Admitere licență – iulie 2018

Admitere facultate 2018

Descărcați aici Ghidul de Admitere 2018

Click pentru a descărca Metodologia de Admitere

Alege facultatea pentru a vedea oferta de admitere:

 

La facultățile unde vor rămâne locuri libere după sesiunea din iulie 2018 se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.

Strict orientativ, puteți consulta ultimele medii de la admiterea 2016 AICI.

Facultatea de Biologie

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare Forma de învăţământ NUMĂR LOCURI SOLICITATE (pentru SENAT nov.2017) TOTAL LOCURI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
Biologie Biochimie română IF 180 60 0 240
Biologie română IF
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului română IF 50 20 0 70
TOTAL: 230 80 0 310

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media anilor de studiu din liceu.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II şi III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi Internaţionale din următoarele domenii: biologie, chimie, fizică, ecologie şi protecţia mediului

Taxă de înscriere

 • 200 lei pentru un domeniu de studiu
 • 300 lei pentru înscrierea la două domenii de studiu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2018 – 2019:

 • 3.500 LEI pentru domeniul Biologie
 • 3.000 LEI pentru domeniul Știința Mediului

Mai citeşte şi:

Facultatea de Chimie

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ NUMĂR LOCURI SOLICITATE (pentru SENAT nov.2017) TOTAL LOCURI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
Chimie Chimie Biochimie tehnologică română A IF 120 15 0 135
Chimie română A IF
Chimie medicală română AP IF
TOTAL: 120 15 0 135

Condiţiile de admitere

Media de admitere se calculeaza astfel:

100% media examenului de bacalaureat;
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media la disciplina Chimie studiată în liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii şi menţiuni la Olimpiadele Internaţionale şi Naţionale de Chimie, Fizică şi Biologie;
 • Premii şi menţiuni la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe;
 • Premii şi menţiuni la Concursul Naţional „C. D. Neniţescu”;
 • Premii şi menţiuni la Concursul Naţional „Petru Poni”;
 • Premii şi menţiuni la Concursul de Chimie „Magda Petrovanu”, organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Premii şi menţiuni la Concursul de chimie aplicată în ingienerie şi protecţia mediului „Acad. Cristofor Simionescu”, organizat la Facultatea de Inginerie şi Protecţia Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
 • Premii şi menţiuni la Concursul „Chimia – prieten sau duşman?”, organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti;
 • Premii şi menţiuni la Concursul „Candid Liteanu”, organizat de Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Taxă de înscriere

75 RON

 

Taxă de şcolarizare, an universitar 2018 – 2019:

 • 3.500 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Drept

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ NUMĂR LOCURI SOLICITATE (pentru SENAT nov.2017) TOTAL LOCURI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
Drept Drept Drept română A IF 195 40 0 235
Drept română A IFR 0 0 125 125
TOTAL: 195 40 125 360


Condiţiile de admitere

■ 50% – media examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie:
 • nota obținută la test
 • media anilor de studii

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I şi II la Olimpiadele Naţionale de Istorie, Filosofie sau Limba română

Taxă de înscriere

 • 300 lei
 • 250 lei online

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2018 – 2019:

 • 2.800 LEI la Zi
 • 2.500 LEI la F.R.

 

Mai citeşte şi:

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ NUMĂR LOCURI SOLICITATE (pentru SENAT nov.2017) TOTAL LOCURI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
Economie şi Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) engleză A IF 41 41 0 82
Economia comerţului, turismului şi serviciilor română A IF 81 81 0 162
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică română A IF 62 62 0 124
Statistică şi previziune economică română A IF 30 30 0 60
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune română A IF 101 101 0 202
Contabilitate şi informatică de gestiune română A ID 0 0 100 100
Economie Economie şi finanţe (în limba engleză – Economics and finance) engleză AP IF 41 41 0 82
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale română A IF 81 81 0 162
Finanţe Finanţe şi bănci română A IF 101 101 0 202
Finanţe şi bănci română A ID 0 0 75 75
Management Management română A IF 81 81 0 162
Management română A ID 0 0 130 130
Marketing Marketing română A IF 81 81 0 162
Ştiinţe administrative Administraţie publică română A IF 150 50 0 200
Administraţie publică română A ID 0 0 75 75
TOTAL: 850 750 380 1980

Condiţiile de admitere

Media generală de la bacalaureat (100%).
Pentru programele de studii în limba engleză este necesară dovedirea competenţei lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberat de către o instituţie recunoscută de MENCŞ. Candidaţii care nu dețin un asemenea certificat vor susţine (gratuit) un test de limba engleză. Testele vor putea fi susținute în prima și ultima zi de admitere.
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :
1. Media generală de absolvire a liceului; 2. Nota de la proba scrisa de Limba si literatura română (bacalaureat).

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii (I, II, III), în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică şi discipline economice de specialitate.
 • Premii (I, II, III), în ultimii doi ani de studii liceale, la Concursul interjudețean pe teme economice ”Dumitru Rusu”.

 

Taxă de înscriere

 • 250 lei;
 • La P.Neamţ – 125 lei;
 • online – 200 lei.

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2018 – 2019:

 • 3.000 LEI la Zi;
 • 2.900 LEI la ID

Precizare

La Centrul de studii din Piatra Neamț se organizează admitere pentru programele de studii de licență numai la forma de învățământ la distanță, cu condiția constituirii unei grupe de minim 25 de studenți pentru o specializare.

Mai citeşte şi:

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ NUMĂR LOCURI SOLICITATE (pentru SENAT nov.2017) TOTAL LOCURI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă română A IF 47 48 0 95
Sport şi performanţă motrică română AP IF 23 23 0 46
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială română A IF 27 41 0 68
TOTAL: 97 112 0 209

 Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Educaţie fizică şi sport, specializările Educație fizică și sportivă și Sport și performanță motrică:

 • 60% Nota la proba sportivă, la alegere
 • 40% Media examenului de bacalaureat

 Probă sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ. Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canotaj, scrimă, tir cu arcul, judo, karate do-shotokan, qwan ki do şi rugby.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

 • Nota de la examenul de bacalaureat la Limba și literatura română – proba scrisă;

 

Pentru domeniul Kinetoterapie, specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială:

 • Probă eliminatorie: probă sportivă la alegere (evaluată cu admis/respins);

Probele sportive dintre care pot alege candidații sunt: gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canotaj, scrimă, tir cu arcul, judo, karate do-shotokan, qwan ki do şi rugby.

 • Media de admitere:
  • 60% – teză scrisă (test grilă) la disciplina Biologie, clasa a XI-a (autori: Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu, Bogdan Voiculescu, Editura CORINT. Sunt valabile ediţiile din anul 2006 până în prezent. Fără lucrările practice, fără teme şi aplicaţii şi fără autoevaluare);
  • 40% – media de la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

 • Nota de la teza scrisă la Biologie clasa a XI-a;
 • Media de la examenul de bacalaureat.

Probele practice pentru specializările Educație Fizică și sportivă, Sport și performanță motrică și Kinetoterapie și motricitate specială vor avea loc pe Terenul Facultății de Educație Fizică și Sport.

Pentru olimpici

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

La specializările: Educaţie Fizică şi Sportivă şi Sport şi performanţă motrică

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat: Participanţi la Jocurile Olimpice; Locurile I, II şi III la Campionatele Mondiale şi Europene în ultimii patru ani la sporturile olimpice.
Pentru locurile cu taxă:
– Locurile I şi II la Campionatele Naţionale în ultimul an calendaristic la sporturile olimpice;
– Locurile IV, V, VI la Campionatele Mondiale şi Europene (seniori, tineret, juniori) în ultimii doi ani la sporturile olimpice.

La specializarea: Kinetoterapie şi Motricitate Specială:
Pentru locurile cu taxă: Locurile I, II şi III la Olimpiada Naţională de Biologie.

Taxă de înscriere:

 • 300 lei pentru fiecare domeniu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2018 – 2019:

 • 3.200 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ NUMĂR LOCURI SOLICITATE (pentru SENAT nov.2017) TOTAL LOCURI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice Asistenţă socială Asistenţă socială română A IF 45 264 0 309
Asistenţă socială română A ID 0 0 50 50
Filosofie Filosofie română A IF 30 8 0 38
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene română A IF 35 64 0 99
Sociologie Resurse umane română AP IF 27 33 0 60
Sociologie română A IF 28 69 0 97
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice română A IF 45 85 0 130
Comunicare şi relaţii publice română A ID 0 0 50 50
Ştiinţe politice Ştiinţe politice română A IF 40 57 0 97
TOTAL: 250 580 100 930

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriile de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: Nota la disciplina Limba si Literatura Romana din cadrul examenului de bacalaureat.


Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II şi III la Olimpiadele: Filosofie, Socio-Umane, Logică, Sociologie, Cultură civică;
 • Premiile I, II şi III la Concursuri Naţionale şi Internaţionale pentru elevi în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste.

Taxă de înscriere:

 • 250 lei pentru fiecare specializare și formă de învățământ

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2018 – 2019:

 • 3000 LEI

Mai citeşte şi:

 

Facultatea de Fizică

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ NUMĂR LOCURI SOLICITATE (pentru SENAT nov.2017) TOTAL LOCURI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
Fizică Fizică Biofizică română A IF 79 14 0 93
Fizică română A IF
Fizică informatică română A IF
Fizică medicală română A IF
Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică română A IF 18 2 0 20
TOTAL: 97 16 0 113

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Fizică

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematica/Informatica/Biologie din cadrul examenului de bacalaureat, în funcție de prima opțiune.

Pentru domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematica/Informatica din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru olimpici

Vor fi admişi fără concurs:

 • Candidații care, în timpul liceului, au participat la următoarele olimpiade internaționale: de Fizică, Matematică, Informatică, Astronomie, Astronomie și Astrofizică, Biologie, Olimpiada Asiatică de Fizică, Olimpiada Europeană de Fizică, Olimpiada Internațională pluridisciplinară Tuymaada, Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, Olimpiada de Științe a Uniunii Europene, Olimpiada Internațională de Științele Pământului;
 • Candidaţii care au participat, în timpul liceului, la etapa națională a Olimpiadelor de Fizică, Matematică, Informatică, Biologie, Astronomie, Astronomie şi Astrofizică, Ştiinţe, Științe pentru Juniori, Științele Pământului, precum și la: Concursul Naţional de Fizică „Evrika!”, Concursul Naţional „Ştefan Procopiu”, sau au luat premii și mențiuni la Concursul Naţional de Matematică şi Fizică „Vrăncianu-Procopiu” și la Concursul de Fizică „PHI” al Centrelor de Excelenţă;
 • Candidaţii care, în timpul liceului, au obţinut premii şi menţiuni la faza judeţeană a următoarelor concursuri:
  • Olimpiadele de Fizică, Matematică, Informatică,Biologie, Astronomie, Astronomie şi Astrofizică, Ştiinţe, Științe pentru Juniori, Ştiinţele Pământului;
  • Concursul Naţional „Ştefan Procopiu”.

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

Nu se percepe taxă de înscriere pentru candidații cu concursuri şcolare de fizică.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2018 – 2019:

 • 3.000 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Geografie şi Geologie

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ NUMĂR LOCURI SOLICITATE (pentru SENAT nov.2017) TOTAL LOCURI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
Geografie şi Geologie Geografie Geografia turismului română A IF 140 160 0 300
Geografie română A IF
Hidrologie şi meteorologie română A IF
Planificare teritorială română A IF
Geografia turismului (în limba franceză) franceză A IF 20 10 0 30
Geografia turismului (în limba engleză) (în curs de acreditare) engleză AP IF 40 20 0 60
Ştiinţa mediului Geografia mediului română A IF 40 20 0 60
Geologie Geochimie română A IF 40 5 0 45
Inginerie geologică Inginerie geologică română A IF 40 5 0 45
TOTAL: 320 220 0 540

Condiţiile de admitere

Pentru domeniile Geografie și Știința mediului

■ 50% media examenului de bacalaureat;
■ 50% notă probă scrisă la alegere din cadrul examenului de Bacaluareat – E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).
Pentru înscrierea la specializarea Geografia turismului, in limba franceză se va susține o probă eliminatorie – interviu privind competența lingvistică notat cu ADMIS/RESPINS. (17-21.07.2017, 9.00-16.00, sala B663)

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota probei E d),

Pentru domeniile Geologie și Inginerie Geologică

■ 30% nota proba E a) – probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările (Limba şi literatura română) din cadrul examenului de bacalaureat;
■ 40% nota proba E c) – probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare – (Istorie, Matematică) din cadrul examenului de bacalaureat;
■ 30% notă probă scrisă la alegere, E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică) din cadrul examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: 1. media de la bacalaureat; 2. notă probă E c)

Pentru olimpici

Pot fi înscriși fără concurs candidații care au obținut:

Domeniul Geografie – premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie, Limba franceză, Limba engleză sau la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului” şi la Concursul „GEOMUNDIS”.
Domeniul Ştiinţa mediului – premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie, Biologie, Chimie, Fizică, la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului” şi la Concursul „GEOMUNDIS”.
Domeniile Geologie/Inginerie Geologică – premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadelor de Biologie, Matematică, Chimie, Fizică şi la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului” .

Taxă de înscriere:

 • 190 lei pentru fiecare domeniu

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2018 – 2019:

 • 2.800 LEI, cu excepția specializării Geografia turismului în limba franceză, unde taxa va fi de 3.900 LEI și a programului GEOGRAFIA MEDIULUI, unde taxa de școlarizare va fi de 2900 lei.


Mai citeşte şi:

Facultatea de Informatică

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ NUMĂR LOCURI SOLICITATE (pentru SENAT nov.2017) TOTAL LOCURI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
Informatică Informatică Informatică română A IF 285 90 0 375
Informatică (în limba engleză) engleză AP IF
TOTAL: 285 90 0 375

Condiţiile de admitere

Specializarea Informatică:

■ 50% – nota de la testul scris la Matematică sau Informatică ( la alegere). Programa pentru testul scris este cea de la proba scrisa la bacalaureat – filiera teoretică, profil real (M1, respectiv informatică intensiv).
■ 25% – maximul dintre nota de la bacalaureat la Matematică sau Informatică și nota la testul scris;
■ 25% – media generală de la bacalaureat.

Pentru programul Informatică (în limba engleză) testul scris se susține în limba engleză.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1. Media de admitere netrunchiată;

2. Nota la testul scris;

3. Nota de la bacalaureat la Matematică sau Informatică – cea care intră în calculul mediei de admitere.

 

Precizări:

Orice candidat se poate înscrie la concursul de admitere, indiferent de probele susținute la Bacalaureat; în cazul în care candidatul nu a susținut nici o probă la Informatică sau Matematică la Bacalaureat, se va considera automat nota la testul scris (astfel nota de la testul scris va semnifica 75% din nota finală). Nota obținută la Informatică sau Matematică la Bacalaureat este luată în considerare indiferent de profilul la care a fost susținută (nu doar la profilul real).

 

Informații pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale și naționale, în clasele IX – XII:

 • Medalie sau premiu la Olimpiada Internațională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie;
 • Medalie sau premiu la concursurile școlare internaționale de informatică sau matematică (altele decât Olimpiadele Internaționale) recunoscute de MEN;
 • Medalie sau premiu la Olimpiada Națională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie;
 • Medalie sau premiu la concursurile naţionale cu finanțare MEN, doar la probele de algoritmică;
 • Participarea la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, soldată cu clasarea pe unul dintre primele 10 locuri la oricare dintre cele două discipline (Matematică, respectiv Informatică) pe listele generale, care includ toţi participanţii (atât de la concursul elevilor, cât şi de la concursul de admitere);
 • Clasarea pe primele 3 locuri la concursul FII Code (proba de algoritmică), organizat de Asociaţia Studenţilor Informaticieni din Iaşi şi de Facultatea de Informatică.

Observaţii:

 • Participanții la Olimpiada Națională (faza finală): absolvenții de liceu care au participat la Olimpiada Națională de Informatică, Matematică, Fizică, Chimie în clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere înlocuirea mediei generale de bacalaureat cu nota 10, dar cu obligaţia de a susţine testul scris.
 • Participanţii la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, pot cere echivalarea rezultatului obţinut cu proba scrisă din cadrul concursului de admitere 2018 (sau din anii următori, dar într-o singură sesiune de admitere).

Taxă de înscriere:

 • 300 lei

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2018 – 2019:

 • 3600 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Istorie

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ NUMĂR LOCURI SOLICITATE (pentru SENAT nov.2017) TOTAL LOCURI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
Istorie Istorie Istorie română A IF 100 15 0 115
Istorie română A ID 0 0 50 50
TOTAL: 100 15 50 165

Condiţiile de admitere, la Zi şi ID

Media de la bacalaureat (100%).

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. Media anilor de studii din liceu
2. Nota de la examenul de bacalaureat la Limba Română – proba scrisă.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută în România care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I, II sau III la Olimpiada Naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

Taxă de înscriere:

 • 140 lei pentru fiecare formă de învățământ

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2018 – 2019:

 • 2.000 lei, zi și ID

Mai citeşte şi:

Facultatea de Litere

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ NUMĂR LOCURI SOLICITATE (pentru SENAT nov.2017) TOTAL LOCURI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
Litere Limbă şi literatură Filologie clasică (Limba latină A – Limba greacă veche B) română A IF 12 5 0 17
Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) română A IF 17 3 0 20
Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată română A IF 110 40 0 150
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) română A IF
O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba şi literatura română română A IF 190 105 0 295
O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – O limbă şi literatură modernă B (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) română A IF
O limbă şi literatură modernă (A) (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Literatură universală şi comparată română A IF
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (dublă specializare, în combinaţie cu urmatoarele limbi: engleză, franceză, germană) română A IF 40 30 0 70
Studii culturale Studii americane română A IF 18 6 0 24
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism română A IF 40 40 0 80
TOTAL: 427 229 0 656

* Limbi moderne: Engleza, Franceza, Germana, Rusa, Italiana, Spaniola

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :1.Nota de la bacalaureat la proba Limba si Literatura Română – scris, 2. Media generala a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II şi III la olimpiadele naţionale şi internaţionale de română şi limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, latină, greacă), obţinute în clasele a XI-a şi/sau a XII-a (în anul şcolar 2016/2017 şi/sau 2017/2018).

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru fiecare specializare principală (A)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2018 – 2019:

 • 2.400 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Matematică

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ NUMĂR LOCURI SOLICITATE (pentru SENAT nov.2017) TOTAL LOCURI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
Matematică Matematică Matematică română A IF 130 20 0 150
Matematică informatică română A IF
TOTAL: 130 20 0 150

Condiţiile de admitere

Conditie necesara de admisibilitate: proba de Matematica la bacalaureat.
■ 50 % – nota la disciplina Matematica sau Informatica obtinuta la examenul de bacalaureat;
■ 50 % – media generala la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare: nota la disciplina Matematica la examenul de bacalaureat.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere candidații care au obținut:

 • Premii la Olimpiadele de Matematică sau Informatică pentru clasele IX-XII, începând cu faza judeţeană. (Condiţie necesară de admisibilitate: proba de Matematică la examenul de bacalaureat)

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2018 – 2019:

 • 1.600 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ NUMĂR LOCURI SOLICITATE (pentru SENAT nov.2017) TOTAL LOCURI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologie Psihologie română A IF 129 168 0 297
Psihologie română A ID 0 0 100 100
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie română A IF 40 20 0 60
Pedagogie socială română AP IF 20 30 0 50
Psihopedagogie specială română A IF 50 20 0 70
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar română A IF 100 20 0 120
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar română AP ID 0 0 60 60
TOTAL: 339 258 160 757

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Psihologie, specializările Psihologie – Zi şi Psihologie – ID şi pentru primele trei specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei , Pedagogie – Zi Pedagogie socială – Zi şi Psihopedagogie specială – Zi

 • Media de la bacalaureat (100%).
  Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

Pentru cele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Zi şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID):

Probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): Muzică si dicție.
Media de admitere: 100% media de la bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

 

La specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (zi şi ID) se va susţine o probă de aptitudini: MUZICĂ şi DICŢIE

Această probă constă în:

 • Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale;
 • Intonarea a 1-2 cântece la alegerea comisiei dintr-o listă de 5 piese prezentate de candidat;
 • Reproducerea de fragmente ritmico – melodice.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II, III de la Olimpiadele şcolare de Ştiinţe exacte şi discipline socio-umane naţionale şi internaţionale.

 

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru primul dosar
 • 100 lei pentru al doilea dosar

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2018 – 2019:

 • 3.000 LEI – Zi și ID


Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ NUMĂR LOCURI SOLICITATE (pentru SENAT nov.2017) TOTAL LOCURI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
Teologie Ortodoxă Arte vizuale Artă sacră română A IF 40 20 0 60
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială română A IF 25 15 0 40
Teologie ortodoxă didactică română A IF 25 15 0 40
Teologie ortodoxă pastorală română A IF 70 60 0 130
TOTAL: 160 110 0 270

Condiţiile de admitere

Pentru specializarea „Teologie Ortodoxă Pastorală, ZI”:

  • Probă vocațională (oral): Dicție şi aptitudini muzicale ‐ probă eliminatorie ‐ numai pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (absolvenții Seminarului Teologic Liceal NU susțin această probă)
  • Media de admitere: ‐ 50% ‐ Nota obținută la proba scrisă la „Învățătura de credință ortodoxă”; – 50% ‐ Media generală de la bacalaureat.
 • Criteriile de departajare pentru candidaţii cu medii egale: 1. Nota obținută la proba scrisă „Învățătura de credință ortodoxă”. 2. Pentru absolvenții de Seminarii Teologice ‐ media obținută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenții de Liceu ‐ media obținută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru celelalte specializări (Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă-Asistență socială și Artă Sacră):

70% Media generală de la bacalaureat;
30% nota obtinuta la proba scrisă la Limba si Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu medii egale:
1. Media obţinută din timpul anilor de studiu liceal / seminarial;
2. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Absolvenți de Liceu şi Seminar Teologic Liceal care au obţinut premiile I, II şi III la Olimpiadele Naționale şi Internaționale recunoscute de MEN.

Taxă de înscriere:

 • 250 lei pentru fiecare specializare.

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2018 – 2019:

 • 3.000 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare (A)/ (AP) Forma de învăţământ NUMĂR LOCURI SOLICITATE (pentru SENAT nov.2017) TOTAL LOCURI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
Teologie Romano – Catolică Teologie Teologie romano-catolică asistenţă socială română A IF 50 20 0 70
Teologie romano-catolică pastorală română A IF
TOTAL: 50 20 0 70

Condiţiile de admitere

Pentru specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală:

Concurs de admitere:

 • 40% proba orală la Teologie Dogmatică
 • 60% media de la bacalaureat

Criterii de departajare în caz de medii egale: media anilor de studii din liceu

Pentru celelalte specializări:
Concurs de dosare: 100% media de la bacalaureat;
Criteriu de departajare: media anilor de studii din liceu

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

Premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Religie obţinute în cel puţin unul din ultimii doi ani de studii.

Taxă de înscriere:

Nu se percepe.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2018 – 2019:

 • 1.600 LEI


Mai citeşte şi: