Biochimie tehnologica – licenta

Biochimie tehnologică

biochimie tehnologicaEști un pasionat al muncii de laborator și știm că te interesează biochimia, una dintre științele fundamentale ale naturii precupată atent de studiul chimiei vieții. Nu există produs finit de uz industrial, farmaceutic, alimentar sau casnic în care să nu se fi investit chimie. Astfel că faci tot posibilul să înveți care sunt fenomenele chimice și legile ce guvernează aceste fenomene. La specializarea biochimie tehnologică ai posibilitatea de a aprofunda cunoștințe despre proteine și aminoacizi, glucide, lipide, acizi nucleici, vitamine și enzime.

După doi ani în care aprofundezi discipline din chimie: fundamentele chimiei, chimie organică, anorganică, chimia nemetalelor, chime analitică, termodinamică chimică, vei studia discipline din biochimie: biomateriale, biochimie structurală, funcțională și genetică, transport prin membrane și bioenergetică, toxicologie, analize clinice, enzimologie, biotehnologii,

La finalul celor trei ani de cursuri deja vei putea lucra în laboratoare de analiză și controlul calității alimentelor, în laboratoare de analize chimice, în puncte vamale și control antidoping. Te poți angaja în institute de cercetare, în industria medicamentelor, în industria de lacuri, vopsele și materiale de construcții, în firme de producție și distribuție aparatură și substanțe chimice sau poți îmbrațișa o carieră didactică în învațământul preuniversitar și universitar.

 

Specializarea Biochimie tehnologică  face parte din domeniul de licenţă “Chimie” de la Facultatea de Chimie.

Vei studia:

Semestrul I (anul I)

 • Matematica (Analiză matematică)
 • Fizica (Mecanică. Fizică moleculară i căldură; Unde  (electrice, optice))
 • Fundamentele chimiei
 • Bazele chimiei anorganice
 • Tehnici de comunicare și limbaje de programare
 • Opțional – Limbi moderne

Semestrul II (anul I)

 • Bazele chimiei organice
 • Chimia nemetalelor
 • Termodinamica chimică
 • Bazele chimiei analitice (abilități practice)
 • Matematică (Algebră liniară și ecuații diferențiale)

Semestrul III (anul II)

 • Chimia hidrocarburilor și a funcțiunilor simple
 • Cinetica chimică
 • Chimia metalelor din blocurile “s” și “p”
 • Abilități practice în analiza instrumentală
 • Biochimie
 • Opțional  – Limbi moderne

Semestrul IV (anul II)

 • Chimia metalelor din blocul “d”
 • Chimie cuantică și  structură
 • Chimia materialelor
 • Chimia organică a funcțiunilor mixte
 • Analiza instrumentală
 • Opțional  – Limbi moderne

Semestrul V (anul III)

 • Biochimie structurală, funcțională  și genetică
 • Acizi nucleici și proteine
 • Transport prin membrane și bioenergetică
 • Biotehnologii
 • Compuși  coordinativi cu proprietăți biomimetice
 • Toxicologie

Semestrul VI (anul III)

 • Determinarea structurii compușilor bioorganici
 • Controlul analitic al proceselor biotehnologice
 • Biochimie cuantică
 • Analize clinice
 • Enzimologie
 • Biomaterial

Pentru mai multe detalii, citiți Ghidul de Studii al Facultații de Chimie