Fizică medicală – licență

Fizică medicală

Despre specializare

Ești pasionat de fizică și medicină? Vrei să contribui la dezvoltarea şi utilizarea tehnicilor şi echipamentelor bio‐medicale complexe? Fizica medicală este un domeniu interdisciplinar modern şi complex, în plină expansiune, care îți stă la dispoziție și presupune utilizarea unor cunoştințe specifice de: fizică, medicină, matematică şi informatică. Practic, fizica medicală înseamnă fizica aplicată în medicină.

Un fizician medical este cel care înțelege cum funcționează aparatele complexe din spitale, cel care asigură suportul ştiintific, tehnic şi administrativ pentru tehnologia medicală nouă și mai ales, cel care este preocupat de însănătoșirea pacienților.

Experiența ta în fizica medicală se va dezvolta pe parcursul studierii mecanicii clasice, a fizicii moleculare şi căldură, oscilaţii şi unde, electrodinamică îți vor șlefui cunoștințele în domeniul fizicii, în timp ce tehnicile de diagnoză şi tratament cu ultrasunete, medicina nucleară și bioenergetica vor contribui la desăvârșirea ta ca fizician medical.

 

Ce poți să devii?

După terminarea acestei specializări, ai multiple șanse de a-ți pune în practică pasiunea din facultate în spitale şi în centre (inclusive private) de radiodiagnostic, radioterapie, medicină nucleară, în laboratoarele de Igiena Radiațiilor din cadrul Institutelor de Sănătate Publică, în Stațiile de Supraveghere a Radioactivității Mediului din cadrul Agenţiilor pentru Protecţia Mediului. Dezvoltarea ta poate continua și în companiile specializate în dezvoltarea şi comercializarea de tehnologii biomedicale, apărare, securitate alimentară şi a mediului și oricând poți să faci  cercetare ştiinţifică în laboratoare universitare şi în cele ale unor instituţii de importanță naţională (armată, servicii de informaţii).

Specializarea Fizică medicală face parte din domeniul de licenţă „Fizică” de la Facultatea de Fizică.

Iată ce poţi studia:

Semestrul I (anul I):

 • Fizică generală
 • Mecanică clasică
 • Fizică moleculară şi căldură
 • Tehnologii informaţionale
 • Analiză matematică
 • Limba străină

Semestrul II (anul I):

 • Electricitate şi magnetism
 • Oscilaţii şi unde
 • Limbaje de programare
 • Algebră şi elemente de geometrie
 • Practică de laborator

Semestrul III (anul II):

 • Ecuații diferențiale și ecuațiile fizicii matematice
 • Optică
 • Electrodinamică
 • Mecanică teoretică
 • Prelucrarea datelor fizice
 • Limba străină

Semestrul IV (anul II):

 • Electronică
 • Mecanică cuantică
 • Biofizică generală
 • Fizica atomului și a moleculei
 • Practică de specialitate

Semestrul V (anul III):

 • Biochimie
 • Fizica nucleului
 • Detectori, dozimetrie şi radioprotecţie
 • Termodinamică şi fizică statistică
 • Modelarea numerică şi analogică a proceselor biologice
 • Opțional (1)

Semestrul VI (anul III):

 • Radiologie şi imagistică medicală
 • Electronică şi aparatură medicală
 • Anatomia şi fiziologia omului
 • Opțional (2)
 • Opțional (3)
 • Opțional (4)

Cursuri opționale anul III:

 • Radiobiologie

Laseri. Aplicaţii în medicină

 • Tehnici de diagnoză şi tratament cu ultrasunete

Bioenergetică

 • Elemente de fizica plasmei. Interacţiunea plasmei cu materiale biologic active

Elemente de cinetica şi dinamica sistemelor biologice

 • Sisteme de achiziţii şi procesare a datelor

Spectroscopia sistemelor biologice

Pentru mai multe detalii, citiţi Ghidul de Studii al Facultăţii de Fizică.