Admiterea la extensiunea de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

EXTENSIUNEA reprezintă o modalitate prin care absolvenţii de liceu din Republica Moldova pot studia în Bălţi, dar sunt studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care acordă şi diploma de absolvire.  Studiile se desfăşoară în spaţiile didactice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.  Toate locurile sunt la buget, finanţate de Guvernul României.

Forma de învăţământ – Locurile disponibile sunt toate la buget – fără taxă, cursuri cu frecvenţă. Fiecare student primeşte o bursa lunară de 65 euro.

Specializări:

 • Fizică Tehnologică, buget, cu bursă –   80 locuri

Cursurile și laboratoarele de Fizică, precum şi cele de Tehnologii, se desfăşoară în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, conform planului de învățământ al specializării Fizică Tehnologică de la Facultatea de Fizică din Iaşi şi sunt susţinute de cadre didactice universitare din Iaşi și Bălţi.

Practica de la sfârşitul fiecărui an de studii are loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Ocupaţii după absolvire:

¨ Inginer in domeniile tehnologice, telecomunicații, electrotehnică, tehnologia materialelor etc.

¨ Cercetător ştiinţific în Republica Moldova, România sau străinătate;

¨ Consilier în domeniul vânzării produselor tehnologice: echipamente industriale, automobile, produse electronice;

¨ Cadru didactic în şcoli, licee sau învăţământul universitar.

Studiile pot fi completate cu un masterat la una din specializările oferite de Facultatea de Fizică din Iaşi.

 • Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, buget, cu bursă – 100 locuri

Specializarea acoperă un domeniu—serviciile, în plină expansiune în economia mondială.  Este centralizată în principal pe cele două servicii de bază: comerţul şi turismul. Misiunea este să ofere oportunităţi absolvenţilor de liceu cu bacalaureat care doresc cariere în comerţ, turism sau servicii în general.

Se asigură

 • pregătirea studenţilor pentru meseriile specifice domeniilor comerţ, turism, servicii;
 • dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare evoluţiei după absolvire pe pieţele internaţionale ale muncii şi educaţiei.

Ocupaţii după absolvire

 • agent de turism, agent comercial, responsabil raion magazin, asistent comercial, brokeri de mărfuri, referent în comerţ şi marketing, asistent cercetare, front desk manager şi altele.

Procedura de admitere

Acte necesare: 

 • original și copie simplă după diploma de bacalaureat
 • original și copie simplă după foaia matricole
 • original și copie simplă după certificatul de nastere
 • original și copie simplă după buletinul de identitate
 • original și copie simplă după pasaport, primele 3 file
 • adeverință medicală care stipulează că puteți să studiați în colectivitate; (nu se solicită test HIV)
 • declarație că nu aveți domiciliu în România (valabil și pentru cei care au cetățenie românească, dar locuiesc în afara României) – formularul se va găsi la comisie.
 • 3 fotografii 3×4 cm
 • declarația de asumare a identitatii culturale romane

Originalele se restituie dupa verificarea lor de catre comisie. NU trebuie legalizat nici un document.