Admitere licență – septembrie 2016

Admitere facultate 2016

Alege facultatea pentru a vedea oferta de admitere:

Click pentru a descărca Metodologia de Admitere 2016

ATENȚIE! Vă rugăm urmăriți permanent site-ul de admitere și Pagina de Facebook ale Universității pentru informații de ultimă oră privind admiterea.

Strict orientativ, puteți consulta ultimele medii de la admiterea 2015 AICI.

Facultatea de Biologie

 

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ Nr Locuri propuse
ROMÂNI
Locuri români de pretutindeni cu studii in România
(admitere la UAIC)
Locuri români de pretutindeni cu studii in R.M. / stat terț
(admitere la UAIC)
ROMI
BUGET TAXĂ
IF
BUGET,
CU BURSĂ
BUGET,
FĂRĂ BURSĂ
TAXĂ BUGET
Biologie Biochimie IF 0 31 1 1 1 1
Biologie IF
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului IF 45 20 0 0 0 0
TOTAL: 45 51 1 1 1 1

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media anilor de studiu din liceu.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II, III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi Internaţionale din orice domeniu de studii.

Taxă de înscriere

 • 200 lei pentru un domeniu de studiu
 • 300 lei pentru înscrierea la două domenii de studiu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016 – 2017:

 • 3.500 LEI pentru domeniul Biologie
 • 3.000 LEI pentru domeniul Știința Mediului

Mai citeşte şi:

Facultatea de Chimie

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ Nr Locuri propuse
ROMÂNI
Locuri români de pretutindeni cu studii in România
(admitere la UAIC)
Locuri români de pretutindeni cu studii in R.M. / stat terț
(admitere la UAIC)
ROMI
BUGET TAXĂ
IF
BUGET,
CU BURSĂ
BUGET,
FĂRĂ BURSĂ
TAXĂ BUGET
Chimie Biochimie tehnologică IF 38 14 1
Chimie IF
Chimie medicală IF
TOTAL: 38 14 1

Condiţiile de admitere

Media de admitere se calculeaza astfel:

100% media examenului de bacalaureat;
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media la disciplina Chimie studiată în liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii şi menţiuni la Olimpiadele Internaţionale de Chimie;
 • Premii şi menţiuni la Olimpiada Naţională de Chimie;
 • Premii si mentiuni la  Concursul National „C. D. Nenitescu”;
 • Premii şi menţiuni la Olimpiade de Fizica si Biologie;
 • Premii şi menţiuni  la Concursul de Chimie „Magda Petrovanu”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi;
 • Premii şi menţiuni la Concursul  „Chimia – prieten sau dusman?”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. Bucuresti;
 • Premii şi menţiuni la Concursul  „Candid Liteanu”, organizat de Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Univ. „Babes-Bolyai” Cluj – Napoca.

Taxă de înscriere

75 RON

 

Taxă de şcolarizare, an universitar 2016 – 2017:

 • 3.500 LEI

Mai citeşte şi:

 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ Nr Locuri propuse
ROMÂNI
Locuri români de pretutindeni cu studii in România
(admitere la UAIC)
Locuri români de pretutindeni cu studii in R.M. / stat terț
(admitere la UAIC)
ROMI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET,
CU BURSĂ
BUGET,
FĂRĂ BURSĂ
TAXĂ BUGET TAXĂ
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) IF 6 33 0 0 0 0 1 1
Economia comerţului, turismului şi serviciilor IF 0 52 0 0 0 0 0 0
Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Piatra Neamţ IF 0 0 0 0 0 0
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică IF 0 0 0 0 0 1 0 0
Statistică şi previziune economică IF 0 31  0  1
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune IF 0 58 0 0 0 1 1 0
Contabilitate şi informatică de gestiune ID 0 0 36 0 0 1 0 1
Economie Economie şi finanţe (în limba engleză – Economics and finance) IF 13 17 0 0 0 0 0 1
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale IF 0 56 0 0 0 0 1 0
Finanţe Finanţe şi bănci IF 0 65 0 0 0 0 1 0
Finanţe şi bănci ID 0 0 36 0 0 1 0 1
Management Management IF 0 40 0 0 0 0 1 0
Management ID 0 0 37 0 0 1 0 0
Marketing Marketing IF 0 41 0 0 0 0 1 0
Ştiinţe administrative Administraţie publică IF 0 28 0 0 0 0 1 0
Administraţie publică ID 0 0 21 0 0 1 0 1
TOTAL: 19 421 130 0 0 6 7 6

Condiţiile de admitere

Media generală de la bacalaureat (100%).
La specializările Administrarea Afacerilor și Economics and finance (în limba engleză) candidații vor susține o probă de competență lingvistică sub forma unui test grilă, gratuit, în prima și ultima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :
1. Media generală de absolvire a liceului; 2. Nota de la proba scrisa de Limba si literatura română (bacalaureat).

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii (I, II, III )in ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Româna, Informatică şi discipline economice de specialitate.
 • Premii (I, II, III ) in ultimii doi ani de studii liceale, la concursul interjudetean pe teme economice „Dumitru Rusu”.

 

Taxă de înscriere

 • 250 lei pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ) pentru Iaşi
 • 125 lei pentru înscrierea în teritoriu (Piatra Neamţ)
 • Pentru inscrierile online taxa de înscriere este de 200 lei pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ).

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016 – 2017:

 • 3.000 LEI la Zi;
 • 2.900 LEI la ID


Mai citeşte şi:

 

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă  Forma de învăţământ Nr Locuri propuse
ROMÂNI
Locuri români de pretutindeni cu studii in România
(admitere la UAIC)
Locuri români de pretutindeni cu studii in R.M. / stat terț
(admitere la UAIC)
ROMI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET,
CU BURSĂ
BUGET,
FĂRĂ BURSĂ
TAXĂ BUGET TAXĂ
Asistenţă socială Asistenţă socială IF 0 30 0 0 0 0 1 1
Asistenţă socială ID 0 0 8 0 0 0 0 0
Filosofie Filosofie IF 4 2 0 0 0 1 0 0
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene IF 0 29 0 0 0 0 0 0
Sociologie Resurse umane IF 0 3 0 0 1 2 1 0
Sociologie IF 1 35 0
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice IF 0 10 0 0 0 1 0 1
Comunicare şi relaţii publice ID 0 0 29 0 0 0 0 0
Ştiinţe politice Ştiinţe politice IF 0 27 0 0 0 1 0 1
Ştiinţe politice ID 0 0 48 0 0 0 0 0
TOTAL: 5 136 85 0 1 5 2 3

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriile de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: Nota la disciplina Limba si Literatura Romana din cadrul examenului de bacalaureat.


Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii ( I, II sau III) la Olimpiadele naţionale de Filosofie, Estetică, Logică sau Sociologie.

 

Taxă de înscriere:

 • 250 lei pentru fiecare specializare și formă de învățământ

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016 – 2017:

 • 3000 LEI

Mai citeşte şi:

 

Facultatea de Fizică

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă  Forma de învăţământ Nr Locuri propuse
ROMÂNI
Locuri români de pretutindeni cu studii in România
(admitere la UAIC)
Locuri români de pretutindeni cu studii in R.M. / stat terț
(admitere la UAIC)
ROMI
BUGET TAXĂ
IF
BUGET,
CU BURSĂ
BUGET,
FĂRĂ BURSĂ
TAXĂ BUGET
Fizică Biofizică IF 55 10 1 0 1 1
Fizică IF
Fizică informatică IF
Fizică medicală IF
Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică IF 13 1 0 0 0 0
TOTAL: 68 11 1 0 1 1

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Fizică

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematica/Informatica/Biologie din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematica/Informatica din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru olimpici

Vor fi admişi fără concurs:
1. candidaţii care au participat la Olimpiadele de Fizică, Matematică, Informatică, Biologie, Astronomie, Astronomie si Astrofizica, Stiinte – faza nationala, în clasele a IX a – a XII a.
2. candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la faza judeţeană în clasele a IX a – a XII a la :

 • Olimpiadele de Fizica, Matematica, Informatica, Biologie Astronomie, Astronomie si Astrofizica, Stiinte, Stiintele pamantului
 • Concursul national „Stefan Procopiu”
 • Concursul National de Fizica „Evrika!”
 • Concursul de Fizica „PHI” al Centrelor de Excelenţă,
 • Concursul National de Matematica si Fizica „Vrăncianu – Procopiu”.

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

Nu se percepe taxă de înscriere pentru candidații cu concursuri şcolare care își depun actele în original.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016 – 2017:

 • 3.000 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Geografie şi Geologie

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă  Forma de învăţământ Nr Locuri propuse
ROMÂNI
Locuri români de pretutindeni cu studii in România
(admitere la UAIC)
Locuri români de pretutindeni cu studii in R.M. / stat terț
(admitere la UAIC)
ROMI
BUGET TAXĂ
IF
BUGET,
CU BURSĂ
BUGET,
FĂRĂ BURSĂ
TAXĂ BUGET TAXĂ
Geografie Geografia turismului IF 0 54 0 0 0 1 0
Geografie IF
Hidrologie şi meteorologie IF
Planificare teritorială IF
Geografie Geografia turismului (în limba franceză) IF 9 0 0 0 0 0 0
Geologie Geochimie IF 34 26 0 0 1 0 1
Inginerie geologică Inginerie geologică IF 14 4 0 0 0 0 0
Ştiinţa mediului Geografia mediului IF 15 18 0 0 1 1 0
TOTAL: 72 102 0 0 2 2 1

 

Condiţiile de admitere

Pentru domeniile Geografie și Știința mediului

■ 50% media examenului de bacalaureat;
■ 50% notă probă scrisă la alegere din cadrul examenului de Bacaluareat – E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).
Pentru înscrierea la specializarea Geografia turismului, in limba franceză se va susține un interviu privind competența lingvistică notat cu ADMIS/RESPINS (18-22.07. 2016, 9.00-17.00, sașa B663).

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: nota probei E d),

Pentru domeniile Geologie și Inginerie Geologică

■ 30% nota proba E a) – probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările (Limba şi literatura română) din cadrul examenului de bacalaureat;
■ 40% nota proba E c) – probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare – (Istorie, Matematică) din cadrul examenului de bacalaureat;
■ 30% notă probă scrisă la alegere, E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică) din cadrul examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: 1. media de la bacalaureat; 2. notă probă E c)

Pentru olimpici

Domeniul Geografie – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie sau Limba Franceză, la Concursul Naţional „Ştiinţele Pământului” şi la concursul „GEOMUNDIS”.

Domeniul Ştiinţa mediului – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie, Biologie, Chimie, Fizică şi la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului”.

Domeniile Geologie şi Inginerie geologică – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadelor de Matematică, Chimie sau Fizică.

Taxă de înscriere:

 • 190 lei pentru fiecare domeniu

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016 – 2017:

 • 2.800 LEI, cu excepția specializării Geografia turismului în limba franceză, unde taxa va fi de 3.900 LEI.


Mai citeşte şi:

Facultatea de Istorie

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă  Forma de învăţământ Nr Locuri propuse
ROMÂNI
Locuri români de pretutindeni cu studii in România
(admitere la UAIC)
 Locuri români de pretutindeni cu studii in R.M. / stat terț
(admitere la UAIC)
ROMI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET,
CU BURSĂ
BUGET,
FĂRĂ BURSĂ
TAXĂ BUGET
Istorie Arheologie IF 25 11 0 1 0 1 1
Arhivistică IF
Istorie IF
Istorie ID 0 0 22 0 0 0 0
TOTAL: 25 11 22 1 0 1 1

Condiţiile de admitere, la Zi şi ID

Media de la bacalaureat (100%).

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. Media anilor de studii din liceu
2. Nota de la examenul de bacalaureat la Limba Română – proba scrisă.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut, în ultimii patru ani, premiile I, II şi III la Olimpiada Naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

Taxă de înscriere:

 • 140 lei pentru fiecare formă de învățământ

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016 – 2017:

 • 2.000 lei, zi și ID

Mai citeşte şi:

Facultatea de Litere

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă  Forma de învăţământ Nr Locuri propuse
ROMÂNI
Locuri români de pretutindeni cu studii in România
(admitere la UAIC)
Locuri români de pretutindeni cu studii in R.M. / stat terț
(admitere la UAIC)
ROMI
BUGET TAXĂ
IF
BUGET,
CU BURSĂ
BUGET,
FĂRĂ BURSĂ
TAXĂ BUGET
Limbă şi literatură Filologie clasică (Limbaj latină A – Limba greacă veche B) IF 50 100 2 1 1 0
Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată IF
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) IF
Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) IF
O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba şi literatura română IF
O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – O limbă şi literatură modernă B (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) IF
O limbă şi literatură modernă (A) (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Literatură universală şi comparată IF
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (dublă specializare, în combinaţie cu urmatoarele limbi: engleză, franceză, germană) IF 0 8 0 0 0 1
Studii culturale Studii americane IF 3 6 0 0 1 0
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism IF 0 11 0 0 0 1
TOTAL: 53 125 2 1 2 2

 

* Limbi moderne: Engleza, Franceza, Germana, Rusa, Italiana, Spaniola

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :1.Nota de la bacalaureat la proba Limba si Literatura Română – scris, 2. Media generala a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II si III la olimpiadele nationale si internationale de limba și literatura romana si limbi straine (engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa, latina, greaca), obtinute in clasele a XI-a şi/sau a XII-a (in anul scolar 2014/2015 si/sau 2015/2016).

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru fiecare specializare principală (A)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016 – 2017:

 • 2.400 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Matematică

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă  Forma de învăţământ Nr Locuri propuse
ROMÂNI
Locuri români de pretutindeni cu studii in România
(admitere la UAIC)
Locuri români de pretutindeni cu studii in R.M. / stat terț
(admitere la UAIC)
ROMI
BUGET TAXĂ
IF
BUGET,
CU BURSĂ
BUGET,
FĂRĂ BURSĂ
TAXĂ BUGET
Matematică Matematică IF 8 9 0 0 1 0
Matematică informatică IF
TOTAL: 8 9 0 0 1 0

Condiţiile de admitere

Conditie necesara de admisibilitate: proba de Matematica la bacalaureat.
■ 50 % – nota la disciplina Matematica sau Informatica obtinuta la examenul de bacalaureat;
■ 50 % – media generala la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare: nota la disciplina Matematica la examenul de bacalaureat.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Candidaţii care au primit premii sau menţiuni la unul din concursurile: Olimpiadele Naţionale sau Internaţionale de Matematică sau Informatică.
 • Candidatii care au primit premii la Olimpiadele Judetene de Matematica sau Informatica pentru clasele IX – XII sau la concursurile nationale sau interjudetene de matematica sau la concursul „Gaudeamus” organizat de Facultatea de Matematică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
 • Şi pentru olimpici se aplică condiţia necesară de admisibilitate: proba de Matematică la bacalaureat.

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016 – 2017:

 • 1.600 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă  Forma de învăţământ Nr Locuri propuse
ROMÂNI
Locuri români de pretutindeni cu studii in România
(admitere la UAIC)
Locuri români de pretutindeni cu studii in R.M. / stat terț
(admitere la UAIC)
ROMI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET,
CU BURSĂ
BUGET,
FĂRĂ BURSĂ
TAXĂ BUGET
Psihologie Psihologie IF 0 42 0 0 0 1 0
Psihologie ID 0 0 0 0 0 0
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie IF 9 14 0 0 1 0
Psihopedagogie specială IF
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 0 5 0
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID 0 0 0 0 0
TOTAL: 9 61 0 0 1 1 0

 

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Psihologie, specializările Psihologie – Zi şi Psihologie – ID şi pentru primele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei , Pedagogie – Zi şi Psihopedagogie specială – Zi

 • Media de la bacalaureat (100%).
  Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

Pentru cele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Zi şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID):

Probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): Muzică si dictie. 25 iulie, ora 8.00
Media de admitere: 100% media de la bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

 

La specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (zi şi ID) se va susţine o probă de aptitudini: MUZICĂ şi DICŢIE

Această probă constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile 1, 2, 3 de la olimpiadele scolare de stiinte exacte si de discipline socio – umane nationale si internationale.

 

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru fiecare specializare și formă de învățământ

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016 – 2017:

 • 3.000 LEI – Zi și ID


Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ Nr Locuri propuse
ROMÂNI
Locuri români de pretutindeni cu studii in România
(admitere la UAIC)
Locuri români de pretutindeni cu studii in R.M. / stat terț
(admitere la UAIC)
ROMI
BUGET TAXĂ
IF
BUGET,
CU BURSĂ
BUGET,
FĂRĂ BURSĂ
TAXĂ BUGET TAXĂ
Arte vizuale Artă sacră IF 12 14 0 0 1 0 1
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială IF 18 28 0 0 0 1 0
Teologie ortodoxă didactică IF
Teologie ortodoxă pastorală IF 0 35
TOTAL: 30 77 0 0 1 1 1

 

Condiţiile de admitere

Pentru specializarea „Teologie Ortodoxă Pastorală, ZI”:

 • probă vocaţională – Dicţie şi aptitudine muzicală (probă eliminatorie). Absolvenţii de Seminar Teologic Liceal şi personalul monahal nu susţin aceasta probă. Proba vocațională (oral): 24.07.2016, orele 14.00, Proba scrisă – 25.07.2016, orele 9.00
 • 50% Nota obtinuta la Învățătura de credința ortodoxă.
 • 50% Media generală de la bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu medii egale:
1. Nota obtinuta la proba scrisa;
2. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru celelalte specializări (Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă-Asistență socială și Artă Sacră):

70% Media generală de la bacalaureat;
30% nota obtinuta la proba scrisă la Limba si Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu medii egale:
1. Media obţinută din timpul anilor de studiu liceal / seminarial;
2. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Olimpici, absolvenţi de Liceu şi Seminar Teologic Liceal, participanţi la Olimpiade Naţionale şi Internaţionale recunoscute de MEN – premiile I, II şi III, menţiune, premii speciale – pentru toate specializările.

Taxă de înscriere:

 • 250 lei pentru fiecare specializare.

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016 – 2017:

 • 3.000 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ Nr Locuri propuse
ROMÂNI
Locuri români de pretutindeni cu studii in România
(admitere la UAIC)
Locuri români de pretutindeni cu studii in R.M. / stat terț
(admitere la UAIC)
ROMI
BUGET TAXĂ
IF
BUGET,
CU BURSĂ
BUGET,
FĂRĂ BURSĂ
TAXĂ BUGET
Teologie Teologie romano-catolică asistenţă socială IF 20 19 0 0 1 1
Teologie romano-catolică didactică IF
Teologie romano-catolică pastorală IF
TOTAL: 20 19 0 0 1 1

 

Condiţiile de admitere

Pentru specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală:

Concurs de admitere:

 • 40% proba orală la Teologie Dogmatică – 25.07.2016, Aula A14
 • 60% media de la bacalaureat

Criterii de departajare în caz de medii egale: media anilor de studii din liceu

Pentru celelalte specializări:
Concurs de dosare: 100% media de la bacalaureat;
Criteriu de departajare: media anilor de studii din liceu

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

Laureaţii olimpiadelor şcolare care au obţinut în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Religie.

Taxă de înscriere:

Nu se percepe.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016 – 2017:

 • 1.600 LEI


Mai citeşte şi: