Biofizică – licență

Biofizică

Despre specializare

Dobândirea recentă a cunoștințelor despre mecanismele de funcționare a sistemelor biologice, tehnicile de design computațional a unor medicamente noi, clonare celulară, interfațarea om-mașină alcătuiesc fundalul specializării biofizică.

Aici ai oportunitatea de a dobândi abilități practice și cunoștințe teoretice ce fac apel la inteligența și creativitatea ta și care te vor ajuta să devii ceea ce TU dorești cu adevărat să devii, în România, Europa, America, Australia sau Asia. Vei fi o persoană a cărei pasiune va fi constant apreciată și care la nivel profesional, se va bucura de aprecierile ce se cuvin unei minți cu adevărat multidisciplinare.

Călătoria ta în lumeaa biofizicii va începe cu electrodinamica,  biofizica generală, apoi vei afla mai multe informații din electrodinamică și mecanică cuantică, îți vei pune bazele în termodinamică şi fizică statistică, iar punctual pe i îl vor pune disciplinele biologia moleculară şi celulară și elemente de genetică.

 

Ce poți să devii?

Vei avea oportunitatea să‐ți construiești o carieră națională și internațională pe baza a ceea ce deja ai învățat în facultate, fără a fi necesare „echivalări de cursuri”.

Există o piață de muncă extrem de bine conturată și maturizată în biofizică reflectată în: cercetarea științifică în laboratoare universitare și ale unor instituții de relevanță națională (armata, servicii de informații, medicină legală, procuratură), laboratoare ale unor companii farmaceutice de talie multi‐națională în domeniul bio‐medical, în companii specializate în dezvoltarea și comercializarea de tehnologii pentru medicină, apărare, securitatea alimentară și a mediului.

Specializarea Biofizică face parte din domeniul de licenţă „Fizică” de la Facultatea de Fizică.

Iată ce poţi studia:

Semestrul I (anul I):

 • Fizică generală
 • Mecanică clasică
 • Fizică moleculară şi căldură
 • Tehnologii informaţionale
 • Analiză matematică
 • Limba străină

Semestrul II (anul I):

 • Electricitate şi magnetism
 • Oscilaţii şi unde
 • Limbaje de programare
 • Algebră şi elemente de geometrie
 • Practică de laborator

Semestrul III (anul II):

 • Ecuații diferențiale și ecuațiile fizicii matematice
 • Optică
 • Electrodinamică
 • Mecanică teoretică
 • Prelucrarea datelor fizice
 • Limba străină

Semestrul IV (anul II):

 • Electronică
 • Mecanică cuantică
 • Biofizică generală
 • Fizica atomului și a moleculei
 • Practică de specialitate

Semestrul V (anul III):

 • Biochimie
 • Fizica stării solide şi semiconductori
 • Fizica nucleului
 • Termodinamică şi fizică statistică
 • Modelarea numerică şi analogică a proceselor biologice
 • Opțional (1)

Semestrul VI (anul III):

 • Fizica nucleului. Elemente de genetică
 • Anatomia şi fiziologia omului
 • Elemente de biostructură
 • Opțional (2)
 • Opțional (3)
 • Opțional (4)

Cursuri opționale anul III:

 • Radiobiologie

Laseri. Aplicaţii în medicină

 • Tehnici de diagnoză şi tratament cu ultrasunete

Bioenergetică

 • Elemente de fizica plasmei. Interacţiunea plasmei cu materiale biologic active

Elemente de cinetica şi dinamica sistemelor biologice

 • Sisteme de achiziţii şi procesare a datelor

Spectroscopia sistemelor biologice

Pentru mai multe detalii, citiţi Ghidul de Studii al Facultăţii de Fizică.