu se percepe.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2010 – 2011:

 • 1.600 RON

Sala de înscriere: Corp A, Sala A14(vezi harta)

Mai citeşte şi:

Ce studiezi şi ce oportunităţi de carieră ai la Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Când, cum şi unde te înscrii

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi:

· media la Geografia României – clasa a XII-a

· media la Limba franceză – clasele IX-XII