Ultimele medii la admiterea 2010, studii de licenţă

Atenţie ! Deoarece unele facultăţi şi-au schimbat modalitatea de admitere, iar nivelul rezultatelor la examenul de Bacalaureat variază de la an, aceste medii sunt pur orientative.

FACULTATEA 

domeniul

Media minimă BUGET Media maximă 

BUGET

Media minimă TAXĂ ZI Media minimă TAXĂ  

ID / FR

FACULTATEA DE BIOLOGIE
Biologie 6,52 9,87 6,27 5,89
Ştiinţa mediului 7,08 9,79 6,40 6,04
FACULTATEA DE CHIMIE
Chimie 6,57 9,88 6,55
Ştiinţa mediului 6,02 9,53 8,11
FACULTATEA DE DREPT
Drept 9,43 9,96 8,71 7,06
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Economie 8,56 9,87 6,14 6,07
Administrarea afacerilor
Finanţe
Contabilitate
Statistică şi informatică economică
Economie şi afaceri internaţionale
Management
Marketing
Ştiinţe Administrative 6,41 9,74 6,79 6,09
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Educaţie Fizică şi Sport 8,51 9,45 5,03 5,00
FACULTATEA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL – POLITICE
Filosofie 8,53 9,69
Asistenţă socială 8,58 9,45 6,05 6,56
Sociologie 7,32 9,48 6,47
Ştiinţe politice 8,52 9,84 6,47 6,18
Ştiinţe ale comunicării 9,31 9,99 6,05 5,55
Relaţii internaţionle şi studii europene 9,10 9,82 7,00
FACULTATEA DE FIZICĂ
Fizică 6,98 9,65 6,77
Ştiinţe inginereşti aplicate 7,00 9,73
FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE
Geografie 8,70 9,79 5,76
Ştiinţa mediului 8,23 9,89 6,77
Geologie 6,04 9,72 6,64
Inginerie geologică 6,22 9,80 5,63
FACULTATEA DE INFORMATICĂ
Informatică 8,28 9,99 5,00
FACULTATEA DE ISTORIE
Istorie 7,08 9,89 5,97 5,96
FACULTATEA DE LITERE
Limbă şi literatură 6,01 10,00 6,15
Limbi moderne aplicate 8,34 10,00 5,90
Studii culturale 7,45 9,29 7,06
Ştiinţe ale comunicării 9,00 10,00 6,39
FACULTATEA DE MATEMATICĂ
Matematică 6,02 9,94 7,23
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Psihologie 8,90 9,86 7,04 5,94
Ştiinţe ale educaţiei 6,75 9,67 7,20
Ştiinţe ale educaţiei – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 6,77 9,70 8,20 6,15
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Teologie 5,55 9,79 5,80
FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO – CATOLICĂ
Teologie 7,45 9,19 6,88