Inginerie geologică – licenţă

Inginerie Geologică

inginerie_geologicaIngineria Geologică este o specializare care necesită patru ani de studii însă te formează pentru una dintre cele mai căutate meserii de pe piaţa actuală a muncii. Industria energetică mondială încă se sprijină pe extracția minieră sau petrolieră, prin urmare specialiştii în aceste domenii au o şansă foarte mare.

Pe parcursul anilor de licenţă vei studia despre geologie fizică, chimie, topografie minieră, geoinformatică, geostatistică, paleologie, cristalografie și mineralogie. În acest mod vei cunoaște tehnologia sondelor și a lucrărilor miniere, vei dobândi cunoştinţe de geologie inginerească și ambientală, noţiuni specifice geologiei petrolului și ingineriei sistemelor petrolifere.
La finalul celor patru ani de studii poți obține specializarea de inginer geolog reușind astfel să ocupi funcții precum cele de geolog, hidrogeolog, geotehnician, paleontolog, Mud Logging geologist, Data Geologist, Well Site Geologist, cercetător în geologie petrolieră, cercetător în mineralogie tehnică şi experimentală atât în ţară şi în străinătate.

La specializarea Inginerie Geologică domeniul “Inginerie Geologică” din cadrul Facultății de Georgrafie vei studia:

Semestrul I (anul I):

 

 • Geologie fizică
 • Matematică
 • Chimie generală
 • Topografie minieră
 • Geoinformatică
 • Limbă străină

Semestrul II (anul I):

 • Mineralogie
 • Paleontologie 2
 • Geologie planetară
 • Petrologie sedimentară 1
 • Limbă străină
 • Disciplină opţională

Discipline opționale:

 

 • Hidrogeologie
 • Fotointerpretare geologică

Semestrul IV (Anul II):

 

 • Petrologie sedimentară 2
 • Petrologie magmatică
 • Geologie structurală și cartografie geologică
 • Limbă străină
 • Disciplină opţională
 • Practică geologică

Discipline opționale:

 • Hidraulică subterană
 • Lucrări miniere
 • Tehnologia forării sondelor

Semestrul V (Anul III):

 

 • Petrologie metamorfică
 • Stratigrafie şi sedimentologie 1
 • Metalogenie 1
 • Geologie structurală şi cartografie geologică 2
 • Geologie economică 1
 • Disciplină opţională

Discipline opționale:

 • Mecanica rocilor
 • Geotehnică

Semestrul VI (Anul III):

 • Geologie inginerească şi ambientală
 • Stratigrafie şi sedimentologie 2
 • Geofiică aplicată
 • Metalogenie 2
 • Practică geologică
 • Disciplină opţională

 

Discipline opționale:

 

 • Geologie marină
 • Geologie economică 2

 

Semestrul VII (Anul IV):

 

 • Paleobotanică și palinologie
 • Micropaleontologie
 • Geologia petrolului
 • Geologia României 1
 • Ingineria sistemelor petrolifere 1
 • Disciplină opțională

Discipline opționale:

 • Ape minerale I termale
 • Geologia cuaternarului

Semestrul VIII (Anul IV):

 • Monitorizarea I Gestionarea Geomediului
 • Geologia României 2
 • Ingineria sistemelor petrolifere 2
 • Geochimie
 • Geologia zăcămintelor de cărbuni
 • Geofizică de sondă

Pentru mai multe detalii, citiți Ghidul de Studii al Facultații de Geografie si Geologie