Geografia turismului în limba franceză – licenţă

Geografia turismului în limba Franceză

geografia_turismului_francezaGeografia este una dintre cele mai frumoase științe, explorarea ei într-o limbă străină este un avantaj așa că dacă vrei să afli toate secretele despre lumea care te înconjoră și dacă ești pasionat de limba franceză poți studia Geografia turismului în limba Franceză.

Untilizând o limbă de circulație internațională vei afla secrete pe care orice geograf trebuie să le știe: meteorologie, climatologie, hidrologie, oceanografie, cartografie. Dar pentru că cea mai mare curiozitate a ta este turismul vei învăța despre geografia turismului și a serviciilor, despre ecoturism, geografie rurală și potențial turistic al spațiilor rurale, toate acestea vor fi completate de cunoștințe de contabilitate în turism și de management al activităților turistice.

Și dacă aceste domenii fascinante te vor îndemna să devii absolvent al specializării Geografie vei putea să ajungi profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, analist în turism, analist teritorial, analist în probleme demografice, specialist în probleme de urbanizare, specialist în probleme de geopolitică şi economie mondială.

Specializarea Geografia Turismului în limba franceză face parte din domeniul de licenţă “Geografie” de la Facultatea de Geografie și Geologie.

Toate materiile se studiază în limba franceză. Iată ce poţi studia:

Semestrul I (anul I)

 • Geografie Generală (Fizică Şi Umană)
 • Meteorologie Şi Climatologie
 • Hidrologie Şi Oceanografie
 • Introducere În Geografia Turismului Şi A Serviciilor
 • Limbă Străină
 • Informatică Aplicată În Turism

Discipline facultative:

 • Cultură şi Civilizaţie
 • Psihologia Educaţiei
 • Sport

Semestrul II (anul I)

 • Geologie Generală
 • Cartografie Şi Geomatică În Turism
 • Geografia Economică Şi A Resurselor Naturale
 • Geografia Turismului Internaţional
 • Limbă Străină
 • Practică De Specialitate

Discipline facultative:

 • Istoria Artei
 • Fundamentele Pedagogiei Şi Teoria Şi Metodologia Curriculară
 • Sport

Semestrul III (anul II)

 • Geografia Populaţiei
 • Geomorfologie
 • Biogeografie Şi Ecoturism
 • Geografia Solurilor Cu Elemente De Agricultură Ecologică
 • Contabilitate În Turism
 • Limbă Străină

Discipline facultative:

 • Statistică În Turism
 • Teoria Şi Metodologia Instruirii şi Teoria şi Metodologia Evaluării
 • Sport

Semestrul IV (anul II)

 • Geografia Mediilor Naturale Ale  Globului
 • Geografia Rurală Şi Potenţialul  Turistic Al Spaţiilor Rurale
 • Managementul Activităţilor Turistice
 • Limbă Străină
 • Practică De Specialitate

Discipline Opţionale:

 • Teledetecţie, Fotointerpretare și Sisteme Informaţionale Geografice  în  Turism
 • Carstologie

Discipline facultative:

 • Geografie Politică
 • Didactica Specialităţii
 • Sport

Semestrul V (anul III)

 • Evaluarea Şi Prospectarea  Potenţialului Turistic
 • Geografia Urbană Şi Potenţialul  Turistic Urban
 • Geografia Culturală, Etnografie Şi Toponomastică
 • Marketing Turistic
 • Regiuni Şi Centre Turistice

Discipline Opţionale:

 • Metode Şi Tehnici De Comunicare
 • Parcuri Şi Rezervaţii Natural

Discipline facultative:

 • Geografia Apelor Minerale Şi Termale
 • Psihosociologia Grupurilor Şcolare
 • Practică Pedagogică

Semestrul VI (anul III)

 • Amenajare și Planificare Turistică
 • Potenţialul Turistic Natural al României
 • Potenţialul Turistic Antropic  al  României
 • Geografia Mediului
 • Organizarea Intreprinderilor  Turistice

Discipline opţionale:

 • Balneoclimatologie Şi Turism Balnear
 • Politici Turistice Şi Dezvoltare Durabilă

Discipline facultative:

 • Gestiunea Riscurilor Naturale Şi Antropice Induse De Turism
 • Practică Pedagogică

Pentru mai multe detalii, citiți Ghidul de Studii al Facultații de Geografie si Geologie