Ce ai de făcut după afișarea rezultatelor

Ce ai de făcut după afișarea rezultatelor

Candidaţii declaraţi admiși la una sau mai multe facultăţi/domenii din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” au obligaţia să-și precizeze opţiunea pentru un singur domeniu sau un grup de domenii (unde este cazul), conform calendarului stabilit de fiecare facultate.

Candidaţii declaraţi admiși pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original (dacă este cazul), de a semna o declaraţie pe propria răspundere și de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 lei noi.

Candidaţii admiși pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, cel puţin 30% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2017 – 2018.

Termenele limită, sălile pentru confirmare și taxele care trebuie achitate sunt următoarele:

 

Nr. Facultatea Corpul de clădire şi sala în care se fac CONFIRMĂRILE Perioada de CONFIRMARE loc (zile şi ore)
LICENŢĂ
Perioada de CONFIRMARE loc (zile şi ore)
MASTER
Taxa de şcolarizare obligatorie la CONFIRMARE loc cu taxă – LICENŢĂ Taxa de şcolarizare obligatorie la CONFIRMARE loc cu taxă – MASTER
1 Biologie B-467 (corp B, etaj I) 27 – 28 iulie, orele 9-13 27 – 28 iulie, 9-13 600 lei 600 lei
2 Chimie Corpul A,secretariatul Facultăţii de Chimie 25 – 31 iulie, orele 8-16 26 – 28 și 31 iulie, orele 8-16 525 lei 525 lei
3 Drept Corp A,
Licenţă: Amf. III9 – Matei Cantacuzino
Master: sala V. Pella
25-28 iulie, 9-17
29-30 iulie, 9-13
25-28 iulie, 9-17
29-30 iulie, 9-13
700 lei 700 lei
Dep. Studii Europene Corp I, camera 5 25-28 iulie, 9-16 IF – 480 lei
IFR – 450 lei
4 Economie şi Administrarea Afacerilor Corp B, Licenţă – B310;
B324; B325 Master B523
25 – 28 iulie, orele 9-17
29 – 30 iulie, orele 9-13
31 iulie orele 9-17
1 august, orele 9-15:30
25-26 iulie, orele 9-14                            27 iulie, orele 13-18                    28 iulie, orele 9-17                29 iulie, orele 9-13 IF – 450 lei
ID – 435 lei
IF – 525 lei
IFR – 465 lei
5 Educaţie Fizică şi Sport Corp D, Secretariat 27,28,31 iulie,
orele 9-12, 13-15
27,28,31 iulie,
orele 9-12, 13-15
500 500
6 Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice Corp A, Amfiteatrul Mihail Kogalniceanu (MK) 25 – 27 iulie, orele 9-17 27 – 28 iulie, orele 9-17 500 500
7 Fizică Corp A,
Secretariat Fizica
27, 28, 31 iulie, orele 9-14 27, 28, 31 iulie, orele 9-14 500 500
8 Geografie şi Geologie Corp B, B 664 / B662 24-28 iulie, orele 9-15 24-28 iulie, orele 9-15 500 lei 500 lei
9 Informatică C308, corp C 5 zile de la afişarea rezultatelor 5 zile de la afişarea rezultatelor 525 675
10 Istorie corp A, sala 1.2 27 iulie, orele 9-14 27 iulie  orele 9-14 300 lei 350 lei
11 Litere Corp A,
Amf. III.12 (LICENTA), Amf. III.11 (MASTER)
27, 28 și 31 iulie, orele 9-15 27, 28 și 31 iulie, orele 9-15 600 lei 600 lei
12 Matematică Corp A, Secretariat 24 – 27 iulie, orele 8-16 25 – 27 iulie, orele 8-16 240 lei 300 lei
13 Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei LICENTA: Corp D, D 206; MASTER: Corp D, D208 25-28 iulie, orele 9-12; 13-15 26-28 iulie, orele 9-12; 13-15 600 600
14 Teologie Ortodoxă Corp T (Facultatea de Teologie Ortodoxa)                     Secretariat 31 iulie – 3 august,
orele 10.30-12.30
31 iulie – 3 august,
orele 10.30-12.30
500 500
15 Teologie Romano-Catolică Corp A, Secretariatul facultăţii 27-28 iulie şi
31 iulie – 2 august, orele 9-16
27-28 iulie şi
31 iulie – 2 august, orele 9-16
240 lei 300 lei

După acest termen, vor fi declaraţi respinși candidaţii care nu au depus dosarul cu actele în original, care nu au semnat declaraţia pe propria răspundere și nu au achitat taxele menţionate mai sus. Locurile eliberate de acești candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune. Candidaţilor admiși pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de școlarizare. Candidaţilor admiși cu taxă care renunţă la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, li se va reţine 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de cinci zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.