Doctorat 2017

Calendarul admiterii

Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar  2017-2018:

  • înscrierea candidaţilor: 01 – 09 septembrie;
  • selecţia candidaţilor : 12 – 14 septembrie;
  • afişarea rezultatelor: 15 septembrie;
  • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 18 septembrie;
  • afişarea rezultatelor:  20 septembrie;
  • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi: 02.10.2017.

Taxele de admitere si scolarizare

Nr.crt.Facultatea deCuantumul taxei de şcolarizare / an (RON)Cuantumul taxei de admitere (RON)
min. 5000 – max. 7500min. 50 – max. 350
1Biologie5000250
2Chimie500050
3Drept6000300
4EAA6000250
5Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice5000250
6Fizică5000200
7Geografie şi Geologie5000300
8Informatică6000200
9Istorie5000200
10Litere5000200
11Matematică5000120
12Psihologie şi5000300
13Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie”5000250

Click pentru a descărca Metodologia de Admitere la Studii de Doctorat 2017

Numărul de locuri

Distribuirea locurilor bugetate, pentru cetățeni români  și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2017:

Școala doctorală Domeniul Locuri cu bursă Locuri cu bursă UAIC Locuri fără bursă
Chimie și Științe ale Vieții și Pământului Biologie 5 1 0
Chimie 4 1 0
Geografie 8 3 1
Geologie 2 1 0
Știința Mediului 1 1 0
Drept Drept 2 2 4
Economie și Administrarea Afacerilor Cibernetică și Statistică  

9

 

6

 

 

 

 

8

Contabilitate
Economie
Economie și Afaceri Internaționale
Finanțe
Informatică Economică
Marketing
Management
Filosofie și Științe Social-Politice Filosofie 8 4  

 

8

Sociologie
Științe ale Comunicării
Științe Politice
Fizică Fizică 8 1 0
Informatică Informatică 3 3 3
Istorie Istorie 8 4 2
Matematică Matematică 2 1 0
Psihologie și Științe ale Educației Psihologie 4 2  

1

Științe ale Educației
Studii Filologice Filologie 9 7 7
Teologie Ortodoxă Teologie 3 3 2
Total 76 40 36

Informații pentru candidații de etnie romă

Numar de locuri la buget: 8 (4 locuri buget cu bursa si 4 locuri buget fara bursa).

Candidații de etnie romă trebuie să depună la dosarul de înscriere o recomandare scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză;