Doctorat 2010

ATENŢIE, aceste informaţii fac parte din oferta de admitere pentru doctorat din 2010. Urmăriţi site-ul nostru pentru informaţii privind admiterea la DOCTORAT 2011
Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2010-2011:
A. prima sesiune:
– înscrierea candidaţilor: 6 – 10 septembrie;
– selecţia candidaţilor : 11 – 14 septembrie;
– afisarea rezultatelor: 15 septembrie
– contestaţii: 16 septembrie;
B. sesiunea a doua (dacă este cazul):
– înscrierea candidaţilor: 17 – 18 septembrie;
– selecţia candidaţilor: 20 –22 septembrie;
– afisarea rezultatelor: 23 septembrie.
– contestaţii: 24 septembrie;

Taxele de înscriere şi şcolarizare pentru doctorat – anul universitar 2010/2011

Facultatea Număr de Locuri Buget Număr de locuri taxă Cuantumul taxei de scolarizare /an(RON)
Filosofie 33* 11 4000 200
Drept 5 10 3500- cu frecventa
3000– fara frecventa
200
Istorie 25 8 2000 300
Psihologie şi
Stiinte ale Educaţiei
17 10 2500 300
FEAA 55 48 4000– cu frecventa
3500– fara frecventa
250
Litere 32 25 2400 200
Geografie şi Geologie 25 15 2300 160
Matematică 10 5 2000 120
Informatică 10 4 3000 100
Fizică 20 5 2600 200
Chimie 10 5 2000 50
Biologie 10 9 2500 200
Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie” 8 5 2800 200

* – Din cele 33 locuri de la buget aprobate Facultăţii de Filosofie, 5 sunt pentru Domeniul Ştiinţe ale Comunicării.

CLICK pentru anuntul cu privire la admiterea la studii universitare de doctorat a tinerilor de origine română din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Serbia, Ucraina, Republica Ungară şi a cetăţenilor de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul din România, în anul şcolar universitar 2010 – 2011