Admitere licență – iulie 2017

Admitere facultate 2017

Descărcați aici Ghidul de Admitere

Alege facultatea pentru a vedea oferta de admitere:

Click pentru a descărca Metodologia de Admitere 2017

La facultățile unde vor rămâne locuri libere după sesiunea din iulie 2017 se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.

Strict orientativ, puteți consulta ultimele medii de la admiterea 2016 AICI.

Facultatea de Biologie

 

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) ADMITERE M.E.N.
(români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ
Biologie Biochimie IF 100 10 0 1 1 2 1 0 2
Biologie IF
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului IF 65 20 0 0 0 2 1 0 0
TOTAL: 165 30 0 1 1 4 2 0 2

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media anilor de studiu din liceu.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II, III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi Internaţionale din orice domeniu de studii.

Taxă de înscriere

 • 200 lei pentru un domeniu de studiu
 • 300 lei pentru înscrierea la două domenii de studiu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3.500 LEI pentru domeniul Biologie
 • 3.000 LEI pentru domeniul Știința Mediului

Mai citeşte şi:

Facultatea de Chimie

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) ADMITERE M.E.N.
(români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ
Chimie Chimie Biochimie tehnologică IF 110 15 0 0 1 2 1 0 0
Chimie IF
Chimie medicală IF
TOTAL: 110 15 0 0 1 2 1 0 0

Condiţiile de admitere

Media de admitere se calculeaza astfel:

100% media examenului de bacalaureat;
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media la disciplina Chimie studiată în liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii şi menţiuni la Olimpiadele Internaţionale de Chimie;
 • Premii şi menţiuni la Olimpiada Naţională de Chimie;
 • Premii si mentiuni la  Concursul National „C. D. Nenitescu”;
 • Premii şi menţiuni la Olimpiade de Fizica si Biologie;
 • Premii şi menţiuni  la Concursul de Chimie „Magda Petrovanu”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi;
 • Premii şi menţiuni la Concursul  „Chimia – prieten sau dusman?”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. Bucuresti;
 • Premii şi menţiuni la Concursul  „Candid Liteanu”, organizat de Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Univ. „Babes-Bolyai” Cluj – Napoca.

Taxă de înscriere

75 RON

 

Taxă de şcolarizare, an universitar 2017 – 2018:

 • 3.500 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Drept

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) ADMITERE M.E.N.
(români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ
Drept Drept Drept IF 200 35 0 2 2 2 1 1 2
Drept IFR 0 0 120 0 0 0 1 0 0
TOTAL: 200 35 120 2 2 2 2 1 2

Condiţiile de admitere

■ 50% – media examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie:
 • nota obținută la test
 • media anilor de studii

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I şi II la Olimpiadele Naţionale de Istorie, Filosofie sau Limba română.

 

Taxă de înscriere

 • 300 lei
 • 250 lei online

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 2.800 LEI la Zi
 • 2.500 LEI la F.R.

 

Mai citeşte şi:

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) ADMITERE M.E.N.
(români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) IF 35 36 0 0 0 0 2 0 0
Economia comerţului, turismului şi serviciilor IF 62 54 0 0 5 4 0 0 1
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică IF 98 38 0 1 4 2 1 0 0
Statistică şi previziune economică IF 33 36  0 0 0 0 1 0 0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune IF 108 113 0 0 6 2 1 0 0
Contabilitate şi informatică de gestiune ID 0 0 90 0 0 0 1 0 0
Economie Economie şi finanţe (în limba engleză – Economics and finance) IF 25 17 0 0 0 0 1 0 0
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale IF 77 77 0 1 9 3 1 0 1
Finanţe Finanţe şi bănci IF 100 99 0 0 4 6 1 1 0
Finanţe şi bănci ID 0 0 90 0 0 0 1 0 0
Management Management IF 72 69 0 1 4 5 1 0 0
Management ID 0 0 100 0 0 0 1 0 0
Marketing Marketing IF 80 78 0 1 4 5 1 0 1
Ştiinţe administrative Administraţie publică IF 150 38 0 0 4 5 1 0 1
Administraţie publică ID 0 0 50 0 0 0 1 0 0
TOTAL: 840 655 330 4 40 32 15 1 4

Condiţiile de admitere

Media generală de la bacalaureat (100%).
Pentru programele de studii în limba engleză este necesară dovedirea competenţei lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberat de către o instituţie recunoscută de MENCŞ. Candidaţii care nu posedă un asemenea certificat vor susţine (gratuit) un test de limba engleza în perioada de înscriere.
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :
1. Media generală de absolvire a liceului; 2. Nota de la proba scrisa de Limba si literatura română (bacalaureat).

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii (I, II, III )in ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Româna, Informatică şi discipline economice de specialitate.
 • Premii (I, II, III ) in ultimii doi ani de studii liceale, la concursul interjudetean pe teme economice „Dumitru Rusu”.

 

Taxă de înscriere

 • 250 lei pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ) pentru Iaşi
 • 125 lei pentru înscrierea în teritoriu (Piatra Neamţ)
 • Pentru inscrierile online taxa de înscriere este de 200 lei pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ).

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3.000 LEI la Zi;
 • 2.900 LEI la ID


Mai citeşte şi:

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) ADMITERE M.E.N.
(români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă IF 45 36 0 1 1 0 1 0 1
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială IF 30 12 0 1 0 1 1 0 1
TOTAL: 75 48 0 2 1 1 2 0 2

Condițiile de admitere

Educaţie fizică şi sportivă

 • Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins)
 • Media de admitere – 100% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota de la examenul de bacalaureat la Limba și Literatura Română, proba scrisă.
Kinetoterapie şi motricitate specială
 • Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins)
 • 60% Teză scrisă la „Biologie” clasa a XI – a
 • 40% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: – nota de la teza scrisa la Biologie clasa a XI-a; media de la examenul de bacalaureat.

Concursul de admitere constă într-o probă sportivă la alegere, care are caracter eliminatoriu, după cum urmează: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canoe, canotaj, scrimă, tir cu arcul, tir puşcă, tir pistol, judo, karate, qwan ki do şi rugby; pentru toate specializările (Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate specială).

Probe practice pentru specializările Educație Fizică și sportivă și Kinetoterapie și motricitate specială, Terenul Facultății de Educație Fizică și Sport;

Candidaţii declaraţi admişi la specializarea educaţie fizică şi sport, după proba eliminatorie, vor intra în următoarea etapă de selecţie, luându-se în considerare, în ierarhizarea finală, media  examenului de bacalaureat.

Pentru olimpici

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

La specializarea Educatie Fizica si Sportiva:
Pentru locurile la buget:
 • Participanți la Jocurile Olimpice, locurile I, II, III la Campionatele Mondiale si Europene in ultimii 4 ani, la sporturile olimpice.
Pentru locurile cu taxa:
 • Locurile I și II la Campionatele Nationale în ultimul an calendaristic la sporturile olimpice;
 • Locurile IV, V, VI la Campionatele Mondiale si Europene (seniori, tineret, juniori) in ultimii 2 ani la sporturile olimpice.
Kinetotrapie si motricitate speciala:
pentru locurile cu taxa
 • Locurile I, II si III la Olimpiada Nationala de Biologie.


Taxă de înscriere:

 • 300 lei pentru fiecare domeniu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3.200 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) ADMITERE M.E.N.
(români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ
Filosofie şi Ştiinţe Social- Politice Asistenţă socială Asistenţă socială IF 45 85 0 4 0 0 1 0 0
Asistenţă socială ID 0 0 50 0 0 0 0 0 0
Filosofie Filosofie IF 30 4 0 0 0 0 1 0 0
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene IF 35 50 0 1 0 0 1 0 0
Sociologie Resurse umane IF 55 55 0 1 0 1 2 0 0
Sociologie IF
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice IF 45 55 0 1 1 0 1 0 0
Comunicare şi relaţii publice ID 0 0 50 0 0 0 0 0 0
Ştiinţe politice Ştiinţe politice IF 40 45 0 0 0 0 1 0 0
Ştiinţe politice ID 0 0 50 0 0 0 0 0 0
TOTAL: 250 294 150 7 1 1 7 0 0

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriile de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: Nota la disciplina Limba si Literatura Romana din cadrul examenului de bacalaureat.


Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii ( I, II sau III) la Olimpiadele naţionale de Filosofie, Estetică, Logică sau Sociologie.

 

Taxă de înscriere:

 • 250 lei pentru fiecare specializare și formă de învățământ

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3000 LEI

Mai citeşte şi:

 

Facultatea de Fizică

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) ADMITERE M.E.N.
(români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ
Fizică Biofizică IF 62 10 0 0 4 7 1 0 2
Fizică IF
Fizică informatică IF
Fizică medicală IF
Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică IF 14 1 0 0 1 3 0 0 0
TOTAL: 76 11 0 0 5 10 1 0 2

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Fizică

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematica/Informatica/Biologie din cadrul examenului de bacalaureat, în funcție de prima opțiune.

Pentru domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematica/Informatica din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru olimpici

Vor fi admişi fără concurs:
1. candidaţii care au participat la Olimpiadele de Fizică, Matematică, Informatică, Biologie, Astronomie, Astronomie si Astrofizica, Stiinte – faza nationala, în clasele a IX a – a XII a.
2. candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la faza judeţeană în clasele a IX a – a XII a la :

 • Olimpiadele de Fizica, Matematica, Informatica, Biologie Astronomie, Astronomie si Astrofizica, Stiinte, Stiintele pamantului
 • Concursul national „Stefan Procopiu”
 • Concursul National de Fizica „Evrika!”
 • Concursul de Fizica „PHI” al Centrelor de Excelenţă,
 • Concursul National de Matematica si Fizica „Vrăncianu – Procopiu”.

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

Nu se percepe taxă de înscriere pentru candidații cu concursuri şcolare de fizică.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3.000 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Geografie şi Geologie

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) ADMITERE M.E.N.
(români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ
Geografie Geografia turismului IF 160 165 0 3 1 1 1 0 1
Geografie IF
Hidrologie şi meteorologie IF
Planificare teritorială IF
Geografia turismului (în limba franceză) IF
Geologie Geochimie IF 44 26 0 0 0 1 1 0 0
Inginerie geologică Inginerie geologică IF 40 4 0 0 0 1 0 0 0
Ştiinţa mediului Geografia mediului IF 27 18 0 0 0 1 1 0 0
TOTAL: 271 213 0 3 1 4 3 0 1

Condiţiile de admitere

Pentru domeniile Geografie și Știința mediului

■ 50% media examenului de bacalaureat;
■ 50% notă probă scrisă la alegere din cadrul examenului de Bacaluareat – E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).
Pentru înscrierea la specializarea Geografia turismului, in limba franceză se va susține o probă eliminatorie –  interviu privind competența lingvistică notat cu ADMIS/RESPINS.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota probei E d),

Pentru domeniile Geologie și Inginerie Geologică

■ 30% nota proba E a) – probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările (Limba şi literatura română) din cadrul examenului de bacalaureat;
■ 40% nota proba E c) – probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare – (Istorie, Matematică) din cadrul examenului de bacalaureat;
■ 30% notă probă scrisă la alegere, E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică) din cadrul examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: 1. media de la bacalaureat; 2. notă probă E c)

Pentru olimpici

Domeniul Geografie – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie sau Limba Franceză, la Concursul Naţional „Ştiinţele Pământului” şi la concursul „GEOMUNDIS”.

Domeniul Ştiinţa mediului – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie, Biologie, Chimie, Fizică şi la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului”.

Domeniile Geologie şi Inginerie geologică – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadelor de Matematică, Chimie sau Fizică.

Taxă de înscriere:

 • 190 lei pentru fiecare domeniu

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 2.800 LEI, cu excepția specializării Geografia turismului în limba franceză, unde taxa va fi de 3.900 LEI.


Mai citeşte şi:

Facultatea de Informatică

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) ADMITERE M.E.N.
(români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ
Informatică Informatică IF 315 60 0 0 1 2 2 0 1
Informatică (în limba engleză) IF
TOTAL: 315 60 0 0 1 2 2 0 1

Condiţiile de admitere

Specializarea Informatică:

■ 50% – nota de la testul scris la Matematică sau Informatică ( la alegere). Programa pentru testul scris este cea de la proba scrisa la bacalaureat – filiera teoretică, profil real (M1, respectiv informatică intensiv).
■ 25% – maximul dintre nota de la bacalaureat la Matematică sau Informatică și nota la testul scris;
■ 25% – media generală de la bacalaureat.

Pentru programul Informatică (în limba engleză) testul scris se susține în limba engleză.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1. Media de admitere netrunchiată;

2. Nota la testul scris;

3. Nota de la bacalaureat la Matematică sau Informatică – cea care intră în calculul mediei de admitere.

 

Precizări: Orice candidat se poate înscrie la concursul de admitere, indiferent de probele susţinute la Bacalaureat; în cazul în care candidatul nu a susţinut nici o probă la Informatică sau Matematică la Bacalaureat, la ultimul punct de mai sus se va considera automat nota la testul scris. Nota obţinută la Informatică sau Matematică la Bacalaureat este luată în considerare indiferent de profilul la care a fost susţinută (nu doar la profilul real). În caz de egalitate a mediilor generale între doi sau mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare sunt următoarele (în ordinea descrescătoare a priorităţii): media de admitere, calculată prin rotunjire (conform metodologiei, media de admitere este calculată prin trunchiere la două zecimale), nota obţinută la testul scris, nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat.

 

Informații pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

Candidaţi, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale și naționale, în clasele IX – XII:

 • Medalie sau premiu la Olimpiada Internațională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie;
 • Medalie sau premiu la concursurile școlare internaționale de informatică sau matematică (altele decât Olimpiadele Internaționale) recunoscute de MEN;
 • Medalie sau premiu la Olimpiada Națională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie;
 • Medalie sau premiu la concursurile de Informatică sau Matematică cu finanțare MEN;
 • Participarea la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în iulie 2016, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, soldată cu clasarea pe unul dintre primele 10 locuri la oricare dintre cele două discipline (Matematică, respectiv Informatică) pe listele generale, care includ toţi participanţii (atât de la concursul elevilor, cât şi de la concursul de admitere);

Participanți la Olimpiada Națională (faza finală): absolvenții de liceu care au participat la Olimpiada Națională de Informatică, Matematică, Fizică, Chimie în clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere înlocuirea mediei generale de bacalaureat cu nota 10, dar cu obligaţia de a susţine testul scris.

Participanţii la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în iulie 2016, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, pot cere echivalarea rezultatului obţinut cu proba scrisă din cadrul concursului de admitere 2017 (sau din anii următori, dar într-o singură sesiune de admitere).

 

Taxă de înscriere:

 • 300 lei 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3600 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Istorie

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) ADMITERE M.E.N.
(români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ
Istorie Istorie IF 100 16 0 0 1 1 1 0 0
Istorie ID 0 0 45 0 0 0 0 0 0
TOTAL: 100 16 45 0 1 1 1 0 0

Condiţiile de admitere, la Zi şi ID

Media de la bacalaureat (100%).

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. Media anilor de studii din liceu
2. Nota de la examenul de bacalaureat la Limba Română – proba scrisă.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut, în ultimii patru ani, premiile I, II şi III la Olimpiada Naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

Taxă de înscriere:

 • 140 lei pentru fiecare formă de învățământ

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 2.000 lei, zi și ID

Mai citeşte şi:

Facultatea de Litere

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) ADMITERE M.E.N.
(români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ
Limbă şi literatură Filologie clasică (Limba latină A – Limba greacă veche B) IF 320 153 0 1 3 5 1 0 0
Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată IF
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) IF
Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) IF
O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba şi literatura română IF
O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – O limbă şi literatură modernă B (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) IF
O limbă şi literatură modernă (A) (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Literatură universală şi comparată IF
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (dublă specializare, în combinaţie cu urmatoarele limbi: engleză, franceză, germană) IF 30 30 0 0 2 1 1 0 0
Studii culturale Studii americane IF 18 6 0 0 0 1 1 0 0
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism IF 40 40 0 0 1 1 1 0 0
TOTAL: 408 229 0 1 6 8 4 0 0

* Limbi moderne: Engleza, Franceza, Germana, Rusa, Italiana, Spaniola

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :1.Nota de la bacalaureat la proba Limba si Literatura Română – scris, 2. Media generala a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II si III la olimpiadele nationale si internationale de limba și literatura romana si limbi straine (engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa, latina, greaca), obtinute in clasele a XI-a şi/sau a XII-a (in anul scolar 2014/2015 si/sau 2015/2016).

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru fiecare specializare principală (A)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 2.400 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Matematică

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) ADMITERE M.E.N.
(români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ
Matematică Matematică IF 110 20 0 1 4 6 1 0 1
Matematică informatică IF
TOTAL: 110 20 0 1 4 6 1 0 1

Condiţiile de admitere

Conditie necesara de admisibilitate: proba de Matematica la bacalaureat.
■ 50 % – nota la disciplina Matematica sau Informatica obtinuta la examenul de bacalaureat;
■ 50 % – media generala la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare: nota la disciplina Matematica la examenul de bacalaureat.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Candidaţii care au primit premii sau menţiuni la unul din concursurile: Olimpiadele Naţionale sau Internaţionale de Matematică sau Informatică.
 • Candidatii care au primit premii la Olimpiadele Judetene de Matematica sau Informatica pentru clasele IX – XII sau la concursurile nationale sau interjudetene de matematica sau la concursul „Gaudeamus” organizat de Facultatea de Matematică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
 • Şi pentru olimpici se aplică condiţia necesară de admisibilitate: proba de Matematică la bacalaureat.

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 1.600 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) ADMITERE M.E.N.
(români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ
Psihologie Psihologie IF 125 90 0 3 1 0 1 0 1
Psihologie ID 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie IF 190 65 0 1 0 0 1 0 0
Pedagogie socială IF
Psihopedagogie specială IF
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID 0 0 60 0 0 0 0 0 0
TOTAL: 315 155 160 4 1 0 2 0 1

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Psihologie, specializările Psihologie – Zi şi Psihologie – ID şi pentru primele trei specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei , Pedagogie – Zi Pedagogie socială – Zi şi Psihopedagogie specială – Zi

 • Media de la bacalaureat (100%).
  Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

Pentru cele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Zi şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID):

Probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): Muzică si dicție.
Media de admitere: 100% media de la bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

 

La specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (zi şi ID) se va susţine o probă de aptitudini: MUZICĂ şi DICŢIE

Această probă constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile 1, 2, 3 de la olimpiadele scolare de stiinte exacte si de discipline socio – umane nationale si internationale.

 

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru primul dosar
 • 100 lei pentru al doilea dosar

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3.000 LEI – Zi și ID


Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) ADMITERE M.E.N.
(români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ
Arte vizuale Artă sacră IF 30 15 0 0 2 2 1 0 1
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială IF 100 85 0 0 2 4 1 0 2
Teologie ortodoxă didactică IF
Teologie ortodoxă pastorală IF
TOTAL: 130 100 0 0 4 6 2 0 3

Condiţiile de admitere

Pentru specializarea „Teologie Ortodoxă Pastorală, ZI”:

  • Probă vocațională (oral): Dicție şi aptitudini muzicale ‐ probă eliminatorie ‐ numai pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (absolvenții Seminarului Teologic Liceal NU susțin această probă)
  • Media de admitere: ‐ 50% ‐ Nota obținută la  proba scrisă la  „Învățătura de credință ortodoxă”; – 50% ‐ Media generală de la bacalaureat.
 • Criteriile de departajare pentru candidaţii cu medii egale: 1. Nota obținută la proba scrisă „Învățătura de credință ortodoxă”. 2. Pentru absolvenții de Seminarii Teologice ‐ media obținută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenții de Liceu ‐ media obținută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru celelalte specializări (Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă-Asistență socială și Artă Sacră):

70% Media generală de la bacalaureat;
30% nota obtinuta la proba scrisă la Limba si Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu medii egale:
1. Media obţinută din timpul anilor de studiu liceal / seminarial;
2. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Olimpici, absolvenţi de Liceu şi Seminar Teologic Liceal, participanţi la Olimpiade Naţionale şi Internaţionale recunoscute de MEN – premiile I, II şi III, menţiune, premii speciale – pentru toate specializările.

Taxă de înscriere:

 • 250 lei pentru fiecare specializare.

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3.000 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Rep. Moldova DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) ADMITERE M.E.N.
(români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina)
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR
BUGET BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ
Teologie Teologie romano-catolică asistenţă socială IF 35 20 0 0 1 1 1 0 0
Teologie romano-catolică pastorală IF
TOTAL: 35 20 0 0 1 1 1 0 0

Condiţiile de admitere

Pentru specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală:

Concurs de admitere:

 • 40% proba orală la Teologie Dogmatică
 • 60% media de la bacalaureat

Criterii de departajare în caz de medii egale: media anilor de studii din liceu

Pentru celelalte specializări:
Concurs de dosare: 100% media de la bacalaureat;
Criteriu de departajare: media anilor de studii din liceu

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

Laureaţii olimpiadelor şcolare care au obţinut în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Religie.

Taxă de înscriere:

Nu se percepe.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 1.600 LEI


Mai citeşte şi: