Hidrologie și meteorologie – licență

Hidrologie și meteorologie

meteorologieDacă te-ai uitat cel puţin o dată la Romica Jurcă sau la alt prezentator de meteo cu har şi te-ai întrebat cu fascinaţie cine sunt acei “ghicitori” care ne spun cum trebuie să ne îmbrăcăm a doua zi, dar mai ales cum fac asta, ai ajuns unde trebuie. De asemenea, apa este sursa vieții, aşa că a deține cunoștințe despre apele Terrei și mai ales despre circuitul apei în natură poate fi pentru tine mai mult decât o pasiune: o meserie.

Poţi afla toate secretele apei atât din punct de vedere al hidrologiei cât și al meteorologiei întrucât profesorii acestei specializări vor împărtăși cu tine toate cunoștințele lor despre: meteorologie, climatologie, hidrologie, oceanografie, cartografie, ca la finalul studiilor să știi să gestionezi și să valorifici resurselor hidrosferei și să rezolvi problemele speciale de amenajare a zonelor cu risc hidrologic.

Și dacă aceste lucruri te vor pasiona în aşa măsură încât să devii absolvent al specializării Higrologie și meteorologie vei putea să ajungi meteorolog sau hidrolog, profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, analist de mediu, analist teritorial, analist în probleme demografice, specialist în probleme de urbanizare, specialist în soluri şi utilizarea terenurilor.

Specializarea Hidrologie și meteorologie face parte din domeniul de licenţă “Geografie” de la Facultatea de Geografie și Geologie.

Iată ce poţi studia:

Semestrul I (anul I)

 • Geografie Generală (Fizică Şi Umană)
 • Meteorologie și Climatologie
 • Hidrologie și Oceanografie
 • Cartografie cu Elemente de Topografie
 • Informatică Aplicată
 • Limba Străină

Discipline facultative:

 • Psihologia Educaţiei
 • Sport

Semestrul II (anul I)

 • Geologie Generală
 • Gestionarea și Valorificarea Resurselor Hidrosferei
 • Geografie Populaţiei și Aşezărilor Umane
 • Geografia Economică și a Resurselor Naturale
 • Limba Străină
 • Practică de Specialitate

Discilpine facultative:

 • Fundamentele Pedagogiei Şi Teoria Şi Metodologia Curriculară
 • Sport

Semestrul III (anul II)

 • Geomorfologie
 • Topoclimatologie Şi Microclimatologie
 • Metodologia Cercetărilor Fizicogeografice
 • Probleme Speciale de Amenajare  a Zonelor cu Risc Hidrologic
 • Disciplină Opțională
 • Limba Străină

Discipline opţionale:

 • Modificări Climatice Globale
 • Probleme Speciale de Geomorfologie  Litorală

Discilpine facultative:

 • Teoria și Metodologia Instruirii și Teoria și Metodologia Evaluării
 • Sport

Semestrul IV (anul II)

 • Biogeografie
 • Geografia Solurilor cu Elemente de Pedologie
 • Teledetectie, Fotointerpretare și S.I.G.
 • Bioclimatologie
 • Limba Străină
 • Practică de Specialitate

Discipline facultative:

 • Agrometeorologie și Meteorologie Silvică
 • Geografia Transporturilor
 • Sport

Semestrul V (anul III)

 • Geografia Fizică a României
 • Geografia Mediului
 • Geografia Continentelor – Diferenţieri Regionale
 • Probleme Speciale de Hidrologie a României
 • Geografia Mării Negre

Discipline Opţionale:

 • Metodologia Cercetărilor de Geografie Umană
 • Paleogeografia Cuaternarului

Discipline facultative:

 • Vulcanismul și Seismicitatea Terrei
 • Disciplină Pedagogică
 • Practică Pedagogică

 

Semestrul VI (anul III)

 • Dinamica Hidrologică a Deltelor Şi Estuarelor
 • Meteorologie Sinoptică și Prognoză
 • Riscuri și Hazarde Naturale și Antropice
 • Măsurători și Calcule în Meteorologie și Climatologie
 • Geografia Fizică a României
 • Monitoringul Integrat al Calităţii Apelor și Aerului

Discipline facultative:

 • Practică Pedagogică

Pentru mai multe detalii, citiți Ghidul de Studii al Facultații de Geografie si Geologie