Admitere licență – iulie 2015

Admitere facultate 2015

Alege facultatea pentru a vedea oferta de admitere:


Click pentru a descărca Metodologia de Admitere 2015

ATENȚIE! Aceste informații sunt valabile pentru sesiunea de admitere din IULIE! Informațiile despre sesiunea din septembrie vor fi publicate în jurul datei de 1 septembrie.

La facultățile unde vor rămâne locuri libere după sesiunea din iulie 2015 se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.

Facultatea de Biologie

 

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Biologie Biologie Zi 100 10
Biochimie Zi
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului Zi 65 20

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media anilor de studiu din liceu.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I, II, III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi Internaţionale din orice domeniu de studii.

Taxă de înscriere

 • 200 lei pentru un domeniu de studiu
 • 300 lei pentru înscrierea la două domenii de studiu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 3.500 LEI pentru domeniul Biologie
 • 3.000 LEI pentru domeniul Știința Mediului

Mai citeşte şi:

Facultatea de Chimie

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Chimie Chimie Zi 120 15
Biochimie tehnologică Zi
Chimie medicală Zi

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere se calculeaza astfel:
100% media examenului de bacalaureat;
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media la disciplina Chimie studiată în liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii şi menţiuni la Olimpiadele Internaţionale de Chimie;
 • Premii şi menţiuni la Olimpiada Naţională de Chimie;
 • Premii si mentiuni la  Concursul National „C. D. Nenitescu”;
 • Premii şi menţiuni la Olimpiade de Fizica si Biologie;
 • Premii şi menţiuni  la Concursul de Chimie „Magda Petrovanu”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi;
 • Premii şi menţiuni la Concursul  „Chimia – prieten sau dusman?”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. Bucuresti;
 • Premii şi menţiuni la Concursul  „Candid Liteanu”, organizat de Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Univ. „Babes-Bolyai” Cluj – Napoca.

Taxă de înscriere

75 RON

 

Taxă de şcolarizare, an universitar 2015 – 2016:

 • 3.500 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Drept

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Drept Drept Zi (4 ani) 200 40
Drept FR 120

 

Condiţiile de admitere

■ 50% -test la Limba Română (vezi pe site-ul Facultății de Drept exemple de teste). Data: 20 iulie 2015, ora 11.00
■ 50% – media examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota obtinuta la test.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile I şi II la Olimpiadele Naţionale de Istorie, Filosofie sau Limba română.

 

Taxă de înscriere

 • 200 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 2.800 LEI la Zi
 • 2.500 LEI la F.R.

 

Mai citeşte şi:

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă Taxă ID
Economie Economie și finanțe / Economics and finance (în limba engleză) Zi 706 650 280
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) Zi
Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Iaşi Zi
Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Piatra – Neamţ Zi
Finanţe Finanţe şi Bănci Zi
Contabilitate Contabilitate şi Informatică de gestiune Zi
Cibernetică, statistică şi informatică economică Stastistică şi previziune economică Zi
Informatică economică Zi
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Zi
Management Management Zi
Marketing Marketing Zi
Contabilitate Contabilitate şi Informatică de gestiune ID
Finanţe Finanţe şi Bănci ID
Management Management ID
Ştiinţe administrative Administraţie publică Zi 150 42
Ştiinţe administrative Administrație publică ID 50

Condiţiile de admitere

Media generală de la bacalaureat (100%).
La specializările Administrarea Afacerilor și Economics and finance (în limba engleză) candidații vor susține o probă de competență lingvistică sub forma unui test grilă, gratuit, în prima și ultima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :
1. Media generală de absolvire a liceului; 2. Nota de la proba scrisa de Limba si literatura română (bacalaureat).

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii (I, II, III )in ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Româna, Informatică şi discipline economice de specialitate.
 • Premii (I, II, III ) in ultimii doi ani de studii liceale, la concursul interjudetean pe teme economice „Dumitru Rusu”.

 

Taxă de înscriere

 • 250 lei pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ) pentru Iaşi
 • 125 lei pentru înscrierea în teritoriu (Piatra Neamţ)
 • Pentru inscrierile online taxa de înscriere este de 200 lei pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ).

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 3.000 LEI la Zi;
 • 2.900 LEI la ID


Mai citeşte şi:

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sportivă Zi 45 40
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială Zi 30 15

 

Condiţiile de admitere

Educaţie fizică şi sportivă

Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins)

■ 100% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota de la examenul de bacalaureat la Limba și Literatura Română, proba scrisă.
Kinetoterapie şi motricitate specială
Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins)
■ 60% Test scris la „Biologie” clasa a XI – a – Sala DEF 1+DEF 2, ora 09.00
■ 40% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: – nota de la teza scrisa la Biologie clasa a XI-a; media de la examenul de bacalaureat.

Concursul de admitere constă într-o probă sportivă la alegere, care are caracter eliminatoriu, după cum urmează: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canoe, canotaj, scrimă, tir cu arcul, tir puşcă, tir pistol, judo, karate, qwan ki do şi rugby; pentru toate specializările (Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie şi motricitate specială).

Probe practice pentru specializările Educație Fizică și sportivă și Kinetoterapie și motricitate specială, Terenul Facultății de Educație Fizică și Sport, 19 iulie 2015, ora 08:00

Candidaţii declaraţi admişi la specializarea educaţie fizică şi sport, după proba eliminatorie, vor intra în următoarea etapă de selecţie, luîndu-se în considerare, în ierarhizarea finală, media  examenului de bacalaureat.

Pentru olimpici

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

La specializarea Educatie Fizica si Sportiva:
Pentru locurile la buget:
 • Participanți la Jocurile Olimpice, locurile I, II, III la Campionatele Mondiale si Europene in ultimii 4 ani, la sporturile olimpice.
Pentru locurile cu taxa:
 • Locurile I și II la Campionatele Nationale în ultimul an calendaristic la sporturile olimpice;
 • Locurile IV, V, VI la Campionatele Mondiale si Europene (seniori, tineret, juniori) in ultimii 2 ani la sporturile olimpice.
Kinetotrapie si motricitate speciala:
pentru locurile cu taxa
 • Locurile I, II si III la Olimpiada Nationala de Biologie.


Taxă de înscriere:

 • 300 lei pentru fiecare domeniu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 3.000 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Filosofie Filosofie Zi 30 10
Asistenţă Socială Asistenţă Socială Zi 45 85
Sociologie Sociologie Zi 55 35
Resurse umane Zi 20
Ştiinţe Politice Ştiinţe Politice ZI 40 45
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi relaţii publice Zi 45 55
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Zi 35 50
Asistenţă Socială Asistenţă Socială ID 50
Ştiinţe Politice Ştiinţe Politice ID 50
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi relaţii publice ID 50

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriile de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: Nota la disciplina Limba si Literatura Romana din cadrul examenului de bacalaureat.


Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii ( I, II sau III) la Olimpiadele naţionale de Filosofie, Estetică, Logică sau Sociologie.

 

Taxă de înscriere:

 • 250 lei pentru fiecare specializare și formă de învățământ

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 3000 LEI

Mai citeşte şi:

 

Facultatea de Fizică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Fizică Fizică Zi 85 11
Fizică informatică Zi
Fizică medicală Zi
Biofizică Zi
Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică Zi (4 ani) 15 4

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Fizică

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematica/Informatica/Biologie din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematica/Informatica din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru olimpici

Vor fi admişi fără concurs:
1. candidaţii care au participat la Olimpiadele de Fizică, Matematică, Informatică, Biologie, Astronomie, Astronomie si Astrofizica, Stiinte – faza nationala, în clasele a IX a – a XII a.
2. candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la faza judeţeană în clasele a IX a – a XII a la :

 • Olimpiadele de Fizica, Matematica, Informatica, Biologie Astronomie, Astronomie si Astrofizica, Stiinte, Stiintele pamantului
 • Concursul national „Stefan Procopiu”
 • Concursul National de Fizica „Evrika!”
 • Concursul de Fizica „PHI” al Centrelor de Excelenţă,
 • Concursul National de Matematica si Fizica „Vrăncianu – Procopiu”.

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

Nu se percepe taxă de înscriere pentru candidații cu concursuri şcolare care își depun actele în original.

Pentru înscrierea la a doua specializare (al doilea dosar de concurs) se va percepe jumatate din taxă.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 3.000 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Geografie şi Geologie

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Geografie Geografie Zi 160 165
Geografia turismului Zi
Planificare teritorială Zi
Hidrologie şi meteorologie Zi
Geografia turismului în limba franceză Zi
Ştiinţa mediului Geografia mediului Zi 27 18
Geologie Geochimie Zi 44 26
Inginerie geologică Inginerie geologică ZI (4 ani) 40 6

 

Condiţiile de admitere

Pentru domeniile Geografie și Știința mediului

■ 50% media examenului de bacalaureat;
■ 50% notă probă scrisă la alegere din cadrul examenului de Bacaluareat – E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).
Pentru înscrierea la specializarea Geografia turismului, in limba franceză se va susține un interviu privind competența lingvistică notat cu ADMIS/RESPINS. Interviul în limba franceză are loc în perioada 13-17 iulie, între orele 9.00-17.00, sala B663.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: nota probei E d),

Pentru domeniile Geologie și Inginerie Geologică

■ 30% nota proba E a) – probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările (Limba şi literatura română) din cadrul examenului de bacalaureat;
■ 40% nota proba E c) – probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare – (Istorie, Matematică) din cadrul examenului de bacalaureat;
■ 30% notă probă scrisă la alegere, E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică) din cadrul examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: 1. media de la bacalaureat; 2. notă probă E c)

Pentru olimpici

Domeniul Geografie – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie sau Limba Franceză, la Concursul Naţional „Ştiinţele Pământului” şi la concursul „GEOMUNDIS”.

Domeniul Ştiinţa mediului – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie, Biologie, Chimie, Fizică şi la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului”.

Domeniile Geologie şi Inginerie geologică – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadelor de Matematică, Chimie sau Fizică.

Taxă de înscriere:

 • 190 lei pentru fiecare domeniu

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 2.800 LEI, cu excepția specializării Geografia turismului în limba franceză, unde taxa va fi de 3.900 LEI.


Mai citeşte şi:

Facultatea de Informatică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Informatică Informatică Zi 290 90
Informatică (în limba engleză) Zi

 

Condiţiile de admitere

Specializarea Informatică:

■ 50% – nota de la testul scris la Matematică sau Informatică ( la alegere). Programa pentru testul scris este cea de la proba scrisa la bacalaureat – filiera teoretica, profil real. (M1, respectiv informatică intensiv). Testul scris are loc pe 19 iulie 2015
■ 25% – maximul dintre nota de la bacalaureat la Matematica sau Informatica si nota la testul scris;
■ 25% – media generală de la bacalaureat.
Criterii de departajare: 1. Media de admitere netrunchiata. 2. Nota la testul scris. 3. Nota de la bacalaureat la Matematica sau Informatica, care intra in calculul mediei de admitere.

Pentru programul în limba engleză se va susţine interviu în limba engleză – probă eliminatorie- notat cu admis/respins. Interviul are loc în momentul înscrierii.

 

Precizări

Precizări:

 • Orice candidat se poate înscrie la concursul de admitere, indiferent de probele susţinute la Bacalaureat; în cazul în care candidatul nu a susţinut nici o probă la Informatică sau Matematică la Bacalaureat, la ultimul punct de mai sus se va considera automat nota la testul scris.
 • Nota obţinută la Informatică sau Matematică la Bacalaureat este luată în considerare indiferent de profilul la care a fost susţinută (nu doar la profilul real).

În caz de egalitate a mediilor generale între doi sau mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare sunt următoarele (în ordinea descrescătoare a priorităţii):

 • media de admitere, calculată prin rotunjire (conform metodologiei, media de admitere este calculată prin trunchiere la două zecimale)
 • nota obţinută la testul scris
 • nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

Candidaţi, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale și naționale, în clasele IX – XII:

 • Medalie sau premiu la Olimpiada Internațională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile școlare internaționale de informatică sau matematică (altele decât Olimpiadele Internaționale) recunoscute de MEN
 • Medalie sau premiu la Olimpiada Națională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile de informatică sau matematică cu finanțare MEN

Participanți la Olimpiada Națională (faza finală): absolvenții de liceu care au participat la Olimpiada Națională de Informatică, Matematică, Fizică, Chimie în clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere înlocuirea mediei generale de bacalaureat cu nota 10, dar cu obligaţia de a susţine testul scris.

Taxă de înscriere:

 • 300 lei 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 3500 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Istorie

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Istorie Istorie ID 50
Arheologie Zi 100 40
Arhivistică Zi
Istorie Zi

Condiţiile de admitere, la Zi şi ID

Media de la bacalaureat (100%).

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. Media anilor de studii din liceu
2. Nota de la examenul de bacalaureat la Limba Română – proba scrisă.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut, în ultimii patru ani, premiile I, II şi III la Olimpiada Naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

Taxă de înscriere:

 • 140 lei pentru fiecare formă de învățământ

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 1.800 lei, zi și ID

Mai citeşte şi:

Facultatea de Litere

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Limbă şi literatură Limba şi literatura română (A) – Limba şi literatura modernă/ Literatura universală şi comparată* Zi 320 153
Limba şi literatura engleză (A) – Limba şi literatura modernă/ Română/ Literatură universală şi comparată* Zi
Limba şi literatura franceză (A) – Limba şi literatura modernă/ Română/Literatură universală şi comparată * Zi
Limba şi literatura germană (A) – Limba şi literatura modernă/ Română / Literatură universală şi comparata* Zi
Limba şi literatura rusă (A) – Limba şi literatura modernă/Română/ Literatură universală şi comparată* Zi
Limba şi literatura italiană (A)– Limba şi literatura modernă/ Română / Literatură universală şi comparată* Zi
Limba şi literatura spaniolă (A) – Limba şi literatura modernă / Română/ Literatură universală şi comparată * Zi
Filologie clasică – Limba latină (A)/ Limba Greacă Veche B Zi
Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernă Zi
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (dublă specializare: engleză (A) și franceză sau germană) Zi 30 30
Traducere şi interpretare (dublă specializare: franceză (A) și engleză sau germană) Zi
Traducere şi interpretare (dublă specializare: germană (A) și engleză sau franceză) Zi
Studii culturale Studii americane Zi 18 10
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism Zi 40 40

 

* Limbi moderne: Engleza, Franceza, Germana, Rusa, Italiana, Spaniola

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :1.Nota de la bacalaureat la proba Limba si Literatura Română – scris, 2. Media generala a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II si III la olimpiadele nationale si internationale de limba și literatura romana si limbi straine (engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa, latina, greaca), obtinute in clasele a XI-a şi/sau a XII-a (in anul scolar 2013/2014 si/sau 2014/2015).

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru fiecare specializare principală (A)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 2.400 LEI

Mai citeşte şi:

Facultatea de Matematică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Matematică Matematică Zi 110 20
Matematică informatică Zi

Condiţiile de admitere

Conditie necesara de admisibilitate: proba de Matematica la bacalaureat.
■ 50 % – nota la disciplina Matematica sau Informatica obtinuta la examenul de bacalaureat;
■ 50 % – media generala la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare: nota la disciplina Matematica la examenul de bacalaureat.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Candidaţii care au primit premii sau menţiuni la unul din concursurile: Olimpiadele Naţionale sau Internaţionale de Matematică sau Informatică.
 • Candidatii care au primit premii la Olimpiadele Judetene de Matematica sau Informatica pentru clasele IX – XII sau la concursurile nationale sau interjudetene de matematica sau la concursul „Gaudeamus” organizat de Facultatea de Matematică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
 • Şi pentru olimpici se aplică condiţia necesară de admisibilitate: proba de Matematică la bacalaureat.

Taxă de înscriere:

 • 120 lei

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 1.600 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Psihologie Psihologie Zi 125 95
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie Zi 190 35
Psihopedagogie specială Zi
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Zi
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID 60
Psihologie Psihologie ID 100

 

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Psihologie, specializările Psihologie – Zi şi Psihologie – ID şi pentru primele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei , Pedagogie – Zi şi Psihopedagogie specială – Zi

 • Media de la bacalaureat (100%).
  Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

Pentru cele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Zi şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID):

Probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): Muzică si dictie. Data probei: 19 iulie, ora 8.00
Media de admitere: 100% media de la bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

 

La specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (zi şi ID) se va susţine o probă de aptitudini: MUZICĂ şi DICŢIE

Această probă constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiile 1, 2, 3 de la olimpiadele scolare de stiinte exacte si de discipline socio – umane nationale si internationale.

 

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru fiecare specializare și formă de învățământ

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 3.000 LEI – Zi și ID


Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Teologie Teologie Ortodoxă Pastorală Zi (4 ani) 100 85
Teologie Ortodoxă Didactică Zi
Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială Zi
Arte vizuale Artă sacră Zi 30 20

 

Condiţiile de admitere

Pentru specializarea „Teologie Pastorală, ZI”:

 • probă vocaţională – Dicţie şi aptitudine muzicală (probă eliminatorie). Absolvenţii de Seminar Teologic Liceal şi personalul monahal nu susţin aceasta probă. Data probei: 20 iulie, ora 14.00
 • 50% Nota obtinuta la Invatatura de credinta ortodoxa. Data probei: 21 iulie, ora 9.00
 • 50% Media generală de la bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu medii egale:
1. Nota obtinuta la proba scrisa;
2. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru celelalte specializări (Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă-Asistență socială și Artă Sacră):

70% Media generală de la bacalaureat;
30% nota obtinuta la proba scrisă la Limba si Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidatilor cu medii egale:
1. Media obţinută din timpul anilor de studiu liceal / seminarial;
2. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

 • Olimpici, absolvenţi de Liceu şi Seminar Teologic Liceal, participanţi la Olimpiade Naţionale şi Internaţionale recunoscute de MEN – premiile I, II şi III, menţiune, premii speciale – pentru toate specializările.

Taxă de înscriere:

 • 200 lei pentru fiecare specializare.

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 2.400 LEI


Mai citeşte şi:

Facultatea de Teologie Romano – Catolică

Domeniul Specializarea Forma de învăţământ Număr de locuri
Buget Taxă
Teologie Teologie Romano – Catolică Asistenţă Socială Zi 35 20
Teologie Romano – Catolică Didactică Zi
Teologie Romano – Catolică Pastorală 4 ani, Zi

 

Condiţiile de admitere

Pentru specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală:

Concurs de admitere:

 • 40% proba orală la Teologie Dogmatică, 20 iulie, ora 9.00, Amfiteatrul A14
 • 60% media de la bacalaureat

Criterii de departajare în caz de medii egale: media anilor de studii din liceu

Pentru celelalte specializări:
Concurs de dosare: 100% media de la bacalaureat;
Criteriu de departajare: media anilor de studii din liceu

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

Laureaţii olimpiadelor şcolare care au obţinut în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Religie.

Taxă de înscriere:

Nu se percepe.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2015 – 2016:

 • 1.600 LEI


Mai citeşte şi: