Admiterea la master pentru candidații Români de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani şi Diaspora

Unele informații au fost valabile pentru Admiterea 2016 și vor fi marcate ca atare.

 

Numărul de locuri – 2017

Numărul de locuri aprobat pentru cetățeni din Repulica Molodva este prezentat, pe facultăți aici.

Metodologia de admitere – 2017

Citiți precizările Universității „Alexandru Ioan Cuza” privind metodologia de admitere a românilor de pretutindeni.

Urmăriți în continuare această pagină – informațiile noi vor fi publicate aici imediat ce vor fi disponibile.


Informațiile de mai jos sunt valabile pentru Admiterea 2016

Rezultate după confirmări

Daca sunteţi ADMIS cu taxă (după confirmărilor, lista afişată în data de 13.09.2016) trebuie să CONFIRMAŢI LOCUL obţinut în data de 14.09.2016, între orele 9:00 – 15:00, la Rectorat – Biroul Programe didactice (Corp A, etaj 2), astfel:

1. Achitaţi la unităţile BRD, în contul facultăţii la care aţi fost admişi (şi faceţi o copie după chitanţă):

prima rate din taxa de şcolarizare percepută pentru sem. 1 de facultatea la care candidatul a fost admis.

Taxe de şcolarizare care trebuie achitate la confimarea locului cu taxă

Nr.

Facultatea

LICENŢĂ

MASTER

1

Biologie

600 lei

600 lei

2

Chimie

525 lei

525 lei

3

Drept

600 lei

600 lei

4

Economie şi Administrarea Afacerilor

IF – 450 lei
ID – 435 lei

IF – 525 lei
IFR – 465 lei

5

Educaţie Fizică şi Sport

500 lei

500 lei

6

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

500 lei

500 lei

7

Fizică

500 lei

500 lei

8

Geografie şi Geologie

500 lei

500 lei

9

Informatică

525 lei

675 lei

10

Istorie

300 lei

350 lei

11

Litere

600 lei

600 lei

12

Matematică

240 lei

300 lei

13

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

600 lei

600 lei

 

2. Depuneţi actele de studii în original (dacă este cazul);

Candidaţii care s-au înscris online trebuie să aducă dosarul complet cu actele necesare înmatriculării.

3. Semnaţi DECLARAŢIA pe propria raspundere.

 

Dosarul se restituie numai titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care NU AU CONFIRMAT locul obţinut conform etapelor precizate anterior (punctele 1, 2 şi 3).

Relaţii suplimentare: Rectorat – Biroul Programe Didactice,  tel. +40 0232 201119, email admitere@uaic.ro

 

Click pentru a descărca rezultatele

————————————————————–

NOU – Locurile pentru sesiunea de admitere din septembrie

Informații pentru candidații Români de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani şi Diaspora

Þ Admitere numai la sediul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Puteţi candida pentru următoarele locuri:

 • 2 – fără taxă, cu bursă de studii 
 • 33 – fără taxă, fără bursă de studii

Sunt eligibili pentru înscriere la concurs pentru locurile fără taxă (cu bursă/ fără bursă) absolvenții cu diplomă de licență obținută în România, alt stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terțe UE care au absolvit programe de studii de licență acreditate pe baza evaluării formulate de o agenție de evaluare a calității, înscrisă în Registrul European de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (EQAR);

Nu se vor putea înscrie la acest concurs absolvenții care dețin diplome și calificări profesionale obținute în state terțe UE în profesiile reglementate sectorial în Uniunea Europeană, respectiv: arhitect, asistent medical generalist, farmacist, medic, medic dentist, medic veterinar, moașă.

 • 12 – cu plata taxelor de şcolarizare – absolvenţi cu diploma de licenţă din România, alt stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terțe UE

Atenţie: Specializările în limbi străine pot fi urmate doar cu taxă.

Înscrierile pentru aceste locuri se realizează la sediul Universității, şi online (inscrieri.uaic.ro).

Condiţiile de admitere sunt aceleaşi ca pentru cetăţenii români cu domiciliul în România.

 

Calendarul admiterii:

Depunerea dosarelor:

Locaţia: Amfiteatrul P10 (Corp A)

 • 5-7 septembrie 2016, între orele 9.00-12.00

Afişarea rezultatelor iniţiale

 • 9 septembrie 2016 Avizier UAIC şi admitere.uaic.ro

 

Confirmarea locului

Locaţia: Amfiteatrul P10 (Corp A)

 • 12 septembrie 2016, între orele 9.00-15.00

 

Acte necesare la dosarul de înscriere:

 • declaraţie pe propria răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (declaraţie notarială);
 • diploma de bacalaureat  – în original;
 • dovada acreditării programului de licenţă absolvit;
 • diploma de licenţă – în original;
 • suplimentul la diploma de licenţă – în original;
 • certificatul de naştere – copie legalizată;
 • buletinul de identitate (inclusiv Fişa de însoţire/Anexa cu indicarea domiciliului stabil) – copie;
 • paşaport  care atestă domiciliul în străinătate – copie;
 • adeverinţă medicală tip;
 • 3 fotografii 3/4;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • fişă de înscriere – se găseşte la comisia de admitere;
  • alte acte solicitate de facultate (pentru Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, Teologie Ortodoxă, Teologie Romano-Catolică).

Taxă de înscriere:

Depunere dosar la sediul Universităţii: 75 lei.

Taxa se va achita astfel:

 • la unităţile BRD în perioada 5-7 septembrie între orele 9.00-12.00, utilizând codurile:

28 (taxă admitere) şi 2499 (studii universitare de master)

Înscriere online: gratuit pentru maxim două domenii de master.

 

Modalitatea de calculare a mediei de admitere: conform Anexei 1 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2016-2017.

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media aritmetică a anilor de studii.

 

Relaţii suplimentare: Rectorat–Biroul Programe Didactice, tel. +40-232-201119, e-mail: admitere@uaic.ro