Geografie – licență

Geografie

geografieSpațiul geografic este o mare curiozitate pentru tine. Vrei să proiectezi fără prea mult efort pe foaie, pe calculator dar și în mintea prietenilor, lumea în care trăiești. Vrei să recunoști fenomenele naturale care te înconjoară, să fii un bun cunoscător al riscurilor și hazardelor naturale, vrei să planifici și să organizezi teritoriul în care trăiești. Specializarea Geografie îţi vine ca o mănuşă.

Începând cu aprofundarea geografiei generale, vei cunoaște mai apoi tainele geografiei Europei, României, Asiei, Australiei, Americii și Africii. Toate acestea vor fi presărate cu studii de meteorologie, climatologie, hidrologie, oceanografie, cartografie, teledetecție și fotointerpretare.

Un geograf pasionat pleacă mereu la drum așa că, studiid Geografia, vei face practică în două mari stațiuni de cercetare: “Ion Gugiuman” din munţii Rarău la altitudinea de 1560 de metri într-un cadru natural de excepție și în Stațiunea “Simion Mehedinți” de la Tulnici (județul Vrancea) la altitudinea de 571 metri.

Și dacă aceste lucruri te vor pasiona încât să devii absolvent al specializării Geografie vei putea să ajungi profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, analist de mediu, analist în turism, analist teritorial, analist în probleme demografice, specialist în probleme de urbanizare, specialist în soluri şi utilizarea terenurilor, specialist în probleme de geopolitică şi economie mondială, meteorolog sau hidrolog.

Specializarea Geografie face parte din domeniul de licenţă “Geografie” de la Facultatea de Geografie și Geologie.

Iată ce poţi studia:

Semestrul I (anul I)

 • Gegrafie generală  (fizică și umană)
 • Meteorologie și climatolgie
 • Hidrologie și ocanografie
 • Cartografie cu elemente de topografie
 • Limbă străină
 • Informatică aplicată

Discipline facultative:

 • Psihologia Educaţiei
 • Sport

Semestrul II (anul I)

 • Geologie generală
 • Geografia Europei
 • Geografia economică și a resurselor naturale
 • Teledetecție și fotointerpretare
 • Limbă străină și practică de specialitate

Discipline facultative:

 • Fundamentele Pedagogiei şi Teoria şi Metodologia Curriculară
 • Sport

Semestrul III (anul II)

 • Geologia României
 • Biogeografie
 • Geografia Populaţiei
 • Geografia Asiei Şi Australiei
 • Geografia Turismului
 • Limbă Străină

Discipline facultative:

 • Geografia resurselor oceanuluiplanetar
 • Geografia transporturilor
 • Teoria şi metodologia instruirii şi teoria şi metodologia evaluării

 

Semestrul IV (anul II)

 • Geografia Solurilor cu Elemente de Pedologie
 • Sisteme Informaţionale  Geografice
 • Geomorfologie
 • Disciplină Opţională
 • Limba Străină
 • Practică de Specialitate

Discipline opţionale:

 • Metodologia Cercetărilor  Fizico-Geografice
 • Metodologia Cercetărilor De  Geografie Umană

Discipline facultative:

 • Didactica Specialităţii
 • Sport

Semestrul  V (anul  III)

 • Geografia Fizică a României
 • Riscuri Şi Hazarde Naturale Şi Antropice
 • Geografia Mediului
 • Organizare Şi Planificare  Teritorială
 • Geografia Americii Şi Africii
 • Geografia Marilor Ansambluri
 • Economice Şi Politice Ale Lumi

Discipline facultative:

 • Vulcanismul şi Seismicitatea Terrei
 • Psihosociologia Grupurilor Școlare
 • Practică Pedagogică

 

Semestrul VI (anul III)

 • Geografia Fizică a României
 • Geografia Umană a României
 • Geografia Regională a României
 • Geografia Urbană și Geografia Rurală
 • Geografie Istorică și Politică

Discipline Opţionale:

 • Paleogeografia Cuaternarului
 • Toponomastică Geografică

Pentru mai multe detalii, citiți Ghidul de Studii al Facultații de Geografie si Geologie