Admitere licență septembrie 2017

Admitere facultate 2017

Descărcați aici Ghidul de Admitere

 

Alege facultatea pentru a vedea oferta de admitere:

Admiterea pentru românii de pretutindeni (Republica Moldova, Diaspora)

Click pentru a descărca Metodologia de Admitere 2017

La facultățile unde vor rămâne locuri libere după sesiunea din iulie 2017 se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.

Strict orientativ, puteți consulta ultimele medii de la admiterea 2016 AICI.

Facultatea de Biologie

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ CETĂȚENI ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Ucraina
B* T IF** T ID/IFR*** B* BB**** BFB***** Taxa IF/IFR BB**** Taxa IF/IFR BB****
Biologie Biochimie română A IF 0 61 0 0 0 1 1 0 0 2
Biologie română A IF
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului română A IF 54 20 0 0 0 0 1 0
TOTAL: 54 81 0 0 0 1 2 0 0 2

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă ID/IFR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Media de la bacalaureat (100%).Condiţiile de admitere

Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media anilor de studiu din liceu.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II şi III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi Internaţionale din următoarele domenii: biologie, chimie, fizică, ecologie şi protecţia mediului

Taxă de înscriere

 • 200 lei pentru un domeniu de studiu
 • 300 lei pentru înscrierea la două domenii de studiu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3.500 LEI pentru domeniul Biologie
 • 3.000 LEI pentru domeniul Știința Mediului

Mai citeşte şi:

Facultatea de Chimie

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ CETĂȚENI ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Ucraina
B* T IF** T ID/IFR*** B* BB**** BFB***** Taxa IF/IFR BB**** Taxa IF/IFR BB****
Chimie Biochimie tehnologică română A IF 46 13 0 0 0 0 17 0 0 0
Chimie română A IF
Chimie medicală română AP IF
TOTAL: 46 13 0 0 0 0 17 0 0 0

* buget
** taxă  IF
*** Taxă ID/IFR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condiţiile de admitere

Media de admitere se calculeaza astfel:

100% media examenului de bacalaureat;
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media la disciplina Chimie studiată în liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii şi menţiuni la Olimpiadele Internaţionale şi Naţionale de Chimie, Fizică şi Biologie;
  Premii şi menţiuni la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe;
  Premii şi menţiuni la Concursul Naţional „C. D. Neniţescu”;
  Premii şi menţiuni la Concursul de Chimie „Magda Petrovanu”, organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
  Premii şi menţiuni la Concursul de chimie aplicată în ingienerie şi protecţia mediului „Acad. Cristofor Simionescu”, organizat la Facultatea de Inginerie şi Protecţia Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
  Premii şi menţiuni la Concursul „Chimia – prieten sau dusman?”, organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti;
  Premii şi menţiuni la Concursul „Candid Liteanu”, organizat de Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Taxă de înscriere

75 RON

 

Taxă de şcolarizare, an universitar 2017 – 2018:

 • 3.500 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Drept

Pentru sesiunea din septembrie, la Facultatea de Drept nu au rămas locuri disponibile.

Condiţiile de admitere

■ 50% – media examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie:
 • nota obținută la test
 • media anilor de studii

Testul va fi susținut pe data de 23 iulie 2017 ora 11.00

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I şi II la Olimpiadele Naţionale de Istorie, Filosofie sau Limba română

 

Taxă de înscriere

 • 300 lei
 • 250 lei online

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 2.800 LEI la Zi
 • 2.500 LEI la F.R.

 

Mai citeşte şi:

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ CETĂȚENI ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Ucraina
B* T IF** T ID/IFR*** B* BB**** BFB***** Taxa IF/IFR BB**** Taxa IF/IFR BB****
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) engleză A IF 0 28 0 0 0 0 1 0 0 0
Economia comerţului, turismului şi serviciilor – Extensiunea Bălţi română A IF 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Economia comerţului, turismului şi serviciilor română A IF 0 66 0 0 0 3 0 0 0 0
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică română A IF 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
Statistică şi previziune economică română A IF 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune română A IF 0 16 0 0 1 2 1 0 0 0
Contabilitate şi informatică de gestiune română A ID 0 0 24 0 0 0 1 0 0 0
Economie Economie şi finanţe (în limba engleză – Economics and finance) engleză AP IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale română A IF 0 55 0 0 3 3 1 0 0 1
Finanţe Finanţe şi bănci română A IF 0 23 0 0 0 3 1 0 0 0
Finanţe şi bănci română A ID 0 0 26 0 0 0 1 0 0 0
Management Management română A IF 0 10 0 1 1 5 1 0 0 0
Management română A ID 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0
Marketing Marketing română A IF 0 33 0 0 1 5 1 0 0 1
Ştiinţe administrative Administraţie publică română A IF 15 38 0 0 0 2 1 0 0 1
Administraţie publică română A ID 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL: 15 292 110 1 24 23 11 0 0 3

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă ID/IFR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condiţiile de admitere

Media generală de la bacalaureat (100%).
Pentru programele de studii în limba engleză este necesară dovedirea competenţei lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberat de către o instituţie recunoscută de MENCŞ. Candidaţii care nu dețin un asemenea certificat vor susţine (gratuit) un test de limba engleză. Testele vor putea fi susținute în prima și ultima zi de admitere.
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :
1. Media generală de absolvire a liceului; 2. Nota de la proba scrisa de Limba si literatura română (bacalaureat).

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii (I, II, III), în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică şi discipline economice de specialitate.
 • Premii (I, II, III), în ultimii doi ani de studii liceale, la Concursul interjudețean pe teme economice ”Dumitru Rusu”.

 

Taxă de înscriere

 • 250 lei;
 • La P.Neamţ – 125 lei;
 • online – 200 lei.

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3.000 LEI la Zi;
 • 2.900 LEI la ID

Precizare

La Centrul de studii din Piatra Neamț se organizează programe de studii de licență numai la forma de învățământ la distanță, cu condiția constituirii unei grupe de minim 25 de studenți pentru o specializare.

Mai citeşte şi:

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ CETĂȚENI ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Ucraina
B* T IF** T ID/IFR*** B* BB**** BFB***** Taxa IF/IFR BB**** Taxa IF/IFR BB****
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă română A IF 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Sport și performanță motrică română AP IF 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială română A IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL: 0 50 0 1 0 0 1 0 0 1

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă ID/IFR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condițiile de admitere

Educaţie fizică şi sportivă

 • Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins) – 24.07.2017
 • Media de admitere – 100% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota de la examenul de bacalaureat la Limba și Literatura Română, proba scrisă.
Kinetoterapie şi motricitate specială
 • Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins) – 24.07.2017
 • 60% Test grilă la „Biologie” clasa a XI – a – 25.07.2017
 • 40% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: – nota de la teza scrisa la Biologie clasa a XI-a; media de la examenul de bacalaureat.

Concursul de admitere constă într-o probă sportivă la alegere, care are caracter eliminatoriu, după cum urmează: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canoe, canotaj, scrimă, tir cu arcul, tir puşcă, tir pistol, judo, karate, qwan ki do şi rugby; pentru toate specializările (Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate specială).

Probe practice pentru specializările Educație Fizică și sportivă și Kinetoterapie și motricitate specială, Terenul Facultății de Educație Fizică și Sport;

Candidaţii declaraţi admişi la specializarea educaţie fizică şi sport, după proba eliminatorie, vor intra în următoarea etapă de selecţie, luându-se în considerare, în ierarhizarea finală, media  examenului de bacalaureat.

Pentru olimpici

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

La specializarea:
– Educaţie Fizică şi Sportivă:
Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat: Participanţi la Jocurile Olimpice; Locurile I, II şi III la Campionatele Mondiale şi Europene în ultimii patru ani la sporturile olimpice.
Pentru locurile cu taxă:
– Locurile I şi II la Campionatele Naţionale în ultimul an calendaristic la sporturile olimpice;
– Locurile IV, V, VI la Campionatele Mondiale şi Europene (seniori, tineret, juniori) în ultimii doi ani la sporturile olimpice.

– Kinetoterapie şi Motricitate Specială:
Pentru locurile cu taxă: Locurile I, II şi III la Olimpiada Naţională de Biologie.


Taxă de înscriere:

 • 300 lei pentru fiecare domeniu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3.200 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ CETĂȚENI ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Ucraina
B* T IF** T ID/IFR*** B* BB**** BFB***** Taxa IF/IFR BB**** Taxa IF/IFR BB****
Asistenţă socială Asistenţă socială română A IF 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistenţă socială română A ID 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Filosofie Filosofie română A IF 11 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene română A IF 0 40 0 1 0 0 1 0 0 0
Sociologie Resurse umane română AP IF 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociologie română A IF 0 25 0 0 0 0 1 0 0 0
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice română A IF 0 8 0 1 0 0 1 0 0 0
Comunicare şi relaţii publice română A ID 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Ştiinţe politice Ştiinţe politice română A IF 3 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Ştiinţe politice română A ID 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL: 14 165 62 2 0 0 4 0 0 0

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă ID/IFR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriile de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: Nota la disciplina Limba si Literatura Romana din cadrul examenului de bacalaureat.


Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II şi III la Olimpiadele din aria curriculară „Limba şi comunicare”, „Om şi societate”
 • Premiile I, II şi III la Concursuri Naţionale şi Internaţionale pentru elevi în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste

 

Taxă de înscriere:

 • 250 lei pentru fiecare specializare și formă de învățământ

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3000 LEI

Mai citeşte şi:

 

Facultatea de Fizică

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ CETĂȚENI ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Ucraina
B* T IF** T ID/IFR*** B* BB**** BFB***** Taxa IF/IFR BB**** Taxa IF/IFR BB****
Fizică Biofizică română A IF 37 8 0 0 1 7 1 0 0 1
Fizică română A IF
Fizică informatică română A IF
Fizică medicală română A IF
Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică română A IF 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Fizică tehnologică – Extensiunea Bălţi română A IF 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0
TOTAL: 43 9 0 0 57 10 1 0 0 1

* buget
** taxă  IF
*** Taxă ID/IFR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Fizică

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematica/Informatica/Biologie din cadrul examenului de bacalaureat, în funcție de prima opțiune.

Pentru domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematica/Informatica din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru olimpici

Vor fi admişi fără concurs candidații care au obținut:
Premii şi menţiuni la etapa internaţională, respectiv naţională a Olimpiadelor de Fizică, Matematică, Informatică, Biologie, Astronomie, Astronomie şi Astrofizică, Ştiinţe şi Ştiinţele Pământului în clasele a IX a – a XII a.
Premii şi menţiuni la faza judeţeană în clasele a IX a – a XII a la:
– Concursul de Fizică „PHI” al Centrelor de Excelenţă.
– Olimpiadele de Fizică, Matematică, Informatică, Biologie, Astronomie, Astronomie şi Astrofizică, Ştiinţe, Ştiinţele Pământului
– Concursul Naţional „Ştefan Procopiu”;
– Concursul Naţional de Fizică „Evrika!”
– Concursul Naţional de Matematică şi Fizică „Vrăncianu-Procopiu”

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

Nu se percepe taxă de înscriere pentru candidații cu concursuri şcolare de fizică.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3.000 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Geografie şi Geologie

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ CETĂȚENI ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Ucraina
B* T IF** T ID/IFR*** B* BB**** BFB***** Taxa IF/IFR BB**** Taxa IF/IFR BB****
Geografie Geografia turismului română A IF 0 71 0 2 1 1 1 0 5 1
Geografie română A IF
Hidrologie şi meteorologie română A IF
Planificare teritorială română A IF
Geografia turismului (în limba franceză) franceză A IF 14 5 0 0 0 0 0 0
Geologie Geochimie română A IF 40 25 0 0 0 1 1 0 0 0
Inginerie geologică Inginerie geologică română A IF 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ştiinţa mediului Geografia mediului română A IF 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL: 86 123 0 2 1 2 2 0 5 1

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă ID/IFR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condiţiile de admitere

Pentru domeniile Geografie și Știința mediului

■ 50% media examenului de bacalaureat;
■ 50% notă probă scrisă la alegere din cadrul examenului de Bacaluareat – E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).
Pentru înscrierea la specializarea Geografia turismului, in limba franceză se va susține o probă eliminatorie –  interviu privind competența lingvistică notat cu ADMIS/RESPINS. (17-21.07.2017, 9.00-16.00, sala B663)

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota probei E d),

Pentru domeniile Geologie și Inginerie Geologică

■ 30% nota proba E a) – probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările (Limba şi literatura română) din cadrul examenului de bacalaureat;
■ 40% nota proba E c) – probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare – (Istorie, Matematică) din cadrul examenului de bacalaureat;
■ 30% notă probă scrisă la alegere, E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică) din cadrul examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: 1. media de la bacalaureat; 2. notă probă E c)

Pentru olimpici

Pot fi înscriși fără concurs candidații care au obținut:

Domeniul Geografie – premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie sau Limba franceză la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului” şi la Concursul „GEOMUNDIS”.
Domeniul Ştiinţa mediului – premii şi menţiuni la fazele naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie, Biologie, Chimie, Fizică şi la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului”.
Domeniile Geologie/Inginerie Geologică – premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadelor de Matematică, Chimie, Fizică.

Taxă de înscriere:

 • 190 lei pentru fiecare domeniu

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 2.800 LEI, cu excepția specializării Geografia turismului în limba franceză, unde taxa va fi de 3.900 LEI.


Mai citeşte şi:

Facultatea de Informatică

Pentru sesiunea din septembrie, la Facultatea de Informatică nu au rămas locuri disponibile.

Condiţiile de admitere

Specializarea Informatică:

■ 50% – nota de la testul scris la Matematică sau Informatică ( la alegere). Programa pentru testul scris este cea de la proba scrisa la bacalaureat – filiera teoretică, profil real (M1, respectiv informatică intensiv).  – 22 iulie 2017
■ 25% – maximul dintre nota de la bacalaureat la Matematică sau Informatică și nota la testul scris;
■ 25% – media generală de la bacalaureat.

Pentru programul Informatică (în limba engleză) testul scris se susține în limba engleză.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1. Media de admitere netrunchiată;

2. Nota la testul scris;

3. Nota de la bacalaureat la Matematică sau Informatică – cea care intră în calculul mediei de admitere.

 

Precizări: Orice candidat se poate înscrie la concursul de admitere, indiferent de probele susţinute la Bacalaureat; în cazul în care candidatul nu a susţinut nici o probă la Informatică sau Matematică la Bacalaureat, la ultimul punct de mai sus se va considera automat nota la testul scris. Nota obţinută la Informatică sau Matematică la Bacalaureat este luată în considerare indiferent de profilul la care a fost susţinută (nu doar la profilul real). În caz de egalitate a mediilor generale între doi sau mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare sunt următoarele (în ordinea descrescătoare a priorităţii): media de admitere, calculată prin rotunjire (conform metodologiei, media de admitere este calculată prin trunchiere la două zecimale), nota obţinută la testul scris, nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat.

 

Informații pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale și naționale, în clasele IX – XII:
– Medalie sau premiu la Olimpiada Internațională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie;
– Medalie sau premiu la concursurile școlare internaționale de informatică sau matematică (altele decât Olimpiadele Internaționale) recunoscute de MENCS;
– Medalie sau premiu la Olimpiada Națională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie;
– Medalie sau premiu la concursurile naţionale de programare cu finanțare MENCS;
– Participarea la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică începând cu anul 2015, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, soldată cu clasarea pe unul dintre primele 10 locuri la oricare dintre cele două discipline (Matematică, respectiv Informatică) pe listele generale, care includ toţi participanţii (atât de la concursul elevilor, cât şi de la concursul de admitere); ); această recunoaştere nu mai este posibilă dacă rezultatul obţinut la Concursul elevilor de liceu a fost deja folosit, în acest sens, într-o sesiune anterioară a concursului de admitere.
Observaţii:
– Participanții la Olimpiada Națională (faza finală): absolvenții de liceu care au participat la Olimpiada Națională de Informatică, Matematică, Fizică, Chimie în clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere înlocuirea mediei generale de bacalaureat cu nota 10, dar cu obligaţia de a susţine testul scris.
– Participanţii la Concursul elevilor de liceu,organizat de Facultatea de Informatică începând cu anul 2015, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, pot cere echivalarea rezultatului obţinut cu proba scrisă din cadrul concursului de admitere 2017 (sau din anii următori, dar într-o singură sesiune de admitere). Această echivalare nu mai este posibilă dacă rezultatul obţinut la Concursul elevilor de liceu a fost deja folosit pentru echivalare într-o sesiune anterioară a concursului de admitere.

 

Taxă de înscriere:

 • 300 lei 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3600 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Istorie

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ CETĂȚENI ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Ucraina
B* T IF** T ID/IFR*** B* BB**** BFB***** Taxa IF/IFR BB**** Taxa IF/IFR BB****
Istorie Istorie română A IF 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0
Istorie română A ID 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL: 8 8 21 0 0 0 1 0 0 0

* buget
** taxă  IF
*** Taxă ID/IFR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condiţiile de admitere, la Zi şi ID

Media de la bacalaureat (100%).

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. Media anilor de studii din liceu
2. Nota de la examenul de bacalaureat la Limba Română – proba scrisă.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Absolvenţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile 1, 2 sau 3 la Olimpiada Naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

Taxă de înscriere:

 • 140 lei pentru fiecare formă de învățământ

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 2.000 lei, zi și ID

Mai citeşte şi:

Facultatea de Litere

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ CETĂȚENI ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Ucraina
B* T IF** T ID/IFR*** B* BB**** BFB***** Taxa IF/IFR BB**** Taxa IF/IFR BB****
Limbă şi literatură Filologie clasică (Limba latină A – Limba greacă veche B) română A IF 27 141 0 0 1 4 1 0 0 0
Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată română A IF
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) română A IF
Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) română A IF
O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba şi literatura română română A IF
O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – O limbă şi literatură modernă B (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) română A IF
O limbă şi literatură modernă (A) (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Literatură universală şi comparată română A IF
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (dublă specializare, în combinaţie cu urmatoarele limbi: engleză, franceză, germană) română A IF 0 30 0 0 2 1 1 0 0 0
Studii culturale Studii americane română A IF 2 6 0 0 0 1 1 0 0 0
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism română A IF 0 16 0 0 1 1 1 0 0 0
TOTAL: 29 193 0 0 4 7 4 0 0 0

* buget
** taxă  IF
*** Taxă ID/IFR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

* Limbi moderne: Engleza, Franceza, Germana, Rusa, Italiana, Spaniola

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :1.Nota de la bacalaureat la proba Limba si Literatura Română – scris, 2. Media generala a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II şi III la olimpiadele naţionale şi internaţionale de română şi limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, latină, greacă), obţinute în clasele a XI-a şi/sau a XII-a (în anul şcolar 2015/2016 şi/sau 2016/2017).

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru fiecare specializare principală (A)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 2.400 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Matematică

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ CETĂȚENI ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Ucraina
B* T IF** T ID/IFR*** B* BB**** BFB***** Taxa IF/IFR BB**** Taxa IF/IFR BB****
Matematică Matematică română A IF 0 10 0 0 0 4 1 0 0 0
Matematică informatică română A IF
TOTAL: 0 10 0 0 0 4 1 0 0 0

 

* buget
** taxă  IF
*** Taxă ID/IFR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condiţiile de admitere

Conditie necesara de admisibilitate: proba de Matematica la bacalaureat.
■ 50 % – nota la disciplina Matematica sau Informatica obtinuta la examenul de bacalaureat;
■ 50 % – media generala la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare: nota la disciplina Matematica la examenul de bacalaureat.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere candidații care au obținut:

 • Premii la Olimpiadele de Matematică sau Informatică pentru clasele IX-XII, începând cu faza judeţeană. (Condiţie necesară de admisibilitate: proba de Matematică la examenul de bacalaureat.)

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 1.600 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ CETĂȚENI ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Ucraina
B* T IF** T ID/IFR*** B* BB**** BFB***** Taxa IF/IFR BB**** Taxa IF/IFR BB****
Psihologie Psihologie română A IF 0 104 0 1 1 0 2 0 0 1
Psihologie română A ID 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie română A IF 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagogie socială română AP IF
Psihopedagogie specială română A IF
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar română A IF
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar română AP ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL: 2 147 2 1 1 0 2 0 0 1

* buget
** taxă  IF
*** Taxă ID/IFR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Psihologie, specializările Psihologie – Zi şi Psihologie – ID şi pentru primele trei specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei , Pedagogie – Zi Pedagogie socială – Zi şi Psihopedagogie specială – Zi

 • Media de la bacalaureat (100%).
  Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

Pentru cele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Zi şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID):

Probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): Muzică si dicție. Proba va fi susținută pe data de 24 iulie 2017, ora 9.00, sala D IV, D301
Media de admitere: 100% media de la bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

 

La specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (zi şi ID) se va susţine o probă de aptitudini: MUZICĂ şi DICŢIE

Această probă constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II, III de la Olimpiadele şcolare de Ştiinţe exacte şi discipline socio-umane naţionale şi internaţionale.

 

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru primul dosar
 • 100 lei pentru al doilea dosar

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3.000 LEI – Zi și ID


Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ CETĂȚENI ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Ucraina
B* T IF** T ID/IFR*** B* BB**** BFB***** Taxa IF/IFR BB**** Taxa IF/IFR BB****
Arte vizuale Artă sacră română A IF 18 14 0 0 2 2 1 0 0 1
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială română A IF 10 42 0 0 0 2 1 0 0 2
Teologie ortodoxă didactică română A IF
Teologie ortodoxă pastorală română A IF
TOTAL: 28 56 0 0 2 4 2 0 0 3

* buget
** taxă  IF
*** Taxă ID/IFR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condiţiile de admitere

Pentru specializarea „Teologie Ortodoxă Pastorală, ZI”:

  • Probă vocațională (oral): Dicție şi aptitudini muzicale ‐ probă eliminatorie ‐ numai pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (absolvenții Seminarului Teologic Liceal NU susțin această probă) – proba va fi susținută la data de 22 iulie 2017, orele 9.00
  • Media de admitere: ‐ 50% ‐ Nota obținută la  proba scrisă la  „Învățătura de credință ortodoxă”(proba va fi susținută la data de 24 iulie 2017, orele 9.00); – 50% ‐ Media generală de la bacalaureat.
 • Criteriile de departajare pentru candidaţii cu medii egale: 1. Nota obținută la proba scrisă „Învățătura de credință ortodoxă”. 2. Pentru absolvenții de Seminarii Teologice ‐ media obținută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenții de Liceu ‐ media obținută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru celelalte specializări (Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă-Asistență socială și Artă Sacră):

70% Media generală de la bacalaureat;
30% nota obtinuta la proba scrisă la Limba si Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu medii egale:
1. Media obţinută din timpul anilor de studiu liceal / seminarial;
2. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Absolvenți de Liceu şi Seminar Teologic Liceal care au obţinut premiile I, II şi III la Olimpiadele Naționale şi Internaționale recunoscute de MEN.

Taxă de înscriere:

 • 250 lei pentru fiecare specializare.

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3.000 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ CETĂȚENI ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE  ETNIE ROMĂ ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Ucraina
B* T IF** T ID/IFR*** B* BB**** BFB***** Taxa IF/IFR BB**** Taxa IF/IFR BB****
Teologie Teologie romano-catolică asistenţă socială română A IF 15 16 0 0 0 1 1 0 0 0
Teologie romano-catolică didactică română A IF
Teologie romano-catolică pastorală română A IF
TOTAL: 15 16 0 0 0 1 1 0 0 0

* buget
** taxă  IF
*** Taxă ID/IFR
**** Buget cu bursă
***** Buget fără bursă

Condiţiile de admitere

Pentru specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală:

Concurs de admitere:

 • 40% proba orală la Teologie Dogmatică (proba va fi susținută pe 24 iulie 2017, orele 9.00 în Amfiteatrul A14)
 • 60% media de la bacalaureat

Criterii de departajare în caz de medii egale: media anilor de studii din liceu

Pentru celelalte specializări:
Concurs de dosare: 100% media de la bacalaureat;
Criteriu de departajare: media anilor de studii din liceu

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

Premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Religie obţinute în cel puţin unul din ultimii doi ani de studii.

Taxă de înscriere:

Nu se percepe.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 1.600 LEI


Mai citeşte şi: