Ecologie și protecția mediului – licență

Ecologie și protecția mediului

ecologie si protectia mediuluiTe atrage ecologia? Ai un respect aparte pentru mediul înconjurător? Aici este locul perfect pentru tine, pentru că ai ocazia de a explora modul în care societățile umane actuale pot face față schimbărilor globale, degradării ecosistemelor și resurselor limitate. Acest subiect este extrem de actual şi de o importanță vitală, căci înglobează descoperirile principiilor de bunăstare pe termen lung a tuturor popoarelor planetei.

Printre disciplinele care te vor ajuta să aprofundezi lumea ecologiei și a protecției mediului se numără ecofiziologia vegetală, hidrobiologia, biochimia generală și gestiunea resurselor de apă.

Această specializare multe posibilități de dezvoltare a unei cariere în care să lucrezi pentru agenții de protecție a mediului, administrația locală, institute și agenții care realizează studii de impact, administrații ale unor parcuri naționale și rezervații ale biosferei, agenții de consultanță pentru agenți economici, organizații non-guvernamentale.

 

Domeniul pe care mi l-am ales este reprezentat de vasta lume a biologiei, cea care parcurge lungul drum al evoluției de la amoeba la Homo sapiens. În cursul incursiunii mele prin botanică, sistematică, hidrobiologie și alte domenii înrudite, am ales să-mi aprofundez cunoștintele legate de lumea păsărilor – ornitologie. De-a lungul timpului, am descoperit că asta mă pasionează cu adevărat, că îmi place să merg pe teren și să pândesc orice fluturare de aripi, să aflu noi și noi informații despre modul lor de viață, să îmi ciulesc urechile ca să disting vreo diferență între trilurile diferite ale aceleași specii. În prezent, îmi finalizez lucrarea de licență ce tratează modul de viață al păsărilor, și fiind mulțumită de rezultatele studiului, mă simt încurajată să continui în direcția aceasta. Sper să ajung într-o zi să împărtășesc și eu la rândul meu cunoștințele acumulate, dar până atunci, fascinanta lume a păsărilor continuă să mă provoace.

Silvia Ursul, absolventă 2013

 

Specializarea Ecologie și protecția mediului face parte din domeniul de licenţă „Știința mediului” de la Facultatea de Biologie.

Vei studia:

Semestrul I (anul I)

 • Biologie vegetală
 • Biologie animală
 • Chimie generală
 • Geografie fizică și umană generală
 • Competențe de comunicare T.I.C.
 • Limbă străină I

Semestrul II (anul I)

 • Taxonomie vegetală
 • Taxonomie animală
 • Chimia mediului
 • Anatomia și igiena omului
 • Ecomorfologie vegetală și animală
 • Limbă străină II

Semestrul III (anul II)

 • Ecologie generală
 • Biochimie generală
 • Hidrobiologie
 • Entomologie
 • Micologie
 • Limbă străină III

Semestrul IV (anul II)

 • Poluarea și protecția mediului
 • Ecofiziologie vegetală
 • Ecofiziologie animală
 • Ornitologie
 • Limbă străină IV
 • Diversitatea plantelor și animalelor din Carpații Orientali și Dobrogea (practică biologică și aplicație de teren)

Semestrul V (anul III)

 • Disciplină opțională I
 • Disciplină opțională II
 • Disciplină opțională III
 • Disciplină opțională IV
 • Disciplină opțională V
 • Disciplină opțională VI

Semestrul VI (anul III)

 • Microbiologie generală
 • Genetică ecologică
 • Dreptul mediului, legislații, politici și strategii
 • Fitosociologie și vegetația României
 • Gestiunea resurselor de apă

Lista disciplinelor opționale pentru semestrul V (anul III)

 • Geografia mediului
 • Geologia mediului
 • Atmosfera și calitatea aerului
 • Metodologia întocmirii studiilor de impact
 • Monitoring ecologic
 • Parazitologie animală
 • Ecologie umană
 • Biologia și ecologia paraziților vegetali

În cazul disciplinelor opționale studenții vor alege șase discipline din lista de mai sus.

 

Pentru mai multe detalii, citiţi Ghidul de Studii al Facultăţii de Biologie.