Geografia mediului – licenţă

Geografia Mediului

geo_mediuÎncă de mic ţi s-a spus că omul trebuie să fie în comuniune cu natura, știi astfel că omul are un impact foarte mare asupra spațiului înconjurător. La specializarea Geografia Mediului vei învăța atât de multe despre mediul înconjurător încât îți va fi ușor să intervii în scopul rezolvării problemelor cu care se confruntă Pământul și să acţionezi acolo unde este nevoie spre a crea un spațiu de viață în armonie cu natura.

După ce vei înțelege bine limba geografiei studiind meteorologie, climatologie, hidrologie, oceanografie, geologie, teledetecție, fotointerpretare, vei putea să comunici cu mediul înconjurător studiind secretele biologiei, chimiei mediului și biogeografiei. Vei reuși astfel să observi și să rezolvi problemele cu care se confruntă mediul studiind despre poluarea mediilor și gestionarea durabilă a deșeurilor, despre riscurile și hazardele naturale antropice, dar și despre modalitățile de protecție și conservare ale mediului.

Și dacă pasiunea te va ghida către absolvirea specializării Geografia Mediului vei putea să activezi ca profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, analist de mediu, analist teritorial, analist în probleme demografice, specialist în probleme de urbanizare, specialist în soluri şi utilizarea terenurilor, specialist în probleme de geopolitică şi economie mondială.

Specializarea Geografia mediului face parte din domeniul de licenţă “Știința mediului” de la Facultatea de Geografie și Geologie.

Iată ce poţi studia:

Semestrul I (anul I)

 • Meteorologie şi Climatologie
 • Hidrologie şi Oceanografie
 • Biologie (elemente de botanică, zoologie şi ecologie)
 • Informatică Aplicată
 • Geografie Generală (fizică şi umană)
 • Limbă străină

Discipline facultative:

 • Psihologia educaţiei
 • Sport

Semestrul II (anul I)

 • Geologie Generală
 • Teledetecţie, Fotointerpretare şi SIG
 • Geografie Economică
 • Chimia Mediului
 • Limbă străină
 • Practică de specialitate

Discipline facultative:

 • Fundamentele pedagogiei şi
 • Teoria şi metodologia curriculară
 • Sport

Semestrul III (anul II)

 • Economia şi managementul mediului
 • Biogeografie
 • Geografie umană (populaţie şi aşezări)
 • Geografia mediilor temperate şi reci
 • Disciplină opţională
 • Limbă străină

Discipline opţionale:

 • Geografia mediilor intertropicale
 • Geografia resurselor naturale

Discipline facultative:

 • Teoria şi Metodologia Instruirii şi Teoria şi Metodologia Evaluării
 • Sport

Semestrul IV (anul II)

 • Geomorfologie
 • Impactul antropic regional şi local
 • Asupra mediului
 • Geografia solurilor cu elemente de Pedologie
 • Poluarea mediului şi gestiunea
 • Durabilă a deşeurilor
 • Limbă străină
 • Practică de specialitate

Discipline facultative:

Elemente de Biochimie

 • Limnologie
 • Didactica specialităţii
 • Sport

Semestrul  V (anul  III)

 • Geografia fizică a României
 • Riscuri şi hazarde naturale şi antropice
 • Geografia Mediului și Dreptul mediului – politici şi strategii
 • Cartografie şi Cartografierea
 • Tematică a mediului
 • Disciplină opţională

Discipline op’ionale:

 • Modificări globale ale Mediului
 • Geografia Regională a României

Discipline facultative:

 • Psihosociologia grupurilor şcolare
 • Practică pedagogică

Semestrul VI (anul III)

 • Geografia Mediului II
 • Geografia Umană a României
 • Monitoringul integrat al Mediului
 • Metodologia întocmirii studiilor de impact
 • Protecţia şi Conservarea Mediului
 • Hidrogeologie şi Hidrobiologie
 • Licenţă

Discipline opţionale:

 • Paleogeografia Cuaternarului
 • Toponomastică Geografică

Discipline facultative:

 • Elemente de statistică
 • Organizarea spaţiului geografic
 • Practică pedagogică
 • Evaluare finală – portofoliu didactic

Pentru mai multe detalii, citiți Ghidul de Studii al Facultații de Geografie si Geologie