Fizică tehnologică – licență

Fizică tehnologică

Despre specializare

Fizicienii își petrec mult timp gândindu-se la tot felul de lucruri imposibile. Încercarea constantă de a depăși granițele dintre posibil și imposibil este unul dintre cele mai mai bune modalități de a descoperi noi tehnologii și fenomene neașteptate.

Acum tu poți fi cel care pășește pe tărâmul fizicii tehnologice! Aici ai ocazia de a face stagii de practică în străinătate, de a-ți continua sau de a-ți descoperi pasiunea pentru disciplinele specifice ingineriei, precum și cele de interfață fizică— tehnologii.

Disciplinele care te vor ghida în procesul instruirii și dezvoltării tale ca specialist sunt aplicații tehnologice ale fizicii plasmei, fizica semiconductorilor, elemente de proiectare şi desen tehnic.  Apoi vei parcurge cu alți ochi metodele fizice de măsură şi control nedistructiv, iar materiale şi tehnologii pentru stocarea informației și transfer de tehnologie te vor determina să conștientizezi rolul foarte important pe care îl are fizica tehnologică în viața noastră de zi cu zi.

Ce poți să devii?

Ai șansa de a fi cercetătorul științific care revoluționează lumea fizicii tehnologice, poți lucra ca inginer în firme naționale și corporații multinaționale în domeniile tehnologia materialelor, telecomunicații, electrotehnică. De asemenea, ai ocazia de a inspira oamenii ca tine, de a da mai departe cunoștințele pe care le-ai acumulat având o carieră în învățământul preuniversitar sau universitar, după parcurgerea unui masterat didactic.

Specializarea Fizică tehnologică face parte din domeniul de licenţă „Științe inginerești aplicate” de la Facultatea de Fizică.

Iată ce poţi studia:

Semestrul I (anul I):

 • Fizică generală
 • Mecanică clasică
 • Fizică moleculară şi căldură
 • Tehnologii informaţionale
 • Analiză matematică
 • Limba străină

Semestrul II (anul I):

 • Electricitate şi magnetism
 • Oscilaţii şi unde
 • Limbaje de programare
 • Algebră şi elemente de geometrie
 • Practică de laborator

Semestrul III (anul II):

 • Ecuații diferențiale și ecuațiile fizicii matematice
 • Optică
 • Electrodinamică
 • Mecanică teoretică
 • Prelucrarea datelor fizice
 • Limba străină

Semestrul IV (anul II):

 • Electronică
 • Electrodinamică şi teoria relativităţii
 • Mecanică cuantică
 • Fizica atomului
 • Practică de specialitate

Semestrul V (anul III):

 • Fizica moleculei
 • Fizica plasmei
 • Fizica stării solide
 • Elemente de proiectare şi desen tehnic
 • Reţele de calculatoare şi administrare
 • Termodinamică şi fizică statistică

Semestrul VI (anul III):

 • Fizica semiconductorilor
 • Spectroscopie şi laseri
 • Fizica nucleului şi a particulelor elementare
 • Aplicaţii tehnologice ale fizicii plasmei
 • Metode moderne de studiu a structurii corpului solid
 • Practică tehnologică

Semestrul VII (anul IV):

 • Metode fizice de măsură şi control nedistructiv
 • Fizica microundelor. Aplicaţii
 • Materiale şi tehnologii pentru stocarea informației
 • Transfer de tehnologie
 • Opțional (1)

Semestrul VIII (anul IV):

 • Fizica sistemelor parţial ordonate
 • Fizica laserilor şi aplicaţii tehnologice
 • Fizica şi tehnologia materialelor magnetice
 • Opțional (2)
 • Opțional (3)
 • Opțional (4)

Cursuri opționale anul IV:

 • Metode şi instrumente de măsură electrice şi electronice

Introducere în fizica mediului şi ecologie

 • Fizica atmosferei şi meteorologie

Sisteme de achiziţii şi procesare a datelor

 • Introducere în modelarea proceselor fizice

Tranzitii de faza. Fenomene ordine-dezordine. Aplicatii

 • Transmiterea informaţiei prin fibre optice

Haos și autoorganizare

Pentru mai multe detalii, citiţi Ghidul de Studii al Facultăţii de Fizică.