Doctorat 2011

 

Navigare rapidă: Calendar | Locuri şi taxe | Acte | Tematică | Metodologie | Candidaţi Republica Moldova


Calendarul admiterii

 • Înscrierea candidaţilor: 15,16,19,20 septembrie;
 • Selecţia candidaţilor : 22- 24 septembrie;
 • Afisarea rezultatelor: 26 septembrie;
 • Contestaţii: 27 septembrie.Domeniile de studii universitare de doctorat şi numărul de locuri

DOMENIU Cifra de şcolarizare Taxa de înscriere Taxa de şcolarizare
Buget Taxă
TOTAL 330 187
Matematică 10 5  120  2000
Fizică 30 5  200  2600
Chimie 15 10  50  2000
Informatică 15 10  150  3000
Biologie 20 20  250  2500
Geografie 31 12  190  2800
Geologie  190  2800
Ştiinţa mediului  190  2800
Drept 6 10  200  3500
Filologic 30 25  200  2400
Istorie 29 10  300  2000
Teologie 12 10  200  2800
Filosofie 40 15  200  4000
Sociologie  200  4000
Ştiinţe politice  200  4000
Ştiinţe ale comunicării  200  4000
Ştiinţe ale educaţiei 15 20  250  2500
Psihologie  250  2500
Economie 77 35  250  4000
Finanţe  250  4000
Contabilitate  250  4000
Cibernetică şi statistică  250  4000
Economie şi afaceri internaţionale  250  4000
Management  250  4000
Marketing  250  4000
Informatică economică  250  4000


Acte necesare

 • fişa de înscriere tip în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac cei care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute.
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copie legalizată a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie legalizată a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • alte acte specifice domeniilor (Drept, Teologie);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere.


Tematica de concurs

Biologie

Chimie

Drept

FEAA

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Fizica

Geografie şi Geologie

Istorie

Informatică

Litere

Matematică

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Teologie Ortodoxă

Informaţii pentru candidaţii din Republica Moldova, ţări învecinate şi Diaspora, pot fi găsite AICI

Metodologia de admitere la doctorat