Informații pentru candidații Români de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani şi Diaspora

Unele informații au fost valabile pentru Admiterea 2016 și vor fi marcate ca atare.

 

Numărul de locuri – 2017

Numărul de locuri aprobat pentru cetățeni din Repulica Molodva, indiferent dacă au dat examenul de bacalaureat în România sau în Republica Moldova, este prezentat, pe facultăți aici.

Metodologia de admitere – 2017

Citiți precizările Universității „Alexandru Ioan Cuza” privind metodologia de admitere a românilor de pretutindeni.

Urmăriți în continuare această pagină – informațiile noi vor fi publicate aici imediat ce vor fi disponibile.

 

Modalitatea de admitere – 2016

(2016) Acte necesare la dosarul de înscriere:

 • declaraţie pe propria răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (declaraţie notarială);
 • diploma sau adeverinţa de bacalaureat  – în original;
 • foaia matricolă/tabelul de note generale – în original;
 • certificatul de naştere – copie legalizată;
 • buletinul de identitate (inclusiv Fişa de însoţire/Anexa cu indicarea domiciliului stabil) – copie;
 • paşaport  care atestă domiciliul în străinătate – copie;
 • adeverinţă medicală tip;
 • 3 fotografii 3/4;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • fişă de înscriere – se găseşte la comisia de admitere;
  • alte acte solicitate de facultate (pentru Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, Teologie Ortodoxă, Teologie Romano-Catolică).

(2016) Taxă de înscriere :

Depunere dosar la sediul Universităţii: 75 lei.

Taxa s-a achitat achita astfel:

 • la unităţile BRD în perioada 5-7 septembrie între orele 9.00 – 12.00, utilizând codurile:

28 (taxă admitere) şi 1399 (studii universitare de licenţă)

 

(2016) Modalitatea de calculare a mediei de admitere: media de admitere se calculează la fel ca pentru candidații români, conform detalierii de la fiecare facultate.

(2016) Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media aritmetică a anilor de studii.

(2016) Candidaţii olimpici cu studii în România beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi candidaţii români cu domiciliul în România. 

 

Relaţii suplimentare: Rectorat – Biroul Programe Didactice,  tel. +40 0232 201119, email admitere@uaic.ro

 

 Click pentru a descărca rezultatele admiterii – septembrie 2016