Istorie – licenta

Istorie

istorieFaptul că oamenii trăiesc în prezent și își fac planuri de viitor înseamnă că acestea se bazează pe experiențele din trecut. Iar pentru a cunoaște trecutul unei societăți, e nevoie de mai mult decât părerea unui om despre ziua de ieri. Istoria este acel domeniu care ține de studierea trecutului și care este ghidat, în general, de curiozitatea cunoașterii.

În cadrul acestei specializări vei învăța despre comportamentul uman și relațiile sociale, despre schimbările ideologice, politiceși culturale care s-au produs de-a lungul timpului, despre specificul popoarelor și despre importanța marilor personalități în evoluția omenirii. După primul an de studii vei opta pentru una dintre cele patru mari perioade ale istoriei (antică şi arheologie; medievală, modernă, contemporană) pe care o vei studia ulterior mai aprofundat și pe cea pe care se va baza teza de licență.

După absolvirea celor 3 ani de facultate te vei putea angaja în calitate istoric, muzeograf, ghid turistic, cercetător. Totodată, s-ar putea să-ți dorești să urmezi o carieră academică, alegând în acest caz un program de master pentru aprofundarea cunoștințelor.

 

Specializarea Istorie face parte din domeniul de licență ”Istorie” de la Facultatea de Istorie.

Vei studia:

Semestrul I (anul I)

 • Civilizaţii preistorice şi antice pe teritoriul României
 • Orientul Mijlociu şi Mediterană în Antichitate
 • Preistorie generală
 • Introducere în istorie
 • Informatică
 • Limba modernă: engleză, franceză, germană

Semestrul II (anul I)

 • Limba modernă :engleză, franceză, germană
 • Stat, societate şi mentalităţi în
 • spaţiul românesc  sec. XIVXVIII
 • Europa medievală (sec. VXVI). Societate, instituţii,
 • mentalităţi  colective
 • Introducere în istoriografie
 • Introducere în arheologie
 • Practică de specialitate şi aplicaţii practice itinerante

Semestrul III (anul II)

 • România modernă
 • Europa modernă
 • Studiul izvoarelor. Ştiinţe speciale
 • Limba modernă:  engleză, franceză, germană

Discipline opţionale

 • Introducere  în arhivistică/Relaţii internaţionale
 • Introducere în muzeologie/Istoria Bizanţului

Semestrul IV (anul II)

 • Limba modernă:  engleză, franceză, germană
 • România în sec. XX. Politică şi societate
 • Europa şi lumea în sec. XX. Democraţie şi totalitarism
 • Metodologia cercetării istorice
 • Practică de specialitate şi aplicatii practice itinerante

Discipline opţionale

 • Epoca marilor migraţii/Formarea naţiunilor

Discipline facultative

 • Educaţie fizică

Semestrul V (anul II)

 • Doctrine  şi partide politice în perioada contemporană
 • Introducere în istoria  artelor
 • Curente  şi idei în istoriografia contemporană

Discipline opţionale

 • Istoria ideilor politice în Occidentul medieval/Politică şi cultură în România interbelică
 • Cursuri şi seminarii speciale de istorie universală: antică, medievală, modernă, contemporană
 • Cursuri şi seminarii speciale de istoria românilor: antică, medievală, modernă, contemporană

Semestrul VI (anul III)

 • Istoria ideii de Europa
 • Curente  şi orientări actuale în istoriografie

Discipline opţionale

 • Cursuri şi seminarii speciale de istorie universală: antică, medievală, modernă, contemporană
 • Cursuri şi seminarii speciale de istoria românilor: antică, medievală, modernă, contemporană
 • Geografie istorică/Istoria Bisericii în  Ţările Române
 • Demografie istorică / Europa de S-E în perioada contemporană

Pentru mai multe detalii, citiți Ghidul de Studii al Facultații de Istorie