Acte necesare inscriere master

Actele necesare – pe facultăţi

Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei |Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică | Centrul de Studii Europene

PrecizarePentru cetățenii români și UE care au studiat în străinătate
AtențiePentru înscrierea la mai multe facultăți

Biologie

 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • original* şi copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie simplă după certificat de naştere;
 • original* şi copie simplă după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • 2 fotografii 3/4 (tip carte de identitate).
 • (*) originalul se restituie condidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei


Chimie

 • Diploma de BACALAUREAT obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Diploma de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Absolvenţii promoţiei 2017 vor depune Adeverinţa de licenţă, în original, în locul diplomei de licenţă;
 • Dacă un candidat se înscrie în prealabil la o altă facultate/ universitate cu actele în orginal, la a doua facultate va depune copii xerox şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Candidaţii care au absolvit o altă specializare de master, vor prezenta la înscriere Diploma de master şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă /Adeverinţa de master (pentru promoţia 2017), ambele în original, şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate de la buget şi numărul de semestre de bursă de la prima specializare de master;
 • În cazul studenţilor/foştilor studenţi la master care au fost exmatriculaţi – adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă;
 • Cartea de identitate, în copie simplă xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de naştere în copie simplă xerox însoţit de original;
 • Certificatul de căsătorie în copie simplă xerox însoţit de original (dacă este cazul);
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Două fotografii color, tip Buletin de identitate;
 • Fişa tip de înscriere, solicitată de la comisia de înscriere;
 • Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă a mai fost sau este înscris la alte programe de master/studii aprofundate;
 • Dosar plic;
 • Dovada achitării taxei de înscriere


Drept

 1. Cerere tip de înscriere
  •Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
  •La completarea opțiunilor, vă rugăm să aveți în vedere criteriile specifice de la fiecare specializare în parte și să nu inserați opțiuni pentru specializările la care nu aveți dreptul să vă înscrieți.
 2. Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă obţinute în România (în original și fotocopie) sau atestat (în original și fotocopie) de echivalare emis de C.N.R.E.D.
 3. Diploma de licență (în original și fotocopie) obţinută în România şi Suplimentul la diplomă / foaia matricolă a studiilor din timpul facultății (în original și fotocopie) , doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de licență.
  sau atestat (în original și fotocopie) de echivalare emis de C.N.R.E.D.
  sau adeverinţă de absolvire pentru absolvenții promoției 2016 şi 2017 (în original și fotocopie)
  Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o.
 4. original* şi fotocopie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 5. original* şi fotocopie după certificatul de naştere;
 6. original* şi fotocopie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 7. Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale.
 8. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă sau de masterat) şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (studii de licenţă sau de masterat). (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul).
 9. 3 fotografii color tip buletin – (cu numele scris pe verso). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.
 10. Chitanţă de plată a taxei de admitere
  – Taxa de înscriere poate fi achitată la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28).
  Se menţionează: numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
  Dovada plăţii va fi anexată dosarului de candidatură.
  IMPORTANT!
  Dacă doriți să vă înscrieți/înmatriculați în week-end, puteți achita taxa până vineri. Precizăm că sâmbăta și duminica sunt deschise în Iași filialele BRD din centrele comerciale Carrefour și Kaufland.
 11. Un dosar plic– în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
  • Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele şi prenumele din certificatul de naștere şi la sfârşit numele după căsătorie. De exemplu: Popescu V. Maria căs. Ionescu.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Notă: prin „fotocopie” se înţelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.


Economie şi Administrarea Afacerilor

 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • original* şi copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie simplă după certificat de naştere;
 • original* şi copie simplă după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • 2 fotografii 3/4 (tip carte de identitate).

(*) originalul se restituie condidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei


Educaţie Fizică şi Sport

  • diploma de bacalaureat obţinută în România în original sau ATESTAT de echivalare emis de CNRED
  • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă obţinută în România în original, sau ATESTAT de echivalare emis de CNRED.
  • original* și copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
  • original* și copie simplă după certificatul de naştere;
  • original* și copie simplă după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC, eliberat de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;
  • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
  • 3 fotografii 3/4.
  • chitanţa atestând plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la casieria facultăţii sau la orice filială BRD).

  (*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei
  Important: Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie simplă după un act legislativ).


Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • original* şi copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie simplă după certificat de naştere;
 • original* şi copie simplă după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • 2 fotografii 3/4 (tip carte de identitate).
 • (*) originalul se restituie condidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

* Candidatii absolventi de studii universitare de licenta de la Universitatile particulare vor prezenta, la inscriere, o dovada a acreditarii specializarii absolvite.
Fizică

 • Fişa de înscriere
 • Diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D..
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D..
 • în cazul în care candidatul nu este la prima facultate la care se înscrie atunci trebuie o adeverință de la facultatea unde sunt depuse actele în original.
 • Original* + Copie simplă a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România).
 • Original* + Copie simplă a certificatului de naştere.
 • Original* + Copie simplă a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).
 • 3 fotografii tip carte de identitate.
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul pentru studenții care urmează o a doua specializare).
 • Dosar plic.

(*) Se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.


Geografie şi Geologie

 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • original* şi copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie simplă după certificat de naştere;
 • original* şi copie simplă după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • 2 fotografii 3/4 (tip carte de identitate).
 • (*) originalul se restituie condidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

** Pentru candidaţii la specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI-ÎN LIMBA FRANCEZĂ este necesar un Certificat de Competenţă lingvistică pentru limba franceză sau diplomă de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii franceze sau diplomă în cazul absolvenţilor de licee bilingve – filiera francofonă.


Informatică

 • fişa de înscriere tip;
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalentul ei), în original, sau atestate de echivalare emise de C.N.R.E.D.;
 • foaia matricolă din facultate – nivel licenţă (cu media ECTS); aceasta nu este necesară în cazul în care media ECTS de nivel licenţă apare în documentele de la punctul anterior;
 • în cazul candidaţilor care sunt deja studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi la studii de master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă, precum și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • original şi copie simplă după certificatul de naştere;
 • original şi copie simplă după cartea de identitate;
 • original şi copie simplă după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • două fotografii tip buletin;
 • chitanţa ce dovedeşte plata taxei de înscriere (la concursul de admitere pentru studii universitare de masterat nu se acordă scutiri de la taxa de înscriere);
 • adeverinţă medicală tip;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
 • dosar plic;
 • Important: este necesară de asemenea depunerea la dosar a unui abstract a lucrării de licenţă și a 3 referinţe bibliografice din contextul lucrării de licenţă (acestea vor constitui punctul de plecare al discuţiilor din cadrul interviului). Dacă lucrarea de licenţă este în alt domeniu decât Informatica, se vor menţiona doar 3 referinţe bibliografice din domeniul Informatică pe care candidatul le-a studiat.

La toate punctele de mai sus la care se solicită prezentarea unui act în original şi în copie, originalul nu va fi lăsat la dosar, ci este necesar doar pentru a putea fi certificată corespondenţa între copie şi original.

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite.

 


Istorie

 • Diploma de licenţă obţinută în România sau adeverinţa de absolvire obţinută în România (pentru absolvenţii care nu au primit încă diploma de licenţă) în original sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Foaia matricolă din facultate / Suplimentul la diplomă în original (cu excepţia absolvenţilor care nu au primit încă diploma de licenţă);
 • Absolvenţii care au doar adeverinţa de absolvire (exceptând absolvenţii Facultăţii de Istorie-UAIC) trebuie să aducă adeverinţă de la facultate cu nota la “Evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă”;
 • Diploma de bacalaureat obţinută în România în original sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul));
 • 3 fotografii color tip carte de identitate;
 • Original*+ Copie simplă a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • Original*+ Copie simplă a certificatului de naştere;
 • Original* + Copie simplă a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Chitanţa de achitare la BRD a taxei de admitere;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand pentru masteranzii care urmează a doua specializare, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă;
 • Adeverinţă din care să rezultenumărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii de master / studii aprofundate şi pentru candidaţii exmatriculaţi/retraşi de la master / studii aprofundate (dacă este cazul);
 • Copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii care atestă acreditarea specializării de licenţă absolvite, pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare;
 • Fişa de înscriereeliberată de facultate în ziua înscrierii;
 • Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei


Litere

 • Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED;
 • Diploma de Licență obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED
 • original* şi copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie simplă după certificat de naştere;
 • original* şi copie simplă după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Două fotografii 3/4;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere;
 • dosar plic (Atenţie: NU dosar cu şină).
 • (*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

Candidații care se înscriu la două programe de master din cadrul Facultății de Litere, vor depune la al doilea dosar doar fișa de înscriere, și chitanța de admitere şi copii simple ale actelor din primul dosar.


Matematică

 • fişă înscriere
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • original* şi copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/;
 • paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie simplă după certificatul de naştere;
 • original* şi copie simplă după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverintă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • 2 fotografii 3/4;
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere (taxa poate fi plătită la Universitate sau la orice filială BRD din ţară);
 • dosar plic.


Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 • Diploma de Bacalaureat, obţinută în România, în original sau ATESTAT de echivalare, emis de C.N.R.E.D.
 • Diploma de licență obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D.
  • Candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2017, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
  • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).
 • original* şi fotocopie – Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 • original* şi fotocopie – Certificat de naştere.
 • original* şi fotocopie – Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
 • două fotografii format 3/4.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultăţii sau agenţiile BRD).
 • fişa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
  OBS! Pentru a se reduce timpul de aşteptare în sala de înscrieri, rugăm pe cei care au posibilitatea să o descarce de pe site şi să vină cu ea completată: Fişa de înscriere master.
 • dosar plic.
 • Întrucât candidaţii au dreptul să se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.


Teologie Ortodoxă

 • Dosar plic;
 • Certificatul de naştere (în original și copie simplă);
 • Buletin/carte de identitate (în original și copie simplă);
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul, în original și copie simplă simplă);
 • Fişa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziţia candidatului la înscriere);
 • Diploma de bacalaureat obţinută în România (în original şi copie simplă) sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Foaie matricolă de la liceu sau seminar (în original şi copie simplă);
 • Diploma de licenţă obţinută în România (ori echivalenta acesteia) (în original şi copie simplă) sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Certificat sau adeverinţă de botez (în original şi copie simplă);
 • Suplimentul la diplomă de licenţă sau foaia matricolă (în original şi copie simplă);
 • Binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) de care aparţine candidatul (apartenenţa este dată în funcţie de domiciliul stabil al candidatului. Candidatul se va adresa sectorului de resort al (Arhi)Episcopiei respective (Se obţine personal. În vederea obţinerii binecuvântării preoţii şi monahii vor îndeplini condiţiile impuse de Centrele Eparhiale de care aparţin.);
 • Recomandare de la preotul din parohia în care are domiciul stabil candidatul. Preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului;
 • Adeverinţă medicală tip (adeverinţă că este apt din punct de vedere psihologic – la cabinetul ATEST, Bld. Ştefan cel Mare, nr. 8, etj. 2, cam. 14 – http:/www.atest.ro);
 • 4 fotografii color tip C.I.;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • Absolvenţii altor programme de master vor depune la dosar adeverinţă de la facultatea la care au fost masteranzi în care se va menţiona numărul semestrelor cu finanţare de la buget şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (studiu sau socială).

 


Teologie Romano-Catolică

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.
 • Diploma de licență obținută în România și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Original* și copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie simplă după certificat de naștere;
 • Original* și copie simplă după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii 3/4;
 • Certificatul de botez;
 • Curriculum vitae;
 • Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei


Centrul de Studii Europene

 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.
 • original* şi copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie simplă după certificat de naştere;
 • original* şi copie simplă după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat
 • de bursă, dacă este cazul;
 • 2 fotografii 3/4 ;
 • dosar plic.

(*) se restituie condidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

În cazul în care adeverinţele medicale sunt incomplete, candidaţii se pot adresa Cabinetului Medical Studenţesc care se află la parterul căminul C8 din campusul „Titu Maiorescu”, în vecinătatea Universităţii

 

Candidații la admitere cetățeni români și din state membre ale UE cu studii de licență în străinătate vor depune la facultăţi, în perioada înscrierilor, dosarele de recunoaștere a studiilor.

Candidatul va depune două dosare: unul pentru înscriere la facultate, celălalt pentru recunoașterea studiilor, alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED http://www.cnred.edu.ro/ (Cetăţean român \ Echivalarea studiilor efectuate în străinătate \ Echivalarea studiilor universitare de licenţă efectuate în străinătate de cetăţenii români) – mai puţin taxa pentru echivalare care va fi achitată şi depusă la dosar în momentul confirmării locului obţinut prin admitere. Dosarele pentru recunoaşterea studiilor vor fi transmise către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Atestatele de recunoaștere primite de la CNRED de către Universitate vor fi transmise facultăților pentru a completa dosarul personal al candidaților.

Candidații vor fi declarați admiși sub rezerva completării dosarului cu Atestatul de recunoaștere a diplomelor.


Dacă te înscrii la mai multe facultăţi

Întrucât candidaţii au dreptul să se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.