Interviu on-line la admiterea la master pentru studenții Erasmus sau calificați la olimpiade și concursuri profesionale

Candidații selectați în cadrul unor programe de mobilități Erasmus sau calificați la olimpiade și concursuri profesionale pot participa la concursul de admitere la studii universitare de master, sesiunea iulie 2017. Conducerea Universității a hotărât ca interviul pentru această categorie de candidați să se desfășoare on-line, fiecare facultate urmând să stabilească un program al acestora, în intervalul 8.00-16.00, de luni până vineri.

Astfel, petru pentru susţinerea interviului on-line, candidaţii interesați trebuie să depună, odată cu dosarul de admitere, o cerere justificată pentru acest mod  de examinare. Comisia de admitere va analiza cererea candidatului și îl va înștiința, prin e-mail, cu privire la aprobarea sau respingerea cererii. De asemenea, tot prin e-mail, se va comunica data, intervalul orar când este programat candidatul pentru susţinerea interviului on line şi ce aplicație se va utiliza.

Conform programării stabilite, comisia de admitere va apela candidatul, examinarea acestuia având loc doar din sediul Universității și, dacă este posibil, în prezența altor candidați, respectându-se condițiile de admitere referitoare la bibliografie și timpului acordat susținerii interviului.

Interviul va fi înregistrat audio-video, salvat și păstrat ca dovadă a prezenței candidatului, de aceea aplicația folosită trebuie să permită comunicarea audio-video în dublu sens.

Interviul poate fi reprogramat, respectând perioada sesiunii de admitere,  doar în cazul în care comisia  nu poate examina candidatul din caza unor probleme tehnice ce țin de Universitate. Prin urmare, este recomandat ca aplicația să fie verificată înainte de desfășurarea examinării on-line.