Admiterea la extensiunea de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

EXTENSIUNEA reprezintă o modalitate prin care absolvenţii de liceu din Republica Moldova pot studia în Bălţi, dar sunt studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care acordă şi diploma de absolvire.  Studiile se desfăşoară în spaţiile didactice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.  Toate locurile sunt la buget, finanţate de Guvernul României.

Forma de învăţământ – Locurile disponibile sunt toate la buget – fără taxă, cursuri cu frecvenţă. Fiecare student primeşte o bursa lunară de 65 euro.

Specializări:

  • Fizică Tehnologică, buget, cu bursă –   80 locuri

Cursurile și laboratoarele de Fizică, precum şi cele de Tehnologii, se desfăşoară în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, conform planului de învățământ al specializării Fizică Tehnologică de la Facultatea de Fizică din Iaşi şi sunt susţinute de cadre didactice universitare din Iaşi și Bălţi.

Practica de la sfârşitul fiecărui an de studii are loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Ocupaţii după absolvire:

¨ Inginer in domeniile tehnologice, telecomunicații, electrotehnică, tehnologia materialelor etc.

¨ Cercetător ştiinţific în Republica Moldova, România sau străinătate;

¨ Consilier în domeniul vânzării produselor tehnologice: echipamente industriale, automobile, produse electronice;

¨ Cadru didactic în şcoli, licee sau învăţământul universitar.

Studiile pot fi completate cu un masterat la una din specializările oferite de Facultatea de Fizică din Iaşi.

  • Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, buget, cu bursă – 100 locuri

Specializarea acoperă un domeniu—serviciile, în plină expansiune în economia mondială.  Este centralizată în principal pe cele două servicii de bază: comerţul şi turismul. Misiunea este să ofere oportunităţi absolvenţilor de liceu cu bacalaureat care doresc cariere în comerţ, turism sau servicii în general.

Se asigură

  • pregătirea studenţilor pentru meseriile specifice domeniilor comerţ, turism, servicii;
  • dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare evoluţiei după absolvire pe pieţele internaţionale ale muncii şi educaţiei.

Ocupaţii după absolvire

  • agent de turism, agent comercial, responsabil raion magazin, asistent comercial, brokeri de mărfuri, referent în comerţ şi marketing, asistent cercetare, front desk manager şi altele.

Procedura de admitere

Informațiile privind procedura de admitere  pentru anul 2017 nu au fost încă publicate.  Informațiile de mai jos au fost valabile în anul 2016.

Acte necesare: 

– diploma de bacalaureat în original

– foaia matricolă de la liceu în original

– copie legalizată certificat de naștere

– copie simplă buletin și pașaport străinătate

– adeverința medicală de la medicul personal cu mențiunea „poate studia în colectivitate, nu are boli contagioase – SIDA, TBC, hepatite”

– 3 fotografii 3×4 cm.

– declaratie ca nu aveti domiciliul in Romania.

Actele pentru înscriere se primesc la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Aula 408 , bloc IV

Întrebări referitor la admiterea la Extensiune se pot adresa la: fbrinza@uaic.ro